Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum zverejenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO)
001/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115292/01 zo dňa 16.1.2001 07.01.2020 09.01.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
002/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 07.01.2020 09.01.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
003/2020 Poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku TG 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 07.01.2020 09.01.2020 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
004/2020 Renovácia toneru HP CF 279A HP79A 24,00 Objednávka č. 001/2020 08.01.2020 09.01.2020 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
005/2020 Mesačný poplatok za 3 mesiace - bezpečnostná SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 10.01.2020 13.01.2020 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
006/2020 Elektronické stravovacie poukážky 685,51 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 13.01.2020 14.01.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
007/2020 Mesačný poplatok za telefóny 38,40 Mandátna zmluva z 5/2007 14.01.2020 14.01.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
008/2020 Vstupné školenie zamestnanca 20,00 Objednávka č. 002/2020 15.01.2020 16.01.2020 Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
009/2020 Znalecký posudok 300,00 Objednávka č. 005/2020 15.01.2020 16.01.2020 Mgr. Martin Šugár, Ph.D, ev.č. znalca 914292
010/2020 Činnosť technika požiarnej ochrany 120,00 Mandátna zmluva z 28.3.2013 16.01.2020 16.01.2020 Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, Turčianske Kľačany 230, 038 61, IČO: 43883192
011/2020 Kancelárske potreby podľa objednávky 305,59 Objednávka č. 003/2020 16.01.2020 16.01.2020 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
012/2020 Nájomné a služby za 01/2020 500,00 NZ č. 2009 044 22.01.2020 23.01.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
013/2020 Pozvánka A5 na výstavu Miroir Noir - 70 ks 24,46 Objednávka č. 008/2020 23.01.2020 23.01.2020 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
014/2020 Prenájom vozidla Renault Master 140,00 Objednávka č. 006/2020 24.01.2020 24.01.2020 Zuzana Gašparová, Nábrežná 3465/15, 03861 Vrútky, IČO: 44789840
015/2020 Odstránenie poruchy na zariadení vo výmenníkovej stanici 47,72 Objednávka č. 012/2020 24.01.2020 24.01.2020 REVIMONT-DG, s.r.o., Bystrička 111, 03804 Bystrička, IČO: 36415103
016/2020 Plagát A1 22,56 Objednávka č. 009/2020 27.01.2020 27.01.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
017/2020 Banner 2,6 x 2,6 m 110,40 Objednávka č. 010/2020 28.01.2020 28.01.2020 FRANCESCA CREATION, s.r.o., Robotnícka 29, 03601 Martin, IČO:36385867, DIČ: 2020120102
018/2020 turiecgallery 1 (The Hosting) od 13.2.2020 do 13.2.2021 56,02 Objednávka č. 016/2020 29.01.2020 30.01.2020 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
019/2020 Občerstvenie na vernisáž - kanapky 81,00 Objednávka č. 004/2020 31.01.2020 31.01.2020 M-FALCON, spol. s r.o., N. Hejnej 2, 03601 Martin, IČO: 31637591
020/2020 Občerstvenie na vernisáž - pagáče 31,80 Objednávka č. 004/2020 31.01.2020 31.01.2020 M-FALCON, spol. s r.o., N. Hejnej 2, 03601 Martin, IČO: 31637591
021/2020 City ligth 170 x 113 cm + kartičky 100,20 Objednávky č. 013 a 015/2020 30.01.2020 31.01.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
022/2020 Ubytovanie pre 2 osoby - autor + kurátorka vernisáž Miroir Noir 75,00 Objednávka č. 011/2020 03.02.2020 04.02.2020 Padych František - Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
023/2020 Program Adobe CC for teams All Apps MP ML (12 mesiacov) 1.006,80 Objednávka č. 014/2020 04.02.2020 06.02.2020 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
024/2020 Nájomné a služby za 02/2020 500,00 NZ č. 2009 044 05.02.2020 06.02.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
025/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115316/01 zo dňa 16.1.2001 10.02.2020 11.02.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
026/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 10.02.2020 11.02.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
027/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 01/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 10.02.2020 11.02.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
028/2020 Dodávka tepelnej energie za január 2020 1.794,60 Zmluva č. 450100 10.02.2020 11.02.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
029/2020 Elektronické stravovacie poukážky 858,12 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 10.02.2020 11.02.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
030/2020 Webhosting - internetová doména "bienalefantazie.sk" od 03/2020 do 03/2021 20,00 Objednávka č. 019/2020 10.02.2020 11.02.2020 BROWN, s.r.o., Tematínska 8, 85105 Bratislava, IČO: 45862052
031/2020 Plagáty A3 - 12 ks, Karty 100 x 210 mm - 50 ks 33,83 Objednávka č. 020/2020 14.02.2020 17.02.2020 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
032/2020 Mesačný poplatok za telefóny za február 2020 a hovorné za január 2020 38,81 Mandátna zmluva z 5/2007 14.02.2020 17.02.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
033/2020 Plagáty A1 6 ks 67,68 Objednávky č. 017/2020 a 021/2020 17.02.2020 17.02.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
034/2020 Výpis z registra exekúcií - potvrdenie k projektom 6,600 Objednávka č. 023/2020 20.02.2020 20.02.2020 Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova 49, 85104 Bratislava, IČO: 35659718
035/2020 Aktualizácia podstránok TG na Muzeum.sk 120,00 Zmluva č. 013/902/2020 zo 17.2.2020 17.02.2020 28.02.2020 Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 97404 Banská Bystrica, IČO: 33861129
036/2020 Servisné práce vo výmenníkovej stanici spojené so zmenou doby spúšťania kúrenia 66,00 Objednávka č. 024/2020 02.03.2020 04.03.2020 REVIMONT-DG, s.r.o., Bystrička 111, 03804 Bystrička, IČO: 36415103
037/2020 Členské príspevky za členstvo v Rade galérií Slovenska za rok 2020 200,00 - 03.03.2020 04.03.2020 Rada galérií Slovenska, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 30853231
038/2020 Plagát A1 - 3 ks, plagáty 700x1000 -1 ks 49,50 Objednávka č. 025/2020 04.03.2020 05.03.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
039/2020 turiecballery.sk (.sk doména) 15,00 Objednávka č. 027/2020 04.03.2020 05.03.2020 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
040/2020 Nájomné a služby za 03/2020 500,00 NZ č. 2009 044 04.03.2020 05.03.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
041/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 05.03.2020 10.03.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
042/2020 Elektronické stravovacie poukážky 858,12 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 09.03.2020 10.03.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
043/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 02/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 09.03.2020 10.03.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
044/2020 Hygienické potreby - antibakteriálne mydlo, antibakteriálne útierky, jednovrstvové útierky 21,88 Objednávka č. 029/2020 09.03.2020 10.03.2020 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
045/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115336/01 zo dňa 16.1.2001 09.03.2020 10.03.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
046/2020 Repas tonerov do tlačiarní HP LaserJet Pro MFP M426dw, HP LaserJet 1200 series, HP LaserJet M1120 MFP, HP LaserJet MFP M26nw, HP LaserJet 1300 150,00 Objednávka č. 028/2020 10.03.2020 10.03.2020 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
047/2020 Mesačný poplatok za telefóny za marec 2020 a hovorné za február 2020 38,40 Mandátna zmluva z 5/2007 10.03.2020 10.03.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
048/2020 Dodávka tepelnej energie za február 2020 1.621,80 Zmluva č. 450100 10.03.2020 10.03.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
049/2020 Kontrola PHP a zariadení, tlakové skúšky 161,86 Objednávka č. 026/2020 10.03.2020 11.03.2020 ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o., Poľná 5, 03601 Martin, IČO: 36002747
050/2020 Preklad textov 160,00 Objednávka č. 022/2020 25.3. 2020 25.3.2020 Michal Vongrej SHAMROCK, Thurzova 1, 0301 Martin, IČO: 37759540
051/2020 Poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku TG 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 3.4.2020 3.4.2020 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
052/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 03/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 3.4.2020 3.4.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
053/2020 Elektronické stravovacie poukážky 764,41 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 3.4.2020 3.4.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
054/2020 Mesačný poplatok za 3 mesiace - bezpečnostná SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 8.4.2020 8.4.2020 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
055/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115346/01 zo dňa 16.1.2001 8.4.2020 8.4.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
056/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 8.4.2020 8.4.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
057/2020 Odborné odstavenie výmenníkovej stanice 48,00 Objednávka č. 31/2020 8.4.2020 8.4.2020 REVIMONT-DG, s.r.o., Bystrička 111, 03804 Bystrička, IČO: 36415103
058/2020 Publikácia Márnosť šedivá - F. Lipták 3.000,00 Objednávka č. 30/2020 8.4.2020 8.4.2020 Tlačiareň P+M, s.r.o., Budovateľská 1672/16, 03853 Turany, IČO: 46008535
059/2020 Mesačný poplatok za telefóny za apríl 2020 a hovorné za marec 2020 38,40 Mandátna zmluva z 5/2007 15.04.2020 16.04.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
060/2020 Nájomné a služby za 04/2020 500,00 NZ č. 2009 044 15.04.2020 16.04.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
061/2020 Odborné spustenie kúrenia 48,00 Objednávka č. 033/2020 16.04.2020 16.04.2020 REVIMONT-DG, s.r.o., Bystrička 111, 03804 Bystrička, IČO: 36415103
062/2020 Dodávka tepelnej energie za marec 2020 1.405,80 Zmluva č. 450100 16.04.2020 16.04.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
063/2020 Kontrola rozvodu vody, oprava prívodu vody a výmena ventilu 120,00 Objednávka č. 032/2020 21.04.2020 21.04.2020 Jozef Kvočkuliak PROFIT, vodoinštalačné práce, 03835 Valča 270 IČO: 37137841
064/2020 Elektronické stravovacie poukážky 507,97 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 05.05.2020 05.05.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
065/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115356/01 zo dňa 16.1.2001 05.05.2020 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
066/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 04/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 05.05.2020 05.05.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
067/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 05.05.2020 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
068/2020 Dodávka tepelnej energie za apríl 2020 834,60 Zmluva č. 450100 11.05.2020 12.05.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
069/2020 Mesačný poplatok za telefóny za máj 2020 a hovorné za apríl 2020 43,20 Mandátna zmluva z 5/2007 11.05.2020 12.05.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
070/202 PHM + prepravné - preprava diel M. Kopták 64,35 Objednávka č. 034/2020 19.05.2020 19.05.2020 Kysucká galéria v Oščadnici, Oščadnica 13, 02301 Oščadnica, IČO: 36145271
071/2020 Predaj 4 ks katalógov MRB 24,00 Komisionárska zmluva č. 010/901/2020 19.05.2020 19.05.2020 Mgr. art. Miloš Kopták, Moskovská 13, 81108 Bratislava,
072/2020 Nájom a služby za máj 2020 500,00 NZ č. 2009 044 19.05.2020 19.05.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
073/2020 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 401,31 VZN č. 76 25.05.2020 25.05.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
074/2020 Katalóg - komis 48,00 Zmluva 01.06.2020 02.06.2020 Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, 81535 Bratislava, IČO: 179752
075/2020 Plagát A1 2 ks + banner P. Rónai Instant X 132,56 Objednávka č. 036/2020 a 040/2020 02.06.2020 02.06.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
076/2020 Plagát A3 - 3 druhy 17,04 Objednávka č. 039/2020 04.06.2020 04.06.2020 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
077/2020 Elektronické stravovacie poukážky 611,53 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 04.06.2020 04.06.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
078/2020 Nájomné a služby za 06/2020 500,00 NZ č. 2009 044 04.06.2020 04.06.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
079/2020 Vodné a stočné 649,57 Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 04.06.2020 04.06.2020 TURVOD, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084
080/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 08.06.2020 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
081/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115372/01 zo dňa 16.1.2001 08.06.2020 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
082/2020 Dodávka tepelnej energie za máj 2020 426,60 Zmluva č. 450100 08.06.2020 08.06.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
083/2020 Mesačný poplatok za telefóny za jún 2020 a hovorné za máj 2020 42,80 Mandátna zmluva z 5/2007 08.06.2020 08.06.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
084/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 05/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 08.06.2020 09.06.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
085/2020 Výpis z registra exekúcii 6,60 Objednávka č. 045/2020 09.06.2020 09.06.2020 Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova 49, 85104 Bratislava, IČO: 35659718
086/2020 Prevoz diel - PHM a cestovné náhrady vodiča 62,96 Objednávka č. 042/2020 10.06.2020 10.06.2020 Kysucká galéria v Oščadnici, Oščadnica 13, 02301 Oščadnica, IČO: 36145271
087/2020 Ubytovanie pri inštalovaní výstavy D. Fischer 37,00 Objednávka č. 043/2020 12.06.2020 15.06.2020 Padych František - Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
088/2020 Plagát A1, baner 2,6 x 2,6 m 132,56 Objednávka č. 044/2020 12.06.2020 15.06.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
089/2020 Vlajky - SR, EU, ŽSK 49,40 Objednávka č. 041/2020 22.06.2020 22.06.2020 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok, IČO: 43930824
090/2020 Reštaurovanie 17 zbierkových predmetov - projekt Reštarovanie 7.000,00 Objednávka č. 049/2020 29.06.2020 29.06.2020 Jarmila Tarajčáková, dipl. člen Komory reštaurávotov, č. 188, Budovateľská 2861/109, 05801 Poprad, DIČ: 1026655487
091/2020 Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia PZ 71,70 Objednávka č. 048/2020 01.07.2020 02.07.2020 Igor Holík - MARTINALARM, Štúrova 1470/26, 03852 Sučany, IČO: 14189364
092/2020 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku TG 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 06.07.2020 06.07.2020 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
093/2020 Tlač plagátov A3 15,00 Objednávka č. 044/2020 06.07.2020 06.07.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
094/2020 Reklama vo Flash Art - 1/4 strany - projekt Instatn X-P.Rónai 290,00 Objednávka č. 037/2020 06.07.2020 06.07.2020 PILOT, Adámiho 2, 84105 Bratislava, IČO: 42265959
095/2020 Nájomné a služby za 07/2020 500,00 NZ č. 2009 044 06.07.2020 06.07.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
096/2020 Preklad odborného textu do angl. jazyka - D. Fischer 96,00 Objednávka č.046/2020 06.07.2020 06.07.2020 Michal Vongrej SHAMROCK, Thurzova 1, 0301 Martin, IČO: 37759540
097/2020 Elektronické stravovacie poukážky 789,07 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 06.07.2020 06.07.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
098/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 07.07.2020 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
099/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115390/01 zo dňa 16.1.2001 07.07.2020 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
100/2020 Mesačný poplatok za 3 mesiace - bezpečnostná SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 07.07.2020 07.07.2020 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
101/2020 Dodávka tepelnej energie za jún 426,60 Zmluva č. 450100 07.07.2020 09.07.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
102/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 06/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 07.07.2020 09.07.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
103/2020 Vstupné školenie zametnanca 20,00 Objednávka č. 050/2020 09.07.2020 09.07.2020 Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
104/2020 Mesačný poplatok za telefóny za júl 2020 a hovorné za jún 2020 38,50 Mandátna zmluva z 5/2007 13.07.2020 14.07.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
105/2020 Plagát A1 11,28 Objednávka č. 052/2020 24.07.2020 27.07.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
106/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115397/01 zo dňa 16.1.2001 05.08.2020 10.08.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
107/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 10.08.2020 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
108/2020 Zabezpečenie prevádzky OST za 07/2020 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 10.08.2020 10.08.2020 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
109/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 07/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 10.08.2020 10.08.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
110/2020 Dodávka tepelnej energie za júl 2020 426,60 Zmluva č. 450100 10.08.2020 10.08.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
111/2020 Elektronické stravovacie poukážky 641,12 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 10.08.2020 10.08.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
112/2020 Grafické práce - pozvánka, banner, plagát, reklama (inzercia) 100,00 Objednávka č. 038/2020 11.08.2020 12.08.2020 Linda Kurucová Marčeková - GRAPHIC, Jesenského 25, 03601 Martin, IČO: 37763628
113/2020 Grafické práce - katalóg 600,00 Objednávka č. 053/2020 12.08.2020 12.08.2020 Linda Kurucová Marčeková - GRAPHIC, Jesenského 25, 03601 Martin, IČO: 37763628
114/2020 Nájomné a služby za 08/2020 500,00 NZ č. 2009 044 12.08.2020 17.08.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
115/2020 Plagát A1 - 1 ks 11,28 Objednávka č. 056/2020 04.09.2020 07.09.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
116/2020 City light - 1 ks 48,00 Objednávka č. 057/2020 07.09.2020 07.09.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
117/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 07.09.2020 07.09.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
118/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115409/01 zo dňa 16.1.2001 07.09.2020 07.09.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
119/2020 Dodávka tepelnej energie za august 2020 426,60 Zmluva č. 450100 07.09.2020 07.09.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
120/2020 Nájomné a služby za 09/2020 500,00 NZ č. 2009 044 07.09.2020 07.09.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
121/2020 Zabezpečenie prevádzky OST za 08/2020 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 07.09.2020 07.09.2020 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
122/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 08/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 11.09.2020 11.09.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
123/2020 Elektronické stravovacie poukážky 503,03 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 16.09.2020 16.09.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
124/2020 Prečistenie kanalizácie 84,00 Objednávka č. 058/2020 16.09.2020 17.09.2020 Jozef Kvočkuliak PROFIT, vodoinštalačné práce, 03835 Valča 270 IČO: 37137841
125/2020 Hovorné za júl 2020 a hovorné za august 2020 21,07 Rámcová dohoda č. 468/2020/OVO 16.09.2020 17.09.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
126/2020 Zabezpečenie prevádzkových revízií tlakových zariadení 57,60 Objednávka č. 055/2020 17.09.2020 17.09.2020 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
127/2020 grafické spracovanie katalógu D. Fischer 600,00 Objednávka č. 047/2020 21.09.2020 22.09.2020 TVORIVEC, s.r.o., Gorkého 60, 03601 Martin, IČO: 3643965
128/2020 Tonery do tlačiarní HP - 3 ks 108,00 Objednávka č. 064/2020 22.09.2020 22.09.2020 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
129/2020 Pozvánky a plagáty A3 29,05 Objednávka č. 065/2020 28.09.2020 29.09.2020 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
130/2020 Plagát A1, banner 2,6 x 2,6 m 121,28 Objednávka č. 066/2020 29.09.2020 29.09.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
131/2020 katalóg Daniel Fischer Singularita 500,00 Objednávka č. 062/2020 29.09.2020 29.09.2020 Tlačiareň P+M, s.r.o., Budovateľská 1672/16, 03853 Turany, IČO: 46008535
132/2020 katalóg Daniel Fischer Singularita 214,00 Objednávka č. 063/2020 29.09.2020 29.09.2020 Tlačiareň P+M, s.r.o., Budovateľská 1672/16, 03853 Turany, IČO: 46008535
133/2020 Preklad odborného textu - P. Rónai Instant X 219,70 Objednávka č. 054/2020 30.09.2020 01.10.2020 Michal Vongrej SHAMROCK, Thurzova 1, 0301 Martin, IČO: 37759540
134/2020 Dezinfekčné prostriedky - na ruky, na podlahy, jednorazové rukavice 192,24 Objednávka č. 061/2020 01.10.2020 02.10.2020 Považské múzeum v Žiline, Topoľová č. 1, 01003 Žilina, IČO: 36145173
135/2020 Elektronické stravovacie poukážky 867,98 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 02.10.2020 02.10.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
136/2020 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku TG - 04/2020 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 02.10.2020 02.10.2020 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
137/2020 Ubytovanie D. Fischer na 1 noc 37,00 Objednávka č. 069/2020 02.10.2020 02.10.2020 Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
138/2020 Nájomné a služby za 10/2020 500,00 NZ č. 2009 044 07.10.2020 07.10.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
139/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 09/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 07.10.2020 07.10.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
140/2020 Plagáty A3 - 6 ks, pozvánky 50 ks 29,36 Objednávka č. 070/2020 08.10.2020 08.10.2020 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
141/2020 Opravná inštalácia operačného systému samsung 121,60 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky z 24.4.2017 08.10.2020 08.10.2020 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
142/2020 Výstavné pulty a vitríny 4.201,20 Objednávka č. 051/2020 08.10.2020 08.10.2020 Pingpong, s.r.o., Hálkova 48, 83103 Bratislava, IČO: 44528281
143/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 08.10.2020 08.10.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
144/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115435/01 zo dňa 16.1.2001 08.10.2020 08.10.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
145/2020 Zabezpečenie prevádzky OST za 09/2020 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 08.10.2020 12.10.2020 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
146/2020 Dodávka tepelnej energie za september 2020 426,60 Zmluva č. 450100 08.10.2020 12.10.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
147/2020 Plagát A1, Baner 2,6 x 2,6 m 121,28 Objednávka č. 071/2020 09.10.2020 12.10.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
148/2020 Mesačný poplatok za 3 mesiace - bezpečnostná SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 09.10.2020 12.10.2020 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
149/202 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 09/2020 21,01 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 13.10.2020 14.10.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
150/2020 Katalóg Instant X Peter Rónai - 35 ks 305,00 Objednávka č. 060/2020 21.10.2020 21.10.2020 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
151/2020 Prevoz diel Fischer, Rónai 116,36 Objednávky č. 067 a 068/2020 21.10.2020 22.10.2020 Kysucká galéria v Oščadnici, Oščadnica 13, 02301 Oščadnica, IČO: 36145271
152/2020 Prevoz diel Fischer, Rónai 32,42 Objednávky č. 067 a 068/2020 21.10.2020 22.10.2020 Kysucká galéria v Oščadnici, Oščadnica 13, 02301 Oščadnica, IČO: 36145271
153/2020 Katalógy Instant X Peter Ronai - 115 ks 994,98 Objednávka č. 059/2020 27.10.2020 27.10.2020 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
154/2020 Infoturiec Classic od 27.10.2020 do 26.10.2021 50,00 Objednávka č. 076/2020 28.10.2020 30.10.2020 Miloslav Búchala - Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03861 Vrútky, IČO: 30499399
155/2020 Reštaurátorské práce na dielach O 38, O 351, O 352 690,00 Objednávka č. 074/2020 03.11.2020 03.11.2020 Mgr. Art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, 97409 Banská Bystrica, IČO: 44408854
156/2020 Reštaurátorské práce - materiálové náklady 210,00 Objednávka č. 075/2020 03.11.2020 03.11.2020 Mgr. Art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, 97409 Banská Bystrica, IČO: 44408854
157/2020 Elektronické stravovacie poukážky 774,28 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 04.11.2020 04.11.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
158/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 10/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 10.11.2020 10.11.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
159/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 11.11.2020 11.11.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
160/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TQ406115451/01 zo dňa 16.1.2001 11.11.2020 11.11.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
161/2020 Dodávka tepelnej energie za október 2020 810,60 Zmluva č. 450100 12.11.2020 12.11.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
162/2020 Zabezpečenie prevádzky OST za 10/2020 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 12.11.2020 12.11.2020 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
163/2020 Ochranné obaly 9 ks - projekt FPU 798,00 Objednávka č. 073/2020 18.11.2020 19.11.2020 Pingpong, s.r.o., Hálkova 48, 83103 Bratislava, IČO: 44528281
164/2020 Nájomné a služby za 11/2020 500,00 NZ č. 2009 044 19.11.2020 20.11.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
165/2020 Platobný terminál SumUp 3G s tlačiarnou 239,00 Objednávka č. 078/2020 23.11.2020 24.11.2020 Biz Tools, s.r.o., Kožušnícka 916/7, 91105 Trenčín, IČO: 52385558
166/2020 Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom 84,00 Objednávka č. 077/2020 24.11.2020 25.11.2020 Jozef Kvočkuliak PROFIT, vodoinštalačné práce, 03835 Valča 270 IČO: 37137841
167/2020 Refakturované poistné - majetok, zodpovednosť, KASKO, PZP 1.543,08 Rámcová zmluva 26.11.2020 26.11.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
168/2020 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 10/2020 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 26.11.2020 26.11.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
169/2020 Notebooky HP ProBook 455 G7 15, 6" R3-4300U/8GB/512SSD/W10 - 2 ks 1.179,79 Objednávka č. 083/2020 26.11.2020 26.11.2020 Extreme Computers, Štefánikova 208/7, 02901 Námestovo, IČO: 41964012
170/2020 Revízia elektroinštalácie, bleskozvodu a kotolne 840,00 Objednávky č. 035/2020 a 081/2020 26.11.2020 26.11.2020 Elektro a obchod s.r.o., Jazernica 74 , 03844 Jazernica, IČO 47549408
171/2020 Renovácia tonerov a údržba software 377,84 Objednávka č. 080/2020 a Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky z 24.4.2017 26.11.2020 30.11.2020 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
172/2020 Čistiace a hygienické potreby 158,00 Objednávka č. 086/2020 30.11.2020 30.11.2020 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
173/2020 Pohľadnice 7 druhov, magnetky 6 druhov 154,31 Objednávka č. 079/2020 30.11.2020 01.12.2020 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
174/2020 Výtvarný materiál 126,00 Objednávka č. 088/2020 03.12.2020 03.12.2020 Umelecké potreby - Lýdia Komorová, Thurzova 431/2, 03601 Martin, IČO:41243277
175/2020 Nájomné a služby za 12/2020 500,00 NZ č. 2009 044 03.12.2020 03.12.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
176/2020 Elektronické stravovacie poukážky 769,35 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 07.12.2020 08.12.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
177/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 08.12.2020 08.12.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
178/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 27,49 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 08.12.2020 08.12.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
179/2020 Štítky - PVC tabuľka s polepom 98 x 148 - 59 ks 69,38 Objednávka č. 089/2020 08.12.2020 08.12.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
180/2020 Kancelárske potreby podľa elektronickej objednávky 286,79 Objednávka č. 085/2020 08.12.2020 08.12.2020 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
181/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 11/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 08.12.2020 08.12.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
182/2020 Dodávka tepelnej energie za október 2020 1.165,80 Zmluva č. 450100 08.12.2020 08.12.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
183/2020 City light, 170x113 cm, Plagát A1, dorábka štítkov z PVC 61,63 Objednávky č. 090 a 091/2020 08.12.2020 09.12.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
184/2020 Zabezpečenie prevádzky OST za 11/2020 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 09.12.2020 09.12.2020 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
185/2020 Vodné a stočné za 2.polrok 2020 348,08 Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 09.12.2020 09.12.2020 TURVOD a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084
186/2020 Faktúra za baliaci materiál 222,34 Objednávka č. 087/2020 10.12.2020 11.12.2020 Rajapack, s.r.o., Lazaretská 8, 81108 Bratislava, IČO: 50398385
187/2020 Činnosť technika PO 120,00 Mandátna zmluva z 28.3.2013 16.12.2020 16.12.2020 Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, Turčianske Kľačany 230, 038 61, IČO: 43883192
188/2020 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 11/2020 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 16.12.2020 16.12.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
189/2020 Pohľadnice k projektu Daniel Fischer Výskumy vizuality II 30,00 Objednávka č. 093/2020 17.12.2020 17.12.2020 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
190/2020 Preprava katalógov z výstavy P. Rónai do Bratislavy 48,00 Objednávka č. 094/2020 17.12.2020 17.12.2020 Dušan Dobiaš, M.R.Štefánika 900/22, 01001 Žilina, IČO: 50365711
191/2020 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 12/2020 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 11.01.2021 11.01.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
192/2020 Zabezpečenie prevádzky OST za 12/2020 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 11.01.2021 11.01.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
WP Data Tables