Číslo zmluvy Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Predmet zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum zverejnenia zmluvy Identifikačné údaje zmluvnej strany
001/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-533-04645 100.000,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu "legenda-la ganda-galanda" 20.12.2023 do 31.03.2025 09.01.2024 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 42418933
003/2024 Zmluva o poskytovaní služieb 360,00 Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov TG 16.01.2024 doba neurčitá 16.01.2024 Zdravie Martin, s.r.o., Mudroňova 11, 03601 Martin, IČO: 36402753
004/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-532-04643 7000,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizácie Projektu Akvizícia Martin Derner, Typography project 19.12.2023 do 31.05.2024 31.01.2024 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 42418933
007/2024 Zmluva o údržbe a servise na odborné prehliadky a skúšky, pravidelné kontroly a operatívny servis 1455,90 / ročne Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok - revízií, operatívny servis systémov - elektrická požiarna signalizácia 02.02.2024 doba neurčitá 05.02.2024 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582
005/2024 Komisionárska zmluva 79,50 Komisionálny predaj publikácie Ľuba Sajkalová 01.02.2024 do 20.12.2024 06.02.2024 Tiktaalik, s.r.o., Bellova 38A, 83101 Bratislava, IČO: 53344782
008/2024 Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 7293,00 Rekapitulácia 11 x preddavková platba za elektrinu - 663,00 €/mesačne 01.02.2024 do 31.12.2024 06.02.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
009/2024 Zmluva o spolupráci 100,00 Spolupráca pri organizovaní koncertu Česko-slovenské operné hlasy 07.02.2024 25.02.2024 08.02.2024 Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Živena Martin, P.O.Hviezdoslava 85/21,03601 Martin, IČO: 00591921
010/2024 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 14 ks zbierkových predmetov na výstavu Jozef Mužila 13.02.2024 26.02.2024 - 30.11.2024 15.02.2024 Oravská galéria, Hviezdoslavovo nám. 11, 02601 Dolný Kubín, IČO: 36145050
011/2024 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 1 ks zb. predmetu na výstavu Múzeum mesta 13.02.2024 26.02.2024 - 30.11.2024 15.02.2024 Oravská galéria, Hviezdoslavovo nám. 11, 02601 Dolný Kubín, IČO: 36145050