Číslo zmluvy Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Predmet zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum zverejnenia zmluvy Identifikačné údaje zmluvnej strany
001/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-533-04645 100.000,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu "legenda-la ganda-galanda" 20.12.2023 do 31.03.2025 09.01.2024 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 42418933
003/2024 Zmluva o poskytovaní služieb 360,00 Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov TG 16.01.2024 doba neurčitá 16.01.2024 Zdravie Martin, s.r.o., Mudroňova 11, 03601 Martin, IČO: 36402753
004/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-532-04643 7000,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizácie Projektu Akvizícia Martin Derner, Typography project 19.12.2023 do 31.05.2024 31.01.2024 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 42418933
007/2024 Zmluva o údržbe a servise na odborné prehliadky a skúšky, pravidelné kontroly a operatívny servis 1455,90 / ročne Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok - revízií, operatívny servis systémov - elektrická požiarna signalizácia 02.02.2024 doba neurčitá 05.02.2024 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582
005/2024 Komisionárska zmluva 79,50 Komisionálny predaj publikácie Ľuba Sajkalová 01.02.2024 do 20.12.2024 06.02.2024 Tiktaalik, s.r.o., Bellova 38A, 83101 Bratislava, IČO: 53344782
008/2024 Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 7293,00 Rekapitulácia 11 x preddavková platba za elektrinu - 663,00 €/mesačne 01.02.2024 do 31.12.2024 06.02.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
009/2024 Zmluva o spolupráci 100,00 Spolupráca pri organizovaní koncertu Česko-slovenské operné hlasy 07.02.2024 25.02.2024 08.02.2024 Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Živena Martin, P.O.Hviezdoslava 85/21,03601 Martin, IČO: 00591921
010/2024 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 14 ks zbierkových predmetov na výstavu Jozef Mužila 13.02.2024 26.02.2024 - 30.11.2024 15.02.2024 Oravská galéria, Hviezdoslavovo nám. 11, 02601 Dolný Kubín, IČO: 36145050
011/2024 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 1 ks zb. predmetu na výstavu Múzeum mesta 13.02.2024 26.02.2024 - 30.11.2024 15.02.2024 Oravská galéria, Hviezdoslavovo nám. 11, 02601 Dolný Kubín, IČO: 36145050
013/2024 Nájomná zmluva 250,00 Prenájom brúsky na steny/stropy 01.03.2024 01.03.2024 01.03.2024 Boels Slovensko, s.r.o. (Rentpartner), Vrakunská Cesta 28, 82106 Bratislava-Ružinov, IČO: 45860459
006/2024 Kúpna a licenčná zmluva 9.000,00 Výtvarné dielo Typography project 21.02.2024 do neurčita 01.03.2024 Martin Derner
014/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-01108 8000,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt Trienále umenia knihy Martin V. 13.02.2024 do 31.03.2025 05.03.2024 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 42418933
015/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-01096 6000,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny 13.02.2024 do 31.03.2025 05.03.2024 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 42418933
012/2024 Zmluva o dielo 200,00 Kurátorské práce na výstave Jozef Mužila 04.03.2024 do 07.03.2024 06.03.2024 PhDr. Eva Ľuptáková
016/2024 Zmluva o mediálnej spolupráci 300,00 Mediálne partnerstvo pri propagácii výstavných a sprievodných podujatí 21.02.2024 do 31.12.2024 11.03.2024 Mixér, o.z., Hollého 3, 81108 Bratislava, IČO: 42413265
017/2024 Zmluva o úschove umeleckého diela - Úschova diela M. Benku - 1 ks 12.03.2024 doba neurčitá 12.03.2024 Odbor kriminálnej polície ORPZ Martin, Sklabinská 12, Martin,
002/2024 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 1 ks diela J. Havrilu na výstavu "Ján Havrila, Ján Vailko" v LM 15.03.2024 do 27.06.2024 18.03.2024 RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o., Demänová 278, 03101 Liptovský Mikuláš
01/071/2023 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 071/2023 7.099,44 €/rok Doplnenia a zmeny v čl. II, čl. V, čl. VI. 13.03.2024 do 31.12.2043 18.03.2024 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
020/2024 Zmluva o výpožičke 16.126,00 Výpožička hnuteľného majetku mesta - polokreslá 32 ks, šatňový mobiliár 14.03.2024 do 31.01.2027 19.03.2024 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
018/2024 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - výstava J. Mužila - Zapožičanie 188 kusov výtvarných diel Jozefa Mužilu 20.03.2024 do 25.05.2024 21.03.2024 Jozef Mužila
021/2024 Zmluva o dielo 600,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny - kurátorský koncept, návrh výtvarného riešenie, vytvorenie textovej časti 22.03.2024 do 30.05.2024 26.03.2024 Martin Hrvol
022/2024 Zmluva o dielo 600,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny - kurátorský koncept, návrh výtvarného riešenie, vytvorenie textovej časti 22.03.2024 do 30.05.2024 26.03.2024 MgA. Tomáš Moravanský
023/2024 Zmluva o dielo 600,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny - kurátorský koncept, návrh výtvarného riešenie, vytvorenie textovej časti 22.03.2024 do 30.05.2024 26.03.2024 Samuel Velebný
019/2024 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 1 ks zb. predmetu 20.03.2024 06.04.2024 - 18.10.2024 28.03.2024 Slovenská národná galéria, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 00164712
024/2024 Zmluva o spolupráci 100,00 Barter - darčekové poukážky 08.04.2024 doba neurčitá 15.04.2024 GALÉRIA MARTIN, s.r.o., Námestie SNP 2497, 96001 Zvolen, IČO: 48115711
025/2024 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov 100,00 Vzájomné pohľadávky a záväzky - bezplatné vstupenky / darčekové poukážky 23.04.2024 doba neurčitá 30.04.2024 GALÉRIA MARTIN, s.r.o., Námestie SNP 2497, 96001 Zvolen, IČO: 48115711
026/2024 Delimitačný protokol - Bezpodplatný prevod správy hnuteľného majetku 25.04.2024 doba neurčitá 30.04.2024 Občianske združenie Všetko pre teba - C.I.T., Danerova 665/2, 03601 Martin, IČO: 37973886
027 2024 Zmluva o spolupráci 500,00 Spolupráca pri organizovaní gitarovej súťaže 06.05.2024 04.06.2024 07.05.2024 La guitaromanie, o.z., Záturčianska 3779/103, 036 01 Martin, IČO: 52065855
028 2024 Zmluva o dielo 600,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny - kurátorský koncept, návrh výtvarného riešenie, vytvorenie textovej časti 07.05.2024 do 30.05.2024 07.05.2024 Mgr. Jakub Juhás
029/2024 Zmluva o dielo 200,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny - grafický návrh a spracovanie propagačných maeteriálov k výstave 04.05.2024 do 30.05.2024 16.05.2024 Kristína Janka Rábeková
WP Data Tables