Podujatie Kresba na ceste sa bude tento rok odohrávať v spolupráci s občianskym združením ART GATE so sídlom J. Šikuru 10644/76, 03601 Martin v rámci projektu festival KREATIVITY.

Kresba na ceste nadväzuje na úspešnú minuloročnú  výstavu Jozef Vongrej /Krajina Detstva, ktorá prebiehala v roku 2023. Jozef Vongrej bol nadšeným iniciátorom a propagátorom medzinárodne akceptovanej súťažnej prehliadky a výstavy detskej výtvarnej tvorivosti Bienále fantázie. Ešte pred jeho vznikom však inicioval Detskú kresbu na ceste (1961)- prvý outdoorový projekt realizovaný priamo v centre mesta (Muzeálnej, Moskovskej ulici a vtedajšom námestí) do ktorého sa zapojili žiaci a žiačky zo všetkých okolitých škôl,  aby zaplnili kriedovými kresbami ulice mesta. Naším cieľom zopakovať 50 rokov staré podujatie a opäť spojiť čo najviac žiakov a žiačiek v spoločnom kreslení kriedami na námestí. Primárne je kreslenie na ceste, určené pre materské a základné školy, no do kreslenia sa môže zapojiť aj široká verejnosť.


Dátum kresby na ceste:

14. júna 2024

o 9.00 h.

Témou tohtoročnej Kresby na ceste je

Čo sa nachádza pod nami? Pod našimi nohami? Pod mestom? Pod námestím?

Zadanie nájdete tu: KRESBA NA CESTE


Pokyny:

Všetci sa stretneme o 9.00 hod. na Divadelnom námestí, ak máte svoje kriedy, môžete si rovno posadať na lavičky. Ak vlastné kriedy nemáte, samozrejme Vám budú poskytnuté a to pred začatím teda od 8.30 – 9.00 hod. pod pódiom.

O 9.00 hod. bude zahájená Kresba na ceste moderátorom, ktorý Vám zopakuje všetky potrebné informácie. Po skončení sa môžete rozliezť po námestí. Tento rok nie sú presne určené miesta na prihlásených. Kresliť sa môže všade, kde uznáte za vhodné. Kresby sa môžu prelínať alebo na seba nadväzovať.

KDE? Od Literárneho múzea po Turčiansku galériu v Martine

Nie je potrebné sa dopredu nahlasovať

Dôležité informácie v skratke:

  • – môžete si doniesť vlastné kriedy /budú aj na mieste/
  • – zúčastneným triedam bude poskytnuté občerstvenie
  • – po námestí bude zakázané vstupovať s motorovým vozidlom alebo bicyklom
  • – kresliť môžu všetci bez rozdielu – trieda, škola, skupinka, alebo jednotlivec
  • – počas celého podujatia sa v priestore pešej zóny budú pohybovať zamestnanci Turčianskej galérie, ktorých sa môžete kedykoľvek na čokoľvek spýtať
  • – o 11.00 h. bude pre deti divadielko a to na Divadelnom námestí, tam kde bude ráno zahájenie /divadielko je zadarmo/

Galerijná pedagogička si pre Vás pripravila pracovné listy


Aktivity a program festivalu Kreativity