Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum zverejenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO)
001/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 04.01.2023 05.01.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
002/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 04.01.2023 05.01.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
003/2023 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 04.01.2023 05.01.2023 RIMI-SK. s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
004/2023 Elektronické stravovacie poukážky 715,10 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 04.01.2023 05.01.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
005/2023 Školenie BOZP 80,00 Objednávka č. 001/2023 04.01.2023 05.01.2023 Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
006/2023 Aktualizácia podstránok TG na Muzeum.sk 120,00 Zmluva č. 013/902/2020 zo 17.2.2020 05.01.2023 10.01.2023 Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 97404 Banská Bystrica, IČO: 33861129
007/2023 Adobe CC for teams All Apps MP ML 1.055,70 Objednávka č. 002/2023 10.01.2023 10.01.2023 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
008/2023 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 10.01.2023 10.01.2023 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
009/2023 Nájomné a služby za 01/2023 500,00 NZ č. 2009 044 13.01.2023 16.01.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
010/2023 turiecgallery_1 (The Hosting) od 13.2.2023 do 13.2.2024 72,86 Objednávka č. 003/2023 16.01.2023 16.01.2023 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
011/2023 Kancelárske potreby - perá, ceruzky, dierovače, náplne do pier, strúhadlá, bločky - pre odídencov 199,39 Objednávka č. 004/2023 23.01.2023 23.01.2023 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
012/2023 Mesačný poplatok Go Biznis, Biznis Internet 2,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 23.01.2023 23.01.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
013/2023 Rekapitulácia faktúr za elektrickú energiu - nedoplatok 274,55 Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 24.01.2023 25.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
014/2023 Oprava a údržba 5 ks PC - inštalácia OS, výmena pevného disku 571,50 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky z 24.4.2017 24.01.2023 25.01.2023 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551