fb udalost

Jozef Vongrej / Krajina detstva

viac info
Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja
Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy martinského umeleckého
pedagóga, tvorcu medzinárodnej súťaže a výstavy detskej
výtvarnej tvorby Bienále fantázie
Jozef Vongrej / Krajina detstva
23.2.2023 o 17.00 h
v Turčianskej galérii v Martine
na 1. poschodí
kurátorka: Jarmila Kováčová
výstava potrvá do: 13.5.2023
tlačová správa na stiahnutie tu:
309875533_542577474340571_174875545730645574_n

Otvorený archív Fraňa Štefunku

viac info

Zámerom výskumného projektu – Otvorený archív Fraňa Štefunku, je opätovná revízia obsahu archívu. Prehodnotiť dokumentačný alebo umelecko-historický význam jednotlivých artefaktov, a podľa stanovených kritérií zaradiť diela do dokumentačného alebo zbierkového fondu galérie, prípadne navrhnúť ich vyradenie z evidencie. Otvorený archív tiež vnímame aj ako dočasnú platformu pre voľnejšie narábanie s jeho obsahom, ktorý môže inšpirovať k vzniku nových diel. V tejto súvislosti bude počas trvania výstavy prebiehať malá sochárska rezidencia sochára a intermediálneho autora Juraja Gábora. Otvorený archív sa stal tiež príležitosťou pre výskum v oblasti digitalizovania artefaktov (objektov a foriem) prostredníctvom nových 3D technológií. Výstava zahŕňa vôbec prvý 3D odliatok sochárskej formy – busty chlapca, ktorá doposiaľ nie je evidovaná v žiadnej zbierke.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

https://www.fpu.sk/sk/

tlačová správa na stiahnutie:

1

Za obrazom

viac info

 5/5/2022 – 15/3/2023  

Kurátori: Adam Galko, Katarína Škamlová, Ivana Vicena

 
Edukačno-prezentačná výstava pod názvom
ZA OBRAZOM.
 
Výstava je zameraná na rôzne vekové kategórie, kde majú návštevníci možnosť priamo v expozícií experimentovať, zabávať sa, či výtvarne sa prejavovať. Vďaka hravej interkacii prináša výstava nové vedomosti, zábavu a tiež zónu oddychu v posedení s originálmi diel z výberu slovenského výtvarného umenia.
 
Výstava bola podporená z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu
na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
 
tlačová správa na stiahnutie