1200x600 hrvol

Martin Hrvol / Záhrada prekariátu

viac info

trvanie výstavy: 5/12/22 – 03/02/23

vernisáž: 5/12/2022 o 17.00 h

grafický dizajn: Adam Galko

organizátor: Turčianska galéria v Martine

309875533_542577474340571_174875545730645574_n

Otvorený archív Fraňa Štefunku

viac info

Zámerom výskumného projektu – Otvorený archív Fraňa Štefunku, je opätovná revízia obsahu archívu. Prehodnotiť dokumentačný alebo umelecko-historický význam jednotlivých artefaktov, a podľa stanovených kritérií zaradiť diela do dokumentačného alebo zbierkového fondu galérie, prípadne navrhnúť ich vyradenie z evidencie. Otvorený archív tiež vnímame aj ako dočasnú platformu pre voľnejšie narábanie s jeho obsahom, ktorý môže inšpirovať k vzniku nových diel. V tejto súvislosti bude počas trvania výstavy prebiehať malá sochárska rezidencia sochára a intermediálneho autora Juraja Gábora. Otvorený archív sa stal tiež príležitosťou pre výskum v oblasti digitalizovania artefaktov (objektov a foriem) prostredníctvom nových 3D technológií. Výstava zahŕňa vôbec prvý 3D odliatok sochárskej formy – busty chlapca, ktorá doposiaľ nie je evidovaná v žiadnej zbierke.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

https://www.fpu.sk/sk/

tlačová správa na stiahnutie:

pamat web

Pamäť Turca

viac info

VERNISÁŽ 13/10/2022 o 17.00 h

MIESTO KONANIA: Turčianska galéria v Martine, 2. poschodie

Koncepcia a koordinácia projektu: Lenka Adamčáková
Kurátor a kurátorka výstavy: Adam Galko, Lenka Adamčáková
Architekt výstavy: Martin Kubina
Technická realizácia výstavy: Martin Kubina, Jakub Toth, Dušan Dobiaš
Grafička: Linda Pavelková
Jazyková korekcia: Katarína Vrablicová
Lektor a lektorky: Michal Huba, Dominika Jackuliaková, Ema Lančaričová
Autorky a autori fotografií: Ľubica Krištofová, Radovan Jamrich, Michal Krištof, Jozef Urban, Vilém Kučera, Štefan Prónay, Ernest Koppon, Marián Valovič, Zdeno Ziman, Martin Tomáška, Karol Nowak, Iva Liptáková, Margaréta Makanová, Juliána Balúnová, Ema Lančaričová, Ivana Mlynárová, Jozef Melicher, Miro Kováč, Ján Mydliar, Boris Fedorovič, Veronika Sekerová; súkromný archív Igora Dobrovolného
Organizátori a spoluorganizátori workshopov: Národné osvetové centrum, Turčianske kultúrne stredisko, Turčianska galéria, Turčianska knižnica, Martinský klub priaznivcov cestovania
Koordinácia workshopov: Radoslav Pančík, Ivana Bednáriková, Kristína Vacek, Kristína Turčanová, Patrícia Zemančíková, Milan Herčút, Adam Galko
Odborný garant: Národné osvetové centrum
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

1

Za obrazom

viac info

 5/5/2022 – 15/3/2023  

Kurátori: Adam Galko, Katarína Škamlová, Ivana Vicena

 
Edukačno-prezentačná výstava pod názvom
ZA OBRAZOM.
 
Výstava je zameraná na rôzne vekové kategórie, kde majú návštevníci možnosť priamo v expozícií experimentovať, zabávať sa, či výtvarne sa prejavovať. Vďaka hravej interkacii prináša výstava nové vedomosti, zábavu a tiež zónu oddychu v posedení s originálmi diel z výberu slovenského výtvarného umenia.
 
Výstava bola podporená z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu
na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
 
tlačová správa na stiahnutie