Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
0001/2014 Stravné lístky na 1/2013-142 ks 426,00 € 11K114053/ŽSK 9.1.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 9.1.2014
0002/2014 Ochrana majetku dopl.sl.I.Q2014 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 9.1.2014 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 9.1.2014
0003/2014 aAktual.stránky Muzeum SK 2014 70,00 € Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.2012 9.1.2014 DECUS,s.r.o. Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica 31604447 9.1.2014
0004/2014 VUCNET 1/2014 66,00 € 15.1.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.1.2014
0005/2014 Mobil mes.popl.1/14 Kraľovanský,Torma,Kováčová 148,38 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.1.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.1.2014
0006/2014 Stravné lístky na 1/2014 9 ks 27,00 € 11K114053/ŽSK 17.1.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 17.1.2014
0007/2014 Nájom budova 1/14,výťah 1/14 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 23.1.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 23.1.2014
0008/2014 vodné stočné 1.1.-14.1.2014,stočné do 14.1.2014 55,03 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 31.1.2014 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 31.1.2014
0009/2014 Disky HDD 500GB,ATA 320 GB 118,13 € 2/2014 4.2.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 4.2.2014
0010/2014 Stravné lístky na 2/2014,180 kusov 540,00 € 11K114053/ZSK 6.2.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.2.2014
0011/2014 Odber tepla 1/doplatok celá 1351,64 351,64 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 7.2.2014 Martinská teplárenská,a.s Pribinova 274/4, 036 01 Martin 36403016 7.2.2014
0012/2014 Telef.poplatky 1/2014 11,46 € účastník ŽSK 7.2.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.2.2014
0013/2014 Nájom budova 2/,výťah nájom 2/2014 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 11.2.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 11.2.2014
0014/2014 Mobil mes.popl.2/hovory 1/2014,Kováčová,Torma,Kraľovanský,TG 95,92 € Mandátna zmluva z 5/2007 17.2.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.2.2014
0015/2014 VUCNET 2/2014 66,00 € 17.2.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.2.2014
0016/2014 Poplatok SKNIC turiecgallery.sk 18.3.2014-7.3.2015,popl.SKNIC 22,68 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 19.2.2014 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 19.2.2014
0017/2014 Odborná prehliadka EZS 71,70 € 28.2.2014 IGOR HOLÍK-MARTINALARM Vajanského námestie 2, 036 01 Martin 14189364 28.2.2014
0018/2014 RAM,PC zdroj 40,00 € 4/2014 28.2.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 28.2.2014
0019/2014 Nájom budova 3/2014,Nájom budova 3/2014,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 7.3.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.3.2014
0020/2014 Prevádzka turiecgallery 1.3.14.-28.2.15,prev.turiecgallery do28.2.2014 48,00 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 7.3.2014 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 7.3.2014
0021/2014 telef.poplatky pevné linky 2/2014 11,58 € účastník ŽSK 11.3.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.3.2014
0022/2014 stravné lístky na 3/2014,207 ks 621,00 € 11K114053/ZSK 11.3.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 11.3.2014
0023/2014 kontrola HP 1.splátka 47,69 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 5/2014 12.3.2014 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Poľná 5, 036 01 Martin 36002747 12.3.2014
0024/2014 Miestny popl.za kom.odpad 2014 387,03 € ohlásenie z 17.1.14 13.3.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 13.3.2014
0025/2014 odber tepla za 2/14, doplatok 201,96 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 13.3.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 13.3.2014
0026/2014 VUCNET 3/2014 66,00 € 17.3.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.3.2014
0027/2014 Mobil za hov.2/mes.pop. Kováčová,Torma,Kraľovanský,TG 121,36 € Mandátna zmluva z 5/2007 17.3.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.3.2014
0028/2014 Obálky s potlačou Bienále fantázie 155,22 € 9/2014 27.3.2014 Green Print Poľná 5, 036 01 Martin 46587993 27.3.2014
0029/2014 Dotlač katalógu 30 rokov Turčianskej galérie 1 000,20 € 6/2014 27.3.2014 Tlačiareň P+M,s.r.o. Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 46008535 27.3.2014
0030/2014 Tlačiareň Lexmark E352dn sieťová,dobierka tlačiareň 46,21 € 13/2014 1.4.2014 GIGACOMPUTER.SK,s.r.o. Horná 18, 974 01 Banská Bystrica 45358079 1.4.2014
0031/2014 Výroba architektonických prvkov,scén.prostr. XXI.BF 2014 /prízemie 1 000,00 € 10/2014 1.4.2014 Mgr.art. Peter Klaudíny J. Mazúra 12, 036 01 Martin 8101037901 1.4.2014
0032/2014 Doplnková služba ochrana objektu za II.Q 2014 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 2.4.2014 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 2.4.2014
0033/2014 Stravné lístky 4/2013,183 ks 549,00 € 11K114053/ZSK 4.4.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 4.4.2014
0034/2014 Nájomné budova 4/14,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 7.4.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.4.2014
0035/2014 Grafické návrhy pozvánky,banner,diplomy... 580,00 € 16/2014 8.4.2014 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 8.4.2014
0036/2014 Strih a úprava BF orezentácia 200,00 € Zmluva o poskytovaní reklamných služieb zo dňa 31.3.2014 17/2014 8.4.2014 Miloslav Búchala-Štúdio VMB Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 30499399 8.4.2014
0037/2014 Údržba a správa internet.stránky za I.Q 14 60,00 € 1/2014 8.4.2014 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 8.4.2014
0038/2014 Odber tepla za 3/2014 doplatok 461,55 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.4.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.4.2014
0039/2014 Telef.poplatky za 3/2014 12,48 € účastník ŽSK 10.4.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.4.2014
0040/2014 Reklama na portáli www.infoturiec.sk 50,00 € Zmluva o poskytovaní reklamných služieb zo dňa 31.3.2014 11/2014 10.4.2014 Miloslav Búchala-Štúdio VMB Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 30499399 10.4.2014
0041/2014 VUCNET 4/2014 66,00 € 15.4.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.4.2014
0042/2014 Mobily hov.3/mes.popl.4/Kov.,Torma,Kraľ.,TG 95,09 € Mandátna zmluva z 5/2007 15.4.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.4.2014
0043/2014 Prezutie pneumatík na letné MTC 942 CK Renault Master 24,48 € 19/2014 22.4.2014 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 22.4.2014
0044/2014 Prenájom GSM brány za 1-3/2014 30,00 € dodatok k obj, č. 51/12 22.4.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 22.4.2014
0045/2014 Ubytovanie medz.poroty XXI.BF 2014,8.4.-11.4.2014 528,00 € 14/2014 22.4.2014 Penzión MARCO POLO,s.r.o. Horná Kružná 2720/4, 038 61 Vrútky 46141405 22.4.2014
0046/2014 PC zdroj 350W,UPS APC,250VA 43,00 € 12/2014 25.4.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 25.4.2014
0047/2014 Materiál tvor.dielne Vodrážka 100,00 € 18/2014 30.4.2014 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 30.4.2014
0048/2014 Členský príspevok 2014 100,00 € Stanovy RGS 30.4.2014 Rada galérii Slovenska Riečna 1, 815 13 Bratislava 30853231 30.4.2014
0049/2014 Stravné lístky na 5/2014,190 ks 570,00 € 11K114053/ZSK 7.5.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 7.5.2014
0050/2014 Tlač plagátov,pozvánky,spriev.listov,banner KRESBA 698,80 € 7/2014 7.5.2014 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 7.5.2014
0051/2014 Telef.popl.pevné linky za 4/2014 11,51 € účastník ŽSK 13.5.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 13.5.2014
0052/2014 Odber tepla za 4/2014-doplatok 321,14 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 16.5.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 16.5.2014
0053/2014 Nájom za 5/2014,budova,,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 13.5.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 13.5.2014
0054/2014 Komis.predaj reprodukcie diel M.Galandu k 31.3.2014 73,52 € z 15.6.2012 14.5.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 14.5.2014
0055/2014 Propagácia v mesačníku Fľak XXI.BF 2014 za 5/6/2014 700,00 € 21/2014 14.5.2014 VEMM, s.r.o. Prieložtek 1, 036 01 Martin 36390518 14.5.2014
0056/2014 Ubytovanie 1.5.-3.5. KRESBA, Doricová,Darebný manž. 128,00 € 22/2014 16.5.2014 Penzión MARCO POLO,s.r.o. Horná Kružná 2720/4, 038 61 Vrútky 46141405 16.5.2014
0057/2014 Ceny XXI.BF 2014, propagačné materiály,ceny TG,propag.mater. 430,69 € 16.5.2014 NAKS, s.r.o. A. Kmeťa 13, 036 01 Martin 36654019 16.5.2014
0058/2014 VUCNET 5/2014 66,00 € 22.5.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 22.5.2014
0059/2014 Mobily hov.4/ mes.popl.5/Kraľovanský,Torma,,Kováčová,budova 113,56 € Mandátna zmluva z 5/2007 22.5.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 22.5.2014
0060/2014 Cena mesta Martin XXI.BF 2014- 200,00 € 23/2014 26.5.2014 Mgr.art. Peter Klaudíny J. Mazúra 12, 036 01 Martin 8101037901 26.5.2014
0061/2014 Vyhotovenie Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov 250,00 € 8/2014 26.5.2014 Mgr. Vladimír Pekár-COBRA Stred 371, 023 54 Turzovka 36947288 26.5.2014
0062/2014 Výroba scénického prostredia,arch.prvky XXI BF 2014 1 050,00 € 23/2014 27.5.2014 Mgr.art. Peter Klaudíny J. Mazúra 12, 036 01 Martin 8101037901 27.5.2014
0063/2014 Tlač katalógu XXI. BF 2014,spoluf. ŽSK,VLP 1 728,00 € 26.5.2014 Tlačiareň P+M,s.r.o. Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 46008535 26.5.2014
0064/2014 Grafický návrh katal BF 2014,fotenie do katalógu,úpr.fotogtafií 980,00 € 24/2014 27.5.2014 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 27.5.2014
0065/2014 Stravné lístky na 6/2014 185 ks 555,00 € 11K114053/ZSK 4.6.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 4.6.2014
0066/2014 Materiál tvorivé dielne XXI BF 2014 217,95 € 25/2014 4.6.2014 Jaroslava Demáčková-DEMRO Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 17852188 4.6.2014
0067/2014 Ceny BF 2014,Mesto MT,TG,MŠ SR, propagácia 351,50 € 28/2014 4.6.2014 DARIUS STARUSTIKA Nábrežná 13, 038 61 Vrútky 33772861 4.6.2014
0068/2014 vodné ,stočné 15.1.-26.5.14 771,78 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 10.6.2014 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 10.6.2014
0069/2014 Nájom budova,výťah za 6/2014 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 10.6.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 10.6.2014
0070/2014 Telef.poplatky za 5/2014 12,16 € účastník ŽSK 10.6.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.6.2014
0071/2014 Odber tepla za 5/2014-doplatok /celá 489,80 € 289,80 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.6.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.6.2014
0072/2014 Prečistenie kanalizácie v TG 72,00 € 31/2014 10.6.2014 Jozef Kvočkuliak,PROFIT,vodoinštalačné práce Valča 270, 038 35 Valča 37137841 10.6.2014
0073/2014 Uverejnenie TG v Zlatých stránkach 150,00 € zo dňa 16.5.2014 telefonicky 12.6.2014 MEDIATEL,spol.s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 12.6.2014
0074/2014 Mobil mes.popl.6/2014, hovory za 5/14,Kraľovanský,Kováčová,Torma,budova TG 156,41 € Mandátna zmluva z 5/2007 24.6.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 24.6.2014
0075/2014 VUCNET 6/2014 66,00 € 24.6.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 24.6.2014
0076/2014 Mobil. telef.SAMSUNG,,HTC 2 ks 2,00 € 24.6.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 24.6.2014
0077/2014 Tonery-tvorivé dielne XXI BF 2014 109,92 € 30/2014 24.6.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 24.6.2014
0078/2014 Výkresy,XEROX papier popisovač XXI. BF 2014 103,74 € 32/2014 24.6.2014 EUROPEN-Ing. Michal Lamačka Šípoša 4, 036 01 Martin 30492921 24.6.2014
0079/2014 Prenájom dataprojektor 10.5.-30.6.2014 XXi.BF 2014 150,00 € 26.6.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 26.6.2014
0080/2014 Ochrana objektu III.Q 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 3.7.2014 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 3.7.2014
0081/2014 Stravné lástky na 7/2014,173 ks 519,00 € 11K114053/ZSK 3.7.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 3.7.2014
0082/2014 Nájom priestorov 7/2014,MK SR,výťah 7/2014,náj.priest.7/ 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 4.7.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 4.7.2014
0083/2014 tlač pozvánky Hranice duše dieťaťa 250 ks 55,00 € 35/2014 4.7.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 4.7.2014
0084/2014 Odber tepla za 6/2014 doplatok 203,62 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.7.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.7.2014
0085/2014 Telef. poplatky pevné linky 6/2014 11,40 € účastník ŽSK 9.7.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.7.2014
0086/2014 Materiál tvorivé dielne XXI.BF 2014,tušky,nožnice,,fixky 170,02 € 33/2014 14.7.2014 EUROPEN-Ing. Michal Lamačka Šípoša 4, 036 01 Martin 30492921 14.7.2014
0087/2014 oprava EZS v budove TG 2 988,80 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 14.7.2014 Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 22600965 14.7.2014
0088/2014 VUCNET za 7/2014 66,00 € 16.7.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.7.2014
0089/2014 Mobily hovorné 6/ mes.popl.7/ Kraľovanský,Torma,TG 127,56 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.7.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.7.2014
0090/2014 Inzerát MY Turčianske noviny 8.7.2014, Kunsthistorik 60,00 € 38/2014 25.7.2014 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra 35790253 25.7.2014
0091/2014 Reštaurovanie 9 diel zbierky,maľba záloha 1 200,00 € zml. o rešt. 1/14 29.7.2014 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 29.7.2014
0092/2014 Oprava EZS v budove TG doplatok k KDF 87/2014 10,00 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 30.7.2014 Ing. Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 2600965 30.7.2014
0093/2014 stravné lístky na 8/2014,144 ks 432,00 € 11K114053/ZSK 4.8.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 4.8.2014
0094/2014 Nájom budova 8/2014,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 6.8.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 6.8.2014
0095/2014 Odber tepla za 7/2014 doplatok 203,62 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 7.8.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 7.8.2014
0096/2014 Telefónne poplatky 7/2014 pevné linky 11,90 € účastník ŽSK 11.8.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.8.2014
0097/2014 Uverejnenie inzerátu kunshistorik na webe 14.7.-20.7.2014 12,00 € e-mailom 12.8.2014 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra 35790253 12.8.2014
0098/2014 Vucnet 8/2014 66,00 € 20.8.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 20.8.2014
0099/2014 Mobily hovory za 7/mes.popl.8/ Kraľovanský, Torma 126,52 € Mandátna zmluva z 5/2007 20.8.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 20.8.2014
0100/2014 Preklady do katal.Hranice duše dieťaťa zo slov. do angl. 60,00 € 39/2014 20.8.2014 Michal Vongrej SHAMROCK Thurzova 1, 036 01 Martin 37759540 20.8.2014
0101/2014 Prenájom GSM Brány za II.polrok 2014 30,00 € 51/13 20.8.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 20.8.2014
0102/2014 Tlač plagátov,banner,HRANICE DUŠE DIEŤAŤA,Hranice duše dieťaťa pozv.banner časť 137,00 € 36/2014 25.8.2014 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 25.8.2014
0103/2014 Klip binder-štipce /ON ONA ONE/Grant MK SR 34,99 € 40/2014 25.8.2014 EUROPEN-Ing. Michal Lamačka Šípoša 4, 036 01 Martin 30492921 25.8.2014
0104/2014 Stravné lístky na 9/14, 120 ks 360,00 € 11K114053/ZSK 10.9.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 10.9.2014
0105/2014 Ročná kontrola EPS v TG 180,00 € z 11. 8. 2014 10.9.2014 Ondrej Holienčík-ELKO Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto 10975217 10.9.2014
0106/2014 Nájomné za 9/2014,VLP,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 10.9.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 10.9.2014
0107/2014 odber tepla za 8/2014 doplatok 203,62 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.9.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.9.2014
0108/2014 Telef.popl. 8/2014 11,40 € účastník ŽSK 10.9.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.9.2014
0109/2014 Tlač katalógu Ona a on a oné 300 ks 948,00 € 44/2014 12.9.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 12.9.2014
0110/2014 Tlač katalógu HRANICE DUŠE DIEŤATA 300 ks 1 536,00 € 46/2014 12.9.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 12.9.2014
0111/2014 VUCNET za 9/2014 66,00 € 16.9.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.9.2014
0112/2014 Mobily hovory 8/mes.popl.9/Kraťovanský,Ing. Torma,budova 123,27 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.9.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.9.2014
0113/2014 Oprava Renault MT 942 CK,Brzdový kotúč,brzd.platničky 179,00 € 16.9.2014 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 16.9.2014
0114/2014 Tlač plagátov,banner Ona a on a oné 151,03 € 45/2014 22.9.2014 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 22.9.2014
0115/2014 Ubytovanie 2 osoby od 9.-do 12.9.2014 Ona a on a oné 69,00 € 43/2014 22.9.2014 Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa 00196851 22.9.2014
0116/2014 Prenájom GSM brány za III.Q 2014 30,00 € dodat.27.12.2013 51/12 29.9.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 29.9.2014
0117/2014 Ochrana objektu zaI V.Q 2014 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 2.10.2014 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 2.10.2014
0118/2014 Stravné lístky za 10/2014,188 ks 564,00 € 11K114053/ZSK 6.10.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.10.2014
0119/2014 Nájom budova,výťah za 10/2014,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 9.10.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 9.10.2014
0120/2014 Rámové lišty projekt Grant MK SR ,spoluf.ŽSK 1 017,00 € 41/2014 9.10.2014 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 9.10.2014
0121/2014 Odber tepla za 9/2014 doplatok 203,62 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.10.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.10.2014
0122/2014 Telef.poplatky pevné linky 8/2014 11,40 € účastník ŽSK 13.10.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 13.10.2014
0123/2014 VUCNET za 10/2014 66,00 € 15.10.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.10.2014
0124/2014 Mobily 8,9/2014 Kraľovanský,Torma,TG 115,34 € Mandátna zmluva z 5/2007 15.10.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.10.2014
0125/2014 r.2014 poist.majetok,zodp.,auto 795,17 € 0808014800 21.10.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 21.10.2014
0126/2014 Správa internetovej stránky za II.a III.Q 2014 120,00 € 1/2014 21.10.2014 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 21.10.2014
0127/2014 Stravné lístky na 11/2014 v počte 157 ks 518,10 € 11K114053/ZSK 4.11.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 4.11.2014
0128/2014 Nájom budova,výťah za 11/2014 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 6.11.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 6.11.2014
0129/2014 Materiál tvor.dielne Umenie hrou 290,76 € Rám.doh 619/2014 10.11.2014 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 10.11.2014
0130/2014 Kancelár.materiál 124,64 € Rám.doh 619/2014 10.11.2014 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 10.11.2014
0131/2014 Telef.poplatky pevné linky za 10/2014 11,40 € účastník ŽSK 10.11.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.11.2014
0132/2014 Odber tepla za 10/2014 doplatok 462,17 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.11.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.11.2014
0133/2014 Tlač pozvánky 250 ks R.Sikora 56,40 € 50/2014 10.11.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.11.2014
0134/2014 Ubytovanie autora a kurátorky výstavy R.Sikora ,R.Sikora ubytovanie 121,00 € 51/2014 11.11.2014 Padych František-Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 036 01 Martin 30498473 11.11.2014
0135/2014 VUCNET za11/2014 66,00 € 14.11.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.11.2014
0136/2014 Mobil hovory za 10/mes.popl.za 11/2014 Kraľovanský,Ing. Tornma,TG 131,69 € Mandátna zmluva z 5/2007 14.11.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.11.2014
0137/2014 toner black,Cyan tvorivé dielne Umenie hrou,KP 136,80 € 55/2014 20.11.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 20.11.2014
0138/2014 Banner, tlač plagátov k výstave R.Sikora 144,95 € 49/2014 25.11.2014 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 25.11.2014
0139/2014 Obálky C5,,obálky A4 kartónové 17,04 € Rám.doh 619/2014 56/2014 2.12.2014 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 2.12.2014
0140/2014 Stravné lístky na 12/2014,189 ks 623,70 € 11K114053/ZSK 2.12.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 2.12.2014
0141/2014 Správa a údržba internet. stránky 10,11/2014 40,00 € 1/2014 4.12.2014 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 4.12.2014
0142/2014 Vodné,stočné 27.5-19.11.2014,zr.voda 1 128,23 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 4.12.2014 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 4.12.2014
0143/2014 Nájom budova 12/2014,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 4.12.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 4.12.2014
0144/2014 Kancelársky papier 5 bal. 13,70 € Rám.doh 619/2014 54/2014 4.12.2014 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 4.12.2014
0145/2014 Odber tepla doplatok za 11/2014 452,48 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.12.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.12.2014
0146/2014 Výmena oleja, olejový filter Renault MT 942 CK 108,34 € 62/2014 9.12.2014 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 9.12.2014
0147/2014 Objektív NIKON 18-105 270,00 € 59/2014 9.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 9.12.2014
0148/2014 Oprava kamerového systému 114,60 € 57/2014 9.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 9.12.2014
0149/2014 SW Antivírový program počítač Inv.č.857 74,90 € 58/2014 9.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 9.12.2014
0150/2014 Ubytovanie 2 osoby 4.12. Očami jem krásu /FACE TO FACE projekt 62,00 € 60/2014 9.12.2014 Padych František-Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 036 01 Martin 30498473 9.12.2014
0151/2014 Materiál-rámové lišty 1 250,00 € 41/2014 9.12.2014 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 9.12.2014
0152/2014 Kontrola EPS za IV.Q 2014 100,00 € z 11.8.2014 12.12.2014 Ondrej Holienčík-ELKO Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto 10975217 12.12.2014
0153/2014 Predaj reprod.diel M. Galandu 3 ks viď rozpis 72,76 € z 20. 9. 2013 12.12.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 12.12.2014
0154/2014 Telef.poplatky pevné linky 11/2014 11,40 € účastník ŽSK 12.12.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 12.12.2014
0155/2014 Kontúra na sklo,vykrajovače,..z KP 358,00 € 65/2014 12.12.2014 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 12.12.2014
0156/2014 Materiál tvorivé dielne Umenie hrou,tuš,výkresy,mod.hmota 395,00 € 64/2014 15.12.2014 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 15.12.2014
0157/2014 Lišty M.Galanda spoluf.ŽSK Reštaurovanie grant MK SR 70,00 € 63/2014 15.12.2014 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 15.12.2014
0158/2014 Tlač katalógu R.Sikora 300 ks 1 666,80 € 61/2014 15.12.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 15.12.2014
0159/2014 Valec XEROX WC tlačiareň-kopírks 154,64 € 68/2014 17.12.2014 Marián Ondrejka-Wtrade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina 34933336 17.12.2014
0160/2014 VUCNET 12/2014 66,00 € 17.12.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.12.2014
0161/2014 Mobily hovory 11/mes.popl.12/ Kraľovanský,Torma,TG 103,61 € Mandátna zmluva z 5/2007 17.12.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.12.2014
0162/2014 Pneumatiky letné Renault Continental,dopravné 499,60 € 17.12.2014 Tomket s.r.o. Vojtešská 245/1, 110 00 Praha 1 25123998 17.12.2014
0163/2014 Činnosť pož,ochrany r.2014 120,00 € man.,zml,28.2.13 17.12.2014 Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS Poľná 5, 036 01 Martin 43883192 17.12.2014
0164/2014 Tlač plagátov 500 ks,umiestn. v MHD Face to Face projekt 350,00 € 48/2014 18.12.2014 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 18.12.2014
0165/2014 Reštaurovanie 9 diel maľby,spoluf.ŽSK 3 285,00 € z 4.7.2014 18.12.2014 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 18.12.2014
0166/2014 Kontrola zar. k HP,tlakové skúšky 115,34 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 5/2014 18.12.2014 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Poľná 5, 036 01 Martin 36002747 18.12.2014
0167/2014 Toalet.papier,skartátor,rezačka,kancel. mater. 414,23 € Rám.doh 619/2014 77/2014 19.12.2014 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 19.12.2014
0168/2014 Oprava kopírky-tlačiarne XEROX M118 36,00 € 75/14 19.12.2014 XPS spol. s.r.o Rovnianka 3, 036 01 Martin 36381616 19.12.2014
0169/2014 Monitor LCD 24 2 ks,SW antivír.program NOD 413,83 € 74/2014 19.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 19.12.2014
0170/2014 HD externý multimediálny /ext.datové úložisko 376,92 € 66/14 19.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 19.12.2014
0171/2014 Toner do tlačiarne M118,kopírka 48,96 € 67/2014 19.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 19.12.2014
0172/2014 PC zostava TP E17-73TW,Zár.servis 712,04 € 71/2014 19.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 19.12.2014
0173/2014 prenájom GSM brány za 4.Q 2014 30,00 € 51/2012 19.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 19.12.2014
0174/2014 Bublinková fólia 49,74 € 76/2014 19.12.2014 MTM-obaly, s.r.o M.R. Štefánika 6, 036 01 Martin 36005274 19.12.2014
0175/2014 Údržba a správa internetovej stránky 12/2014 20,00 € 1/2014 29.12.2014 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 29.12.2014
0176/2014 Tlač City Light a programových plagítov 120,00 € 80/2014 29.12.2014 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 29.12.2014
0177/2014 Tlač letákov o Turč. galéri, program r. 2015 471,60 € 78/2014 29.12.2014 Alfa print, s.r.o. Robotnícka 1, 036 01 Martin 36403229 29.12.2014
0178/2014 Žiarivky T8 GE,žiarivky halog. G4 124,75 € 70/2014 29.12.2014 ESMA electric s.r.o. Nálepkova 305/2, 038 54 Krpeľany 47524642 29.12.2014
0179/2014 Revízia hospodárska budova 200,00 € 72/2014 29.12.2014 Marek Jacho-SES 142, 039 01 Turčianske Teplice 43461085 29.12.2014
0180/2014 Vodné,20.11.-31.12.2014,stočné,zr.voda 273,07 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 7.1.2015 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 7.1.2015
0181/2014 Odber tepla za 12/2014 doplatok 184,11 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.1.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.1.2015
0182/2014 Telef.poplatky za 12/2014 pevné linky 11,40 € účastník ŽSK 8.1.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.1.2015
0183/2014 Mobily hovory 12/2014 Ing.Kraľovanský,Ing.Torma,TG 32,30 € Mandátna zmluva z 5/2007 14.1.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.1.2015
0184/2014 Dodávka elektriky od 1.1.-do 31.12.2014 doplatok 491,30 € príl.č.1 2014 15.1.2015 Stredosl. energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 15.1.2015
0001/2014 Stravné lístky na 1/2013-142 ks 426,00 € 11K114053/ŽSK 9.1.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 9.1.2014
WP Data Tables