číslo objednávky podľa číselníka objednávok TG Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH Identifikácia zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy TG podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnania (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)
1/2015 aktualizácie web stránky galéria podľa požiadaviek 20,00/mesačne 7.1.2015 Tvoricev, s.r.o., Gorkého 60, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
2/2015 prenájom GSM brány na rok 2015 10,00/mesačne 7.1.2015 Digimat, s.r.o. Ing. Ľubomír Kraľovanský
3/2015 grafické spracovanie: 1. reklamná tabuľa 70 x 100 cm 2. reklamná tabuľa 100 x 200 cm 3. vstupenky TG 100,00 € 13.1.2015 TVORIVEC, s.r.o., Gorkého 60, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
4/2015 grafické práce vrátane technolog. prípravy do tlače: pozvánka, plagát, banner, katalóg 160,00 € 15.1.2015 TVORIVEC, s.r.o., Gorkého 60, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
5/2015 tlač reklamných pútačov TG 1 x 100 x 70 cm, 1 x 100 x 200 cm 190,00 € 15.1.2015 VL MEDIA, Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
6/2015 - storno Ing. Ľubomír Kraľovanský
7/2015 kancelárske potreby podľa vlastného výberu 26,70 € 20.1.2015 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec Ing. Ľubomír Kraľovanský
8/2015 ubytovanie hostí v rámci projektu IN OPTIMA ART nasledovne: Michalović - 4.2+5.2., Csadai - 5.2., Štreit - 5.2. 50,00 € 20.1.2015 Turistická ubytovňa U Mäsiarov, M.R. Štefánika 24, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
9/2015 výroba okrúhlej pečiatky s priemerom 30 mm 18,00 € 21.1.2015 MStyle, s.r.o., Nadsadie 5540/15, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
10/2015 1. banner 240 x 240, 2. plagát A2 - 4 ks, 3. plagát A3 - 6 ks 160,00 € 30.1.2015 VL Media,Robotnícka 1, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
11/2015 tlač nasledovných produktov: skladačka IN OPTIMA FORMA - 150 ks, katalóg KONTINUUM - 200 ks, pozvánka ČB - 150 ks, pozvánka farebná - 150 ks, vstupenky - 4000 ks 484,00 € 30.1.2015 FORK, s.r.o., Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
2015/ pozvánka 1 RO,PO 23.2.2015 - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2015. novela postupov úćtovania 39,00 € 16.2.2015 RVC Martin, IČO: 31938434
12/2015 natočenie príspevku o vernisážach a výstavách termín: 5.2.2015 o 17.00 hodine 50,00 € 30.1.2015 TV Severka, Krahujevská 398, 010 01 Žilina Ing. Ľubomír Kraľovanský
13/2015 výroba okrúhlej pečiatky s priemerom 30 mm 300,00 € 18.2.2015 Mgr. Kristína Zvedelová Ing. Ľubomír Kraľovanský
14/2015 ubatovanie hosťa Jindřicha Štreita v rámci projektu FACE TO FACE na dátum 26.2.2015 15,00 € 18.2.2015 Turistická ubytovňa U mäsiarov M.R. Štefánika 24, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
15/2015 tlač pozvánok k výstave V. Stašík, formát A5 podľa dodaných podkladov, náklad 150 ks 35,00 € 19.2.2015 FORK, Nade Hejnej, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
16/2015 revízia hasiacich prístrojov a hydrantu 165,00 € 26.2.2015 ALL FIRE SERVIS Ing. Ľubomír Kraľovanský
17/2015 licencia Office 2013 128,00 € 5.3.2015 Digimat, s.r.o., Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
18/2015 tlač katalógu s názvom Vojtech Stašík 555,00 € 9.3.2015 FORK, Nade Hejnej, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
19/2015 V zmysle zmluvy o propagácii a reklame spracovať televízny spot z vernisáži zo dňa 19.3.2015 o činnosti TG 50,00 € 10.3.2015 Slov Media Group, s.r.o., Televízai Severka, Klincova 37, Bratislava Ing. Ľubomír Kraľovanský
20/2015 banner s rozmermi 240 x 240, plagát A2 V. Stašík 156,00 € 12.3.2015 VL MEDIA, spol. s r.o., ČSA 8, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
21/2015 kniha Vojtech Stašík - Krása a zmysel otázok 120,00 € 12.3.2015 Vydavateľstvo MS, Mudroňa 1, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
22/2015 kancelárske potreby podľa vlastného výberu 47,74 € 19.3.2015 Tibor Varga TSV papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec Ing. Ľubomír Kraľovanský
23/2015 brána GSM Huawai B260, Eset smart security 298,80 € 1.4.2015 Digimat, s.r.o., Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
24/2015 1. Panasonic KX TD816 rozšír. modul 8x analog, inštalácia 2. RAM 2GB 146,36 € 5.4.2015 Digimat s. r. o., V. Paulinyho - Tótha 56/4 Ing. Ľubomír Kraľovanský
25/2015 Všeobecná prehliadka vozidla, ustavenie vozidla na zdvíh. zariadenie, Kompl. prezutie dodávky s mont max 100,00 5.4.2015 Maroš Pavelica, Kollárova 88, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
26/2015 Tlač pozvánky na výstavu Pocta Galandovi 86,00 € 5.5.2015 FORK, Nade Hejnej, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
27/2015 1. Tlačiareň magicolor 1680MF 2. diaľkový ovládač na ovládanie notebooku 84,00 € 29.4.2015 Digimat s. r. o., V. Paulinyho - Tótha 56/4 Ing. Ľubomír Kraľovanský
28/2015 grafická úprava kresieb na zhotovenie sít pre sieťotlač na textil 25,00 € 29.4.2015 zzoom, s. r. o. Ing. Ľubomír Kraľovanský
29/2015 1. kancelárske potreby podľa vlastného výberu 2. hygienické potreby 134,72 € 4.5.2015 Tibor Varga TSV papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec Ing. Ľubomír Kraľovanský
30/2015 výroba veľkoplošného puzzle 528,00 € 4.5.2015 EUROCOMPANY, Cyrila a metoda 11a, Vrútky Ing. Ľubomír Kraľovanský
31/2015 1. osvyt sieťotlačových rámov, formát A3 2. tričká podľa dodaného rozpisu 192,00 € 4.5.2015 Colorprint, s. r. o. Ing. Ľubomír Kraľovanský
32/2015 elektrický osviežovač vzduchu do zásuvky Airwick náplň 19 ml 11,04 € 6.5.2015 BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda Ing. Ľubomír Kraľovanský
33/2015 Papierové tašky s potlačou 115,10 € 7.5.2015 Green Print, s. r. o., Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín Ing. Ľubomír Kraľovanský
34/2015 zapožičanie filmu Portréty, epizóda Mikuláš Galanda 74,40 € 30.4.2015 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Ing. Ľubomír Kraľovanský
35/2015 výroba magnetiek 432,00 € 7.5.2015 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
36/2015 solistické vystúpenie členov štátneho komorného orchestra Žilina na vernisáži Pocta Galandovi 200,00 € 7.5.2015 Štátny komorný orchester Žilina, Dolný Val 47, 011 28 Žilina Ing. Ľubomír Kraľovanský
37/2015 tlač pexesa 980,00 € 7.5.2015 P+M TLAČIAREŇ, Turany Ing. Ľubomír Kraľovanský
38/2015 špeciálne grafické papiere, formát 200x70 cm k výstave Pocta Galandovi 145,00 € 11.5.2015 Umelecké potreby, M. R. Štefánika, Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
39/2015 ubytovanie hostí vernisáže Pocta Galandovi zo 14. 5. na 16. 5. 2015 208,00 € 11.5.2015 Penzión u mäsiarov, M. R. Štefánika 24, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
40/2015 1. výroba banneru 240x240 2. tlač plagátov A1 3. nálepka na autobus + prenájom plochy 484,00 € 11.5.2015 VL Media, ČSA 8, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
41/2015 tlač známky pri príležitosti 120. výročia narodenia M. Galandu 151,60 € 11.5.2015 POFIS, Námestie Slobody 27, 817 98 Bratislava Ing. Ľubomír Kraľovanský
42/2015 natočenie príspevku o vernisáži a výstave Pocta Galandovi 50,00 € 11.5.2015 TV Severka, Kragujevská 398, 010 01 Žilina Ing. Ľubomír Kraľovanský
43/2015 objednávka plošnej inzercie 140,00 € 11.5.2015 Petit Press, a. s., Div. Týždenníkov o. z., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra Ing. Ľubomír Kraľovanský
44/2015 Cesta do Paríža v termíne 4. - 9. 6. 2015, doprava a ubytovanie 3 noci 480,00 € 1.6.2015 Pro Art Agency, J. Mazúra 30, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
45/2015 tlač banneru 120 x 240 cm 72,00 € 12.6.2015 VL Media, ČSA 8, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
46/2015 kancelárske potreby podľa vlastného výberu 153,41 € 24.6.2015 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec
47/2015 výroba fotoreprodukcií - plnofarebná tlač KAPAPLAST 420,00 € 7.7.2015 VL Media, ČSA 8, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
48/2015 propagácia TG na web stránke infoturiec.sk v ľavej bočnej lište v časti kultúra 50,00 € 7.7.2015 Miloslav Búchala - Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky Ing. Ľubomír Kraľovanský
49/2015 Oprava defektu, prehliadka a kontrola pred STK 80,00 € 24.7.2015 Autoservis Pavelica, Kollárova 88, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
50/2015 tlač banneru 120x240 cm 72,00 € 31.7.2015 VL Media, ČSA 8, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
51/2015 oprava čapu a výmena manžety 100,00 € 4.8.2015 Autoservis Pavelica, Kollárova 88, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
52/2015 preklad textov do katalógu K. Kállay do angličtiny 60,00 € 10.8.2015 Michal Vongrej Ing. Ľubomír Kraľovanský
53/2015 služby spojené s výstavou Súvislosti - K. Kállay: grafické sprac. katalógu, grafické sprac. pozvánky, úprava fotografií do katalógu 800,00 € 10.8.2015 Peter Ďurík, Podhorská 4, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
54/2015 tlač pozvánok na výstavu Karol Kállay: Súvislosti 66,24 € 18.8.2015 FORK, s. r. o., Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
55/2015 tlač publikácie k výstave K. Kállay - Súvislosti 990,00 € 18.8.2015 P+M Tlačiareň, Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany Ing. Ľubomír Kraľovanský
56/2015 tlač banneru a plagátov k výstave K. Kállay: Súvislosti 234,00 € 25.8.2015 VL Media, ČSA 8, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
57/2015 tlač fotografií 45 ks 0,7x1 m, 25 ks 0,5x0,7 m 1 382,50 € 25.8.2015 Malek Creative, s. r. o., Hodžova 3829/8, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
58/2015 natočenie príspevku o vernisáži výstav Súvislosti a Feng Shui Very Much 50,00 € 2.9.2015 TV Severka, Kragujevská 398, 010 01 Žilina Ing. Ľubomír Kraľovanský
59/2015 tlač plagátov - program TG 16,68 € 2.9.2015 FORK, s. r. o., Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
60/2015 kontajner s vekom: 44 ks 447,57 € 24.9.2015 AUER Packaging Slovakia, s. r. o., Kukučínova 1336, 024 01 Kysucké Nové Mesto Ing. Ľubomír Kraľovanský
61/2015 kancelárske potreby 318,28 € 24.9.2015 Tibor Varga TSV Papier, Adyho e14, 98401 Lučenec, IČO: 32627211 Ing. Ľubomír Kraľovanský
62/2015 ubytovanie na 3 noci + raňajky 111,00 € 24.9.2015 Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
63/2015 tlač katalógu k výstave Mimo Tela - Macho, Hojstričová podľa dodaných podkladov 600,00 € 25.9.2015 FORK, s. r. o., Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
64/2015 materiál na projekt Umenie hrou II, podľa dodaného zoznamu 55,13 € 25.9.2015 Tibor Varga TSV Papier, Adyho e14, 98401 Lučenec, IČO: 32627211 Ing. Ľubomír Kraľovanský
65/2015 - storno Ing. Ľubomír Kraľovanský
66/2015 manipulačný skladový vozík 117,00 bez DPH 30.9.2015 EMPORO, s. r. o., Lazaretská 8, 81108 Bratislava
67/2015 Pena Flo-pak Green 500l 63,60 € 30.9.2015 Secupack, s. r. o., Pražákova 510/51, 619 00 Brno Ing. Ľubomír Kraľovanský
68/2015 školenie vodičov motorových vozidiel 48,60 € 7.10.2015 Ján Kolník, súkromná autoškola, príjazdná cesta 151/12, 08854 Krpeľany Ing. Ľubomír Kraľovanský
69/2015 tlač pozvánok k výstave To be continued...II podľa dodanej predlohy 42,00 bez DPH 7.10.2015 FORK, s. r. o., Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
70/2015 čistiace prostriedky podľa dodaného zoznamu 43,68 € 13.10.2015 BANCHEM, s. r. o., Zvolenská cesta 11, 97405 B. Bystrica 5 Ing. Ľubomír Kraľovanský
71/2015 grafické papiere rozmer 100x70 cm k výstave To be continued II 115,63 € 13.10.2015 Umelecké potreby, M. R. Štefánika, Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
72/2015 grafické práce mediálnych výstupov k výstave To be continued II: pozvánka, plagát, banner, katalóg 600,00 € 13.10.2015 Marek Kianička, Kadnárova 37, 831 51 Bratislava Ing. Ľubomír Kraľovanský
73/2015 tlač banneru a plagátov k výstave To be continued...II 180,00 € 14.10.2015 VL Media, Robotnícka 1, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
74/2015 zhotovenie ifnosystemu - tlač, materiál, kašírovanie, rezanie tabuľiek 78,00 € 19.10.2015 Malek Creative, s. r. o., Hodžova 3829/8, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
75/2015 výroba vlajky SR, EU, ŽSK 53,13 € 22.10.2015 SIGNO, s. r. o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok Ing. Ľubomír Kraľovanský
76/2015 program \"šikovná voľba\" internet DSL, zmena programu pevnej linky 11,00/mesačne 22.10.2015 Orange Ing. Ľubomír Kraľovanský
77/2015 preklad textov pre projekt Google Art do anglického jazyka 112,50 € 22.10.2015 Michal Vongrej, Thurzova, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
78/2015 revízia tlakových nádob v kotli TG 90,00 bez DPH 26.10.2015 Revimont, s. r. o. Ing. Ľubomír Kraľovanský
79/2015 repas čapov prednej nápravy 27.10.2015 Autoservis Pavelica Ing. Ľubomír Kraľovanský
80/2015 rámové líšty 289,00 € 3.11.2015 Rámarstvo J. Krivoš, M. R. Štefánika 24A, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
81/2015 výroba magnetiek s motívom M. Galanda 45x60mm, 400 ks 288,00 € 3.11.2015 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
82/2015 tlač propagačných materiálov k projektu SSVUM 300,00 € 9.11.2015 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
83/2015 výroba banneru Ľ. Štúr 120x240cm 72,00 € 9.11.2015 VL MEDIA, Robotnícka 1, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
84/2015 kancelárske a hygienické potreby 243,30 € 10.11.2015 Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec Ing. Ľubomír Kraľovanský
2015/školenie školenie ÚZ PO-účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31. 12. 2015 39,00 € 10.11.2015 RVC, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin, IČO: 31938434
85/2015 tlač katalógu TO BE CONTINUED II. 979,00 bez DPH 18.11.2015 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
86/2015 preklad textov do anglického jazyka pre projekt GOOGLE ART 171,00 € 20.11.2015 Michal Vongrej, Thurzova, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
87/2015 grafické služby spojené s výstavou Oľga Krýslová KRAJINA SLOVENSKO: sprac. katalógu, pozvánok, plagátov, bannera 550,00 € 20.11.2015 TVORIVEC, Gorkého 60, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
2015/školenie 1 vzdelávanie dospelých v galériách/múzeách 40,00 € 20.11.2015 Nadácia centrum súčasného umenia, Koza 11, 811 03 Bratislava, IČO: 30845165
88/2015 výroba bannera k výstave MIMO TELA 120 x 240, plagáty MIMO TELA A2 102,00 € 21.11.2015 VL MEDIA, Robotnícka 1, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
89/2015 výroba bannera k výstave KRAJINA SLOVENSKO, plagáty KRAJINA SLOVENSKO A2 102,00 € 21.11.2015 VL MEDIA, Robotnícka 1, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
90/2015 tlač pozvánok KRAJINA SLOVENSKO A5, natieraný matný papier 250 g Satin, farebnosť 4+1 55,00 bez DPH 21.11.2015 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
91/2015 tlač katalógu KRAJINA SLOVENSKO 350 ks 721,00 € 21.11.2015 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
92/2015 barový stolík SAMMY - biely 5 ks 292,40 € 27.11.2015 Lovin, s. r. o., Družstevná 5 Liptovský Mikuláš Ing. Ľubomír Kraľovanský
93/2015 výtvarný materiál na detské tvorivé dielne projekt UMENIE HROU II. podľa vlastného výberu 1 008,00 € 1.12.2015 Umelecké potreby, L. Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
94/2015 natočenie príspevku o vernisáži 10. 12. 2015 a príspevku o zhodnotení r. 2015 a vízie TG pre r. 2016 100,00 € 3.12.2015 Slov Media Group, s. r. o., Klincová 37, 82108 Bratislava Ing. Ľubomír Kraľovanský
2015/školenie 2 školenie o novele zákona o archívoch a registratúrach (archivácia dokumentov) 35,00 € 3.12.2015 Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin, IČO: 31938434
95/2015 ubytovanie pre hostí vernisáže mMIMo TELA 2 osoby 30,00 € 7.12.2015 Turistická ubytovňa u mäsiarov, M. R. Štefánika 24 MARTIN Ing. Ľubomír Kraľovanský
96/2015 umelecký papier TIZIANO 100X70 cm a paparty na fotky podľa výberu 225,00 € 7.12.2015 Umelecké potreby, M. R. Štefánika, Martin Ing. Alexandra Rybárová
97/2015 natočenie príspevku o vernisáži Potancuj ma dvakrát dňa 17. 12. 2015 50,00 € 8.12.2015 Slov Media Group, Klincová 37, 82108 BRATISLAVA Ing. Alexandra Rybárová
98/2015 tlač brožúry s názvom Slovenský svet vizuálneho umenia podľa dodaných parametrov 900,00 € 8.12.2015 FRANCESCA CREATION, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
99/2015 kancelárska stolička Manager - čierna 89,00 € 16.12.2015 JJ - Nábytok, s. r. o., Dolný Turček 274, 03848 Dolný Turček Ing. Alexandra Rybárová
100/2015 kontrola prednej nápravy 19,00 € 14.12.2015 Autona, s. r. o., Hurbanova ul. 29, Košúty I. 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
101/2015 valec do tlačiarne Xerox M118 185,40 € 18.12.2015 Digimat, s. r. o., V. Paulínyho Tótha 56/4 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
WP Data Tables