číslo objednávky podľa číselníka objednávok TG Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH Identifikácia zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy TG podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnania (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)
1/2016 Čistenie koberca v sobášnej miestnosti TG 4.1.2016 ORIOLA, Sasinkova 13, 01001 Žilina Ing. Ľubomír Kraľovanský
2/2016 Školenie Moderné riadenie a vedenie zamestnancov a ich motivovanie v termíne 14. 1. 2016, miesto konania Trenčín 130,00 € 4.1.2016 MERIDIÁN, s. r. o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava Ing. Ľubomír Kraľovanský
školenie/2016 školenie Zdaňovanie príjmov v príspevkovej organizácii 39,00 € 5.1.2016 Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
3/2016 výroba City-light plagátu v romere 118,5x175 cm s prgramom TG na I. polrok 2016 36,00 € 15.1.2016 VL MEDIA, ČSA 8, 03601 MARTIN Ing. Ľubomír Kraľovanský
4/2016 Kancelárske potreby podľa požiadaviek zamestnancov 142,92 € 18.1.2016 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Ing. Ľubomír Kraľovanský
5/2016 internetové pripojenie \"L\" + statickú IP 19/mesačne 21.1.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Ing. Ľubomír Kraľovanský
6/2016 aktualizácie web stránky TG podľa požiadaviek 20/mesačne s DPH 21.1.2016 TVORiVEC, Gorkého 60, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
7/2016 propagácia Bienále Fantázie 2016 v dvoch číslach časopisu Fľak 900,00 € 21.1.2016 VEEM, P. O. Box 1, 03812 Necpaly Ing. Ľubomír Kraľovanský
8/2016 grafické práce: katalóg (Rudavský, Javorský), pozvánka, banner, plagát 500,00 € 21.1.2016 MgA. Katarína Jančovičová, Robotnícka 1175/25, Turany 038 53 Ing. Ľubomír Kraľovanský
školenie 1/2016 školenie: \'Ako pripraviť nový registratúrny poriadok v súlade s novou legislatívou a zmeny a podrobonosti výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci 2016, miesto: Žilina, termín: 3. 2. 2016 55,00 € 25.1.2016 EDOS-PEM, s. r. o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, ičo: 36287229 Ing. Ľubomír Kraľovanský
školenie 2/2016 školenie - Verejné obstarávanie po novom, miesto: Žilina, termín: 17. 2. 2016 69,00 € 29.1.2016 PROEKO, s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, ičo: 35900831 Ing. Ľubomír Kraľovanský
školenie 3/ 2016 Školenie - Novela postupov účtovania a novela zákona o účtovníctve, termín 16. 2. 2016 39,00 € 8.2.2016 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám . S. H. Vajanského 1, 03601 marin, ičo: 31938434 Ing. Ľubomír Kraľovanský
10/2016 tlač katalógu: 1. Povedomé formy A. Rudavského 2. Pocta A. Rudavskému 1 881,00 € 12.2.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
11/2016 preprava obrazov z Krakova do Martina dňa 18. 2. 2016 65,00 € 12.2.2016 4U Taxi, Valča 368, 03835 Valča Ing. Ľubomír Kraľovanský
12/2016 banner k výstave Povedomé formy- Pocta A. Rudavskému v rozmere 240x240 cm, tlač plagátov A2 144,00 € 12.2.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
13/2016 školenie Vnútrofiremná komunikácia v termíne 7. 3. 2016, miesto konania: Turčianska galéria v Martine 500,00 € 12.2.2016 SYSTEM+1, ul. SNP 1201/20, 02601 Dolný Kubín Ing. Ľubomír Kraľovanský
14/2016 pravidelná odborná prehliadka 72,00 € 12.2.2016 MARTINALARM, Vajanského námestie 2, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
9/2016 tlač pozvánok k výstavám: 1. Povedomé formy A. Rudvského, 2. D. Javorský o priestoroch, o predmetoch a o pocách, Formát A5, 250g - pohľadnicový 33,60 € 12.2.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
15/2016 revízie hasiacich prístrojov 162,00 € 14.2.2016 ALL FIRE, s. r. o., Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
16/2016 umelecko-výstavno-priestorové riešenie scénického prostredia na Bienále Fantázie 2016 + výroba architektonických prvkov 1 000,00 € 10.3.2016 Peter Klaudíny, s. r. o., J. Mazúra 12, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
17/2016 - storno Ing. Ľubomír Kraľovanský
18/2016 oprava GSM modulu 60,00 € 10.3.2016 Digimat, s. r. o., Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
19/2016 ubytovanie pre hostí na Bienale Fantázie 2016: jednoposteľová izba - 3x + raňajky, dvojposteľová izba 4 x + raňajky 245,00 € 16.3.2016 Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
20/2016 kancelárske potreby: kopíraovací papier, obálky B4, obálky C5, fólie Prestige 72,86 € 21.3.2016 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Ing. Ľubomír Kraľovanský
21/2016 Rámovanie obrazu I. Štubňu 55,00 € 23.3.2016 Július Krivoš, Rámovanie, M. R. Štefánika 24a , 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
22/2016 obedy v dňoch 5. - 8. 4. 2016 pre porotu Bienále Fantázie 260,40 € 30.3.2016 CAFE GALLERY, Daxnerova 2, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
23/2016 večere v dňoch 5. - 8. 4. 2016 pre porotu Bienále Fantázie 2016 257,60 € 30.3.2016 Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
24/2016 úradný preklad pozývacieho listu k výstave K. Kállaya - Súvislosti v Izraeli 23,00 € 14.4.2016 Agentúra Layka, Červenej armády 1, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
25/2016 servisné práce po zimnej prevádzke 320,00 € 20.4.2016 Autoservis Pavelica, Kollarova 88, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
26/2016 tlač pozvánok k výstave Bienále Fantázie, projekt Číselná krajina, formát A5 4+0, 250g - 300 g 25,61 € 25.4.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
27/2016 záložný zdroj APC700, nastavenie tel. ústredne Panasonic 148,31 € 25.4.2016 DIGIMAT. s. r. o. Ing. Ľubomír Kraľovanský
28/2016 preklad textov do katalógu O. Krýslová Krajina Slovensko cca 5,5 strany 85,00 € 26.4.2016 Michal Vongrej, Thurzova, Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
29/2016 grafická úprava anglickej verzie katalógu O. Krýslová - Krajina Slovensko cena dohodou 26.4.2016 Ivan Bíly, Gorkého 60, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
30/2016 výroba magnetiek s témou Bienále Fantázie 2016 111,60 € 26.4.2016 Cofin, a. s., Hájnova 30, 08006 Ľubotice Ing. Ľubomír Kraľovanský
31/2016 Intex loptičky na vytvorenie interaktívneho prostredia k projektu Číselná krajina 297,00 € 27.4.2016 Pre naše deti, s. r. o., Mlynská 455, 95131 Močenok Ing. Ľubomír Kraľovanský
32/2016 výroba odznakov a pier s motívom Bienále Fantázie 2016 208,00 bez DPH 28.4.2016 LYNX, s. r. o., Robotnícka 1, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
33/2016 výroba kľúčeniek - kruh, obojstranná, s motívom Bienále Fantázie 2016 86,00 bez DPH 29.4.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
34/2016 uverejnenie plagátu k podujatiu Týždeň v TG a Noc múzeí a galérií v rozmere A6 81,60 bez DPH 2.5.2016 Martinsko, A. Kmeťa, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
35/2016 - storno uverejnenie plagátu k podujatiu Týždeň v TG a Noc múzeí a galérií v rozmere A6 77,00 bez DPH 2.5.2016 My Turčianske noviny, M. R. Štefánika, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
36/2016 výroba cien Bienále Fantázie 2016 - tričká, dospelé, detské 346,00 bez DPH 4.5.2016 LYNX, s. r. o., Robotnícka 1, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
37/2016 fólia na balenie umeleckých diel 10,50 € 4.5.2016 MTM Obaly, M. R. Štefánika, Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
38/2016 uverejnenie plagátu Týždeň v TG a Noc múzeí a galérií v rozmere A5 105,00 bez DPH 4.5.2016 My Turčianske noviny, M. R. Štefánika, 036 01 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
39/2016 fitlopty v rôzných farbách, 55, 65, 75 cm 88,40 € 4.5.2016 SPORTISIMO, s. r. o., Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava Ing. Ľubomír Kraľovanský
40/2016 banner k projektu Číselná krajina 240 x 240 cm 85,00 bez DPH 9.5.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
41/2016 preklad textov do anglickeho jazyka k výstave G. Hegeduša 35,00 € 9.5.2016 Michal Vongrej, Thurzova, Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
42/2016 výtvarný materiál na ceny Bienále Fantázie 2016 357,38 € 9.5.2016 Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánikova, Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
43/2016 výtvarný materiál k dotvoreniu výstavného prostredia Bienále Fantázie 2016 300,00 € 9.5.2016 Umelecké potreby, M. R. Štefánika, Martin 036 01 Ing. Ľubomír Kraľovanský
44/2016 valec do XEROX M118 164,00 € 9.5.2016 lacnetonery.sk - e-mail objednávka Ing. Ľubomír Kraľovanský
45/2016 výroba katalógu Číselná krajina 1293,00 bez DPH 9.5.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
47/2016 výroba banneru 120 x 240 cm na výstavu M. Oscitého - Hľadanie raja 45,00 bez DPH 9.5.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
48/2016 hudobné vystúpenie Príbehy Jazzu dňa 21. 5. 2016 120,00 nie je platca DPH 9.5.2016 Príbehy jazzu, s. r. o., Kapitulská 11, 97401 B. Bystrica Ing. Ľubomír Kraľovanský
49/2016 tlač katalógu Krajina Slovensko - anglická verzia 335,40 bez DPH 9.5.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
50/2016 ubytovanie pre hostí TG - porotcov a ocenených Bienále Fantázie 2016 408,00 € 9.5.2016 Penzión Čierna pani, Kuzmányho, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
51/2016 výroba prvkov z polystyrénu - číselné taburetky 99,00 € 9.5.2016 Peter Klaudíny, s. r. o., J. Mazúra 12, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
52/2016 kancelárske potreby podľa vlastného výberu 183,49 € 26.5.2016 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Ing. Ľubomír Kraľovanský
53/2016 konzultáciak bezpečnostnému projektu 60,00 € 9.6.2016 Mgr. Vladimír Pekár, - COBRA, Stred 371 02354 Turzovka Ing. Ľubomír Kraľovanský
54/2016 tlač pozvánok k výstave 6. Bienále voľného výtvarného umenia 2016 19,17 bez DPH 23.6.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
55/2016 tlač plagátov A1 k výstave 6 bienále voľného výtvarného umenia 2016 42,00 bez DPH 28.6.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
56/2016 toaletný papier KATRIN BASIC 43,80 € 1.7.2016 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Ing. Ľubomír Kraľovanský
57/2016 natočenie, spracovanie a dodanie videofilmu z vernisáže VI. Bienále voľného výtvarného umenia (7.7.2016) 30-40,00 6.7.2016 Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03661 Vrútky Ing. Ľubomír Kraľovanský
58/2016 výroba banneru 120x240 cm a plagátov A2 k výstave Krása modranskej keramiky 62,50 € 13.7.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
59/2016 natočenie, spracovanie a dodanie videofilmu z vernisáže výstavy KRÁSA MODRANSKEJ KERAMIKY dňa 21. 7. 2016 40,00 € 18.7.2016 Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03661 Vrútky Ing. Ľubomír Kraľovanský
60/2016 práce súvisiace s nastavením stránky, www.archiv.bienalefantazie.sk 310,00 € 19.7.2016 Michal Torma Ing. Ľubomír Kraľovanský
61/2016 propagácia a uverejňovanie príspevkov TG na stránke infoturiec.sk v období od 20. 7. 2016 – 31. 12. 2016 50,00 € 19.7.2016 INFOTURIEC Ing. Ľubomír Kraľovanský
62/2016 výroba banneru k výstave KRAJINA ZEM 120 x 240 cm 45,00 bez DPH 22.8.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
63/2016 tlač pozvánok k výstave KRAJINA ZEM, rozmer A5, 150 ks 26,73 bez DPH 24.8.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
64/2016 tlač fotografií na výstavu Povedomé formy vo Varšave 300,00 € 24.8.2016 TigerPrint, s. r. o., Sládkovičova 13, 01001 ŽIlina Ing. Ľubomír Kraľovanský
65/2016 výroba pasparta – sklo – rám, rozmer 40×41 cm k výstave Povedmé formy vo Varšave 304,00 € 24.8.2016 Goldenram, Tomáš Oravec, Štrkova 27/606, 01009 Žilina Ing. Ľubomír Kraľovanský
67/2016 tlač plagátov k výstave KRAJINA ZEM 15,00 bez DPH 25.8.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
68/2016 výroba skladačiek k výstave Povedomé formy Varšava 115,56 € 26.8.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
69/2016 Xerox M118 toner, Konica Minolta farebný toner 4x, opt. jednotka, Lexmark toner 244,80 € 5.9.2016 ABC tonery – web Ing. Ľubomír Kraľovanský
70/2016 HDD 500GB, monitor 22″ 145,00 € 5.9.2016 Digimat, s. r. o. Ing. Ľubomír Kraľovanský
71/2016 natočenie, spracovanie a dodanie videofilmu z vernisáže Krajina Zem, 8. 9. 2016 40,00 € 7.9.2016 Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03661 Vrútky Ing. Ľubomír Kraľovanský
72/2016 kancelárske potreby podľa požiadaviek zamestnancov TG 126,70 € 7.9.2016 TSV Papier – Tibor Varga Ing. Ľubomír Kraľovanský
73/2016 tlač pozvánok k výstave FOTOGRAFIA 2016, rozmer 210×100 mm, farba 4+0, papier 250 g, 120 ks 19,98 bez DPH 8.9.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
74/2016 výroba banneru k výstavám Fotografia 2016 a Zoči Voči v rozmere 240×240 cm 85,00 bez DPH 9.9.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
75/2016 natočenie, spracovanie a dodanie videofilmu z vernisáže Fotografia 2016 dňa 21. 9. a Zoči Voči dňa 22. 9. 2016 80,00 € 19.9.2016 Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03661 Vrútky Ing. Ľubomír Kraľovanský
76/2016 záložný HDD 1 TB 58,00 € 4.10.2016 Digimat, s. r. o. Ing. Ľubomír Kraľovanský
77/2016 prehliadka tlakových nádob a odstránenie závad 580,00 bez DPH 4.10.2016 Revinant – DG, s. r. o. Ing. Ľubomír Kraľovanský
78/2016 tlač pozvánok k výstave OSLAVA KARIKATÚRY 23,72 bez DPH 10.10.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
79/2016 výmena optickej lampy v dataprojektoroch 150,00 € 11.10.2016 Digimat, s.r.o. Ing. Ľubomír Kraľovanský
80/2016 tlač brožúr k výstave OSLAVA KARIKATÚRY 60,10 bez DPH 11.10.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
81/2016 výroba banneru a tlač plagátov k výstave OSLAVA KARIKATÚRY 69,50 bez DPH 12.10.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
82/2016 oprava tlačiarne XEREX M118 120,00 € 14.10.2016 XPS, s. r. o. Ing. Ľubomír Kraľovanský
83/2016 natočenie, spracovanie a dodanie videofilmu z vernisáže OSLAVA KARIKATÚRY 20. 10. 2016 40,00 € 19.10.2016 Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03661 Vrútky Ing. Ľubomír Kraľovanský
84/2016 preprava zásielky na trase Bratislava – Tel Aviv a späť 375,00 € 21.10.2016 R-Cargo, s.r.o. Letisko Košice 041 75 Košice Ing. Ľubomír Kraľovanský
85/2016 zapožičanie tlačiarne – multifunkčná HP M1221 7,00/mesiac 27.10.2016 Digimat, s. r. o., V. Paulínyho Tótha 56/4, 036 01 Martin, ičo: 31 622 381 Ing. Ľubomír Kraľovanský
86/2016 tlač katalógu CONNECTIONS – K. Kállay pre potreby realizácie výstavy v Haife 340,00 bez DPH 3.11.2016 VLMedia, Robotnícka 1, 03601 Martin, ičo: 36376957 Ing. Ľubomír Kraľovanský
87/2016 preprava výstavy BIENÁLE FANTÁZIE 2016 z Martina do Paríža v dňoch 17. – 21. 11. 2016 490,00 € 4.11.2016 Ivan Levčík, Priemyselná 9, 949 01 Nitra Ing. Ľubomír Kraľovanský
88/2016 grafické služby spojené s výstavou Trienále umenia knihy 2016 ( grafický návrh, úprava katalógu, pozvánky, plagátu a banneru) 800,00 € 7.11.2016 Peter Ďurík, Podhorská 4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
89/2016 výtvarný a inštalačný materiál k výstave BF2016 v Paríži podľa vlastného výberu 102,00 € 7.11.2016 Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
90/2016 tlač pozvánok k výstavám TUK 2016 a KAMEŃ A SKLO 79,59 bez DPH 8.11.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
91/2016 revízia EZS, oprava a nastavenie 2 ks kamier 90,00 bez DPH 8.11.2016 Ing. Milan Štígel, INTEGRATED SYSTEMS, Jánošíkova 32, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
92/2016 tlač katalógu k výstave TUK 2016 1 110,00 € 16.11.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
93/2016 tlač katalógu k výstave KAMEŇ A SKLO 504,00 bez DPH 16.11.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
94/2016 výroba banneru k výstavám KAMEŇ A SKLO a TUK 2016, plagáty k výstavám KAMEŇ A SKLO a TUK 2016 10 ks 120,00 bez DPH 21.11.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
95/2016 materiál na detské tvorivé dielne – projekt MOSTY podľa vlastného výberu (nožnice, špagát, lepidlá) 70,00 € 22.11.2016 Papierníctvo DEMRO, 29. augusta 11, 03601 Martin Ing. Ľubomír Kraľovanský
96/2016 kancelárske potreby podľa požiadaviek zamestnancov TG, hygienické potreby 140,37 € 25.11.2016 TSV Papier – Tibor Varga Ing. Alexandra Rybárová
97/2016 2GB RAM DDR2 30,00 € 25.11.2016 Digimat, s. r. o., V. Paulínyho Tótha 56/4, 036 01 Martin, ičo: 31 622 381 Ing. Alexandra Rybárová
98/2016 tlač skladačky s vloženým letákom k výstave Povedomé formy v Berlíne 83,00 € 25.11.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
99/2016 samotvrdnúca modelovacia hmota na detské tvorivé dielne – projekt MOSTY 260,00 € 28.11.2016 Papierníctvo DEMRO, 29. augusta 11, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
100/2016 grafický papier Tntoreto, formát 100×70 cm, čierny a tm. modrý, obojstranná lepiaca páska k výstave Kameň a sklo 91,26 € 28.11.2016 Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
101/2016 toner do PC tlačiarne – projekt Mosty 70,00 € 28.11.2016 Prima computers, M. R. Štefánika 7, 036 00 Martin, ičo: 45514836 Ing. Alexandra Rybárová
102/2016 tlač plagátov k výstave TUK 2016 A2 35,00 bez DPH 29.11.2016 Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
103/2016 materiál na tvorivé dielne – projekt Mosty 569,00 € 8.12.2016 Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
104/2016 materiál na tvorivé dielne – projekt Mosty 86,00 € 8.12.2016 Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
105/2017 služby spojené s výstavou Connections Izrael, 10,11-3,12,2016 550,00 € 8.12.2016 The Israel Painters and Sculptors Association, Chagall house, 24 Zionut ave, Haifa, Israel Ing. Alexandra Rybárová
106/2016 projekt Trienále umenia knihy III, objednávanie tovaru k realizácii výstavy a tvorivých dielní: grafický papier, farby, lepidlá, lepiace pásky, farebné papiere, … 200,00 € 14.12.2016 Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
107/2016 Tlač pozvánky na tvorivé dielne k výstave TUK 2016 27,00 € 16.12.2016 FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 Martin Ing. Alexandra Rybárová
WP Data Tables