vankuse celkovy pohl

Ľ.S. (De)materializovaná

viac informácií

Vystavujúca autorka:

Ľuba Sajkalová

Kurátorky: 

Daniela Čarna, Petra Hanáková

Ľuba Sajkalová (1973 – 2019, Bratislava) je na vizuálnej scéne známa aj neznáma. Jej tvorba, s východiskom v textilnom médiu, priniesla na výtvarnú scénu ekologické a komunitné témy, etnografickú citlivosť, fenomén pamäti a rodinnej histórie či materiálovú empatiu. Charakterizuje ju procesuálnosť a otvorenosť, participatívnosť, rodová citlivosť, sociálne kontexty, ekologické princípy či metóda „tvorivej“ prokrastinácie a pomalej tvorby. Procesuálne prístupy z tvorby zároveň prenášala aj do pedagogickej a galerijno-pedagogickej praxe.

Výstava mapovala tvorbu autorky a stopu, ktorú zanechala na výtvarnej scéne. Ukazovala Ľubu Sajkalovú ako človeka spolupráce – v centre jej života a tvorby boli vzťahy, procesy a príbehy viac ako konečný artefakt. Jej ambíciou nebolo iba predstaviť umelkyňu, ktorej dielo sa chorobou predčasne uzavrelo. Kurátorky chceli zároveň ukázať, akou originálnou a „zápalnou“ osobnosťou bola aj to, že v mnohých aspektoch svojho uvažovania bola vyslovene priekopnícka.

Frame 108 (9)

PARALELNÉ SVETY

viac informácií

Vystavujúce autorky:

Sylvia Birkušová, Blanka Cepková a Beáta Gerbócová.

Kurátorka:

Zuzana Sýkorová

 

Výstava predstavuje výber z prevažne súčasnej voľnej textilnej tvorby troch výtvarníčok
Blanky Cepkovej, Beáty Gerbócovej, ktoré súčasne pedagogicky pôsobia v Ateliéri textilnej tvorby
a Sylvie Birkušovej, ktorá zároveň vedie Ateliér reštaurovania textilu na VŠVU v Bratislave.
Názov výstavy odkazuje na možné súkromné paralelné svety, v ktorých dokážeme slobodne
existovať súbežne s viacerými ďalšími. V jednom z nich sa autori/ky oslobodení/é od reality a
povinností všedného dňa môžu naplno venovať výlučne svojej tvorbe. Zároveň je odkazom na
paralelné svety troch textilných výtvarníčok, ktoré sa uskutočňujú pomerne blízko seba, niekedy sa
vzájomne dotýkajú, no napriek tomu sú odlišné, uchovávajú si svoju inakosť, originalitu a
výnimočnosť.
Všetky tri autorky pracujú s médiom textilu veľmi otvorene a inovatívne, ich sloboda vyrastá
zo suverénneho zvládnutia tradičných i súčasných technologických postupov a techník, každá je
výraznou individualitou.
Dalo by sa povedať, že pre Blanku Cepkovú a Beátu Gerbócovú sa „osobnou“ v našich
zemepisných šírkach až „prisvojenou“ technikou, stala technika digitálneho žakárového tkania.
Technika prameniaca v histórii, spája v sebe sofistikovanosť súčasnej technológie, ktorá prevláda
najmä v prípravnej fáze vzniku diela s archaickým remeselným postupom ručného tkania. Ako
väčšina textilných techník a postupov vyžaduje okrem idey a invencie sústredenie, trpezlivosť a čas.
Blanka Cepková sa venuje textilnému a emailovému šperku, tvorbe komorných objektov
a ako už bolo povedané, najmä digitálnej žakárovej tapisérii. V cykle Botanicus sa necháva
inšpirovať prírodovednými výskumnými expedíciami, ktoré prebiehali v 19. st. a smerovali do
dovtedy neprebádaných území, z ktorých sa bádatelia vracali s množstvom kresieb a exemplárov
neznámych, fantastických rastlín. Vo svojej súkromnej rajskej záhrade vytvára Blanka Cepková
fantastické, imaginárne rastliny. Vytkané v tapisériách fascinujú svojou krásou a monumentalitou,
vyrastajú z poetiky jemnej dokumentárnej kresby 19. st. Zväčšením ich tvarov, budovaním
priestorovej hĺbky, detailnou kresbou, navodzuje dojem trojrozmerného priestoru aj ich reálnej
existencie.

Cyklom Botanicus podľa slov autorky, upozorňuje „na dôležitosť ochrany nielen sveta
fantázie, ale aj reálneho sveta prírody pre ďalšie generácie.“ V najnovšom cykle tapisérií Znamenie

Frame 109

Jaro Varga
Priadkač, pradiar, spriadač...

viac informácií

Názov workshopu: Priadkač, Pradiar, Spriadač

Autor: Jaro Varga

Miesto: Turčianska galéria v Martine – Stále ţivá expozícia

workshopy s autorom: 24.11.2023 14.00 – 17.00

workshop: Priadkač 25.11.2023 14.00 – 17.00

workshop: Pradiar 28.11.2023 14.00 – 17.00

workshop: Spriadač Otvorenie výstavy: 29.11.2023 o 17.00h

Sprievodné podujatie – performance Martin Talaga

Participatívna inštalácia Jara Vargu v stálej expozícii Turčianskej galérie nadväzuje na problematiku kontramonumentu pre mesto Martin, ktorý sa oproti klasickým pomníkom neustále mení, vyzýva k interakcii, namiesto utešovania provokuje, nie je posvätným, nevytvára kult osobnosti ale je otvorený k vlastnému narúšaniu. Ústrednou témou udalosti sa stáva rozpletanie národného mýtu v nadväznosti na diela Martina Benku (*1888 – †1971). Autor reaguje na zabudnuté príbehy a osobnosti našich dejín, ako napríklad kontroverznú postavu švajčiarskeho výtvarného teoretika a slovakofila Williama Rittera (*1867 – †1955), ktorý o Benkovi napísal prvú rozsiahlu monografiu vo francúzštine, no pre svoj pôvod a otvorený homosexuálny vzťah vybočoval z tradičných naratívov národných dejín a ideológie bývalého totalitného reţimu. Do dialógu tieţ vstupuje obraz Priadka, 1935-1940 od Ţelmíry Duchajovej-Švehlovej (*1880 – †1955), prvej akademicky vzdelanej maliarky, ktorej diela sa vymykali zámerom Slovenskej výtvarnej moderny a v duchu neskorého stredoeurópskeho impresionizmu sa autorka sústredila skôr na svoj intímny pohľad do prostredia malomesta a vidieckej krajiny. Ako médium na tvorbu kontramonumentov si autor Jaro Varga volí nevýtvarný materiál tradičných syrových korbáčikov. Tie sa postupným rozpletaním (folklórneho ornamentu) stávajú opäť novými cestičkami k našej histórii s arómou rurálneho prostredia, v ktorom vznikali. Autor vyzýva k spolupráci na sochárskych dielach aj širokú verejnosť, ktorá sa môţe zapojiť do spoločného dialógu o zabudnutých osobnostiach nášho mesta a dopĺňať tak stálu expozíciu galérie.

Adam Galko, kurátor Turčianskej galérie v Martine

výstava potrvá do: 24/02/2024

 

DystopianMonuments

DYSTOPIAN MONUMENTS

viac informácií

vernisáž výstavy: 7/9/2023

výstava trvala do: 21/10/2023

hlavný organizátor: Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
spoluorganizátori: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw
kurátori: Adam Galko, Renata Pacyna Andrzej Kosowski
autori: Filip Bielek, Anna Bujak, Lucia Čarnecká, Marcin Derda, Grażyna Jaskierska, Martin Hrvol, Šimon Chovan, Pavel Karous, Patrik Kovačovský, Andrzej Kosowski, Elżbieta Leszczyńska-Szlechcic, Wojtek Małek, Tomek Opania, Martin Piaček, Urszula Urbanik, Alexandra Smolková, Michal Staszczak
vizuálna identita: Kristína Rábeková

Medzinárodná výstava DYSTOPIAN MONUMENTS predstavuje výber diel súčasných autorov a autoriek prevažne mladej a strednej generácie zo Slovenska, Česka a Poľska, ktoré reagujú na tému dystópie. Na sochárske diela, objekty a inštalácie tak môžeme nazerať napríklad prostredníctvom príbehov o blízkej či ďalekej budúcnosti postavenej zo zvyškov, odpadov našej civilizácie. Môžeme v nich tiež nachádzať určité chyby súčasnej spoločnosti, konflikty, prepojenia medzi človekom a prírodou ale aj možnosti technologického pokroku a jeho odvrátenej strany v podobe potláčanej humanity. Výstava tak predstavuje súčasné diela ako „nemých“ svedkov dnešných čias alebo pamätníky spoločnosti pre budúcnosť.

img_324a4a325bcc1dae789dc0e1a38303a7_800_0_0_0_auto

Fraňo Štefunko - Tretí rozmer premenlivej doby

viac informácií

vernisáž výstavy:25/5/2023

výstava trvala do: 25/8/2023

Výstava Fraňa Štefunka (1903 – 1974), predstavuje súborné dielo sochára, zakladateľa slovenskej sochárskej moderny, ktorého tvorba sa začala odvíjať od začiatku 30. rokov minulého storočia. Malé plastiky, portréty osobností, ale aj návrhy na monumentálne diela vo verejnom priestore reflektujú príbeh jedného človeka na pozadí veľkých národných dejín a politických zmien.
Rodák z Vlčkoviec pri Trnave prichádza v roku 1932 po absolvovaní úžitkovej sochárskej tvorby na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe do Martina, kde vo svojom ateliéri začína modelovať prvé osobnosti národnej histórie.
Jeho tvorba tak reflektuje dejiny od prvej Československej republiky cez obdobie Slovenského štátu, Národného povstania, po obdobie normalizácie v novom totalitnom zriadení. Príbeh sochára však nie je len trojrozmerným modelom dejinných udalostí. Ukazuje aj príbeh sochárskeho hľadania od moderného tvaru, ovplyvneného českým sociálnym civilizmom, po rôzne výrazy realizmu.
Výstava tiež približuje sochárske dielo cez témy ovplyvnené okrem verejných zákaziek aj vlastným zanietením a osudom autora. Dobové kontexty tak sprevádzajú priateľstvá s osobnosťami slovenskej kultúry, úprimný vzťah sochára k slovenskej poézii, ľudovému umeniu, zapálenie pre tvorbu verejného priestoru, ako aj účasť autora v povstaní a vyrovnávanie sa s tragickými udalosťami svetovej vojny.
Prezentácia rozsiahleho diela poodhaľuje osobnosť Fraňa Štefunka ako sochára, portrétistu, priekopníka trojštvrtinovej figúry, monumentalistu, medailéra ale aj človeka, ktorý zhmotňoval svoj príbeh na pozadí rýchlo meniacej sa doby.

„Vekom si človek navykne na všetko reagovať po sochársky – pomaly a neskoro.“
-Fraňo Štefunko, 18.3.1943
________________________________________________________

Kurátori: Adam Galko, Patrik Krajčovič
Architektúra výstavy: Jakub Tóth, Martin Kubina
Grafický dizajn: Barbora Bohušová
3D skeny: Mário Nguyen
Spoluorganizátor: Galéria Jána Koniarka v Trnave
Diela zo zbierok: Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica, Slovenské národné múzeum, Galéria mesta Bratislavy, Galéria Jána Koniarka, Stredoslovesnká galéria v Banskej Bystrici, Galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Turčianska galéria v Martine, súkromné zbierky
________________________________
Hudobný hosť: Hudba z marsu
________________________________
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom výstavy.
Výstava je realizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a primátora mesta Martin Jána Danka.

1200x600

Výstava dvoch zreštaurovaných olejomalieb

viac informácií

Pozývame Vás na
výstavu dvoch zreštaurovaných olejomalieb
———————–

na dreve od neznámeho autora z obdobia rokov 1700 až 1750:
Žena s košíkom vajec
Pri kolovrate

————-
Výstava potrvá od 2. 5. – 30. 6. 2023
Diela reštauroval Mgr. Štefan Kocka.
Súčasťou výstavy je dokumentácia postupov reštaurovania diel.
Reštaurovanie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

1200x600 socha v meste

Socha v meste IX.

viac informácií

Projekt Turčianskej galérie v Martine, ktorý reflektuje verejný priestor mesta Martin a jeho historické stopy. V rámci umeleckých rezidencií vytvárajú prizvaní/né autori/ky diela, ktoré môžu mať podobu dočasného objektu, prednášky alebo performance. kurátor a kurátorka: Adam Galko, Ivana Rumanová autori a autorka: Pavel Karous, Ľubica Kobová, Jaro Varga

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Program na stiahnutie tu:

309875533_542577474340571_174875545730645574_n-1200x600

Jozef Vongrej / Krajina detstva

viac informácií
Výstava martinského umeleckého
pedagóga, tvorcu medzinárodnej súťaže a výstavy detskej
výtvarnej tvorby Bienále fantázie
Jozef Vongrej / Krajina detstva
trvanie výstavy: 23.2.-13.5.2023
kurátorka: Jarmila Kováčová
výstava potrvá do: 13.5.2023
tlačová správa na stiahnutie tu: