Adresa

Turčianska galéria v Martine

Daxnerova 2

036 01 Martin

t.č.:

+421 905 524 938

+421 43 422 44 48

0905 529 447

Bankové spojenie:

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 1635

SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 36145327

DIČ: 2020598327

Otváracie hodiny

————————————————–

pondelok                      z a t v o r e n é

utorok                           9:00 – 17:00 h

streda                            9:00 – 17:00 h

štvrtok                          9:00 – 17:00 h

piatok                            9:00 – 17:00 h

sobota                           11:00 – 17:00 h

nedeľa                           z a t v o r e n é