Turčianska galéria v Martine vytvára pre návštevníkov priestor pre tvorbu, zážitkové učenie, experiment, a diskusiu. Program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom aj s vystavenými dielami.Výtvarné edukácie zamerané pre seniorov prebiehajú pod vedením galerijnej pedagogičky v ateliéri KOCÚR a v expozíciách Turčianskej galérie. Oboznamujeme sa s novými výtvarnými štýlmi a technikami. Predstavujeme tvorbu rôznych umelcov a výtvarnou činnosťou sa snažíme rozvíjať kreativitu a fantáziu. Pravidelná návšteva tvorivého programu tak nielen spríjemní Váš voľný čas, ale aj pozdvihne ducha i myseľ a rozšíri Váš kultúrny prehľad.


UMENIE PRE SENIOROV prebieha každý posledný pondelok v mesiaci od 10.00 – 11.00 hod.

Podujatia sú dokumentované fotografickým záznamom.

POPLATOK ZA JEDEN VSTUP: 3,00 €

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kotaktovať mailom, alebo telefonicky: galerijny.pedagog@vuczilina.sk, 

+421/43 422 44 48, +421 905 524 938.