mužila
viac informácií
Najnovší výstavný titul …možnosti… akademického maliara Jozefa Mužilu predstavuje autorský koncept možností, vzťahov a súvislostí, v ktorých sa prelína fenomén maliarskej a kresliarskej tvorby, autorskej knihy a frotáží, vytvorených z odtlačkov z náhrobných kameňov na Židovskom cintoríne v Dolnom Kubíne.
Tvorivé umelecké zaujatia Jozefa Mužilu sú od počiatku programovo nasmerované do teritória špecificky citovanej štrukturálnej abstrakcie. V domácom prostredí viac-menej ojedinele tvorivo akceptovaný princíp budovania obrazovej plochy autora ani s vyše tridsaťročným odstupom nevyčerpáva, skôr naopak, iniciuje jeho ďalšie inovatívne vizuálne a technické sondy.
Akryl a jeho maliarsku reč modifikuje do osobitých formálnych i technologických väzieb. Mimoriadne postavenie v tomto smere majú vibrujúce optické vzťahy široko dimenzovaných farieb a ich akčná projekcia na plátno. Je realizovaná v súzvuku viacerých článkov – intuície aj logickej úvahy i koncentrovanej technickej improvizácie. Autor pokračuje v maľovaní „tradičnej“ série obrazov, ktoré tvoria väčšinou vždy jediný celok. Vystavená kolekcia je doplnená najnovšími maliarskymi dielami.
kurátorka výstavy: Eva Ľuptáková