Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum zverejenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO)
001/2022 Elektronické stravovacie poukážky 512,90 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 05.01.2022 05.01.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
002/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 05.01.2022 05.01.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
003/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 05.01.2022 05.01.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
004/2022 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku - 01/2022 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 05.01.2022 05.01.2022 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
005/2022 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 11.01.2022 11.01.2022 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
006/2022 Aktualizácia podstránok TG na Muzeum.sk 120,00 Zmluva č. 013/902/2020 zo 17.2.2020 11.01.2022 11.01.2022 Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 97404 Banská Bystrica, IČO: 33861129
007/2022 Rekapitulácia faktúr za elektrickú energiu - preplatok -368,60 Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 20.01.2022 24.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
008/2022 turiecgallery 1 (The Hosting) od 13.2.2022 do 13.2.2023 72,86 Objednávka č. 002/2022 24.01.2022 24.01.2022 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
009/2022 A4 karty na odznaky 102,00 Objednávka č. 004/2022 01.02.2022 01.02.2022 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
010/2022 Adobe CC for teams All Apps MP ML 1.006,80 Objednávka č. 002/2022 01.02.2022 01.02.2022 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
011/2022 Elektronické stravovacie poukážky 882,77 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 02.02.2022 02.02.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
012/2022 Nájomné a služby za 01/2022 500,00 NZ č. 2009 044 02.02.2022 02.02.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
013/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 04.02.2022 08.02.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
014/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 04.02.2022 08.02.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
015/2022 Teplo za január 2022 1.774,22 Zmluva č. 450100 09.02.2022 10.02.2022 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
016/2022 Zabezpečenie prevádzky OST za 01/2022 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 09.02.2022 10.02.2022 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
017/2022 Vstupné školenie zamestnanca 20,00 Objednávka č. 008/2022 10.02.2022 10.02.2022 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
018/2022 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 01/2022 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 10.02.2022 10.02.2022 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
019/2022 Nájomné a služby za 02/2022 500,00 NZ č. 2009 044 16.02.2022 17.02.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
020/2022 turiecgallery.sk (.sk doména)od 19.03.2022 do 19.03.2023 15,59 Objednávka č. 012/2022 01.03.2022 01.03.2022 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
021/2022 Plagát, banner, nálepky 163,68 Objednávka č. 007/2022 01.03.2022 02.03.2022 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
022/2022 Elektronické stravovacie poukážky 986,34 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 01.03.2022 02.03.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
023/2022 Výmena prietokového ohrievača 210,00 Objednávka č. 006/2022 03.03.2022 04.03.2022 Poruchová služba, s.r.o., Valča 270, 03835 Valča, IČO: 44154445
024/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 04.03.2022 04.03.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
025/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 04.03.2022 04.03.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
026/2022 Údržba software 39,84 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky z 24.4.2017 07.03.2022 08.03.2022 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
027/2022 Výpis z registra exekúcií 6,20 Objednávka č. 014/2022 07.03.2022 08.03.2022 Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova 49, 85104 Bratislava, IČO: 35659718
028/2022 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 02/2022 27,00 Zmluva z 26.04.2018 08.03.2022 08.03.2022 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
029/2022 Teplo za február 2022 1.671,17 Zmluva č. 450100 09.03.2022 10.03.2022 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
030/2022 Zabezpečenie prevádzky OST za 02/2022 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 09.03.2022 10.03.2022 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
031/2022 Nájomné a služby za 03/2022 500,00 NZ č. 2009 044 09.03.2022 10.03.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
032/2022 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 02/2022 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 11.03.2022 11.03.2022 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
033/2022 Vlajky SR, EU, ŽSK - 80 x 120 cm 54,61 Objednávka č. 0111/2022 11.03.2022 11.03.2022 Signo s.r.o., Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok, IČO: 43930824
034/2022 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 01/2022 27,00 Zmluva z 26.04.2018 14.03.2022 14.03.2022 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
035/2022 Členské príspevky za členstvo v Rade galérií Slovenska za rok 2022 200,00 - 15.03.2022 15.03.2022 Rada galérií Slovenska, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 30853231
036/2022 Kontrola PHP, kontrola has. zariadení, tlakové skúšky a servis PHP 233,52 Objednávka č. 013/2022 18.03.2022 18.03.2022 ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o., Poľná 5, 03601 Martin, IČO: 36002747
037/2022 LED reflektory k projektu Za obrazom 123,19 Objednávka č. 018/2022 28.03.2022 28.03.2022 V-TAC, s.r.o., M. Rázusa 474763, 95501 Topoľčany, IČO: 47553413
038/2022 Reštaurátorské práce na dielach, ktoré sú predmetom Zmluvy o reštaurovaní 1/2021 - financovanie z FPU 5.000,00 Zmluva o reštaurovaní 1/2021, objednávka č. 019/2022 31.03.2022 31.03.2022 Mgr. art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, Banská Bystrica 97409, IČO: 44408854
039/2022 Online školenie - nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 pre N. Patúšovú 67,72 Objednávka č. 016/2022 31.03.2022 31.03.2022 Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, IČO: 00602311
040/2022 Elektronické stravovacie poukážky 848,25 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 04.04.2022 07.04.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
041/2022 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku - 02/2022 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 04.04.2022 07.04.2022 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
042/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 05.04.2022 07.04.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
043/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 05.04.2022 07.04.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
044/2022 Vstupné školenie BOZP, OPP 1 osoba 20,00 Objednávka č. 021/2022 06.04.2022 07.04.2022 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
045/2022 Zabezpečenie prevádzky OST za 03/2022 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 06.04.2022 07.04.2022 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
046/2022 Nájomné a služby za 04/2022 500,00 NZ č. 2009 044 06.04.2022 07.04.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
047/2022 Sada plexi Gallery 3 mm podľa zadaných rozmerov, vŕtané dierky v rohoch - k projektu Za obrazom 298,20 Objednávka č. 017/2022 06.04.2022 07.04.2022 Zenit SK, s.r.o., Nová 931/78, 97241 Košice, IČO: 36307599
048/2022 Toaletný papier, Domestos na WC, čistič na podlahy, hubky na riad 102,80 Objednávka č. 022/2022 07.04.2022 08.04.2022 Mária Kušnírová, FARBY-LAKY, Žabokreky 364, IČO: 10965971
049/2022 Polystyrénová tácka 840 ks 57,53 Objednávka č. 024/2022 08.04.2022 08.04.2022 Lumax, s.r.o., Železničná 4745, 90301 Senec, DIČ: 2022250736
050/2022 Oprava elektroinštalácie 36,00 Objednávka č. 020/2022 08.04.2022 08.04.2022 Elektro a obchod s.r.o., Jazernica 74 , 03844 Jazernica, IČO 47549408
051/2022 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 03/2022 27,00 Zmluva z 26.04.2018 08.04.2022 08.04.2022 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
052/2022 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 03/2022 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 12.04.2022 12.04.2022 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
053/2022 Teplo za marec 2022 1.774,22 Zmluva č. 450100 12.04.2022 12.04.2022 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
054/2022 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 14.04.2022 19.04.2022 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
055/2022 Výmena pneumatík a súvisiace práce 40,09 Objednávka č. 027/2022 25.04.2022 25.04.2022 Marián Sumka MAJOCAR, A. Stodolu 5264/37, prev Franc. partizánov 5321, 03861 Vrútky, IČO: 50071106
056/2022 Elektronické stravovacie poukážky 951,82 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 02.05.2022 03.05.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
057/2022 Výroba UV fólii, rez textu z folie k projektu Za obrazom 414,00 Objednávka č. 026/2022 03.05.2022 03.05.2022 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
058/2022 Baner 2,6x2,6 1 ks, 100x70 cm 2ks, 200 x 134 cm 1ks k projektu Za obrazom 216,72 Objednávka č. 030/2022 03.05.2022 03.05.2022 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
059/2022 Umelecké potreby na tvorivé dielne a workshopy k projektu Za obrazom 100,00 Objednávka č. 029/2022 04.05.2022 04.05.2022 Umelecké potreby - Lýdia Komorová, Thurzova 431/2, 03601 Martin, IČO:41243277
060/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 05.05.2022 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
061/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 05.05.2022 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
062/2022 Zabezpečenie prevádzky OST za 04/2022 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 06.05.2022 06.05.2022 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
063/2022 Nájomné a služby za 05/2022 500,00 NZ č. 2009 044 06.05.2022 06.05.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
064/2022 Teplo za apríl 2022 1.465,06 Zmluva č. 450100 09.05.2022 10.05.2022 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
065/2022 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 04/2022 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 09.05.2022 10.05.2022 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
066/2022 Prenájom motorového vozidla 84,00 Objednávka č. 023/2022 17.05.2022 17.05.2022 HHMM, s.r.o., Šrobárova 52, 94632 Šrobárová, IČO: 52493733
067/2022 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 04/2022 27,00 Zmluva z 26.04.2018 17.05.2022 17.05.2022 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
068/2022 Revízia germicídnych žiaričov 262,20 Objednávka č. 015/2022 17.05.2022 17.05.2022 Nexa, s.r.o., Sasinkva 9, P.O.Box E32, 92141 Piešťany, IČO: 36239798
069/2022 Elektronické stravovacie poukážky 54,25 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 17.05.2022 17.05.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
070/2022 Vstupné školenie BOZP, OPP 1 osoba 20,00 Objednávka č. 032/2022 17.05.2022 17.05.2022 Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
071/2022 Súprava upratovací vozík a mop 195,60 Objednávka č. 033/2022 19.05.2022 19.05.2022 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava, IČO: 44413467
072/2022 Neodýmový magnet valec 32,25 Objednávka č. 034/2022 25.05.2022 25.05.2022 Orodian, s.r.o., M. R. Štefánika 1068/6, 97251 Handlová, IČO: 51281112
073/2022 Pexeso A3, reprodukcie M. Galanda 299,95 Objednávka č. 025/2022 31.05.2022 31.05.2022 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 4431106
074/2022 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 464,72 VZN č. 76 31.05.2022 31.05.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
075/2022 Elektronické stravovacie poukážky 1.065,25 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 01.06.2022 02.06.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
076/2022 Baner a plagáty k výstave M. Mudroch 157,92 Objednávka č. 036/2022 02.06.2022 02.06.2022 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
077/2022 Vizity a pozvánky M. Mudroch 50,46 Objednávka č. 037 a 038/2022 06.06.2022 07.06.2022 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 4431106
078/2022 Tvorba interaktívnej inštalácie Za obrazom 720,00 Objednávka č. 035/2022 06.06.2022 07.06.2022 Dušan Dobiaš, A. Bernoláka 2168/33, 010 01 Žilina, IČO: 50365711
079/2022 Zabezpečenie prevádzky OST za 05/2022 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 06.06.2022 07.06.2022 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
080/2022 Nájomné a služby za 06/2022 500,00 NZ č. 2009 044 06.06.2022 07.06.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
081/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 07.06.2022 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
082/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 07.06.2022 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
083/2022 Odvoz a skartácia dokumentov 144,00 Objednávka č. 031/2022 09.06.2022 09.06.2022 OZO - RECYCLING, s.r.o., Priemyselná 2053, 03481 Lisková 901, IČO: 36399795
084/2022 Vodné, stočné a zrážky 421,06 Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 09.06.2022 09.06.2022 TURVOD, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084
085/2022 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 05/2022 27,00 Zmluva z 26.04.2018 10.06.2022 20.06.2022 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
086/2022 Teplo za máj 2022 439,16 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 13.06.2022 20.06.2022 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
087/2022 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 05/2022 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 13.06.2022 20.06.2022 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
088/2022 Plotrovanie fólií, výroba šablón a samolepiek k výstave ZA OBRAZOM 60,00 Objednávka č. 028/2022 13.06.2022 20.06.2022 Alena Janotová, Novákova 554/6, 03601 Martin, IČO: 52304060
089/2022 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku - 03/2022 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 01.07.2022 07.07.2022 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
090/2022 Vstupné školenie BOZP, OPP 4 osoby 80,00 Objednávka č. 040/2022 06.07.2022 07.07.2022 Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
091/2022 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 06/2022 27,00 Zmluva z 26.04.2018 06.07.2022 07.07.2022 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
092/2022 Zabezpečenie prevádzky OST za 06/2022 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 06.07.2022 07.07.2022 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
093/2022 Nájomné a služby za 07/2022 500,00 NZ č. 2009 044 11.07.2022 13.07.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
094/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 12.07.2022 13.07.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
095/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 12.07.2022 13.07.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
096/2022 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 12.07.2022 13.07.2022 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
097/2022 Elektronické stravovacie poukážky 882,77 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 13.07.2022 13.07.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
098/2022 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 06/2022 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 14.07.2022 14.07.2022 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
099/2022 Teplo za 06/2022 374,08 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 14.07.2022 15.07.2022 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
100/2022 Tonery do tlačiarní HP - 2 ks 78,00 Objednávka č. 042/2022 15.07.2022 15.07.2022 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
101/2022 Kancelárske potreby pre dobrovoľníkov - ÚPSVaR - dierovačka, zošívačka, podložky, perá 94,50 Objednávka č. 041/2022 21.07.2022 25.07.2022 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
102/2022 Overenie súťažných podmienok 200,00 Objednávka č. 043/2022 25.07.2022 25.07.2022 Slovenská komora architektov, Nám. SNP 18, 81106 Bratislava, IČO: 30778981
103/2022 Elektronické stravovacie poukážky 823,59 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 01.08.2022 02.08.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
104/2022 Vstupné školenie BOZP, OPP 4 osoby 20,00 Objednávka č. 044/2022 02.08.2022 04.08.2022 Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
105/2022 Nájomné a služby za 08/2022 500,00 NZ č. 2009 044 03.08.2022 04.08.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
106/2022 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 07/2022 27,00 Zmluva z 26.04.2018 03.08.2022 04.08.2022 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
107/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 08.08.2022 09.08.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
108/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 08.08.2022 09.08.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
109/2022 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 07/2022 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 08.08.2022 09.08.2022 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
110/2022 Zabezpečenie prevádzky OST za 07/2022 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 08.08.2022 09.08.2022 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
111/2022 Teplo za 07/2022 374,08 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 12.08.2022 15.08.2022 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
112/2022 Multifunčné zariadenie Xerox VersaLink c7030, aktivačná sada, modul, dovoz a inštalácia 2400,00 Objednávka č. 045/2022 16.08.2022 16.08.2022 XPS, spol. s r.o., M.R.Štefánika 14, 03601 Martin, IČO: 36381616
113/2022 Antigénové testy 72,71 Objednávka č. 049/2022 18.08.2022 18.08.2022 MLT consulting s.r.o., A. Medňanského 22, 03608 Maritn, IČO: 46118748
114/2022 Hygienické potreby pre dobrovoľníkov - ÚPSVaR - mydlá, dezinfekcia, rukavice, útierky 183,80 Objednávka č. 046/2022 18.08.2022 18.08.2022 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
115/2022 Baner a plagáty na výstavu A. Macko 157,92 Objednávka č. 047/2022 05.09.2022 05.09.2022 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
116/2022 Elektronické stravovacie poukážky 749,62 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 05.09.2022 05.09.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
117/2022 Katalóg M. Mudroch 100 ks 494,40 Objednávka č. 048/2022 05.09.2022 05.09.2022 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 4431106
118/2022 8 MPx vonkajšia AcuSence turret IP kamera, Podložka pod Dome kameru, Injektor POE pre napájanie IP kamery, Montážny materiál, montáž a nastavenie kamerového systému 372,72 Objednávka č. 051/2022 05.09.2022 05.09.2022 Marek Horník - TELESYS, Kunerád 186, 01313 Rajecké Teplice, IČO: 43595219
119/2022 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 08/2022 27,00 Zmluva z 26.04.2018 05.09.2022 05.09.2022 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
120/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 07.09.2022 09.09.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
121/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 07.09.2022 09.09.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
122/2022 Nájomné a služby za 09/2022 500,00 NZ č. 2009 044 08.09.2022 09.09.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
123/2022 Oprava záložného zdroja 39,60 - 08.09.2022 09.09.2022 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
124/2022 Zabezpečenie prevádzky OST za 08/2022 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 09.09.2022 14.09.2022 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
125/2022 Teplo za 08/2022 374,08 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 13.09.2022 14.09.2022 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
126/2022 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 08/2022 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 13.09.2022 14.09.2022 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
127/2022 Prenájom motorového vozidla na prevoz diel M. Mudrocha 84,00 Objednávka č. 056/2022 23.09.2022 23.09.2022 HHMM, s.r.o., Šrobárova 52, 94632 Šrobárová, IČO: 52493733
128/2022 Občerstvenie na worshop AMFO - čaje, kávy, minerálky, pochutiny 46,33 Objednávka č. 057/2022 23.09.2022 23.09.2022 M-FALCON, spol. s r.o., N. Hejnej 2, 03601 Martin, IČO: 31637591
129/2022 Materiál na workshopy AMFO 200,00 Objednávka č. 059/200 26.09.2022 28.09.2022 Umelecké potreby - Lýdia Komorová, Thurzova 431/2, 03601 Martin, IČO:41243277
130/2022 Antigénové testy 153,89 Objednávka č. 060/2022 28.09.2022 29.09.2022 MLT consulting s.r.o., A. Medňanského 22, 03608 Maritn, IČO: 46118748
131/2022 Kancelárske potreby podľa elektronickej objednávky - dátumovky, kancelársky papier, zvýrazňovače, rozraďovače, lepidlá, euroobaly 101,09 Objednávka č. 061/2022 29.09.2022 29.09.2022 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
132/2022 Materiál na tvorivé dielne k projektu Obrazy podľa špecifických požiadaviek 50,00 Objednávka č. 063/2022 29.09.2022 03.10.2022 Lenka Krivušová - SKLENÁRSTVO, M.R.Štefánika 24A, 03601 Martin, IČO:
133/2022 Občerstvenie - Štrúdla, pagáče na workshop AMFO 46,64 Objednávka č. 058/2022 03.10.2022 03.10.2022 Fatran, s.r.o., Mládeže 806/51B, 03821 Mošovce, IČO: 31640842
134/2022 Ubytovanie pre lektorov projektu Pamäť Turca 1.120,00 Objednávka č. 054/2022 03.10.2022 03.10.2022 MartInn, s.r.o., V.P.Tótha 10318/1A, 03601 Martin, IČO: 45944512
135/2022 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku - 04/2022 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 04.10.2022 04.10.2022 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
136/2022 Elektronické stravovacie poukážky 872,91 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 04.10.2022 04.10.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
137/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 06.10.2022 07.10.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
138/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 06.10.2022 07.10.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
139/2022 Materiál na workshopy - projekt Obrazy 100,00 Objednávka č. 062/200 06.10.2022 07.10.2022 Umelecké potreby - Lýdia Komorová, Thurzova 431/2, 03601 Martin, IČO:41243277
140/2022 Nájomné a služby za 10/2022 500,00 NZ č. 2009 044 07.10.2022 07.10.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
141/2022 Keramická hlina na výstavu Fraňo Štefunko 100,20 Objednávka č. 065/2022 10.10.2022 12.10.2022 Umelecké potreby - Lýdia Komorová, Thurzova 431/2, 03601 Martin, IČO:41243277
142/2022 Zabezpečenie prevádzky OST za 09/2022 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 12.10.2022 12.10.2022 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
143/2022 Vyhotovenie digitálnych kópií a fotokópií z archívu SNK 100,00 Objednávka č. 005/2022 12.10.2022 12.10.2022 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin, IČO: 36138517
144/2022 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 12.10.2022 12.10.2022 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
145/2022 Plagáty 2x, City light 1x k výstave Fraňo Štefunko 76,32 Objednávka č. 068/2022 12.10.2022 12.10.2022 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
146/2022 Plagát 2x, Baner 1x k výstave AMFO 157,92 Objednávka č. 069/2022 12.10.2022 12.10.2022 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
147/2022 Oprava elektroinštalácie 72,00 Objednávka č. 053/2022 14.10.2022 14.10.2022 Elektro a obchod s.r.o., Jazernica 74 , 03844 Jazernica, IČO 47549408
148/2022 Teplo za 09/2022 374,08 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 14.10.2022 14.10.2022 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
149/2022 Rozšírenie wifi - 2 ks 81,40 Objednávka č. 067/2022 14.10.2022 14.10.2022 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
150/2022 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 09/2022 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 17.10.2022 18.10.2022 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
151/2022 Občerstvenie na vernisáž Pamäť Turca 400,00 Objednávka č. 071/2022 17.10.2022 18.10.2022 Andrej Maťovčík, Nade Hejnej 4953/2, 03601 Martin, IČO: 44061242
152/2022 Realizácia výstavy AMFO - Pamäť Turca 6500,00 Zmluva č. 047/2022 20.10.2022 21.10.2022 pingpong, s.r.o., Hálkova 48, 83103 Bratislava, IČO: 44528281
153/2022 Lisovaný včelí vosk vo zvitkoch 100,00 Objednávka č. 072/2022 20.10.2022 21.10.2022 OZ kRaj, Závada 89, 99121 Závada, IČO: 42012384
154/2022 Pracovný odev 263,40 Objednávka č. 070/2022 20.10.2022 21.10.2022 ATAB, s.r.o., Východná 10, 03601 Martin, IČO: 52950000
155/2022 Refakturované poistné - majetok, zodpovednosť, KASKO, PZP 1.569,56 Rámcová dohoda č. 310-2019-RU z 28.6.2019 (ŽSK) 02.11.2022 04.11.2022 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
156/2022 Ubytovanie - projekt Otvorený archív F. Štefunku 300,00 Objednávka č. 064/2022 02.11.2022 04.11.2022 Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
157/2022 Ubytovanie pre účastníkov projektu AMFO 286,00 Objednávka č. 066/2022 02.11.2022 04.11.2022 Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
158/2022 Spracovanie súťažného návrhu v rámci 2.kola súťaže na stálu expozíciu - Galanda 1.600,00 Objednávka č. 081/2022 02.11.2022 04.11.2022 Kristína Tomanová, Pod Hájom 1358/138, 01841 Dubnica nad Váhom, IČO: 51891735
159/2022 Elektronické stravovacie poukážky 867,98 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 03.11.2022 04.11.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
160/2022 Baliace fólie, kancelársky papier a recyklovaný papier - AMFO 299,70 Objednávka č. 077/2022 03.11.2022 08.11.2022 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
161/2022 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 10/2022 27,00 Zmluva z 26.04.2018 03.11.2022 08.11.2022 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
162/2022 Kancelárske potreby podľa elektronickej objednávky 619,46 Objednávka č. 076/2022 04.11.2022 08.11.2022 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
163/2022 Reštaurátorské práce na dielach O 338, O 339 844,00 Objednávka č. 073/2022 04.11.2022 08.11.2022 Mgr. Art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, 97409 Banská Bystrica, IČO: 44408854
164/2022 Reštaurátorské práce na dielach O 338, O 339 876,00 Objednávka č. 074/2022 04.11.2022 08.11.2022 Mgr. Art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, 97409 Banská Bystrica, IČO: 44408854
165/2022 Nájomné a služby za 11/2022 500,00 NZ č. 2009 044 07.11.2022 08.11.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
166/2022 PHM Peugeot Boxer + dialničná známka + cestovné náhrady vodiča - prevoz diel Oščadnica-Pardubice a späť, Pardubice - Martin 196,10 Objednávka č. 075/2022 07.11.2022 08.11.2022 Kysucká galéria v Oščadnici, Osčadnica 13, 02301 Očšadnica, IČO: 36145271
167/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 07.11.2022 08.11.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
168/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 07.11.2022 08.11.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
169/2022 Zabezpečenie prevádzky OST za 10/2022 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 08.11.2022 08.11.2022 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
170/2022 Spracovanie súťažných návrhov v rámci 2.kola súťaže na stálu expozíciu "legenda - la ganda - galanda" 1.600,00 Objednávka č. 082/2022 08.11.2022 08.11.2022 PINGPONG s.r.o., Hálkova 48, 83103 Bratislava, IČO: 44528281
171/2022 Infoturiec Classic aktualizácia informácií na 1 rok 50,00 Objednávka č. 085/2022 09.11.2022 10.11.2022 Miloslav Búchala - Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03861 Vrútky, IČO: 30499399
172/2022 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 09/2022 27,00 Zmluva z 26.04.2018 09.11.2022 10.11.2022 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
173/2022 WC Papier - 180 ks 187,93 Objednávka č. 084/2022 09.11.2022 10.11.2022 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
174/2022 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 10/2022 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 11.11.2022 14.11.2022 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
175/2022 Teplo za 10/2022 1.043,38 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 14.11.2022 15.11.2022 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
176/2022 Renov. toner HP CF279A HP79A 60,00 Objednávka č. 088/2022 15.11.2022 23.11.2022 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
177/2022 Tlač fotografií 400,00 Objednávka č. 079/2022 16.11.2022 23.11.2022 FOMI, s r. o., Jánošovská 8, 03861 Vrútky, IČO: 44446331
178/2022 Pracovná obuv 254,00 Objednávka č. 083/2022 16.11.2022 23.11.2022 ATAB, s.r.o., Východná 10, 03601 Martin, IČO: 52950000
179/2022 Členstvo v porote na architektonickú súťaž Nová stála expozícia "legenda-la ganda-galanda" 420,00 Objednávka č. 055/2022 23.11.2022 23.11.2022 Ing. Arch. Peter C. Abonyi, Pivovarská 7/7, 03401 Ružomberok, IČO: 37903896
180/2022 Banner 199,99 Objednávka č. 089/2022 23.11.2022 23.11.2022 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
181/2022 Fotenie výstavy AMFO - Pamäť Turca 300,00 Objednávka č. 091/2022 28.11.2022 29.11.2022 JUPITER FILM, s.r.o., Jána Milca 771/15, 01001 Žilina, IČO: 52933822
182/2022 Spracovanie súťažných návrhov v rámci 2.kola súťaže na stálu expozíciu "legenda - la ganda - galanda" 1.600,00 Objednávka č. 080/2022 28.11.2022 29.11.2022 Ateliér Masár, s.r.o., Bratislavaská 49, 90201 Pezinok, IČO: 52593975
183/2022 Inzercia k výstave Otvorený archív Fraňa Štefunku 200,04 Objednávka č. 087/2022 29.11.2022 29.11.2022 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava, IČO: 35790253
184/2022 Mesačný poplatok Go Biznis, Biznis Internet, aktivácia SIM 14,20 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 29.11.2022 29.11.2022 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
185/2022 Elektronické stravovacie poukážky 872,91 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 01.12.2022 05.12.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
186/2022 Fotenie výstavy Za obrazom 200,00 Objednávka č. 090/2022 05.12.2022 05.12.2022 Zdeno Ziman SPONTANE, P.O.Hviezdoslava 39/76, 03601 Martin, IČO: 43763502
187/2022 Rámy strieborné tenké 100T72, sklo 2 mm 700,00 Objednávka č. 078/2022 05.12.2022 05.12.2022 Rudoljf Hejzlar R-DESIGN, P. V. Rovnianka 12/41, 03601 Martin, IČO: 34698566
188/2022 Vodné, stočné a zrážky 430,31 Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 06.12.2022 07.12.2022 TURVOD, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084
189/2022 Nájomné a služby za 12/2022 500,00 NZ č. 2009 044 06.12.2022 07.12.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
190/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 06.12.2022 07.12.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
191/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 06.12.2022 07.12.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
192/2022 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 11/2022 27,00 Zmluva z 26.04.2018 06.12.2022 07.12.2022 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
193/2022 Teplo za 11/2022 1.043,38 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 08.12.2022 08.12.2022 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
194/2022 Fumigovanie predmetov z osobného archívu F. Štefunku k výstave Otvorený archív FŠ 200,00 Objednávka č. 093/2022 08.12.2022 08.12.2022 Mgr. Art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, 97409 Banská Bystrica, IČO: 44408854
195/2022 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 11/2022 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 13.12.2022 14.12.2022 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
196/2022 Respirátory 255,00 Objednávka č. 092/2022 13.12.2022 14.12.2022 ATAB, s.r.o., Východná 10, 03601 Martin, IČO: 52950000
197/2022 Tlač fotografií - projekt MK SR Obrazy 199,99 Objednávka č. 095/2022 13.12.2022 14.12.2022 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
198/2022 Archívne obálky, škatule, boxy 83,70 Objednávka č. 086/2022 15.12.2022 15.12.2022 Fosil Energy and Logistic s.r.o., Tomášikova 50E, 83104 Bratislava, IČO: 50149318
199/2022 Prenájom vozidla na prevoz diel na 12.12.2022 84,00 Objednávka č. 094/2022 15.12.2022 15.12.2022 HHMM, s.r.o., Šrobárova 52, 94632 Šrobárová, IČO: 52493733
200/2022 Zabezpečenie prevádzky OST za 11/2022 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 15.12.2022 15.12.2022 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
201/2022 Činnosť technika PO 120,00 Mandátna zmluva z 28.3.2013 15.12.2022 15.12.2022 Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, Turčianske Kľačany 230, 038 61, IČO: 43883192
202/2022 Mesačný poplatok Go Biznis, Biznis Internet 2,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 20.12.2022 20.12.2022 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
203/2022 Predané časopisy FlashArt 9,00 Komisionárska zmluva č. 043/2022 20.12.20222 20.12.2022 PILOT, Adámiho 2, 84105 Bratislava, IČO: 42265959
204/2022 Bezdrôtové prenosné tiesňové tlačidlo 79,34 Objednávka č. 010/2022 21.12.2022 21.12.2022 Marek Horník - TELESYS, Kunerád 186, 01313, IČO: 43595219
205/2022 Kamerový systém s príslušenstvom a inštaláciou, akumulátor, nastavenie, skrinka s transformátorom, modul zdroja, komunikátor 380,64 Objednávka č. 051/2022 21.12.2022 21.12.2022 Marek Horník - TELESYS, Kunerád 186, 01313, IČO: 43595219
206/2022 Zabezpečenie prevádzky OST za 12/2022 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 05.01.2023 10.01.2023 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
207/2022 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 12/2022 27,00 Zmluva z 26.04.2018 05.01.2023 10.01.2023 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
208/2022 Teplo za 12/2022 1.240,18 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 09.01.2023 10.01.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
209/2022 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 12/2022 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 13.01.2023 16.01.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
WP Data Tables