Číslo zmluvy Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Predmet zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum zverejnenia zmluvy Identifikačné údaje zmluvnej strany
001/801/2020 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 10,00 Prenájom prípravnej miestnosti a klavíra 09.01.2020 21.02.2020 10.01.2020 Mesto Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 00316792
002/601/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie výtvarného diela 1 ks 15.01.2020 do 15.4.2020 15.01.2020 Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, 81535 Bratislava, IČO: 179752
003/602/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie zbierkových predmetov - 7 ks 15.01.2020 do 15.04.2020 15.01.2020 Galéria M. A. Bazovského v TN, Palackého 27, 91101 Trenčín, IČO: 340592020
004/603/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie výtvarných diel - 24 ks 21.01.2020 do 23.04.2020 27.01.2020 Mgr. art. Miloš Kopták
005/604/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie výtvarných diel - 3 ks 23.01.2020 do 23.04.2020 27.01.2020 Edo Grolmus
006/501/2020 Zmluva o spolupráci 100,00 Spolupráca pri organizovaní koncertu 23.01.2020 21.02.2020 27.01.2020 Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej, ul. M. Haľamovej 21, 036 01 Martin, IČO: 37972596
007/401/2020 Zmluva o dielo 200,00 Vyhotovenie diela v rámci otvorenia výstavy riešenie inštalácie výstavy, texty na webovú stránku galérie, tlačová správa, text v priestoroch galérie. 29.01.2020 do 30.01.2020 29.01.2020 Mgr. Ivana Moncoľová, PhD.
008/605/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie výtvarného diela - 1 ks 28.01.2020 29.01.2020-23.04.2020 29.01.2020 Peter Lednický
009/402/2020 Zmluva o dielo 200,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy MRB 28.01.2020 do 30.01.2020 29.01.2020 Mgr. Miloš Kopták
010/901/2020 Komisionárska zmluva - Predaj katalógov Miloš Kopták, Rai Escalé - Miroir Noir 28.01.2020 do 31.05.2020 29.01.2020 Mgr. Miloš Kopták
011/802/2020 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 10,00 Prenájom prípravnej miestnosti a klavíra 20.01.2020 30.01.2020 29.01.2020 Mesto Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 00316792
012/502/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci - Spolupráca pri organizovaní koncertu 19.02.2020 27.03.2020 20.02.2020 Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej, ul. M. Haľamovej 21, 036 01 Martin, IČO: 37972596
013/902/2020 Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk č. 2020 TGMT - Aktualizácia podstránok galérie na www.muzeum.sk 17.02.2020 doba neurčitá 28.02.2020 Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 97404 Banská Bystrica, IČO: 33861129
014/903/2020 Dodatok č. 1 k zamestnaneckej dohode - Dodatok k zamestnaneckej dohode - náhrada príjmu pri dočasnej PN 28.02.2020 do 31.12.2020 28.02.2020 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
015/803/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme sobášnej siene - Spolupráca pri organizovaní koncertu 5.3.2020 do 27.3. 2020 25.3.2020 Mesto Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 00316792
16/903/2020 Dodatok č. 2 k zamestnaneckej dohode - Dodatok k zamestnaneckej dohode - náhrada príjmu pri prerušení práce v dôsledku vážnych prevádzkových dôvodov na strane zamestnávateľa (mimoriadne opatrenia vo vzťahu k šíreniu nákazy COVID-19) 31.3.2020 do 31.12.2020 31.3.2020 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
017/606/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov - Zapožičanie zbierkových predmetov - 7 ks - predĺženie doby výpožičky 14.04.2020 do 16.12.2020 14.04.2020 Galéria M. A. Bazovského v TN, Palackého 27, 91101 Trenčín, IČO: 340592020
018/607/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke - Zapožičanie zbierok - predĺženie doby výpožičky 14.04.2020 do 31.03.2021 14.04.2020 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine, Malá hora 2, P.O.Box 155, 03680 Martin, IČO: 164721
019/608/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke - Zapožičanie zbierok - predĺženie doby výpožičky 15.04.2020 do 31.05.2020 15.04.2020 Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, 81535 Bratislava, IČO: 179752
020/609/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie výtvarných diel na výstavu 24.4.2020 31.12.2020 24.4.2020 Peter Rónai
021/610/2020 Zmluva o výpožičke - Výpožička výtvarného diela 27.4.2020 31.12.2020 27.4.2020 Mgr. art. Miloš Kopták
022/905/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o reštaurovaní Dodatok č. 1 k Zmluve o reštaurovaní 1/2019 27.4.2020 15.6.2020 27.4.2020 Mgr.art Jarmila Tarajčáková
023/611/2020 Zmluva o výpožičke - Zmluva o výpožičke hmotného majetku 3.6.2020 do 10.10.2020 2.6.2020 Spoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru
024/612/2020 Zmluva o výpožičke - Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely 3.6.2020 do 10.10.2020 2.6.2020 Daniel Fischer
025/403/2020 Zmluva o dielo 425,00 Odborné texty pre potreby výstavy Daniel Fischer Singularita 17.06.2020 do 30.09.2020 17.06.2020 Peter Zajac
026/404/2020 Zmluva o dielo 425,00 Odborné texty pre potreby výstavy Daniel Fischer Singularita 17.06.2020 do 30.09.2020 17.06.2020 Juraj Mojžiš
027/906/2020 Zmluva o poskytovaní služieb 360/114/0115 78,00 / mesiac Služby spojené so zabezpečením prevádzky a obsluhy OST v objekte TG 29.06.2020 doba neurčitá 29.06.2020 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 036 01 Martin, IČO: 36397514
028/907/2020 Zmluva o reštaurovaní č. 1/2020 8.690,00 Reštaurovanie 3 diel 06.07.2020 do 30.04.2021 06.07.2020 Mgr. art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, IČO: 44408854
029/613/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 01/2020 - Výpožička 1 diela 06.07.2020 do 30.04.2020 06.07.2020 Mgr. art. Štefan Kocka
030/503/2020 Zmluva o spolupráci - Organizovanie výstavy maturitných prác 07.07.2020 do 19.09.2020 07.07.2020 Súkromná spojená škola v Martine, J. Lettricha 3, 03601 Martin, IČO: 4234 75 99
031/908/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z MKSR - Sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom ZŠ, SŠ a pedagogickým zamestnancom ZŠ a SŠ prostredníctvom kultúrnych poukazov 16.07.2020 do 30.11.2020 17.07.2020 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č.33, 81131 Bratislava 1, IČO: 00165182
032/909/2020 Príloha č. 1/2021-0232 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450 100 10.340,00 Dodávka a odber tepla pre rok 2021 22.07.2020 1.1.2021-31.12.2021 27.07.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
033/910/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01921 2.500,00 Projekt Instant X Peter Rónai 10.07.2020 do 1.3.2021 12.08.2020 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
034/911/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01949 2.500,00 Projekt Daniel Fischer Singularita 10.07.2020 do 1.3.2021 12.08.2020 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
035/614/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 18/2020/ZZ - Zapožičanie obrazov Vincent Hložník Peklo 20.08.2020 do 31.12.2020 21.08.2020 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského č. 1, 036 01 Martin, IČO: 361138517
036/912/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02667 8.000,00 Projekt Reštaurovanie olejomalieb zo zbierky TG 10.07.2020 do 30.09.2021 21.08.2020 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
037/913/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02323 1.400,00 Projekt Akvizície: Y2K - Matej Vakula 10.07.2020 do 01.03.2021 21.08.2020 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
038/914/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02322 6.300,00 Projekt Akvizície: Barren Ground - Michal Moravčík 10.07.2020 do 01.03.2021 21.08.2020 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
039/915/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-02795 4.500,00 Projekt Obal - sokel - vitrína 10.07.2020 do 01.03.2021 21.08.2020 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
040/701/2020 Príkazná zmluva 40,00 Morfologická, syntaktická, ortografická a šylistická korektúra odborného textu - Daniel Fischer: Singularita - Výskumy vizuality II. 19.08.2020 do 31.08.2020 21.08.2020 Mgr. Eva Benčíková
041/702/2020 Príkazná zmluva 80,00 Morfologická, syntaktická, ortografická a šylistická korektúra odborného textu - Instant X Peter Rónai 19.08.2020 do 31.08.2020 21.08.2020 Mgr. Eva Benčíková
042/201/2020 Kúpna zmluva 7.000,00 Nákup diela Barren Ground 11.09.2020 do 31.10.2020 17.09.2020 Mgr. Mgr. art. Jana Kapelová, AdtD.
043/301/2020 Licenčná zmluva - Súhlas na použitie diela Barren Ground 11.09.2020 doba neurčitá 17.09.2020 Mgr. Mgr. art. Jana Kapelová, AdtD.
044/405/2020 Zmluva o dielo 100,00 Nafotenie výstavy Daniel Fischer - Singularita na propagačné účely TG 18.09.2020 do 30.09.2020 21.09.2020 Ivan Bílý
045/916/2020 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO a k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 17.7.2020 - Využívanie elektronických komunikačných sužieb spoločnosti O2 Slovakia 18.09.2020 48 mesiacov 08.10.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
046/101/2020 Darovacia zmluva 142.000,00 Darovanie 22 diel 07.10.2020 doba neurčitá 08.10.2020 Peter Rónai
047/302/2020 Licenčná zmluva - Súhlas na použitie 22 diel 07.10.2020 doba neurčitá 08.10.2020 Peter Rónai
048/406/2020 Zmluva o dielo 100,00 Vyhotovenia diela v rámci otvorenia výstavy Kristína Bukovčáková - Zdieľané územia ticha 12.10.2020 do 15.10.2020 14.10.2020 Andrea Smitková
049/504/2020 Zmluva o spolupráci - Spolupráca pri organizovaní výstavy Fera Liptáka - Márnosť šedivá 04.09.2020 04.02.2021 14.10.2020 Fero Lipták
050/615/2020 Zmluva o výpožičke - Výpožička 61 ks výtvarných diel na výstavu 14.10.2020 31.03.2021 14.10.2020 Fero Lipták
051/917/2020 Komisionárska zmluva - Zverenie knižných titulov do ďalšieho predaja - Spod rúška 20 ks, Kalendár 20 ks 14.10.2020 28.02.2021 14.10.2020 Zazuzi s.r.o., Kolónia Hviezda 135, 036 08 Martin, IČO: 46986154
052/202/2020 Kúpna zmluva 1.600,00 Kúpa diela Y2K 12.10.2020 do 06.11.2020 21.10.2020 Matej Vakula
053/918/2020 Dohoda č. 20/23/010/28 o pomoci v hmotnej núdzi - Pomoc v hmotnej núdzi - realizácia činnosti v Turčianskej galérii 21.10.2020 01.01.2021 - 31.12.2021 28.10.2020 ÚPSVaR Martin, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 3079436
054/919/2020 Dohoda č. 20/23/012/10 o pomoci v hmotnej núdzi - Pomoc v hmotnej núdzi - realizácia aktivačnej činnosti v Turčianskej galérii 21.10.2020 01.01.2021 - 31.12.2021 28.10.2020 ÚPSVaR Martin, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 3079436
055/505/2020 Zmluva o spolupráci - Spolupráca pri organizovaní výstavy OZ Fotoklub K. Plicku - Fotografia 2020 29.10.2020 03.12.2020-15.02.2021 30.10.2020 OZ Fotoklub Karola Plicku Martin, P.O.Hviezdoslava 5, 03601 Martin, IČO: 36149349
056/920/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14,00 / mesiac Verejná telefónna služba 10.11.2020 do 12/2022 11.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469
057/921/2020 Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku rok 2021 70,73 €/MWh bez DPH, rok 2022 66,55 €/MWh bez DPH Dodávka elektriny 18.11.2020 01.01.2021 - 31.12.2022 19.11.2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
058/922/2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20,90 €/mesačne + 3,49 € /mesačne Balík 1P - akcia Biznis Net 19.11.2020 24 mesiacov 24.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469
059/923/2020 Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet - Magio GO Benefit bez viazanosti 19.11.2020 doba neurčitá 24.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469
060/924/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 3,94 mesačne Magio internet 19.11.2020 doba neurčitá 24.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469
061/925/2020 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 4,00 Zverenie PC a monitorov do správy TG 24.11.2020 doba neurčitá 25.11.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
062/804/2020 Zmluva o podnájme nebytových priestorov 130,00 / mes. Podnájom nebytových priestorov TG 08.12.2020 01.01.2021-31.12.2021 18.12.2020 M-Falcon, s.r.o., Nade Hejnej 2, 036 01 Martin, IČO: 36637591
063/616/2020 Zmluva o výpožičke - Výpožička hnuteľného majetku - stoličky 32 ks, šatňový mobiliár 15.12.2020 01.01.2021-31.12.2023 18.12.2020 Mesto Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 00316792
064/617/2020 Zmluva o výpožičke - Výpožička výtvarných diel - 19 ks 06.10.2020 07.10.2020-26.02.2021 18.12.2020 Kristína Bukovčáková
WP Data Tables