Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny

Výstava Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny prináša tému múzea ako fenoménu spojeného so zbieraním, katalogizovaním a vystavovaním. Ústredný motív čerpá predovšetkým z genia loci mesta Martin, obsiahnutého v množstve zbierkových fondov a expozícií rôznorodého zamerania na jeho území. Otvára sa tým tiež téma skúmajúca efekt múzea z odvrátenej strany: ako systému selekcie toho, čo sa do múzea nedostalo, čo sa nestalo súčasťou výstavnej expozície alebo toho, čo sa nestihlo stať múzeom.
autori/autorky: Adam Galko, Martin Hrvol, Filip Bielek, Radovan Čerevka, Jakub Juhás & Michaela Cagáňová, INSTITUT INSTITUT (Tomáš Moravanský, Dominik Hlinka,
Daniela Ponomarevová, Tereza Sikorová, Adam Turzo) , Miloš Kopták, Juraj Rattaj, Samuel Velebný

Výstava potrvá do: 13/09/2024

viac informácií

Zreštaurované.

Výstava  s názvom ZREŠTAUROVANÉ, sprístupnená v Turčianskej galérii je venovaná prezentácii 16 kresieb a 1 grafiky od Mikuláša Galandu a 1 olejomaľby od Milana Laluhu, ktoré sa podarilo zreštaurovať vďaka finančnej podpore poskytnutej z verejných zdrojov Fondu na podporu umnia.

Zámerom projektu bolo kompletné zreštaurovanie originálov, ktoré postupom času  v dôsledku opotrebovania materiálu a zmien klimatických podmienok niesli znaky prirodzenej degradácie.

Diela sa v blízkej budúcnosti stanú súčasťou pripravovanej novej stálej expozície s názvom „legenda/la  – ganda/ galanda“.

So zreštaurovanými dielami  a s dokumentáciou reštaurátorských postupov  sa návštevníci môžu zoznámiť na výstave, ktorá je sprístupnená na prízemí Turčianskej  galérie od 25.6.2024 do 31.8.2024.

viac informácií
Frame 122 (2)
dielo mesiaca

-Vybrali PhDr. Katarína Fujeríková, PhDr. Nataša Grajciarová,
PhDr. Dana Lovašová , PhDr. Anna Rybáriková-

Peter Matis: Cesta k svetlu je úzka, 1992

SVK_TGM.K_1777
o diele

Leto maľované

Letná možnosť pre deti, ktoré môžu bezstarostne tráviť čas v príjemnom prostredí. Výtvarné tvorivé dielne počas letných prázdnin v Turčianskej galérii a jej záhrade.

denný tábor od 10.00 – 12.00 hod.

vstup: 5,00 eur / deň

Pre deti od 6 rokov.

Prihlasovanie je možné do 27. júna 2024 do 13.00 hod., alebo do naplnenia kapacity.

bližšie informácie

zbierky