Číslo zmluvy Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Predmet zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum zverejnenia zmluvy Identifikačné údaje zmluvnej strany
001/901/2021 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Turčianskej galérie v Martine - Vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok 31.12.2020 01.01.2021-31.12.2021 04.01.2021 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
002/501/2021 Zmluva o spolupráci - Spolupráca v rámci výstavného projektu Socha v meste a projektu Živý podstavec 21.01.2021 do 31.12.2021 22.01.2021 OZ Kultúrna platforma Parta, Kernova 4693/3, 03601 Martin, IČO: 53047087
004/902/2021 Dodatok ku komisionárskej zmluve - Zverenie knižných titulov do ďalšieho predaja a distribúcie 27.01.2021 do 31.3.2021 01.02.2021 Zazuzi s.r.o., Kolónia Hviezda 135, 036 08 Martin, IČO: 46986154
005/601/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Zapožičanie 4 ks diel a 4 ks dokumentačných predmetov 01.02.2021 05.02.2021 - 01.02.2025 04.02.2021 Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 03901 Turčianske Teplice, IČO: 00317004
006/503/2021 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. 049/504/2020 - zmena termínu uskutočnenia výstavy 04.02.2021 do 31.03.2021 04.02.2021 Fero Lipták
007/602/2021 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke diel č. 050/615/2020 - zmena termínu uskutočnenia výstavy 04.02.2021 do 31.03.2021 04.02.2021 Fero Lipták
008/903/2021 Dodatok k zmluve o dodávke elektriny - rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 405,00 € /mesiac Zálohové platby 01.02.2021 do 31.12.2021 08.02.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
009/603/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 1 ks diela L. Záborského 15.02.2021 15.04.2021-31.07.2021 15.02.2021 Oravská galéria, Hviezdoslavovo námestie 11, 02601 Dolný Kubín, IČO: 36145050
011/604/2021 Zmluva o výpožičke diel - Výpožička 208 ks diel L. Záborského 25.02.2021 25.02.2021 - 15.07.2021 25.02.2021 Mária Záborská
012/505/2021 Zmluva o spolupráci - Spolupráca pri výstavách 10.03.2021 doba neurčitá 10.03.2021 The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, plc Polski 3/4, 50-156 Wroclaw, IČO: 8960007502
013/605/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička zbierkových predmetov 19.3.2021 22.3.2021-21.3.2023 22.3.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
014/606/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička zbierkových predmetov 24.03.2021 12.04.2021 - 09.07.2021 07.04.2021 Slovenská národná galéria, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 00164712
015/607/2021 Zmluva o výpožičke diel - Výpožička diel - 9 ks 09.04.2021 13.04.2021 - 31.07.2021 09.04.2021 Martin Jíra
016/608/2021 Zmluva o výpožičke diel - Výpožička diel - 5 ks 15.04.2021 16.04.2021 - 31.07.2021 15.04.2021 Ing. Rhet Košábek
017/609/2021 Zmluva o výpožičke diel - Výpožička diel - 6 ks 15.04.2021 16.04.2021 - 31.07.2021 15.04.2021 Vladimír Záborský
018/610/2021 Zmluva o výpožičke diel - Výpožička diel - 2 ks 15.04.2021 16.04.2021 - 31.07.2021 15.04.2021 Anna Olexová
019/611/2021 Zmluva o výpožičke diel - Výpožička diel - 2 ks 15.04.2021 16.04.2021 - 31.07.2021 15.04.2021 Borislav Bukovský
020/612/2021 Zmluva o výpožičke diel - Výpožička diel - 2 ks 15.04.2021 16.04.2021 - 31.07.2021 15.04.2021 Ing. Ján Maruňák
021/613/2021 Zmluva o výpožičke diel - Výpožička diel - 1 ks 19.04.2021 20.04.2021 - 02.07.2021 19.04.2021 Elena Nováková
022/614/2021 Zmluva o výpožičke diel - Výpožička diel - 4 ks 19.04.2021 20.04.2021 - 02.07.2021 19.04.2021 Michal Štubňa
023/904/2021 Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie - Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení 09.04.2021 do neurčita 20.04.2021 UNIQA d.d.d., a.s., Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava, IČO: 35977540
003/502/2021 Zmluva o spolupráci pri výstavnom projekte Trienále umenia knihy - Spolupráca pri projekte Trienále umenia knihy 31.03.2021 máj 2022 21.04.2021 The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, plac Polski 3/4, 50-156, Wroclaw, Poľsko, IČO: 8960007502
024/615/2021 Zmluva o výpožičke diel - Výpožička diel 6ks 22.04.2021 22.04.2021-31.07.2021 22.04.2021 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin, IČO:36138517
025/616/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička diela - 1 ks 22.04.2021 22.04.2021 - 30.06.2021 22.04.2021 Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice, IČO: 31297820
010/504/2021 Zmluva o spolupráci - Spolupráca na medzinárodnej výstave Trienále umenia knihy 23.03.2021 doba neurčitá 27.04.2021 Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47, 77111 Olomouc, Česká republika, IČO: 75079950
026/617/2021 Zmluva o výpožičke - Výpožička diel - 3 ks 19.04.2021 19.04.2021 - 30.09.2021 27.04.2021 Zora Ondrejčeková
027/618/2021 Zmluva o výpožičke - Výpožička diel - 59 ks 30.04.2021 30.04.2021 - 31.07.2021 30.04.2021 Martina Mäsiarová
028/619/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 1 ks z depozitu TG 19.04.2021 08.10.2021 - 09.01.2022 05.05.2021 Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, 81535 Bratislava, IČO: 179752
029/905/2021 Komisionárska zmluva - Komis - katalóg Cesta, pravda a život Ladislava Záborského 05.05.2021 06.05.2021 - 15.11.2021 05.05.2021 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
030/906/2021 Komisionárska zmluva - Komis - kniha L. Záborský 06.05.2021 07.05.2021 - 15.11.2021 06.05.2021 Vladimír Záborský
031/907/2021 Komisionárska zmluva - Komis - F. Lipták 07.05.2021 08.05.2021 - 15.11.2021 07.05.2021 Zazuzi s.r.o., Kolónia Hviezda 135, 036 08 Martin, IČO: 46986154
032/908/2021 Dodatok č. 1 k zmluve o reštaurovaní č. 028/907/2020 - Reštaurovanie 3 diel 10.05.2021 do 25.05.2021 10.05.2021 Mgr. art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov
033/909/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe - Odborná prax 2 žiakov Obchodnej akadémie v Martine 13.05.2021 17.05.2021 - 28.05.2021 13.05.2021 Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 03637 Martin, IČO: 00162078
034/910/2021 Dodatok č. 1 k zamestnaneckej dohode pre zamestnancov TG - Zmena článku XVI. Stravovanie zamestnancov 13.05.2021 01.06.2021 - 31.12.2021 14.05.2021 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
035/911/2021 Dohoda o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin - Dotácia na zabezpečenie výstavy L. Záborský - Nebo ako závažná realita 28.04.2021 do 01.07.2021 17.05.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
036/401/2021 Zmluva o dielo 200,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy L. Záborský - digitalizácia diel do katalógu 24.05.2021 do 31.05.2021 25.05.2021 Samuel Gallo
037/620/2021 Zmluva o výpožičke diel - Výpožička 3 diel 25.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 25.05.2021 Otis Laubert
038/701/2021 Príkazná zmluva 400,00 Texty a výber diel do katalógu L. Záborský - Nebo ako závažná realita 25.04.2021 do 30.06.2021 25.05.2021 PhDr. Jarmila Kováčová
039/621/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 26.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 26.05.2021 Dezider Tóth
040/622/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 26.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 26.05.2021 Jakub Horský
041/623/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 26.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 26.05.2021 Jakub Tulinger
042/624/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 26.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 26.05.2021 Jan Maštera
043/625/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 26.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 26.05.2021 Jan Měřička
044/626/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 26.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 26.05.2021 Julie Kačerovská
045/627/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie 20 ks diel na výstavu Ján Skrisa - slová a čiary 25.05.2021 26.05.2021 - 15.08.2021 25.05.2021 Ján Skrisa
046/628/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 26.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 26.05.2021 Kateřina Zemanová
047/629/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 26.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 26.05.2021 Kateřina Černá
048/630/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 26.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 26.05.2021 Lucie Raškovová
049/631/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 26.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 26.05.2021 Nina Šperanda
050/632/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 26.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 26.05.2021 Petr Šmalec
051/633/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 26.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 26.05.2021 Vladimír Havlík
052/402/2021 Zmluva o dielo 500,00 Vyhotovenie a dodanie diela v rámci výstavy Ján Skrisa - slová a čiary - autorská kniha Slová a čiary 26.05.2021 do 30.06.2021 26.05.2021 Ján Skrisa
053/634/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Botond András Kiss
054/635/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 András Butak
055/636/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Andrea Pézman
056/637/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Anett Cifra
057/638/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Csaba Pal
058/639/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Dorottya Bokor
059/640/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Gyöngyi Károly-Zöld
060/641/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Haász Ágnes
061/642/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Ilona Kiss
062/643/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Ilona Simon
063/644/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 István Damón
064/645/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 István Szirányi
065/646/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Lajos Sejben
066/647/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 László Bandy
067/648/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Márton Barabás
068/649/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Péter Balász Kovács
069/650/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Sára Richter
070/651/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Tibor Pataki
071/652/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 31.05.2021 Vasvári László Sándor
072/653/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 01.06.2021 Andrzej Bednarczyk
073/654/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 01.06.2021 Krystyna Szczepaniak
074/655/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 01.06.2021 Magdalena Wosik
075/656/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 31.05.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 01.06.2021 Renata Pacyna
076/657/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 03.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 03.06.2021 Andrea Uváčiková
077/658/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 03.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 03.06.2021 Mária Fulková
078/659/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 03.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 03.06.2021 Kateřina M. Václavková
079/660/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 03.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 03.06.2021 Lucie Travničková
080/661/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 03.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 03.06.2021 Patrik Ševčík
081/662/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 03.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 03.06.2021 Pavol Truben
082/663/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 03.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 03.06.2021 Róbert Makar
083/664/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 03.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 03.06.2021 Štefan Oslej
084/665/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 03.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 03.06.2021 Tomáš Klepoch
085/666/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 03.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 03.06.2021 Tomáš Vicen
086/667/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 03.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 03.06.2021 Peter Rónai
087/668/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 03.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 03.06.2021 Martin Kochan
088/669/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 16.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 16.06.2021 Miloš Boďa
089/670/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 16.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 16.06.2021 Peter Valiska-Timečko
091/403/2021 Zmluva o dielo 150,00 kurátorský výber diel za VŠVU 16.06.2021 do 21.10.2021 16.06.2021 Róbert Makar
092/972/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie 96 ks výtvarných diel na výstavu Helen Tóth - Nekonečný strom 17.07.2021 01.07.2021 - 31.10.2021 17.07.2021 Mgr. art. Helena Tóthová
090/671/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Zapožičanie 2 ks diel zo zbierky TG 18.06.2021 18.06.2021 - 30.09.2021 18.06.2021 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého ul. 27, 91101 Trenčín, IČO: 340592020
093/912/2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe - Prax 2 študentov OA v termíne 6.9.2021 - 20.9.2021 18.06.2021 06.09.2021 - 20.09.2021 18.06.2021 Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 03637 Martin, IČO: 00162078
094/673/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 17.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 18.06.2021 Magdalena Žmijowska
095/674/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 28.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 28.06.2021 Stano Masár
096/913/2021 Dohoda o použití reprografických materiálov z fondov SNM v Martine 13,28 Reprografickcký materiál z fondu NG, DIA na výstavu Socha v meste VIII. 24.06.2021 08.07.2021 - 30.09.2021 28.06.2021 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava, SNM - Múzeá v MT, Malá Hora 2, 03601 Martin, IČO: 00164721
097/675/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 01.07.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 01.07.2021 Fakulta umění Ostravské univerzity, Podlahova 3, 70900 Ostrava Mariánské Hory, ČR
098/404/2021 Zmluva o dielo 850,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy Socha v meste VIII. 06.07.2021 08.07.2021 06.07.2021 APART, Partizánska 1248/2, 81103 Bratislava, IČO: 42291411
099/405/2021 Zmluva o dielo 700,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy Socha v meste VIII. 06.07.2021 08.07.2021 07.07.2021 Jaroslav Varga
100/406/2021 Zmluva o dielo 600,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy Socha v meste VIII. 06.07.2021 08.07.2021 07.07.2021 Katarína Škamlová
101/702/2021 Príkazná zmluva 100,00 dokončovacie práce pri inštalácii výstavy Socha v meste 06.07.2021 08.07.2021 07.07.2021 Mário Nguyen
102/407/2021 Zmluva o dielo 400,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy Socha v meste VIII. 06.07.2021 08.07.2021 07.07.2021 Jakub Kopec
103/408/2021 Zmluva o dielo 250,00 nafotenie výstavy Socha v meste VIII. 06.07.2021 23.7.2021 07.07.2021 Peter Sit
104/409/2021 Zmluva o dielo 500,00 kurátorské práce na výstave Socha v meste VIII. 06.07.2021 08.07.2021 07.07.2021 Ivana Rumanová
105/410/2021 Zmluva o dielo 800,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy Socha v meste VIII. 06.07.2021 08.07.2021 07.07.2021 Martin Piaček
106/411/2021 Zmluva o dielo 150,00 Vyhotovenie diela -inštalácia výstavy, text na sprievodné materiály - výstava Helena Tóthová: Nekonečný strom 12.07.2021 do 15.07.2021 14.07.2021 Ivana Moncoľová
107/676/2021 Dodatok k zmluve o výpožičke č. 011/604/2021 - Zmena dĺžky trvania výpožičky 14.07.2021 do 15.10.2021 14.07.2021 Mária Záborská
108/914/2021 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 21-531-01659 2.400,00 Dotácia na projekt Bezpodmienečná práca 02.06.2021 do 31.12.2021 20.07.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
109/915/2021 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 21-531-01661 2.000,00 Dotácia na projekt Suvenír 02.06.2021 do 31.12.2021 20.07.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
110/916/2021 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 21-531-01663 7.500,00 Dotácia na projekt Socha v meste VIII. 02.06.2021 do 31.12.2021 20.07.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
111/917/2021 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 21-531-01665 9.000,00 Dotácia na projekt Trienále umenia knihy IV. 02.06.2021 do 31.12.2021 20.07.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
112/918/2021 Príloha č. 1/2022-0232 Zmluvy o dodávke a odbete tepla č. 450 100 300 - 1390 eur/mesiac Odber tepla pre rok 2022 28.07.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 02.08.2021 Martinská teplárenská, a.s., robotnícka 17, 03680 Martin, IČO: 36403016
113/919/2021 Zmluva o reštaurovaní 1/2021 6.590,00 Reštaurovanie 3 ks olejomalieb na plátne od Ž. Duchajovej Švehlovej 30.07.2021 do 29.04.2022 02.08.2021 Mgr. art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov
114/101/2021 Darovacia zmluva 400,00 Darovanie 1 ks diela od autora Ota Opršala 03.08.2021 do neurčita 03.08.2021 Marta Pastieriková
115/412/2021 Zmluva o dielo 300,00 Kurátorské práce na výstave, kurátorský text, účasť na inštalácii výstavy Bezpodmienečná práca 10.08.2021 do 12.08.2021 11.08.2021 Eliška Mazalanová
116/413/2021 Zmluva o dielo 500,00 Vytvorenie diela v rámci výstavy Bezpodmienečná práca, účasť na inštalácii a otvorení výstavy 10.08.2021 do 12.08.2021 11.08.2021 Mgr. Mgr. art. Jana Kapelová, ArtD.
117/920/2021 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 21-541-04945 5.000,00 Reštaurovanie diel Želmíry Duchajovej Švehlovej zo zbierky TG 14.07.2021 do 30.06.2022 13.08.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
119/678/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 1 ks diela zo zbierok TG 18.08.2021 23.08.2021 - 20.11.2021 18.08.2021 RUMANSKÝ ART CENTRE, n. o., Demänová 278, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42167655
118/677/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 2 ks diela zo zbierok TG 23.08.2021 10.09.2021 - 20.12.2021 25.08.2021 Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Palackého ul 27, 91101 Trenčín, IČO: 34059202
120/921/2021 Dodatok č. 2 k zamestnaneckej dohode - Poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy v prvý deň školského roka 26.08.2021 30.08.2021 - 31.12.2021 27.08.2021 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
121/922/2021 Zmluva o podpore realizácie produktu č. 5/in/2021 2.000,00 Poskytnutie finančného príspevku na podporu realizácie projektu TG s názvom Souvenir Contemporary Art and Craft 27.08.2021 do 30.11.2021 30.08.2021 Organizácia cestovného ruchu TURIEC, Vajanského námestie 1, 03601 Martin, IČO: 42220360
122/923/2021 Dodatok č. 3 k zamestnaneckej dohode - Zmena príspevku na stravovanie 09.09.2021 01.10.2021 - 31.12.2021 13.09.2021 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
123/703/2021 Príkazná zmluva 30,00 Odborná korektúra textu do katalógu Socha v meste VIII. 14.09.2021 do 30.09.2021 14.09.2021 Mgr. Eva Benčíková
126/506/2021 Zmluva o spolupráci 50,00 Organizovanie koncertu 30.09.2021 11.10.2021 06.10.2021 Český spolok v Košiciach, Hlavná 70, 040 01 Košice, IČO: 35568267
127/507/2021 Zmluva o spolupráci 75,00 Organizovanie koncertu 06.10.2021 14.10.2021 07.10.2021 Štúdio Pivnica, s.r.o., Maše Haľamovej 21, 03601 Martin, IČO: 47700254
129/924/2021 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 30,00 Prenájom sobášnej miestnosti, prípravnej miestnosti a klavíra na koncert 08.10.2021 11.10.2021 08.10.2021 Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 00316792
130/925/2021 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 15,00 Prenájom sobášnej miestnosti, prípravnej miestnosti a klavíra na koncert 08.10.2021 14.10.2021 08.10.2021 Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 00316792
131/679/2021 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie výtvarných diel na Trienále umenia knihy 12.10.2021 01.06.2021 - 01.06.2022 12.10.2021 Martin Derner
132/508/2021 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. 010/504/2021 do 7.800,00 Spolupráca na medzinárodnej výstave Trienále umenia knihy 12.10.2021 doba neurčitá 15.10.2021 Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47, 77111 Olomouc, Česká republika, IČO: 75079950
133/415/2021 Zmluva o dielo 700,00 kurátorské práce, kurátorský text k výstave, texty do katalógu 18.10.2021 do 21.10.2021 18.10.2021 Mgr. Gina Renotiére, Ph.D.
134/415/2021 Zmluva o dielo 1.000,00 Návrh výstavnej architektúry pre výstavný priestor 15.10.2021 do 21.10.2021 18.10.2021 Pavel Choma, akad. mal.
135/416/2021 Zmluva o dielo 700,00 kurátorské práce na výstave TUK 2021 18.10.2021 do 21.10.2021 18.10.2021 PhDr. Jarmila Kováčová
125/103/2021 Darovacia zmluva 1.450,00 4 diela od výtvarných umelcov 18.10.2021 doba neurčitá 20.10.2021 Prom. hist. Zora Ondrejčeková
136/926/2021 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 10,00 Prenájom prípravnej miestnosti na vernisáž 20.10.2021 21.10.2021 20.10.2021 Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 00316792
137/927/2021 Dohoda č. 21/23/010/16 o pomoci v hmotnej núdzi - Realizácia činnosti občanov podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi 22.10.2021 do 31.12.2023 28.10.2021 ÚPSVaR Martin, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 3079436
138/928/2021 Dohoda č. 21/23/012/3 o pomoci v hmotnej núdzi - Realizácia aktivačnej činnosti 22.10.2021 do 31.12.2023 28.10.2021 ÚPSVaR Martin, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 3079436
139/417/2021 Zmluva o dielo - Fotografovanie diel do katalógu a na web Trienále umenia knihy 28.10.2021 do 05.11.2021 29.10.2021 Ivan Bílý
140/418/2021 Zmluva o dielo - Grafické služby - spracovanie katalógu, plagátu, popisiek a banneru k výstave Suvenír Turiec 08.11.2021 do 21.11.2021 09.11.2021 Mgr. art. Matej Lacko
141/929/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01663 - Projekt Socha v meste VIII. - zmena rozpočtu 21.10.2021 do 31.12.2021 11.11.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
142/930/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01665 - Projekt Trienále umenia knihy - zmena rozpočtu 21.10.2021 do 31.12.2021 11.11.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
144/420/2021 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 250,00 Návrh umeleckého diela/suveníru určený pre výstavné účely v TG v rámci projektu suvenir Turiec 2021 09,11,2021 doba neurčitá 19.11.2021 Kultúrna platforma Parta, občianske združenie, Kernova 4693/3, 03601 Martin, IČO: 53047087
148/509/2021 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č. 010/504/2021 - Spolupráca na medzinárodnej výstave Trienále umenia knihy 16.11.2021 doba neurčitá 19.11.2021 Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47, 77111 Olomouc, Česká republika, IČO: 75079950
143/419/2021 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 250,00 Návrh umeleckého diela/suveníru určený pre výstavné účely v TG v rámci projektu suvenir Turiec 2021 09,11,2021 doba neurčitá 24.11.2021 Hany Kašičková
145/421/2021 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 250,00 Návrh umeleckého diela/suveníru určený pre výstavné účely v TG v rámci projektu suvenir Turiec 2021 09,11,2021 doba neurčitá 24.11.2021 Patrik Illo
146/422/2021 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 250,00 Návrh umeleckého diela/suveníru určený pre výstavné účely v TG v rámci projektu suvenir Turiec 2021 09,11,2021 doba neurčitá 24.11.2021 Milan Novosedliak
147/423/2021 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 250,00 Návrh umeleckého diela/suveníru určený pre výstavné účely v TG v rámci projektu suvenir Turiec 2021 09,11,2021 doba neurčitá 24.11.2021 Markéta Nováková
149/704/2021 Príkazná zmluva 100,00 Korektúra odborného textu do katalógu k výstave TUK 22.11.2021 do 31.12.2021 24.11.2001 Eva Benčíková
151/424/2021 Zmluva o dielo 300,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy Trienále umenia knihy IV. 26.11.2021 29.11.2021 26.11.2021 Andrea Pézman
152/680/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke - Predĺženie výpožičky 2 ks diel Martina Benku 25.11.2021 do 30.06.2021 02.12.2021 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine, Malá hora 2, 03680 Martin, IČO: 164721
150/104/2021 Darovacia zmluva - 1 dielo 120,00 Darovanie 1 diela od L. Záborského 13.12.2021 doba neurčitá 21.12.2021 Zora Ondrejčeková
153/681/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 028/619/2021 - Predĺženie výpožičky 07.12.2021 do 15.02.2021 21.12.2021 Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, 81535 Bratislava, IČO: 179752
154/801/2021 Zmluva o podnájme nebytových priestorov 130,00 €/mesiac Prenájom nebytových priestorov TG 22.12.2021 01.01.2022 - 31.12.2022 30.12.2021 M-Falcon, s.r.o., Nade Hejnej 2, 036 01 Martin, IČO: 36637591
155/931/2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 51-532-07012 4.500,00 Projekt Peter Rónai - 1/2HA - akvizícia 24.11.2021 do 30.09.2022 30.12.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
156/932/2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 51-532-07013 2.000,00 Projekt Peter Rónai - cenzurovaný Malevič - akvizícia 24.11.2021 do 30.09.2022 30.12.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
157/933/2021 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Turčianskej galérie v Martine - Vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok 22.12.2021 01.01.2022-31.12.2022 30.12.2021 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník