Číslo zmluvy Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Predmet zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum zverejnenia zmluvy Identifikačné údaje zmluvnej strany
001/2023 Zmluva o spolupráci 30 € fixná zložka/+ 15 € každá začatá hodina Spolupráca pri organizovaní koncertu - príprava miestnosti, upratovanie, technická pomoc 16.01.2023 24.01.2023 18.01.2023 Rodičovské združenie pri ZUŠ Martin, P. Mudroňa 6, 03601 Martin, IČO: 17319617
002/2023 Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 1.109,00 € / mesiac Zálohové platby 30.01.2023 do 31.12.2023 31.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
003/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny 390,00 €/MWh dodávka elektriny 27.12.2022 do 31.12.2024 15.02.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
004/2023 Zmluva o spolupráci 200,00 Spoluprácia pri organizovaní Kongresu matíc slovanských národov a inštitúcií 16.02.2023 03.08.2023 - 04.08.2023 16.02.2023 Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 03601 Martin, IČO: 00179027
005/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Zapožičanie 3 ks zbierkových predmetov F. Štefunku od Lipt. Galérie 20.02.2023 04.04.2023 - 30.09.2023 21.02.2023 Liptovská galéria P. M. Bohúňa v LM, Tranovského 3, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 36145238
006/2023 Zmluva o dielo 200,00 Kurátorské práce na výstave Jozef Vongrej: Krajina detstva 21.02.2023 do 23.02.2023 21.02.2023 Jarmila Kováčová
007/2023 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 5,00 Prenájom sobášnej miestnosti a klavíra na vernisáž Jozefa Vongreja 16.02.2023 23.02.2023 22.02.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
008/2023 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - výstava Jozef Vongrej: Krajina detstva - Zapožičanie 107 ks diel J. Vongreja 22.02.2023 22.02.2023 - 13.06.2023 22.02.2023 Oľga Vongrejová
009/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - F. Štefunko - Výpožička 8 ks diel F. Štefunku 22.02.2023 24.04.2023 - 30.09.2023 24.02.2023 Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava, IČO: 00164712
011/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - F. Štefunko - Výpožička 2 ks diel F. Štefunku na výstavu 08.03.2023 do 07.07.2023 09.03.2023 Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, 81535 Bratislava, IČO: 179752
012/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - F. Štefunko - Výpožička 3 ks diel F. Štefunku na výstavu 08.03.2023 04.04.2023 - 21.07.2023 09.03.2023 Oravská galéria, Hviezdoslavovo námestie 11, 02601 Dolný Kubín, IČO: 36145050
013/2023 Zmluva o výpožičke F. Štefunko - Výpožička 39 ks zbierkových predmetov na výstavu F. Štefunko 09.03.2023 04.04.2023 - 30.09.2023 16.03.2023 Slovenská národná knižnica, Námestie J.C.Hronského 1, 03601 Martin, IČO: 36138517
014/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - F. Štefunko - Výpožička 2 ks zbierkových predmetov na výstavu F. Štefunko 16.03.2023 do 30.09.2023 16.03.2023 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava, IČO: 164721
010/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov na výstavu "Pozri, Prešporok!" - Výpožička 1 ks zb. predmetu zo zbierok TG 09.03.2023 15.04.2023 - 31.10.2023 28.03.2023 Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, 81535 Bratislava, IČO: 179752
016/2023 Zmluva o výpožičke na výstavu Fraňo Štefunko - Výpožička 4 ks diel F. Štefunka 15.03.2023 30.03.2023 - 30.09.2023 28.03.2023 Stredoslovenská galéria, Dolná 141/8, 97590 Banská Bystrica, IČO: 35984929
017/2023 Dohoda 23/23/054/93 o zabezpečení podmienok na vykonávanie zapracovania u zamestnávateľa a poskytnutí príspevku na vykonávanie zapracovania v rámci NP "Pomáhame odídencom - opatrenie č. 4" Suma uvedená v dohode Zapracovanie odídencov v rámci národného projektu 23.03.2023 01.04.2023 - 30.06.2023 28.03.2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536
015/2023 Zmluva o reštaurovaní 8.750,00 Reštaurovanie 17 ks zbierkových predmetov 28.03.2023 28.03.2023 - 28.04.2023 30.03.2023 Mgr. Art. Štefan Kocka, člen Komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, Banská Bystrica 97409, IČO: 44408854
Dodatok č. 1 k zmluve č. 009/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov - Výpožička 7 ks zb. predmetov na výstavu F. Štefunko 05.04.2023 do 30.09.2023 11.04.2023 Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava, IČO: 00164712
018/2023 Zmluva o spolupráci 130,00 Spolupráca pri organizovaní koncertu 06.04.2023 05.06.2023 11.04.2023 Súkromná základná umelecká škola, Ul. A. Stodolu 60, 03601 Martin, IČO: 37976303
019/2023 Zmluva o výpožičke - Výpožička Premietacieho plátna 14.04.2023 14.04.2023 - 18.04.2023 17.04.2023 Turčianska knižnica v Martine, Divadelná 4619/5, 03601 Martin, IČO: 3614519
020/2023 Zmluva o výpožičke diel - Výpožička 2 ks diel F. Štefunka 20.04.2023 24.04.2023 - 29.09.2023 28.04.2023 Zuzana Štefunková Rusinová
022/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č. 23-531-01717 8.000,00 Dotácia na výstavu Fraňo Štefunko - tretí rozmer premenlivej doby 04.04.2023 do 30.12.2023 28.04.2023 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava-Staré mesto, IČO: 42418933
023/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č. 23-531-01719 6.500,00 Dotácia na výstavu Socha v meste IX. 04.04.2023 do 31.12.2023 28.04.2023 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava-Staré mesto, IČO: 42418933
021/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 4 ks diel za účelom vyčistenia na výstavu Fraňo Štefunko 02.05.2023 do 23.05.2023 11.05.2023 Mgr. art. Pavol Rodzenák
026/2023 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 15,00 Prenájom prípravnej miestnosti a klavíra na koncert 05.05.2023 05.06.2023 11.05.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
025/2023 Zmluva o dielo - k výstave Fraňo Štefunko 5.000,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy Fraňo Štefunko - tretí rozmer premenlivej doby - návrh a realizácia výstavnej architektúry, vytvorenie podstavcov a textových panelov k výstave 11.05.2023 do 25.05.2023 16.05.2023 Jakub Tóth
Dodatok č. 1 k zamestnaneckej dohode - zmluva č. 066/2022 Dodatok č. 1 k zamestnaneckej dohode z 12.12.2022 podľa dodatku Zmena výšky stravovacej poukážky 10.05.2023 01.06.2023 - 31.12.2023 16.05.2023 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
028/2023 Zmluva o spolupráci 50,00 Spolupráca pri organizovaní Noci literatúry 16.05.2023 17.05.2023 17.05.2023 Kultúrna platforma Parta, o.z., Kernova 4693/3, 03601 Martin, IČO: 53047087
033/2023 Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 868,00 € /mesiac Zálohové platby 16.05.2023 do 31.12.2023 17.05.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
029/2023 Zmluva o spolupráci 30 € fixná zložka/+ 15 € každá začatá hodina Spolupráca pri organizovaní koncertu - príprava miestnosti, upratovanie, technická pomoc 18.05.2023 23.05.2023 18.05.2023 Rodičovské združenie pri ZUŠ Martin, P. Mudroňa 6, 03601 Martin, IČO: 17319617
027/2023 Zmluva o spolupráci 500,00 Spolupráca pri organizovaní gitarovej súťaže - príprava miestnosti, upratovanie, technická pomoc 12.05.2023 31.05.2023 22.05.2023 La guitaromanie, o.z., Záturčianska 3779/103, 036 01 Martin, IČO: 52065855
030/2023 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca 188,80 Umelecký výkon - koncert hudobnej skupiny vernisáži F. Štefunko + oslavy 40. výročia založenia TG 24.05.2023 25.05.2023 24.05.2023 Hudba z Marsu - Roman Látka
031/2023 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca 377,60 Umelecký výkon - koncert hudobnej skupiny vernisáži F. Štefunko + oslavy 40. výročia založenia TG 24.05.2023 25.05.2023 24.05.2023 Hudba z Marsu - Michal Štofej
032/2023 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca 250,00 Umelecký výkon - koncert hudobnej skupiny vernisáži F. Štefunko + oslavy 40. výročia založenia TG 24.05.2023 25.05.2023 24.05.2023 Hudba z Marsu - Róbert Szegény
034/2023 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca 408,16 Umelecký výkon - moderovanie podujatia "Vernisáž výstava F. Štefunko - tretí rozmer premenlivej doby a oslavy 40. výročia založenia TG" 24.05.2023 25.05.2023 24.05.2023 Mgr. art. Tibor Kubička
035/2023 Zmluva o dielo 250,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy Fraňo Štefunko - tretí rozmer premenlivej doby - grafické spracovanie propagačných materiálov 22.05.2023 do 25.05.2023 24.05.2023 Barbora Bohušová
024/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 21 ks diel F. Štefunka 19.05.2023 do 30.09.2023 24.05.2023 Terézia Rybářová
036/2023 Zmluva o dielo 800,00 kurátorské práce na výstave Fraňo Štefunko - tretí rozmer premenlivej doby 24.05.2023 do 25.05.2023 24.05.2023 Patrik Krajčovič
Dodatok č. 1 k zmluve č. 025/2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 025/2023 5.102,10 Zvýšenie sumy v zmluve o 2 % v zmysle zákona č. 13/1993 Z. z. 24.05.2023 do 25.5.2023 24.05.2023 Jakub Tóth
037/2023 Zmluva o výpožičke - Výpožička 12 ks diel od Fraňa Štefunka 23.05.2023 do 13.09.2023 24.05.2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 91701 Trnava, IČO: 36086932
Dodatok č. 1 k zmluve č. 024/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 024/2023 - Zmena počtu vypožičaných diel Fraňa Štefunka - 22 ks 25.05.2023 do 30.09.2023 25.5.2023 Terézia Rybářová
038/2023 Zmluva o výpožičke zb. predmetov - 5 ks diel Turčianskej galérie 23.05.2023 do11.05.2025 26.05.2023 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
039/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-540-02572 7.000,00 Reštaurovanie 32 kresieb a grafík M. Galandu a 1 olejomaľby M. Laluhu 04.05.2023 do 28.06.2024 02.06.2023 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava-Staré mesto, IČO: 42418933
040/2023 Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 558,00 € / mesiac Zálohové platby 01.06.2023 do 31.12.2023 02.06.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
041/2023 Zmluva o spolupráci 30 € fixná zložka/+ 15 € každá začatá hodina Spolupráca pri organizovaní koncertu - príprava miestnosti, upratovanie, technická pomoc 01.06.2023 06.06.2023 02.06.2023 Rodičovské združenie pri ZUŠ Martin, P. Mudroňa 6, 03601 Martin, IČO: 17319617
045/2023 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Martin 3.000,00 Dotácia na sprievodný program k 40. výročiu galérie: Socha v meste, otvorenie výstavy F. Štefunku a kreslenie na ceste 14.06.2023 do 31.10.2023 14.06.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
047/2023 Zmluva o výpožičke - Výpožička diel na výstavu Fraňo Štefunko 19.06.2023 do 29.09.2023 19.06.2023 Nataša Štefunková
043/2023 Zmluva o dielo 500,00 Vyhotovenie diela - výskum a vizualizácia k téme a realizácia performatívnej prednášky v rámci projektu Socha v meste IX. 19.06.2023 do 22.06.2023 20.06.2023 Ľubica Kobová
044/2023 Zmluva o dielo 600,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Socha v meste IX. - tvorba, výstava, prednáška 19.06.2023 do 22.06.2023 20.06.2023 Pavel Karous
046/2023 Dohoda 23/23/054/257 o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce v rámci NP "Pomáhame odídencom - opatrenie č. 3" Suma uvedená v dohode Úprava práv a povinností úradu a zamestnávateľa pri zabezpečení vykonávania dobrovoľníckej činnosti za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce 19.06.2023 04.07.2023 - 31.10.2023 20.06.2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536
048/2023 Zmluva o dielo 500,00 Kurátorské služby a dramaturgia podujatia Socha v meste IX, otvorenie prezentácie P. Karouse 20.06.2023 do 22.06.2023 20.06.2023 Ivana Rumanová
042/2023 Zmluva o spolupráci - Úprava práv a povinností zmluvných strán pri užívaní záhradnej časti Župného domu a pódia v záhrade 26.06.2023 01.07.2023 - 31.12.2023 26.06.2023 Kultúrna scéna MARTIN, Nám. S.H.Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 42386497
049/2023 Darovacia zmluva 11.700,00 Darovanie 39 kusov výtvarných diel 28.06.2023 do neurčita 30.06.2023 Mgr. art. Miloš Kopták
050/2023 Licenčná zmluva - Udelenie licencie na použitie 39 kusov výtvarných diel 28.06.2023 do neurčita 30.06.2023 Mgr. art. Miloš Kopták
Dodatok k zmluve č. 059/2022 Dodatok k zmluve o výpožičke - Predĺženie výpožičky diela M. Benku 22.06.2023 do 30.06.2024 30.06.2023 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine, Malá hora 2, P.O.Box 155, 03680 Martin, IČO: 164721
051/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná podľa platného cenníka Odber elektriny za regulovanú cenu 12.07.2023 01.01.2024 - 31.12.2024 13.07.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
Dodatok k zmluve č. 013/2023 Dodatok k zmluve o výpožičke - Zmena doby výpožičky k výstave Fraňo Štefunko 14.07.2023 do 05.09.2023 21.07.2023 Slovenská národná knižnica, Námestie J.C.Hronského 1, 03601 Martin, IČO: 36138517
052/2023 Darovacia zmluva 1.800,00 Darovanie 1 ks výtvarného diela od F. Štefunka 28.07.2023 do neurčita 10.08.2023 Terézia Rybářová
053/2023 Licenčná zmuva - Udelenie licencie na použitie diela 28.07.2023 do neurčita 10.08.2023 Terézia Rybářová
054/2023 Zmluva o dielo 200,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy Dystopian Monumens 09.08.2023 do 18.08.2023 10.08.2023 Kristína Janka Rábeková
Dodatok č. 2 k zmluve č. 066/2022 Dodatok č. 2 k zamestnaneckej dohode z 12.12.2022 podľa dodatku Zmena čl. XVII. Ostatné výhody zamestnancov, bod 2. 15.08.2023 01.09.2023 - 31.12.2023 16.08.2023 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
055/2023 Zmluva o dielo 1.000,00 Fotografické zdokumentovanie diel Fraňa Štefunku 17.08.2023 do 25.08.2023 18.08.2023 Ivan Bílý
057 2023 Zmluva o spolupráci - Spolupráca na výstave Socha v meste IX. 28.08.2023 do 30.11.2023 28.08.2023 OC Galéria Martin, Námestie SNP 2, 036 01 Martin, IČO: 48115711
063 2023 Zmluva o dielo 200,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Socha v meste IX. 28.08.2023 07.09.2023 28.08.2023 Pavel Karous
059/2023 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Vypožičanie 10 ks výtvarných diel na výstavu Dystopian Monuments 04.09.2023 do 30.11.2023 05.09.2023 dr hab. Renata Pacyna
060/2023 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Vypožičanie 1 ks výtvarné dielo na výstavu Dystopian Monuments 05.09.2023 do 30.11.2023 05.09.2023 Šimon Chovan
061/2023 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Vypožičanie 1 ks výtvarné dielo na výstavu Dystopian Monuments 05.09.2023 do 30.11.2023 05.09.2023 Prof. dr hab. Mgr. Patrik Kovačovský
062/2023 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Vypožičanie 1 ks výtvarné dielo na výstavu Dystopian Monuments 05.09.2023 do 30.11.2023 05.09.2023 Martin Piaček
064/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Zapožičanie 23 ks diel Fraňa Štefunku + 1 ks archívny materiál 04.09.2023 do 30.11.2023 06.09.2023 Galéria J. Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 91701 Trnava, IČO: 36086932
056/2023 Darovacia zmluva 12.000,00 Darovanie 1 ks výtvarného diela 07.09.2023 do neurčita 08.09.2023 Prof. dr hab. Mgr. art Patrik Kovačovský
058/2023 Licenčná zmluva - Udelenie licencie na použitie 1 ks darovaného výtvarného diela 07.09.2023 do neurčita 08.09.2023 Prof. dr hab. Mgr. art Patrik Kovačovský
065/2023 Zmluva o úschove umeleckého diela - Úschova umeleckého diela od T. Kaveckého 14.09.2023 do neurčita 14.09.2023 Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 00647209
Dodatok č. 3 k zmluve č. 066/2022 Dodatok č. 3 k zamestnaneckej dohode z 12.12.2022 podľa dodatku Zmena čl. XVI. Stravovanie zamestnancov 25.09.2023 01.10.2023 - 31.12.2023 26.09.2023 067_2023
066/2023 Zmluva o spolupráci 150,00 Spolupráca pri organizovaní koncertu Kvarteto Martinu 26.09.2023 12.10.2023 03.10.2023 Český spolok na Slovensku, Hlavná 70, 04001 Košice, IČO: 31750389
068/2023 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 30,00 Prenájom prípravnej miestnosti na koncert 02.10.2023 12.10.2023 06.10.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
067_2023 Komisionárska zmluva 10 Predaj publikácie 05.10.2023 31.12.2023 10.10.2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 91701 Trnava, IČO: 36086932
069/2023 Zmluva o výpožičke diela - Výpožička 1 ks diela na výstavu Ľ.S. (de)materializovaná 11.10.2023 31.03.2024 12.10.2023 Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, 81535 Bratislava, IČO: 179752
070 2023 Zmluva o spolupráci 75 Spolupráca pri organizovaní programu MASARYKOVCI a TURIEC, venovanému 105. výročiu vzniku ČSR a 105.výročiu prijatia Martinskej deklarácie 23.10.2023 31.10.2023 23.10.2023 Občianske združenie STEP ART, 038 02 Dolný Kalník 4, IČO: 52077365
071/2023 Nájomná zmluva 6.500,00/1 rok Prenájom miestností budovy Turčianskej galérie - Župný dom 18.10.2023 01.01.2024 - 31.12.2043 24.10.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
Dodatok č. 1 k zmluve č. 046/2023 Dohoda 23/23/054/257 o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce v rámci NP "Pomáhame odídencom - opatrenie č. 3" Suma uvedená v dohode Úprava práv a povinností úradu a zamestnávateľa pri zabezpečení vykonávania dobrovoľníckej činnosti za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce - zmena termínu na preloženie poslednej žiadosti o úhradu platby - do 16.11.2023 18.10.2023 04.07.2023 - 31.10.2023 24.10.2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536
075/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov Celková poistná suma 15.500,00 Výpožička 3 ks zbierkových predmetov na výstavu Ľ.S. (de)materializovaná 13.11.2023 27.11.2023 - 31.03.2024 14.11.2023 Slovenská národná galéria, Riečna 1, 81513 Bratislava
073/2023 Zmluva o spolupráci 100,00 Spolupráca pri organizovaní divadielka Slnečné prasiatko 13.11.2023 09.12.2023 21.11.2023 Občianske združenie FONÁRIK, A. Stodolu 5600/50, 03601 Martin, IČO: 52201791
78_2023 Zmluva o dielo 2000,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Socha v meste IX. 24.11.2023 07.12.2023 24.11.2023 Jaroslav Varga
080/2023 Zmluva o dielo 650,00 Performance k dielu J. Vargu v rámci projektu Socha v meste IX. 28.11.2023 29.11.2023 28.11.2023 Martin Talaga
077/2023 Zmluva o dielo 700,00 Vyhotovenie diela k projektu Socha v meste IX - fotografovanie výstavy, workshopov, tvorba videa 30.11.2023 do 07.12.2023 30.11.2023 Mgr. art. Kristína Turčanová
081/2023 Zmluva o dielo 150,00 Vyhotovenie diela k projektu Socha v meste IX. - hudobná performance k dielu J. Vargu - Priadkač, Pradiar, Spriadač 28.11.2023 do 29.11.2023 30.11.2023 Matej Rizman
082/2023 Zmluva o dielo 200,00 Kurátorské práce na výstave Paralelné svety 04.12.2023 do 07.12.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Sýkorová
072/2023 Zmluva o spolupráci 90,00 Spolupráca pri organizovaní koncertov 04.12.2023 od 22.01.2024 do 03.06.2024 04.12.2023 Rodičovské združenie pri ZUŠ Martin, P. Mudroňa 6, 036 01 Martin, IČO: 17319617
074/2023 Zmluva o spolupráci 250,00 Spolupráca pri organizovaní koncertu 23.11.2023 18.12.2023 04.12.2023 Súkromná základná umelecká škola, Michaelliho 6, 036 01 Martin, IČO: 42433649
083/2023 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 5,00 Prenájom klavíra na divadielko 9.12.2023 04.12.2023 09.12.2023 05.12.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
084/2023 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 30,00 Prenájom prípravnej miestnosti a klavíra na koncert 9.12.2023 04.12.2023 09.12.2023 05.12.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
085/2023 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 15,00 Prenájom prípravnej miestnosti a klavíra na koncert 18.12.2023 04.12.2023 18.12.2023 05.12.2023 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
076/2023 Zmluva o spolupráci 280,00 Spolupráca pri organizovaní koncertu 04.12.2023 09.12.2023 06.12.2023 Združenie turčianskych muzikantov, Benkova 1, 03601 Martin, IČO: 42062284
086/2023 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 120,00 €/hod Právne služby vo veciach súvisiacich s jeho činnosťou alebo spormi 05.12.2023 12 mesiacov od účinnosti 07.12.2023 Hronček & Partners, s.r.o., Kálov 1, 01001 Žilina, IČO: 47248327
087/2023 Dohoda o preddavkových platbách 590 - 2780/mesačne, spolu 18.320,00 €/rok dohoda o rozpise platieb a termínov úhrad za opakované plnenie 07.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024 07.12.2023 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
088/2023 Zmluva o dielo 200,00 kurátorské práce na výstave Ľ.S.(de)materializová 13.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 Mgr. Petra Hanáková, PhD.
089/2023 Zmluva o dielo 200,00 kurátorské práce na výstave Ľ.S.(de)materializová 13.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 Mgr. Daniela Čarná, PhD.
090/2023 Zmluva o dielo 100,00 hudobný doprovod na vernisáži Ľ.S.(de)materializová 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 Lucia Dobošová
091/2023 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov TG na rok 2024 - Vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok pre zamestnancov TG 07.12.2023 01.01.2024 - 31.12.2024 19.12.2023 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
WP Data Tables