nocnocfb

Noc múzeí a galérií

viac
Turčianska galéria v Martine
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Vás srdečne pozýva na
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
v sobotu 18.5.2024 od 15.30 do 23.00 h
Vstupné na všetky podujatia na celú galériu je jednotné – 2 € / osoba
(okrem Planetária + 3 € a workshopu J. Mužila + 15 €).
Čo môžete zažiť
15.30 – 19.30 h
Ateliér KOCÚR
Grafika / tlač z výšky
Max. počet: priebežne
16.00 – 16.40 h
Divadielko
Detský divadelný súbor Kamarát pri MO Živena
Naša kamarátka Pipi
Miesto: chodba 2. poschodie
16.00 – 17.30 h
Workshop výroby štrukturálneho monotypu
Tvorba frotáže s vystavujúcim autorom Jozefom Mužilom
Záujem je vhodné nahlásiť emailom do 17.5. do 12.00 h na turcianskagaleria@vuczilina.sk
Max. počet osôb: 20
Miesto: exteriér mesta
Vstupné osobitne: 15 eur / osoba
17.30 – 23.00 h
Vesmír v galérii – mobilné planetárium
Vo vnútri mobilného planetária sa porozprávame o hviezdach, planétach,
vesmíre a premietneme vám animovaný film s vesmírnou tematikou.
Termíny vstupov: 17.30 – 18.30 – 19.30 – 20.30 – 21.30 – 22.30
Záujem je vhodné nahlásiť emailom do 17.5. do 12.00 h na turcianskagaleria@vuczilina.sk
(meno, počet osôb, termín)
Max. počet osôb na jeden vstup: 25
Miesto: Sobášna miestnosť
Vstupné osobitne: 3 € / osoba
18.00 – 20.00 h
Za dverami
Vstúpte do najstráženejšieho miesta v galérií a odhaľte tajomstvo, ktoré uchovávame.
Termíny vstupov: 18.00 h – 19.00 h – 20.00 h
Max. počet osôb na jeden vstup: 8 (nie je potrebné nahlasovať sa vopred)
Miesto: stretnutie pri vrátnici na konkrétnu hodinu
19.00 h – 20.00 h
Predstavenie knihy Fraňo Štefunko – Tretí rozmer premenlivej doby
s kurátorom A. Galkom
Miesto: Salónik TG na prízemí
Čo si môžete pozrieť
Zreštaurované
Výstava predstavuje zreštaurovanú olejomaľbu Milana Laluhu: Pocta Galandovi, ktorú sa podarilo zreštaurovať vďaka finančnej podpore poskytnutej z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Súčasťou výstavy je dokumentácia, použitých reštaurátorských postupov.
Miesto: Vstupná hala
Dielo mesiaca – Mikuláš Galanda: Matka s dieťaťom na kvetinovom pozadí.
Turčianska galéria predstavuje najrôznejšie diela zo svojich zbierok, ktoré vyberajú oslovení ľudia rôznych profesií, organizácie, občianske združenia či iné záujmové skupiny zväčša z regiónu Turiec. Na mesiac máj vybrali dielo mesiaca členky o. z. Matka a dieťa Turca.
Miesto: Vstupná hala
Maturitné menu
Koncoročná výstava maturitných výtvarných prác absolventov Súkromnej spojenej školy
– Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Martine.
Kurátor: Silvia Rajčanová
Miesto: prízemie – miestnosť 05
Stále živá expozícia
Výber diel dokumentujúci výtvarné umenia 20. storočia v turčianskom regióne.
Expozícia rozdelená do šiestich komorných miestností sa zameriava hlavne na plošné média maľby a kresby cez jej umeleckohistorické etapy, či umelecké skupiny autorov.
Kurátor: Zita Kostrová, Adam Galko.
Miesto: 1. poschodie
Jozef Mužila: Možnosti
Výstava turčianskeho umelca Jozefa Mužilu, rodáka z Dolného Kubína, ktorý žije a tvorí v Martine. Už v roku 1991 opustil figuráciu a priklonil sa k postminimalistickej, dekonštruktívnej problematike. Jeho témou sa stala procesuálnosť, premenlivosť. Zviditeľňuje možnosti postupného premieňania aj vnútornú kontinuitu prepájania rôznych jazykov abstrakcie. Tvorbu chápe ako živý organizmus, ktorý sa nedá spútať jednotnou šablónou: „Každý deň môže priniesť niečo nové“.
Kurátorka: Eva Ľuptáková
Miesto: 2. poschodie
Veríme, že si vyberiete a tešíme sa na Vás!
Facebook post - 1

Otvorená výzva 2024

viac

Cieľom otvorenej výzvy je podporiť súčasné vizuálne umenie a poskytnúť priestor galérie pre prezentáciu vybraných tém v rôznych formách a médiách výtvarného umenia.
Zapojiť sa môžu samostatné i kolektívne výstavné projekty. Hlavnou podmienkou je prítomnosť vlastnej/ ného kurátorky/ kurátora.

Uzávierka prihlášok je
31. októbra 2023.

Predpokladaný termín výstavy
MAREC – MÁJ
2024.

Čo je potrebné k výzve?

– základne informácie o osobe zodpovedajúcej za projekt

– autorské portfólio/ portfólio autorov kolektívneho projektu

– charakteristika projektu (koncepciu a ideový rámec) s obrazovou dokumentáciou
technické požiadavky

– odhadovaný rozpočet

Turčianska galéria v martine zabezpečuje:

– prevoz a poistenie diel,
– grafické spracovanie propagačných materiálov,
tlač plagátov,
– autorský honorár na projekt; do výšky 200 eur,
– priestor na realizáciu (príloha č.1),
– ak bude potrebné pomôžeme Vám s technickým vybavením a asistenciou pri inštalácii výstavy.

Kde a ako sa prihlásiť?

Prihlasovací formulár – nájdete tu (stačí kliknúť). 
Online prihlasovací formulár je možné poslať priamo v programe (submit).

Priestor do ktorého budete výstavný projekt situovať- priestorové zabezpečenie výstavného projektu.

Offline prihlasovací formulár (otvorená výzva.doc.) môžete zasielať spolu s prílohami na našu adresu: turcianskagaleria@vuczilina.sk

V predmete správy je potrebné uviesť “TGotvorená výzva_Meno,Názov projektu”

budova 1200x600

„Stála expozícia Mikuláša Galandu – legenda ● la ganda ● galanda“.

viac

Turčianska galéria v Martine vyhlasuje projektovú architektonicko-výtvarnú dvojkolovú neanonymnú súťaž návrhov na expozíciu „Stála expozícia Mikuláša Galandu – legenda ● la ganda ● galanda“.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Vyhlásenie: 09.08.2022
Lehota na predloženie dokladov do 1. etapy: 07.09.2022 o 15:00 hod
Lehota na predloženie ponúk do 2. etapy: 24.10.2022 o 15:00 hod

Vyhlasovateľ: Turčianska galéria v Martine
Sídlo: Daxnerova ul. č. 2, 036 01 Martin
Druh podujatia: súťaž návrhov

Turčianska galéria v Martine vyhlasuje projektovú architektonicko-výtvarnú dvojkolovú neanonymnú súťaž návrhov na expozíciu „Stála expozícia Mikuláša Galandu – legenda ● la ganda ● galanda“. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a následne umožní zadanie nadväzujúcej zákazky.

Námetom na novú stálu expozíciu a novými nárokmi na vizuálnu identitu sa Turčianska galéria v Martine (TG) opäť hlási k odkazu Mikuláša Galandu (1895 Turčianske Teplice – 1938 Bratislava) legende slovenskej výtvarnej moderny, ktorého dielo tvorí výraznú časť zbierkového fondu TG. Celkovo ide 42 malieb, 381 kresieb a 51 grafík, ktoré dopĺňa bohatý osobný inventár autora. Ide zároveň o najväčšiu kolekciu diel umelca v rámci zbierkových fondov na Slovenku.

Tento súbor diel nadobudla TG darom od Márie Galandovej, rod. Boudovej (1903 – 1999), manželky M. Galandu. TG sa touto akvizíciou zaviazala že diela budú použité na tvorbu stálej expozície M. Galandu. Expozícia vznikla pôvodne v dome M. Galandu v Turčianskych Tepliciach (1990), avšak ten v roku 2001 prešiel pod správou mesta Turčianske Teplice. Kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu a zabezpečeniu domu boli všetky diela a archív autora prenesené do depozitárov TG. V rámci stálej expozície TG koncipovanej ako Výtvarné umenie Turca 20. storočia aktualizovanej naposledy v roku 2018 sa diela M. Galandu objavili už len okrajovo. TG vníma tento dlh voči autorovi a jeho manželke, a preto je tvorba novej stálej expozície Mikuláša Galandu jednou z kľúčových priorít galérie

Hlavným zámerom novej expozície je vytvoriť reprezentatívny priestor a vhodné podmienky na prezentáciu originálnych zbierkových predmetov a archiválií dokumentujúcich život a dielo Mikuláša Galandu.

Nová stála expozícia má prezentovať čo možno najväčší objem kresebnej a grafickej tvorby M. Galandu, ktorý sa nachádza v zbierkach TG. Citlivosť média a priestorové možnosti galérie sú však pre tento typ výstavy limitujúce. Napriek tomu hľadáme nové technologické riešenia, ktoré by pomohli prezentovať autora Mikuláša Galandu aj ako vynikajúceho kresliara a hlavne grafika. Pri riešení expozície preto počítame s možnosťou využitia digitálnych reprodukcií.

Práve ocenená grafická a ilustrátorská tvorba z 30. rokov minulého storočia by mala dominovať celej výstave. Či už spôsobom adjustácie originálnych / reprodukovaných diel, alebo využitia typografie a fragmentov ilustrácií v celkovom riešení grafického vizuálu výstavy.

Súbor kresieb pochádzajúcich najmä z Galandových náčrtníkov tvoria predovšetkým skice k maľbám, ktoré sú rovnako v zbierkach TG. Kurátorským zámerom novej expozície je predstaviť aj súbory ideových náčrtov a skíc, viažuce sa k exponovanej maľbe.

Nová realizácia stálej expozície by mala rátať s možnosťou prezentácie kníh, bibliofílií, ktorých súčasťou sú originálne ilustrácie M. Galandu. Fenomén knihy by mal zároveň komunikovať s identitou Turčianskej galérie a jej projektom Trienále umenia knihy Martin a s plánovaným oživením Ceny Mikuláša Galandu za knižný dizajn. V rámci expozície by tak mali byť predstavené dočasne aj najnovšie akvizície galérie autorských kníh a ocenený knižné knižné publikácie.

Rovnako je našim zámerom pracovať s osobným inventárom autora, ktorý je súčasťou zbierok TG. Jeho súčasťou sú pôvodné rámy, stôl a knižnica autora. Z menších predmetov sú to: farby, grafické štočky, rodinné fotografie alebo okuliare.

V rámci koncepcie výstavy tiež vyberáme významné diela, pri ktorých treba zvážiť vyššie štandardy zabezpečenia pri ich exponovaní a prípadné zamedzenie priameho kontaktu (Diela 1. kategórie).

Druh súťaže

 • podľa predmetu súťaže: kombinovaná architektonicko-výtvarná;

 • podľa účelu súťaže: projektová – vyhlasovateľ sa zaväzuje po ukončení súťaže rokovať o zadaní zákazky s víťazným účastníkom podľa ods. 3.1.

 • podľa okruhu účastníkov: neanonymná pre neobmedzený počet účastníkov súťaže. Účastníkom je každý, kto podal súťažný návrh v súlade so súťažnými podmienkami.

 • podľa počtu vyhlásených kôl: dvojkolová.

Porota

Mgr. Katarína Klučková

Mgr. Adam Galko

PhDr. Eva Ľuptáková

akad. arch. Dušan Voštenák

Ing. arch. Peter C. Abonyi

Náhradníci poroty:

Eva Mužilová

Ing. arch. Zuzana Mendelová

Expert poroty:

PhDr. Jarmila Kováčová

PhDr. Katarína Bajcurová, Csc.

Odmena

Každému účastníkovi 2. etapy prináleží náhrada časti nákladov spojených s účasťou v 2. kole súťaže – režijná paušálna odmena vo výške 1 600,- € (slovami: jedentisícšesťsto eur), čo je finálna vyplácaná suma, pokiaľ predloží návrh v požadovanom termíne a rozsahu.

Rozsah odovzdávaných návrhov v 1. etape

V prvej etape záujemcovia predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcu spracovať architektonický návrh v požadovanej vysokej kvalite.

Uchádzač predloží tri svoje referenčné projekty s ich stručným opisom (každý projekt na 1 formát A3). Medzi autormi referenčných projektov musí byť aspoň jeden z členov autorského tímu, deklarovaný v rámci predchádzajúceho bodu a). Referenčné projekty majú ilustrovať schopnosť uchádzača spracovať tento typ zákazky. Preferuje sa predloženie realizovaných projektov porovnateľného zadania a rozsahu. Súčasťou formátu bude textový popis v rozsahu: názov a miesto, autor, základné bilancie, termín realizácie/projekcie, rozsah uchádzačom vykonaných projekčných fáz, výška investičných nákladov.

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2. etape

Vyhlasovateľ očakáva, že súťažný návrh bude vyhotovený v elektronickej podobe vo formáte PDF vo veľkosti A2, 300 dpi, v maximálnom počte 5 strán s umiestnením formátu na šírku.

Panel by mal obsahovať:

 • návrh komplexného riešenia expozície – funkčné, hmotovo-priestorové a ideové riešenie – s umiestnením expozičných prvokov v zmysle požiadaviek na riešenie v súťažnom návrhu v M 1:100;

 • hmotovo-priestorové riešenie dokladované axonometriou alebo 3D modelom;

 • pôdorys podlažia s rozvrhnutím expozície v M 1:100;

 • prezentáciu ideového konceptu návrhu podľa úvahy súťažiaceho (vizualizácie, detaily, schémy, skice…);

 • prezentáciu riešenia expozície z pohľadu grafického dizajnu;

 • vizualizácie priestoru z ľudskej perspektívy;

 • detail ilustrujúci základné princípy riešenia;

 • sprievodný text v rozsahu do 1 800 znakov.

Účastník predkladá súťažný návrh v elektronickej podobe vo formáte PDF vo veľkosti A2, 300 dpi, v maximálnom počte 5 strán s umiestnením formátu na šírku na e-mailovú adresu sekretára súťaže turcianskagaleria@vuczilina.sk.

Súťažné dokumenty je možné stiahnuť tu:

Súťažné podmienky_TG

Príloha č. 1 IDENTIFIKÁCIA ÚČASTNÍKA A AUTOROV

Príloha č. 2 ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Príloha č. 3 Libereto la galanda

Tlačová správa 

Víťazný návrh – PINGPONG s.r.o., Bratislava

2. miesto – Ateliér Masár. s.r.o.

3. miesto – Ing.arch. Kristína-Tomanová

Zápis z hodnotiaceho stretnutia