číslo objednávky podľa číselníka objednávok TG Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH Identifikácia zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy TG podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnania (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)
1/2017 výroba tabuľky s otváracími hodinami TG 9,90 bez DPH 25.1.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
2/2017 tonerdoLexmark 35,00 € 27.12.2017 Digimat, s. r. o., V. Paulínyho Tótha 56/4, 036 01 Martin, ičo: 31 622 381 Ing. Alexandra Rybárová
3/2017 Objednávame si u Vás knižničný systém KIS MASK2 sieťová verzia s web katalógom 132,78 € 8.2.2017 Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 1, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
4/2017 kancelárske potreby 139,20 € 9.2.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80,984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 1 RO, PO – účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2017. Novela zákona č. 523/2004 Z.z. a novela zákona č. 583/2004 Z.z., dátum školenia 21.02.2017 78,00 € 9.2.2017 RVC Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434, DIČ: 2020604443 Ing. Alexandra Rybárová
5/2017 20 balení pagáčov 13,53 € 20.2.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
6/2017 preprogramovanie tel. volača 27,00 € 21.2.2017 Ing. Milan Štígel, INTEGRATED SYSTEMS, Jánošíkova 32, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
7/2017 preprogramovanie tel. volača 24,00 € 21.2.2017 Digimat, s. r. o., V. Paulínyho Tótha 56/4, 036 01 Martin, ičo: 31 622 381 Ing. Alexandra Rybárová
8/2017 plagáty, katalógy, pozvánky na výstavu Evera Púčeka 135,77 € 8.2.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
9/2017 plagáty, katalógy, pozvánky na výstavu Ivan Štubňa 83,46 € 21.2.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
10/2017 banner, palgáty A2 na výstavu Ever Púček 75,60 € 8.3.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
11/2017 banner a plagáty A2 na Ivana Štubňu 117,60 € 8.3.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
12/2017 materiál podľa vlastného výberu na detské tvorivé workshopy projektu Umenie hrou III 340,00 € 13.3.2017 Papierníctvo DEMRO, 29. augusta 11, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
13/2017 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte TG 227,09 € 10.3.2017 All Fire Servis, spol. s r.o., Poľná 5, 03601 Martin, IČO: 36002747 Ing. Alexandra Rybárová
14/2017 materiál podľa vlastného výberu na detské tvorivé workshopy projektu Umenie hrou III 807,00 € 22.3.2017 Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
15/2017 SATA HOD 500GB – 1x, 5port swich – 2x 118,30 € 22.3.2017 Digimat, s. r. o., V. Paulínyho Tótha 56/4, 036 01 Martin, ičo: 31 622 381 Ing. Alexandra Rybárová
16/2017 čistiace prostriedky 73,46 € 23.3.2017 Jumicol, Bytčická 89, 01009 Žilina Ing. Alexandra Rybárová
17/2017 - storno Ing. Alexandra Rybárová
18/2017 - storno Ing. Alexandra Rybárová
19/2017 tonery konica Minolta – 4ks 96,40 € 24.3.2017 Stanislav Dubec, Gen. Svobodu 700/25, 089 01 Svidník Ing. Alexandra Rybárová
20/2017 - storno Ing. Alexandra Rybárová
21/2017 - storno Ing. Alexandra Rybárová
22/2017 zaškolenie obsluhy a úprava kódov, servis EZS, preprogramovanie volača 68,40 € 24.3.2017 Ing. Milan Štígel, INTEGRATED SYSTEMS, Jánošíkova 32, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
23/2017 2 balenia etikety univerzálne 70×36 mm a i balenie etikety univerzálne 70×50,8 mm 55,08 € 5.4.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80,984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Ing. Alexandra Rybárová
24/2017 banner 2600x1300 58,80 € 5.4.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
25/2017 čistenie kobercov v dvoch miestnostiach 70,00 € 7.4.2017 Kilter s.r.o., Turčiansky Peter 124, 038 41 Turčiansky Peter Ing. Alexandra Rybárová
26/2017 20 balení pagáčov 13,52 € 12.4.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 2 zamerané na poskytovanie prvej pomoci v zmysle § 8 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 208/1991 Zb, dátum školenia 19.04.2017 43,20 € 12.4.2017 BPQ s.r.o., Vajanského 2, 036 01 Martin, ičo: 36650854 Ing. Alexandra Rybárová
2017/ školenie 3 IS Magma HCM pre nových pouţívateľov, dátum školenia 26.4.2017 191,21 € 12.4.2017 AutoCont SK, a.s., Bratislavská 29 010 01 Žilina Ing. Alexandra Rybárová
27/2017 tlač skladačiek, katalógov Ever Púček 204,00 € 13.4.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
28/2017- storno Ing. Alexandra Rybárová
29/2017 zakladače, rozraďovač, stojan prezentačný 99,72 € 20.4.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
30/2017 vizitkár, 3ks korektorov 33,47 € 26.4.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80,984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Ing. Alexandra Rybárová
31/2017 katalógy Ever Púček 431,02 € 26.4.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
32/2017 katalógy Ivan Štubňa 305,35 € 26.4.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 4 Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, Všeobecný úvod do knihovníctva 478 hodín (17.05.2017 – 31.07.2017) Knihovník vo verejnej kniţnici 234 hodín (07.08.2017 – 25.09.2017) 15,00 € 9.5.2017 Slovenská národná knižnica Martin, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
33/2017 10 balení pagáčov 6,77 € 9.5.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
34/2017 1. Skener čiarových kódov / Elcom KC-1200 LED, menej citlivý 52,50 + dph t.j. 63,- € 2. Toner HP CF 279 A – SK náhrada 24,- eur s DPH 3. Antivírový program Eset Smart Security pre 4 PC 78,- eur s DPH 165,00 € 10.5.2017 Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551 Ing. Alexandra Rybárová
35/2017 1. plagat – 2 ks – rozmer – 1000×700 mm – 4+0, farebna tlac, obycajny papier 2. pozvanka – 64 ks – rozmer – 105×210 mm – 4+0, farebna tlac, 250 g papier 30,66 € 15.5.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
36/2017 materiál k príprave výstavy reštaurovanie maľby: papier A1 – amaranto 30ks 55,50 € 16.5.2017 Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
37/2017 materiál k príprave výstavy reštaurovanie kresieb: M. Galanda, A.W. Kubínčana, papier A1 – Tiziano 100x70 - 30ks 55,50 € 16.5.2017 Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
38/2017 banner 2600×2600 – 1ks, plagát 100×70 – 1 ks 124,80 € 23.5.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
39/2017 pozvánky na reštaurovanie kresby - M. Galanda, A.W. Kubínčan 207,49 € 23.5.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
40/2017 pozvánky a plagáty na reštaurovanie zo zbierok TG 102,49 € 23.5.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
41/2017 - storno Ing. Alexandra Rybárová
42/2017 Služby poskytnuté za mesiac máj 2017 199,20 € 31.5.2017 Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551 Ing. Alexandra Rybárová
43/2017 nálepku otváracie hodiny – finisáž E. Púček 9,60 € 1.6.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
44/2017 banner 2600×2600 E. Púček 108,00 € 1.6.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
45/2017 12 balení papier biely A4 215,28 € 2.6.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80,984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Ing. Alexandra Rybárová
46/2017 - storno Ing. Alexandra Rybárová
47/2017 plagáty 100×70 cm – 3 ks 50,40 € 7.6.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
48/2017 10 balení pagáčov – finisáž E. Púček 6,77 € 8.6.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
49/2017 tlač plagátov 100×70 cm – 5 ks 84,00 € 12.6.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
50/2017 plagáty 100×70 cm – 7 ks 117,60 € 12.6.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
51/2017 propagačný materiál 1700 ks, formát A5 110,84 € 13.6.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
52/2017 20 balení pagáčov 13,52 € 21.6.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
53/2017 pozvánky a plagáty M. Cipár 74,40 € 26.6.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
54/2017 10 balení pagáčov 6,77 € 6.7.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
55/2017 prečistenie kanalizačnej stúpačky 72,00 € 6.7.2017 Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE", 270 03835 Valča, ičo: 37137841 Ing. Alexandra Rybárová
56/2017 tlač plagátov na výstavu K. Felixa 60,00 € 28.7.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
57/2017 Služby poskytnuté za mesiac júl 2017 94,66 € 28.7.2017 Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551 Ing. Alexandra Rybárová
58/2017 - storno Ing. Alexandra Rybárová
59/2017 1. Plotter HP designjet, 2. Papier rolka 250 g, 3. Papier rolka 80g, 4. Náhradné vreteno 1 096,80 € 8.8.2017 Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551 Ing. Alexandra Rybárová
60/2017 nálepku s otváracimi hodinami 11,88 € 14.8.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
61/2017 TP link WR 841N wireles - router, inštalácia, konfigurácia routra, žľab 40x20, manhatan držiak, kábel predlžovací VGA, napájací kábel, montážna sada, krytý žľab, krabica na stenu, inštalácia káblového rozvodu 222,08 € 15.8.2017 Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551 Ing. Alexandra Rybárová
62/2017- storno Ing. Alexandra Rybárová
63/2017 Banner 2600×2600 – výstava M. Cipár 108,00 € 25.8.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
64/2017 katalógy na výstavu Miroslava Cipára 60 ks 743,83 € 25.8.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
65/2017 20 balení pagáčov 13,52 € 4.9.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
66/2017 toaletný papier 60 ks/2 balenia 12,24 € 5.9.2017 BANCHEM, s.r.o. Zvolenská cesta 11 974 05 Banská Bystrica Ing. Alexandra Rybárová
67/2017 1. inštalácia software, 2. patch kábel, 3. papier rolka 85,58 € 4.9.2017 Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551 Ing. Alexandra Rybárová
68/2017 1. polica biela 120×20 – 6 ks, 2. polica biela 119,96 – 2ks, 3. stoly 112×82 – 9ks 1 449,60 € 11.9.2017 Marek Danek, Lietava 113, 01318 Lietava Ing. Alexandra Rybárová
69/2017 Koberec Lyon, obojstranná páska - 2 ks 2 015,04 € 18.9.2017 Bramapo s.r.o., ul. Ambra Pietra 33, 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 6 Vstupné školenie zamestnancov BOZP 40,00 € 2.10.2017 Miroslava Mercelová so sídlom: ul. Horčičková 6, 038 52 Sučany. IČO: 40 305 538 Ing. Alexandra Rybárová
70/2017 správa a údržba výpočtovej techniky, patch kábel 6m, Eset na 1 rok 320,52 € 2.10.2017 Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551 Ing. Alexandra Rybárová
71/2017 Toner HP LaserJet M1120MFP – 1x, Toner LaserJet Pro MFP M26 nw – 1x 351,24 € 13.10.2017 Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551 Ing. Alexandra Rybárová
72/2017 1x banner 2600×2600 108,00 € 27.10.2017 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
73/2017 10 balení pagáčov 6,77 € 31.10.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
74/2017 - storno Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 8 Vybrané state z účtovníctva verejného sektora – nové metodické usmernenia MF SR v oblasti účtovníctva a výkazníctva v organizáciách verejnej správy a samosprávy, dátum školenia 06.11.2017 60,00 € 31.10.2017 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 Ing. Alexandra Rybárová
75/2017 preškolenie zamestnancov na preškolenie podávania prvej pomoci 158,40 € 31.10.2017 BPQ s.r.o., Vajanského 2, 036 01 Martin, ičo: 36650854 Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 9 Školenie zamestnancov zamerané na poskytovanie prvej pomoci v zmysle § 8 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dátum školenia 03.11.2017 158,40 € 31.10.2017 BPQ s.r.o., Vajanského 2, 036 01 Martin, ičo: 36650854 Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 10 Činnosť technika poţiarnej ochrany v zmysle ustanovení MV SR č. 121/2002 Z. z. o poţiarnej prevencii a poradenstvo BOZP za rok 2017, dátum školenia 03.11.2017 120,00 € 31.10.2017 Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, 230 03861 Turčianske Kľačany, ičo: 43883192 Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 11 Školenie o predpisoch na zistenie OPP pre novoprijatých zamestnancov, cvičný poţiarny poplach + evakuácia + zdolávanie poţiaru typu B, dátum školenia 03.11.2017 70,00 € 31.10.2017 Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, 230 03861 Turčianske Kľačany, ičo: 43883192 Ing. Alexandra Rybárová
76/2017 zúčastnených 11 zamestnancov na školení, 359,60 € 8.11.2017 REVIMONT, Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okres Martin Ing. Alexandra Rybárová
77/2017 10 balení pagáčov 5,15 € 13.11.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 Martin Ing. Alexandra Rybárová
78/2017 1. 50ks pozvánok, 2. 100ks skladačiek 280,98 € 13.11.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
79/2017 1. záložný zdroj 2 APC Back-UPS ES 700 VA 230V – 1x 123,96 € 15.11.2017 Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551 Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 12 Základné školenie obsluhy tlakových zariadení, dátum školenia 27.11.2017 80,09 € 15.11.2017 REVIMONT, Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okres Martin Ing. Alexandra Rybárová
80/2017 1. základné školenie obsluhy tlakových zariadení 80,09 € 27.11.2017 REVIMONT, Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okres Martin Ing. Alexandra Rybárová
81/2017 vzorku Energie kresby 204,25 € 27.11.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
82/2017 20 ks kalendárov 128,69 € 29.11.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
83/2017 10ks diár, 3 ks, výdajky 46,26 € 4.12.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80,984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 13 Účtovná závierka v PO - účtovná závierka v príspevkových organizáciách zradených obcou a VÚC k 31.12.2017, dňa 07.12.2017 78,00 € 4.12.2017 RVC Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434, DIČ: 2020604443 Ing. Alexandra Rybárová
84/2017- storno Ing. Alexandra Rybárová
85/2017 60 ks PF 2018 22,45 € 6.12.2017 Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061 Ing. Alexandra Rybárová
86/2017 toner do tlačiarne HP laserjet pro mfp 109,70 € 12.12.2017 Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551 Ing. Alexandra Rybárová
87/2017 300ks papierových tašiek + kuriér 54,00 € 13.12.2017 OFFICE LAND, Mierová 183, 82105 Bratislava Ing. Alexandra Rybárová
88/2017 školenie zamestnanca BOZP 10,00 € 14.12.2017 Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 03854 Sučany Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 14 Vstupné školenie zamestnancov BOZP 10,00 € 14.12.2017 Ján Borievka Devil Fire Servis Ing. Alexandra Rybárová
WP Data Tables