Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum zverejenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO)
001/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 04.01.2023 05.01.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
002/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 04.01.2023 05.01.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
003/2023 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 04.01.2023 05.01.2023 RIMI-SK. s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
004/2023 Elektronické stravovacie poukážky 715,10 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 04.01.2023 05.01.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
005/2023 Školenie BOZP 80,00 Objednávka č. 001/2023 04.01.2023 05.01.2023 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
006/2023 Aktualizácia podstránok TG na Muzeum.sk 120,00 Zmluva č. 013/902/2020 zo 17.2.2020 05.01.2023 10.01.2023 Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 97404 Banská Bystrica, IČO: 33861129
007/2023 Adobe CC for teams All Apps MP ML 1.055,70 Objednávka č. 002/2023 10.01.2023 10.01.2023 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
008/2023 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 10.01.2023 10.01.2023 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
009/2023 Nájomné a služby za 01/2023 500,00 NZ č. 2009 044 13.01.2023 16.01.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
010/2023 turiecgallery_1 (The Hosting) od 13.2.2023 do 13.2.2024 72,86 Objednávka č. 003/2023 16.01.2023 16.01.2023 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
011/2023 Kancelárske potreby - perá, ceruzky, dierovače, náplne do pier, strúhadlá, bločky - pre odídencov 199,39 Objednávka č. 004/2023 23.01.2023 23.01.2023 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
012/2023 Mesačný poplatok Go Biznis, Biznis Internet 2,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 23.01.2023 23.01.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
013/2023 Rekapitulácia faktúr za elektrickú energiu - nedoplatok 274,55 Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 24.01.2023 25.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
014/2023 Oprava a údržba 5 ks PC - inštalácia OS, výmena pevného disku 571,50 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky z 24.4.2017 24.01.2023 25.01.2023 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
015/2023 Elektronické stravovacie poukážky 877,84 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 02.02.2023 03.02.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
016/2023 Toner cyan do tlačiarne Versalink C7030 90,00 Objednávka č. 006/2023 03.02.2023 03.02.2023 XPS, spol. s r.o., M.R.Štefánika 14, 03601 Martin, IČO: 36381616
017/2023 Nájomné a služby za 02/2023 500,00 NZ č. 2009 044 03.02.2023 06.02.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
018/2023 Zabezpečenie prevádzky OST za 01/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 07.02.2023 07.02.2023 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
019/2023 Teplo za 01/2023 3.813,99 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 07.02.2023 08.02.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
020/2023 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 01/2023 27,00 Zmluva z 26.04.2018 08.02.2023 08.02.2023 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
021/2023 Kancelárske potreby - laminovacia fólia a stojan na perá 111,77 Objednávka č. 009/2023 09.02.2023 10.02.2023 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
022/2023 Digitalizácia 16 mm filmu bez zvuku na USB kľúč v dĺžke 7 min. 50,00 Objednávka č. 007/2023 10.02.2023 10.02.2023 Miloslav Kráľ - ITMK, Astrová 54, 82101 Bratislava, IČO: 44062010
023/2023 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 01/2023 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 10.02.2023 14.02.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
024/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 15.02.2023 15.02.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
025/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 15.02.2023 15.02.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
026/2023 Plagáty na výstavu Jozef Vongrej 16,13 Objednávka č. 008/2023 21.02.2023 22.02.2023 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
027/2023 turiecgallery.sk (.sk doména)od 19.03.2023 do 19.03.2024 15,59 Objednávka č. 010/2023 21.02.2023 22.02.2023 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
028/2023 Mesačný poplatok Go Biznis, Biznis Internet 2,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 21.02.2023 22.02.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
029/2023 Hárkové papiere - výstava J. Vongrej 74,32 Objednávka č. 011/2023 22.02.2023 23.02.2023 Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057
030/2023 Školenie BOZP 20,00 Objednávka č. 012/2023 02.03.2023 03.03.2023 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
031/2023 Elektronické stravovacie poukážky 1045,52 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 02.03.2023 03.03.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
032/2023 Elektronické stravovacie poukážky 113,43 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 02.03.2023 03.03.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
033/2023 Nájomné a služby za 03/2023 500,00 NZ č. 2009 044 07.03.2023 07.03.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
034/2023 Členské príspevky za členstvo v Rade galérií Slovenska na rok 2023 200,00 - 07.03.2023 07.03.2023 Rada galérií Slovenska, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 30853231
035/2023 Zabezpečenie prevádzky OST za 02/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 07.03.2023 07.03.2023 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
036/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 07.03.2023 07.03.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
037/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 07.03.2023 07.03.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
038/2023 Teplo za 02/2023 4.081.10 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 08.03.2023 08.03.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
039/2023 Renovácia toner HP CE285A čierny do HP Laserjet LJ1120 MFP 20,00 Objednávka č. 013/2023 08.03.2023 09.03.2023 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
040/2023 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 02/2023 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 16.03.2023 17.03.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
041/2023 Kontrola PHP, hasiacich zariadení, tlakové skúšky 225,96 Objednávka č. 014/2023 16.03.2023 17.03.2023 ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o., Poľná 5, 03601 Martin, IČO: 36002747
042/2023 Mesačný poplatok Go Biznis, Biznis Internet 2,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 22.03.2023 24.03.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
043/2023 Kancelárske potreby -kopírovací papier, stojany na časopisy 200,40 Objednávka č. 009/2023 23.03.2023 24.03.2023 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
044/2023 Reštaurovanie umeleckých diel O338, O339 2.500,00 Objednávka č. 016/2023 04.04.2023 05.04.2023 Mgr. art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, Banská Bystrica 97409, IČO: 44408854
045/2023 Školenie BOZP - 8 odídencov 160,00 Objednávka č. 017/2023 04.04.2023 05.04.2023 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
046/2023 Elektronické stravovacie poukážky 877,84 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 04.04.2023 05.04.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
047/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 04.04.2023 05.04.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
048/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 04.04.2023 05.04.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
049/2023 Nájomné a služby za 04/2023 500,00 NZ č. 2009 044 06.04.2023 06.04.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
050/2023 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 02/2023 27,00 Zmluva z 26.04.2018 06.04.2023 06.04.2023 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
051/2023 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 03/2023 27,00 Zmluva z 26.04.2018 06.04.2023 06.04.2023 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
052/2023 Teplo za 02/2023 2.104,42 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 06.04.2023 06.04.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
053/2023 Zabezpečenie prevádzky OST za 03/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 11.04.2023 11.04.2023 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
054/2023 Tvorivé dielne s keramikou - Jarná dekorácia 120,00 Objednávka č. 018/2023 13.04.2023 14.04.2023 Mgr. Vlasta Števková Vlastart, Valča 410, 03835, IČO: 54093384
055/2023 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 13.04.2023 14.04.2023 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
056/2023 Referenčné skúšky pre 2 zamestnancov 48,00 Objednávka č. 020/2023 14.04.2023 17.04.2023 Ján Kolník, súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, 03854 Krpeľany, IČO: 33577404
057/2023 Cityliht 170 x 114 cm 44,40 Objednávka č. 019/2023 14.04.2023 17.04.2023 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
058/2023 Občerstvenie na zasadnutie RGS - chlebíčky 3 druhy, 100 ks 80,90 Objednávka č. 021/2023 18.04.2023 18.04.2023 M-FALCON, spol. s r.o., N. Hejnej 2, 03601 Martin, IČO: 31637591
059/2023 Tonery do tlačiarne Versalink - 2 ks, papiere do tlačiarne A4 a A3 196,56 Objednávka č. 022/2023 18.04.2023 21.04.2023 MagicPrint s. r. o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava, IČO: 36617661
060/2023 Zošívačka - 8 ks 40,00 Objednávka č. 023/2023 18.04.2023 21.04.2023 ATAB, s.r.o., Východná 10, 03601 Martin, IČO: 52950000
061/2023 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 03/2023 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 20.04.2023 21.04.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
062/2023 Mesačný poplatok Go Biznis, Biznis Internet 2,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 20.04.2023 21.04.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
063/2023 Farebné kriedy na Kresbu na ceste v rámci osláv 40. výročia TG 140,60 Objednávka č. 025/2023 21.04.2023 25.04.2023 Umelecké potreby - Lýdia Komorová, Thurzova 431/2, 03601 Martin, IČO:41243277
064/2023 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 04/2023 27,00 Zmluva z 26.04.2018 03.05.2023 04.05.2023 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
065/2023 Elektronické stravovacie poukážky 1.020,86 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 03.05.2023 04.05.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
066/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 04.05.2023 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
067/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 04.05.2023 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
068/2023 Pozvánky, banner, lístky - výstava V. Štefunko + 40. výročie TG 189,94 Objednávka č. 030/2023 a 031/2023 05.05.2023 09.05.2023 Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057
069/2023 Zabezpečenie prevádzky OST za 04/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 09.05.2023 10.05.2023 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
070/2023 Nájomné a služby za 05/2023 500,00 NZ č. 2009 044 09.05.2023 10.05.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
071/2023 Teplo za 04/2023 1.850,65 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 09.05.2023 10.05.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
072/2023 ESET Internet Security pre 4 počítač na 2 roky 76,86 Objednávka č. 034/2023 09.05.2023 10.05.2023 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
073/2023 Prevoz diel F. Štefunko - PHM 89,60 Objednávka č. 027/2023 11.05.2023 16.05.2023 Kysucká galéria v Oščadnici, Osčadnica 13, 02301 Očšadnica, IČO: 36145271
074/2023 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 04/2023 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 12.05.2023 17.05.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
075/2023 Realizácia podujatia - Planetárium na Noc múzeí a galérií 200,00 Objednávka č. 033/2023 16.05.2023 17.05.2023 Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný Val 20, 01242 Žilina, IČO: 36145084
076/2023 Tvorivé dielne - nepravá vitráž - Noc múzeí a galérií 100,00 Objednávka č. 032/2023 16.05.2023 17.05.2023 Mgr. Vlasta Števková Vlastaart, Valča 410, 03835, IČO: 54093384
077/2023 Recyklovaný toner do tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M26nw 100,80 Objednávka č. 036/2023 16.05.2023 17.05.2023 MagicPrint s. r. o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava, IČO: 36617661
078/2023 Hnedé tašky s podtlačou - 260x100x330 mm 107,05 Objednávka č. 039/2023 19.05.2023 19.05.2023 Green Print s.r.o.Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín IČO: 46587993 DIČ: 202348201
079/2023 Hlasový paušál 2,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 22.05.2023 23.05.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
080/2023 Preklad textov do AJ - výstava Fraňo Štefunko 298,50 Objednávka č. 037/2023 22.05.2023 23.05.2023 Michal Vongrej SHAMROCK, Thurzova 1, 0301 Martin, IČO: 37759540
081/2023 Odznaky - 200 ks 207,00 Objednávka č. 040/2023 22.05.2023 23.05.2023 MgA. Zuzana Michalinová, Rázusova 761/45, 02201 Čadca, IČO: 53250389
082/2023 Dezinfekcia a čistenie sôch na výstavu Fraňo Štefunko 1.000,00 Objednávka č. 035/2023 23.05.2023 24.05.2023 Mgr. Pavol Rodzenák, Kollárova 33, 91701 Trnava, DIČ: 1022461528
083/2023 Špirálové bloky - formát A5 200 ks a A6 - 100 ks 660,00 Objednávka č. 038/2023 23.05.2023 24.05.2023 Varínska tlačiareň/Elektro AB, s.r.o., Hrnčiarska 223, 013 03 Varín, IČO: 36011843
084/2023 Kancelárske potreby pre odídencov 298,78 Objednávka č. 043/2023 25.05.2023 26.05.2023 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
085/2023 Darčekové víno k 40. výročiu Turčianskej galérie 170,00 Objednávka č. 042/2023 25.05.2023 26.05.2023 Ľubomír Kubla, Zborov na Bystricou 610, 02303, IČO: 33681856
086/2023 Ubytovanie k výstave Fraňo Štefunko 286,00 Objednávka č. 028/2023 30.05.2023 01.06.2023 Padych František - Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
087/2023 Ubytovanie k výstave Socha v meste 340,00 Objednávka č. 029/2023 30.05.2023 01.06.2023 Padych František - Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
088/2023 Občerstvenie na vernisáž - kanapky, koláče, zákusky, nealko na 40. výročie založenia TG a vernisáž F. Štefunko 700,00 Objednávka č. 041/2023 01.06.2023 01.06.2023 Wineservice, s.r.o., Stavbárska 3924/1, 03601 Martin, IČO: 52467210
089/2023 Plagáty A4 - výstava F. Štefunko + 40. výročie TG 46,79 Objednávka č. 030/2023 01.06.2023 05.06.2023 Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057
090/2023 Etikety na flaše, lepiace samolepky, transparentné nálepky - výstava F. Štefunko + 40. výročie TG 90,86 Objednávka č. 030/2023 01.06.2023 05.06.2023 Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057
091/2023 Letáky A4 - výstava F. Štefunko + 40. výročie TG 127,32 Objednávka č. 030/2023 01.06.2023 05.06.2023 Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057
092/2023 Samolepiace fólie, plagáty - výstava F. Štefunko + 40. výročie TG 134,99 Objednávka č. 031/2023 01.06.2023 05.06.2023 Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057
093/2023 Banner, rolové papiere, hárkové papiere A3 - výstava F. Štefunko + 40. výročie TG 152,36 Objednávka č. 031/2023 01.06.2023 05.06.2023 Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057
094/2023 Kaktusy na výstavu Fraňo Štefunko + 40. výročie TG 118,00 Objednávka č. 026/2023 02.06.2023 06.06.2023 Záhrada - Kvetinárstvo s.r.o., M.R.Štefánika 32/1, 03601 Martin, IČO: 45970444
095/2023 Elektronické stravovacie poukážky 1.224,73 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 05.06.2023 06.06.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
096/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 05.06.2023 06.06.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
097/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 05.06.2023 06.06.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
098/2023 Nájomné a služby za 06/2023 500,00 NZ č. 2009 044 06.06.2023 06.06.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
099/2023 Vodné + stočné + zrážky 439,88 Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 06.06.2023 06.06.2023 TURVOD, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084
100/2023 Teplo za 05/2023 995,87 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 06.06.2023 09.06.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
101/2023 Prečistenie kanalizácie a oprava nádržiek WC 139,60 Objednávka č. 045/2023 07.06.2023 09.06.2023 Poruchová služba, s.r.o., Valča 270, 03835 Valča, IČO: 44154445
102/2023 Zabezpečenie prevádzky OST za 05/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 07.06.2023 09.06.2023 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
103/2023 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 05/2023 27,00 Zmluva z 26.04.2018 09.06.2023 13.06.2023 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
104/2023 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 05/2023 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 14.06.2023 14.06.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
105/2023 Pečiatky TG - matrice 5 ks, podušky 5 ks, 1 ks komplet pečiatka 77,00 Objednávka č. 046/2023 14.06.2023 14.06.2023 Rudoljf Hejzlar R-DESIGN, P. V. Rovnianka 12/41, 03601 Martin, IČO: 34698566
106/2023 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 464,72 VZN č. 76 15.06.2023 20.06.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
107/2023 Hlasový paušál 2,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 20.06.2023 20.06.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
108/2023 Kancelárske potreby pre odídencov 380,81 Objednávka č. 048/2023 26.06.2023 26.06.2023 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
109/2023 Tlač sieťoviny Mesh - FPU Socha v meste IX. 251,40 Objednávka č. 051/2023 03.07.2023 03.07.2023 Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057
110/2023 Ubytovanie p. Koraus a I. Rumanová - FPU Socha v meste IX. 300,00 Objednávka č. 047/2023 03.07.2023 03.07.2023 Ján Thomka, Dražkovce 7, 03802, IČO: 46578951
111/2023 Tlač propagačných skladačiek - FPU Fraňo Štefunko 250,00 Objednávka č. 044/2023 03.07.2023 03.07.2023 Jakub Tóth, Nábrežná 907/19, 02401 Kysucké Nové mesto, IČO: 53280601
112/2023 Elektronické stravovacie poukážky 1.007,97 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 03.07.2023 04.07.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
113/2023 Vyhotovenie kópií archívnych dokumentov 23,50 Objednávka č. 024/2023 03.07.2023 04.07.2023 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517
114/2023 Školenie BOZP - 6 odídencov 120,00 Objednávka č. 049/2023 03.07.2023 04.07.2023 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
115/2023 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 06/2023 27,00 Zmluva z 26.04.2018 03.07.2023 04.07.2023 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
116/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 07.07.2023 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
117/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 07.07.2023 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
118/2023 Zabezpečenie prevádzky OST za 06/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 07.07.2023 10.07.2023 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
119/2023 Nájomné a služby za 07/2023 500,00 NZ č. 2009 044 07.07.2023 10.07.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
120/2023 Fotografické služby - výstava Fraňo Štefunko 200,00 Objednávka č. 052/2023 07.07.2023 10.07.2023 Alexandra Zimanová - JOGA so Saškou P. O. Hviezdoslava 39/76, 036 01 Martin, IČO: 51974967
121/2023 Teplo za 06/2023 541,77 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 10.07.2023 13.07.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
122/2023 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 06/2023 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 13.07.2022 17.07.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
123/2023 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 17.07.2023 18.07.2023 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
124/2023 Dezinfekcia + pracovná obuv pre odídencov 290,40 Objednávka č. 054/2023 17.07.2023 18.07.2023 ATAB, s.r.o., Východná 10, 03601 Martin, IČO: 52950000
125/2023 Ubytovanie pre 1 osobu s raňajkami 41,00 Objednávka č. 053/2023 19.07.2023 21.07.2023 Padych František - Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
126/2023 Keramický workshop Nádobka tajomstiev 225,00 Objednávka č. 055/2023 21.07.2023 21.07.2023 Mgr. Vlasta Števková Vlastaart, Valča 410, 03835, IČO: 54093384
127/2023 Textílie, vlastný 172,85 Objednávka č. 030/2023 21.07.2023 21.07.2023 Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057
128/2023 Hlasový paušál 4,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 21.07.2023 21.07.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
129/2023 Tlač plagátov A1 k výstave Socha v meste IX. 37,98 Objednávka č. 050/2023 02.08.2023 03.08.2023 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
130/2023 Elektronické stravovacie poukážky 986,29 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 02.08.2023 03.08.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
131/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 08.08.2023 10.08.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
132/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 08.08.2023 10.08.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
133/2023 Teplo za 07/2023 541,76 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 09.08.2023 10.08.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
134/2023 Zabezpečenie prevádzky OST za 07/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 09.08.2023 10.08.2023 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
135/2023 Nájomné a služby za 08/2023 500,00 NZ č. 2009 044 14.08.2023 14.08.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
136/2023 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 07/2023 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 14.08.2023 14.08.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
137/2023 Tonery do tlačiarne Xerox Versalink 7030 306,60 Objednávka č. 059/2023 16.08.2023 17.08.2023 MagicPrint s. r. o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava, IČO: 36617661
138/2023 Queiros zápisník k výstave Fraňo Štefunko 32 ks 345,24 Objednávka č. 056/2023 17.08.2023 17.08.2023 INFINITY reklama s.r.o., Československej armády 10812, 03601 Martin, IČO: 50436503
139/2023 Keramický workshop - Reliér Objednávka č. 058/2023 17.08.2023 17.08.2023 Mgr. Vlasta Števková Vlastaart, Valča 410, 03835, IČO: 54093384
140/2023 Hlasový paušál 4,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 21.08.2023 21.08.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
141/2023 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 07/2023 27,00 Zmluva z 26.04.2018 21.08.2023 21.08.2023 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
142/2023 Pracovné mikiny 6 ks pre odídencov 105,00 Objednávka č. 060/2023 24.08.2023 25.08.2023 ATAB, s.r.o., Východná 10, 03601 Martin, IČO: 52950000
143/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 05.09.2023 06.09.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
144/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 05.09.2023 06.09.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
145/2023 Elektronické stravovacie poukážky 715,33 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 05.09.2023 06.09.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
146/2023 Nájomné a služby za 09/2023 500,00 NZ č. 2009 044 07.09.2023 08.09.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
147/2023 Občerstvenie a nápoje na finisáž Fraňo Štefunko 341,00 Objednávka č. 061/2023 07.09.2023 08.09.2023 Milan Michalík AUTO ALLES, Kvetoslava Michalíková - právny nástupca, Trusalová 1002/22, 03853 Turany, IČO: 14186209
148/2023 Teplo za 08/2023 545,64 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 07.09.2023 08.09.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
149/2023 Zabezpečenie prevádzky OST za 08/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 08.09.2023 08.09.2023 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
150/2023 Školenie BOZP - 1 osoba 20,00 Objednávka č. 064/2023 11.09.2023 11.09.2023 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
151/2023 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 08/2023 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 14.09.2023 14.09.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
152/2023 Baner, plagáty, hárkové papiere, pozvánky, papierové samolepky 173,17 Objednávka č. 057/2023 14.09.2023 14.09.2023 Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057
153/2023 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 08/2023 27,00 Zmluva z 26.04.2018 14.09.2023 14.09.2023 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
154/2023 Ubytovanie pre umelcov k výstave Dystopian monuments 272,00 Objednávka č. 062/2023 14.09.2023 14.09.2023 Padych František - Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
155/2023 Ubytovanie pre umelcov k výstave Socha v meste IX. 204,00 Objednávka č. 063/2023 14.09.2023 14.09.2023 Padych František - Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
156/2023 ESET Internet Security upgrade 4 PC na 2 roky 76,86 Objednávka č. 067/2023 19.09.2023 19.09.2023 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
157/2023 Hlasový paušál 4,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 20.09.2023 20.09.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
158/2023 Občerstvenie na vernisáž Dystopian Monuments - projekt Socha v meste IX. 120,00 Objednávka č. 066/2023 21.09.2023 22.09.2023 Wineservice, s.r.o., Stavbárska 3924/1, 03601 Martin, IČO: 52467210
159/2023 Kancelárske potreby pre odídencov 342,98 Objednávka č. 068/2023 27.09.2023 27.09.2023 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
160/2023 Školenie BOZP - nová ekonómka 20,00 Objednávka č. 067/2023 03.10.2023 03.10.2023 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
161/2023 Refakturované poistné - majetok, zodpovednosť, KASKO, PZP 2.266,96 Rámcová dohoda č. 310-2019-RU z 28.6.2019 (ŽSK) 03.10.2023 06.10.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
162/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 05.10.2023 06.10.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
163/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 05.10.2023 06.10.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
164/2023 Elektronické stravovacie poukážky 127,27 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 05.10.2023 06.10.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
165/2023 Elektronické stravovacie poukážky 977,68 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 05.10.2023 06.10.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
166/2023 Teplo za 09/2023 541,76 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 05.10.2023 06.10.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
167/2023 Kancelárske potreby pre odídencov - euroobaly, zakladače, stojan na časopisy, perá 343,21 Objednávka č. 070/2023 05.10.2023 06.10.2023 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
168/2023 Nájomné a služby za 10/2023 500,00 NZ č. 2009 044 06.10.2023 06.10.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
169/2023 Zabezpečenie prevádzky OST za 09/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 10.10.2023 10.10.2023 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
170/2023 Prevoz výstavy Fraňo Štefunko do Galérie J. Koniarka 470,00 Objednávka č. 065/2023 10.10.2023 10.10.2023 Jakub Tóth, Nábrežná 907/19, 024 01 Kysucké Nové Mesto
171/2023 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 09/2023 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 16.10.2023 17.10.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
172/2023 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 09/2023 27,00 Zmluva z 26.04.2018 17.10.2023 17.10.2023 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
173/2023 Hlasový paušál 4,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 24.10.2023 25.10.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
174/2023 Preprava diel vozidlom Peugeot Boxer - výstava Ľ. Sajkalová z Bratislavy do Martina 96,47 Objednávka č. 071/2023 24.10.2023 25.10.2023 Kysucká galéria v Oščadnici, Osčadnica 13, 02301 Očšadnica, IČO: 36145271
175/2023 Rolové papiere, platové samolepky k výstave K. Vido Nová hora 57,48 Objednávka č. 072/2023 02.11.2023 06.11.2023 Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057
176/2023 Elektronické stravovacie poukážky 931,40 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 02.11.2023 06.11.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
177/2023 Servis a opravy pred STK , STK 402,76 Objednávka č. 074/2023 03.11.2023 06.11.2023 Milan Máté - AutoM.A.T., Kollárova 9728/3, 03601 Martin, IČO: 35390280
178/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 07.11.2023 09.11.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
179/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 07.11.2023 09.11.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
180/2023 Nájomné a služby za 11/2023 500,00 NZ č. 2009 044 08.11.2023 09.11.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
181/2023 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 08.11.2023 09.11.2023 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
182/2023 Teplo za 10/2023 541,76 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 08.11.2023 09.11.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
183/2023 Zabezpečenie prevádzky OST za 10/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 10.11.2023 13.11.2023 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
184/2023 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 10/2023 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 13.11.2023 14.11.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
185/2023 Infoturiec Classic od 27.10.2023 do 26.10.2024 50,00 Objednávka č. 078/2023 13.11.2023 14.11.2023 Miloslav Búchala - Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03861 Vrútky, IČO: 30499399
186/2023 Kancelárska stolička ROY 1+1 127.20 Objednávka č. 077/2023 15.11.2023 15.11.2023 B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, 81106 Bratislava, IČO: 44413467
187/2023 Korbáčiky k projektu Socha v meste IX. - Priadkar 399,00 Objednávka č. 076/2023 15.11.2023 15.11.2023 NIKOS, s. r. o., Hlinené 183, 02354 Turzovvka, IČO: 36 369 381
188/2023 Hlasový paušál 4,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 20.11.2023 21.11.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
189/2023 Reštaurátorské práce na dielach: K 958, K 893, K 974, K 982, K 983, K 984, K 985, K 987, K 1002, K 1197, K 1199, K 1218, K 1272, K 1288, K 1293, K 1308, G 603, O 29 7.000,00 Objednávka č. 079/2023 23.11.2023 23.11.2023 Mgr. art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, Banská Bystrica 97409, IČO: 44408854
190/2023 Reštaurátorské práce na dielach: K 958, K 893, K 974, K 982, K 983, K 984, K 985, K 987, K 1002, K 1197, K 1199, K 1218, K 1272, K 1288, K 1293, K 1308, G 603, O 29 1.750,00 Objednávka č. 080/2023 23.11.2023 23.11.2023 Mgr. art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, Banská Bystrica 97409, IČO: 44408854
191/2023 Plagáty, samolepiace fólie, pozvánky, rolové papiere 129,61 Objednávka č. 081/2023 28.11.2023 30.11.2023 Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057
192/2023 Ubytovanie Jaro Varga v rámci projektu Socha v meste IX. 451,00 Objednávka č. 083/2023 04.12.2023 04.12.2023 Penzión MartInn, V. P.Tótha 10318/1A, IČO: 4594412
193/2023 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 11/2023 27,00 Zmluva z 26.04.2018 04.12.2023 04.12.2023 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
194/2023 Elektronické stravovacie poukážky 971,89 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 04.12.2023 04.12.2023 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
195/2023 Ubytovanie Martin Talaga - Socha v meste IX. 34,00 Objednávka č. 088/2023 04.12.2023 06.12.2023 Padych František - Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
196/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 04.12.2023 06.12.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
197/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 04.12.2023 06.12.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
198/2023 Tlač fotografií - Socha v meste IX. 155,98 Objednávka č. 090/2023 06.12.2023 6.12.2023 Ing. Marcela Zemianková - Z PRINT, Šmidketho 1321/4, 03601 Martin, IČO: 52904075
199/2023 Baner, plagát, pozvánky - Paralelné svety 219,36 Objednávka č. 092/2023 07.12.2023 08.12.2023 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
200/2023 Prevoz diel BA - MT 94,40 Objednávka č. 084/2023 07.12.2023 08.12.2023 Kysucká galéria v Oščadnici, Osčadnica 13, 02301 Očšadnica, IČO: 36145271
201/2023 Preglejková tabuľa 3 ks - projekt Socha v meste IX. 318,19 Objednávka č. 086/2023 07.12.2023 08.12.2023 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, 01004 Žilina, IČO: 00633194
202/2023 Teplo za 11/2023 2.598,59 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 08.12.2023 08.12.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
203/2023 Zabezpečenie prevádzky OST za 11/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 12.12.2023 12.12.2023 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
204/2023 Nájomné a služby za 12/2023 500,00 NZ č. 2009 044 12.12.2023 12.12.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
205/2023 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 11/2023 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 12.12.2023 12.12.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
206/2023 Vodné + stočné + zrážky 636,01 Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 12.12.2023 12.12.2023 TURVOD, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084
207/2023 Inzercia - projekt Socha v meste IX. 120,00 Objednávka č. 089/2023 12.12.2023 12.12.2023 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava, IČO: 35790253
208/2023 Kávovar Espresso DeLonghi Magnifica S Ecam 311,60 Žiadanka + platba faktúry v hotovosti 13.12.2023 13.12.2023 ELEKTROSPEC, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, 90301 Senec, IČO: 35765038
209/2023 Prevoz materiálu zo Žiliny 24,93 Objednávka č. 093/2023 13.12.2023 14.12.2023 Kysucká galéria v Oščadnici, Osčadnica 13, 02301 Očšadnica, IČO: 36145271
210/2023 Tlač na transparentnú fóliu 32,64 Objednávka č. 094/2023 14.12.2023 14.12.2023 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
211/2023 Faktúra za vydanie karty a expedovanie kariet 0 Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ 18.12.2023 19.12.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654
212/2023 Faktúra za ubytovanie kurátoriek na výstavu Ľ.S.(de)materializovaná 170,00 Objednávka č. 091/2023 19.12.2023 19.12.2023 Padych František - Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
213/2023 Hlasový paušál 4,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 20.12.2023 20.12.2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
214/2023 Služby v oblasti civilnej ochrany 380,00 Objednávka č. 085/2023 21.12.2023 21.12.2023 Ing. Eva Králiková - Košťany nad Turcom 474, Košťany nad Turcom 03841, IČO: 52860876
215/2023 Činnosť technika požiarnej ochrany v zmysle ustanovení Vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a poradenstvo za rok 2023 120,00 Mandátna zmluva z 28.03.2013 21.12.2023 21.12.2023 Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, Kollárova 55, 036 01 Martin, IČO: 43883192
216/2023 Právne služby a poradenstvo 480,00 Zmluva o poskytnutí právnych služieb č. 086/2023 z 5.12.2023 08.01.2024 08.01.2024 Hronček & Partners, s.r.o., Kálov 1, 01001 Žilina, IČO: 47248327
217/2023 Zabezpečenie prevádzky OST za 12/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 08.01.2024 08.01.2024 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
218/2023 Teplo za 12/2023 3.787,27 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 09.01.2024 09.01.2024 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
219/2023 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 12/2023 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 10.01.2024 11.01.2024 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
220/2023 Dobropis poistného za rok 2023 - 2266,96 Rámcová dohoda č. 310-2019-RU z 28.6.2019 (ŽSK) 10.01.2024 11.01.2024 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
221/2023 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 12/2023 27,00 Zmluva z 26.04.2018 11.01.2024 16.01.2024 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
WP Data Tables