Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny

Výstava Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny prináša tému múzea ako fenoménu spojeného so zbieraním, katalogizovaním a vystavovaním. Ústredný motív čerpá predovšetkým z genia loci mesta Martin, obsiahnutého v množstve zbierkových fondov a expozícií rôznorodého zamerania na jeho území. Otvára sa tým tiež téma skúmajúca efekt múzea z odvrátenej strany: ako systému selekcie toho, čo sa do múzea nedostalo, čo sa nestalo súčasťou výstavnej expozície alebo toho, čo sa nestihlo stať múzeom.
autori/autorky: Adam Galko, Martin Hrvol, Filip Bielek, Radovan Čerevka, Jakub Juhás & Michaela Cagáňová, INSTITUT INSTITUT (Tomáš Moravanský, Dominik Hlinka,
Daniela Ponomarevová, Tereza Sikorová, Adam Turzo) , Miloš Kopták, Juraj Rattaj, Samuel Velebný

Výstava potrvá do: 13/09/2024

viac informácií
Frame 122 (2)
dielo mesiaca

-Vybral Ivan Bíly-

Peter Šabo: Seneca, 1993

jún
o diele

Letná možnosť pre deti, ktoré môžu bezstarostne tráviť čas v príjemnom prostredí. Výtvarné tvorivé dielne počas letných prázdnin v Turčianskej galérii a jej záhrade.

denný tábor od 10.00 – 12.00 hod.

vstup: 5,00 eur / deň

Pre deti od 6 rokov.

bližšie informácie

zbierky