Dokument Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou TG uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podniania PO a PO podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum uzavretia zmluvy
012015 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie prepravy zásielok KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 585441 Štefanovičova , Bratislava poistenie prepravovaných umeleckých predmetov 13,00 € poistenie končí okamihom prevzatia zásielky príjemcom 15.1.2015
022015 Zmluva o dielo Prof. PhDr. Peter Michalovič - - kurátorské práce pri príprave a realizácii výstavy In optima forma - J. Štreit + R. Fila 300,00 € 5.2.2015 20.1.2015
032015 Zmluva o dielo Mgr. Andrej Jaroš - - kurátorské práce pri príprave a realizácii výstavy KONTINUUM 100,00 € 5.2.2015 20.1.2015
042015 Zmluva o dielo Ing. Ján Brezina - - Príprava výstavy, text do katalógu, pomoc pri inštalácii Kontinuum 100,00 € 5.2.2015 20.1.2015
052015 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 450100 Martinská teplárenská, a.s. 36403016 Robotnícka 17, Martin dodávka a odber tepla 1 150,00 € neurčitá 29.7.2014
062015 Komisionárska zmluva Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. 17311462 Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00 Bratislava predaj knižných publikácií Obraz a slovo v priestoroch Turčianskej galérie 14,95 € za 1 ks knihy 31.3.2015 1.2.2015
072015 Zmluva o reklamnej spolupráci Runica Slovakia, s.r.o. 36421031 Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava zabezpečovanie reklamnej spolupráce zameranej na propagáciu obchodného mena 760,00 € 15.2.2016 2.2.2015
082015 Zmluva o propagácii a reklame Slov Media Group, s.r.o. - Televízia Severka 46889299 Klicová 37, Bratislava propagácia objednávateľa 50,00 € neurčitá 10.2.2015
092015 Zmluva o dielo č. 4/2015 Jindřich Štreit - - autorský diskusný príspevok "Prehliadka výstavou In Optima Forma" 250,00 € 26.2.2015 25.2.2015
102015 Darovacia zmluva MR Diagnostic s.r.o. 35844825 Račianska 72, Bratislava poskytnutie finančného daru 1 000,00 € 26.2.2015 26.2.2015
112015 Zmluva o dielo č. 5/2015 Róbert Schwandner - - vytvorenie umeleckého diela, vytvorenie grafického návrhu plagátu, bannera a katalógu 200,00 € 19.3.2015 2.3.2015
122015 Zmluva o dielo Mgr. Miroslav Haľák, PhD. - - odborné spracovanie materiálov o TG v nemeckom anglickom a slovenskom jazyku 140,00 € 15.4.2015 10.3.2015
132015 Licenčná zmluva TVORIVEC, s.r.o. 36434965 Gorkého 60, Martin 290,00 € neurčitá 18.3.2015
142015 Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR Žilinský samosprávny kraj 37808427 Ul. Komenského 48, Žilina dotácia z rozpočtu MK SR - 18.11.2015 1.4.2015
152015 Zmluva o dielo č. 7/2015 Mgr. Miroslav Haľák, PhD. - - spracovanie podkladov o Mikulášovi Galandovi do nemeckého jazyka 140,00 € 20.5.2015 13.4.2015
162015 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie prepravy zásielok KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 585441 Štefanovičova , Bratislava poistenie prepravy obrazov 177,53 € 5.5.2015 16.4.2015
172015 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie prepravy zásielok KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 585441 Štefanovičova , Bratislava poistenie prepravy obrazov 180,00 € 6.5.2015 16.4.2015
182015 Dohoda č. 22/2015/ORRaK Mesto Martin 316792 Námestie S. H. Vajanského 1, Martin finančná dotácia na podujatie Vstúpte prosím 1 000,00 € 15.12.2015 31.3.2015
192015 Zmluva o dielo č. 9/2015 Mgr. Zita Kostrová - - dielo v rámci výstavy Pocta Galandovi 300,00 € 14.5.2015 24.4.2015
202015 Zmluva o dielo č. 10/2015 Jarmila Valkovská - - redakčné práce, korektúry textov do katalógov, korektúry popisiel k výstave Pocta Galandovi 150,00 € 30.4.2015 24.4.2015
212015 Zmluva o dielo č. 11/2015 Ružena Dorčáková - - odborný preklad do katalógu Pocta Galandovi 75,00 € 28.4.2015 24.4.2015
222015 Zmluva o dielo č. 8/2015 Ivan Bíly - - grafické spracovanie podkladov k výstave Pocta Galandovi 900,00 € 10.5.2015 24.4.2015
232015 Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR Žilinský samosprávny kraj 37808427 Ul. Komenského 48, Žilina ochrana a obnova kultúrneho dedičstva 6 100,00 € 5.1.2016 29.4.2015
242015 Zmluva o dielo č. 12/2015 Michal Vongrej - - písomný odborný preklad do katalógu Pocta Galandovi 75,00 € 4.5.2015 30.4.2015
252015 Zmluva o spolupráci Zväz múzeí na Slovensku 42013143 Kapitulská 23, Banská Bystrica zabezpečenie propagácie podujatia Noc múzeí a galérií 2015 15,00 € 30.6.2015 4.5.2015
262015 Zmluva o dielo č. 13/2015 Martin Gažík - - spracovanie videa a fotodokumentácie z podujatí za rok 2013-2014 930,00 € 14.5.2015 4.5.2015
272015 Komisionárska zmluva Juraj Štefuň - Georg 30577225 Bajzova 11, Žilina predaj publikácie Ružový akt - 30.8.2015 7.5.2015
282015 Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR Žilinský samosprávny kraj 3780847 Ul. Komenského 48, Žilina ochrana a obnova kultúrneho dedičstva 4 750,00 € 5.2.2016 28.5.2015
292015 Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR Žilinský samosprávny kraj 3780847 Ul. Komenského 48, Žilina ochrana a obnova kultúrneho dedičstva 7 200,00 € 5.2.2016 28.5.2015
302015 Poistná zmluva AXA Assistance 415591055 Avenue Louise 166, Brusel, Belgicko Reference - Krátkodobé 14,67 € 9.6.2015 2.6.2015
312015 Zmluva o spolupráci OZ PRO ART AGENCY 37976281 J. Mazúra 30, Martin spolupráca pri realizácii podujatia Slovenský svet vizuálneho umenia 480,00 € 9.6.2015 3.6.2015
322015 Poistná zmluva AXA Assistance 41559105 Avenue Louise 166, Brusel, Belgicko Komfort/Jednorazová cesta 2,10 € 13.6.2015 11.6.2015
332015 Zmlulva o reštaurovaní č. 1/2015 Mgr. Art. Erika Benická - - zreštaurovanie zbierkových predmetov 1 715,00 € 30.11.2015 15.6.2015
342015 Zmluva o dielo č. 14/2015 Mgr. Miroslav Haľák, PhD. - - príprava výstavy, komunikácia s autormi Andrej Rudavský, David Javorský 140,00 € 31.7.2015 6.7.2015
352015 Zmluva o spolupráci OZ PRO ART AGENCY 37976281 J. Mazúra 30, Martin spolupráca pri realizácii podujatia Umenie na vandrovke 1 500,00 € 30.5.2016 8.7.2015
362015 Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR Žilinský samosprávny kraj 37808427 Ul. Komenského 48, Žilina tvorba a šírenie umelckých diel 9 500,00 € 5.1.2016 22.7.2015
372015 Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR Žilinský samosprávny kraj 37808427 Ul. Komenského 48, Žilina tvorba a šírenie umelckých diel 1 200,00 € 5.1.2016 28.7.2015
382015 Zmluva o dielo č. 15/2015 Ivan Bíly - - vytvorenie umeleckého diela - návrh pozvánky a bannera 100,00 € 4.8.2015 30.7.2015
392015 Zmluva o dielo č. 16/2015 Doc. h. PhDr. Marián Pauer, Esfiap - - príprava výstavy, výber fotografií, odborné texty, kurátorské práce 500,00 € 3.9.2015 4.8.2015
402015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Vít Fila - - 8 diel 2 500,00 € 30.9.015 29.7.2015
412015 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie prepravy zásielok KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 585441 Štefanovičova , Bratislava poistenie obrazov 177,53 € neurčitá 10.8.2015
422015 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie prepravy zásielok KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 585441 Štefanovičova , Bratislava poistenie prepravy obrazov 180,00 € neurčitá 10.8.2015
432015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zuzana Graus Rudavská - - predaj diel 10 000,00 € 31.5.2016 3.8.2015
442015 Zmluva o dielo č. 147/2015 Mgr. Miroslav Haľák, PhD. - - výskum diela Andreja Rudavského 280,00 € 30.8.2015 1.8.2015
452015 Dohoda č. 38/2015/ORRaK/KP-PP Mesto Martin 316792 Námestie S. H. Vajanského 1, Martin Kniha Energia kresby 200,00 € 15.12.2015 27.7.2015
462015 Kúpna zmluva č. Z201520588_Z AKD s.r.o. 44865058 Česká 1715/33, Galanta Výkresová skriňa A0 1 654,92 € 24.8.2015 24.8.2015
472015 Kúpna zmluva č. 1/2015 Rudolf Sikora - - nákup 3 ks umeleckých diel 5 000,00 € 27.8.2015 27.8.2015
482015 Licenčná zmluva č. 1/2015 Rudolf Sikora - - autorské práva k dielam v počte 24 ks - neurčitá 27.8.2015
492015 Zmluva o dielo č. 18/2015 Adrian Simonides - - zabezpečenie hudobnej produkcie k výstave Karol Kállay 60,00 € 3.9.2015 2.9.2015
502015 Zmluva o dielo č. 19/2015 PhDr. Ľudovít Petranský - - kurátorské práce, scenár, inštalácia k výstave Andrej Augustín - Feng shui very much 200,00 € 3.9.2015 2.9.2015
512015 Komisionárska zmluva Andrej Augustín - - predaj publikácie - 18.10.2015 3.9.2015
522015 Zmluva o dielo Ing. Milan Štígel - Integrated systems 22600965 Jánošíkova 32, Martin zabezpečenie zbierkového fondu 2 550,00 € 30.9.2015 8.9.2015
532015 Zmluva o vzájomnej spolupráci Občianske združenie LUSCINIA 42349656 Kolárova 40, Martin spolupráca pri organizovaní podujati Nedeľné matiné - 13.12.2015 17.9.2015
542015 Zmluva o dielo č. 20/2015 Andrej Augustín - - zabezpečenie komentovanej prehliadky k výstave Andrej Augustín Feng Shui very much 50,00 € 1.10.2015 25.9.2015
552015 Dodatok k zmluve o dielo č. 101EZS, CCTV/2015 Ing. Milan Štígel - Integrated systems 22600965 Jánošíkova 32, Martin prepojenie EZS s PC sieťou v Turčianskej galérii 87,00 € 30.9.2015 28.9.2015
562015 Zmluva o dielo č. 21/2015 Ing. Ján Brezina - - služby spojené s realizáciou výstav To be continued II, Oľga Krýslová Krajina Slovensko 450,00 € 30.10.2015 7.10.2015
572015 Zmluva o dielo č. 22/2015 Hana Paukejová - - Mimo Tela Jana Hojstričová, Palo Macho 600,00 € 30.11.2015 7.10.2015
582015 Zmluva o dielo č. 23/2015 Cástor Enrique Sánchez Rodriguez - - odborný preklad umeleckých textov do katalógu Mimo Tela Jana Hojstričová, Palo Macho 240,00 € 11.10.2015 7.10.2015
592015 Zmluva o podnájme Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová - - krátkodobý prenájom vestibulu na prízemí na výstavu In.Media.Art 200,00 € 8.11.2015 20.10.2015
602015 Kúpna zmluva č. Z201530197_Z A J Produkty a.s. 36268518 Galvaniho 7/B, Bratislava výkresová skriňa A1 1 346,40 € 20.10.2015 20.10.2015
612015 Zmluva o dielo č. 24/2015 PhDr. Zita Kostrová - - odborný text do Knihy o Mikulášovi Galandovi - Energia kresby 200,00 € 4.12.2015 4.11.2015
622015 Darovacia zmluva č. 2/2015 Vít Fila - - darovanie 3 umeleckých diel 1 500,00 € 6.11.2015 6.11.2015
632015 Kúpna zmluva č. 2/2015 Vít Fila - nákup umeleckých diel v počte 5 ks 2 500,00 € 6.11.2015 6.11.2015
642015 Licenčná zmluva č. 2/2015 Vít Fila - - autorské práva k dielam v počte 8 ks - neurčitá 9.11.2015
652015 Darovacia zmluva č. 4/2015 Jindřich Štreit - - darovanie 2 umeleckých diel 600,00 € 12.11.2015 12.11.2015
662015 Licenčná zmluva č. 4/2015 Jindřich Štreit - - autorské práva k dielam v počte 2 ks - neurčitá 12.11.2015
672015 Licenčná zmluva č. 3/2015 Alexandra Bolla - - autorské práva k dielam v počte 2 ks - neurčitá 12.11.2015
682015 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2015 Východoslovenská galéria - - výpožička zbierkového predmetu v počte 1 ks 0,00 € 5.6.2016 12.11.2015
692015 Darovacia zmluva č. 3/2015 Alexandra Bolla - - darovanie 2 ks umeleckých diel 400,00 € 12.11.2015 12.11.2015
702015 Zmluva o dielo č. 25/2015 Marek Kokoška - - odborné vedenie tvorivej dielne To be continued II 30,00 € 19.11.2015 13.11.2015
712015 Licenčná zmluva č. 5/2015 Mgr. Dagmar Šabová - - autorské práva k dielu - neurčitá 23.11.2015
722015 Darovacia zmluva č. 1/2015 Rudolf Sikora - - darovanie diel v počte 21 ks 4 850,00 € 27.11.2015 27.11.2015
732015 Darovacia zmluva č. 6/2015 Mgr. art. Andrea Ševčíková Marčeková - - darovanie diela 400,00 € 4.12.2015 4.12.2015
742015 Kúpna zmluva č. 4/2015 Mgr. art. Andrea Ševčíková Marčeková - - nákup diel v počte 2 ks 1 200,00 € 4.12.2015 4.12.2015
752015 Licenčná zmluva č. 6/2015 Mgr. art. Andrea Ševčíková Marčeková - - autorské práva k dielam - neurčitá 4.12.2015
762015 Kúpna zmluva č. 5/2015 akad. mal. Peter Šabo - - nákup diela Rozhovor 2009 1 300,00 € 8.12.2015 8.12.2015
772015 Príkazná zmluva Stanislav Markovič - - účinkovanie v programe vernisáže Oľgy Krýslovej - Krajina Slovensko 100,00 € 9.12.2015 8.12.2015
782015 Príkazná zmluva č. 2/2015 Vladimír Valentík - - grafické spracovanie podkladov pre vydanie zborníka 300,00 € 18.12.2015 7.12.2015
792015 Príkazná zmluva č. 3/2015 Mgr. Ior Válek - - jazyková redakcia textov 150,00 € 27.12.2015 8.12.2015
802015 Zmluva o dielo č. 27/2015 Ivan Bíly - - grafická koncepcia knihy, návrh obálky, skenovanie fotografií, grafická úprava strán 1 350,00 € 23.12.2015 9.12.2015
WP Data Tables