Adresa

Turčianska galéria v Martine

Daxnerova 2

036 01 Martin

t.č.: +421/43 422 44 48, +421 907 842 921

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 1635

SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 36145327

DIČ: 2020598327

Otváracie hodiny

————————————————–

pondelok                      z a t v o r e n é

utorok                           9:00 – 17:00 h.

streda                            9:00 – 17:00 h.

štvrtok                          9:00 – 17:00 h.

piatok                            9:00 – 17:00 h.

sobota                           11:00 – 17:00 h.

nedeľa                          11:00 – 17:00 h.