Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny

Výstava Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny prináša tému múzea ako fenoménu spojeného so zbieraním, katalogizovaním a vystavovaním. Ústredný motív čerpá predovšetkým z genia loci mesta Martin, obsiahnutého v množstve zbierkových fondov a expozícií rôznorodého zamerania na jeho území. Otvára sa tým tiež téma skúmajúca efekt múzea z odvrátenej strany: ako systému selekcie toho, čo sa do múzea nedostalo, čo sa nestalo súčasťou výstavnej expozície alebo toho, čo sa nestihlo stať múzeom.
autori/autorky: Adam Galko, Martin Hrvol, Filip Bielek, Radovan Čerevka, Jakub Juhás & Michaela Cagáňová, INSTITUT INSTITUT (Tomáš Moravanský, Dominik Hlinka,
Daniela Ponomarevová, Tereza Sikorová, Adam Turzo) , Miloš Kopták, Juraj Rattaj, Samuel Velebný

Výstava potrvá do: 13/09/2024

viac informácií

Výstava maturitných prác: Maturitné menu

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Martin

Pozývame Vás do Turčianskej galérie v Martine na výstavu výberu maturitných prác žiakov našej Súkromnej školy umeleckého priemyslu.

Vernisáž bude 15. 5. 2024 o 17 hod a výstavu si môžete pozrieť do 16. 6. 2024.

výstava potrvá do: 16/06/2024

viac informácií

Autorský koncept možností, vzťahov a súvislostí, v ktorých sa prelína fenomén maliarskej a kresliarskej tvorby, autorskej knihy, frotáží a odtlačkov.
Kurátorka Eva Ľuptáková

výstava potrvá do: 18/05/2024

viac informácií

N O V I N K Y

Letná možnosť pre deti, ktoré môžu bezstarostne tráviť čas v príjemnom prostredí. Výtvarné tvorivé dielne počas letných prázdnin v Turčianskej galérii a jej záhrade.

denný tábor od 10.00 – 12.00 hod.

vstup: 5,00 eur / deň

Pre deti od 6 rokov.

bližšie informácie
Frame 122 (2)
dielo mesiaca

-Vybral Ivan Bíly-

Peter Šabo: Seneca, 1993

jún
o diele

Z B I E R K Y