Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
0001/2015 ochrana objektu I.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.2001 9.1.2015 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 9.1.2015
0002/2015 Aktual.stránok TG v rámci proj.Muzeum 2015 70,00 € Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.2012 9.1.2015 DECUS,s.r.o. Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica 31604447 9.1.2015
0003/2015 Stravné lístky na 1/2015, 155 kusov 511,50 € 11K114053/ŽSK 9.1.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 9.1.2015
0004/2015 Mobil.mes.popl.1/2015 Kraľ.,Torma,TG 81,06 € Mandátna zmluva z 5/2007 14.1.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.1.2015
0005/2015 VUCNET za 1/2015 66,00 € 20.1.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 20.1.2015
0006/2015 Nájom budova 1/2015,výťah 1/2015 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 20.1.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 20.1.2015
0007/2015 pokuta poplachy z pultu PCO 12/2014 33,19 € 21.1.2015 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 21.1.2015
0008/2015 Oprava EZS v budove TG,doprava 60,00 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 6/2015 23.1.2015 Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 22600965 23.1.2015
0009/2015 výroba okrúhlej pečiatky 21,60 € 9/2015 26.1.2015 Mstyle s.r.o. Nadsadie 5540/15, 036 01 Martin 47397381 26.1.2015
0010/2015 kancel.papier 10 bal, euroobaly 3 32,08 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 7/2015 26.1.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 26.1.2015
0011/2015 Správa internetovej stránky za 1/2015 20,00 € 1/2015 2.2.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 2.2.2015
0012/2015 Grafické práce -reklamné tabule JASED,OC TULIP 100,00 € 3/2015 2.2.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 2.2.2015
0013/2015 Graf.práce k vvstavám IN OPTIMA FORMA,KONTINUUM 160,00 € 4/2015 2.2.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 2.2.2015
0014/2015 stravné lístky na 2/2015, 188 kusov 658,00 € 11K114053/ŽSK 3.2.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 3.2.2015
0015/2015 Nájom budova 2/2015,,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 5.2.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 5.2.2015
0016/2015 Tlač reklamných tabúľ pre JASED,OC TULIP 190,00 € 5/2015 5.2.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 5.2.2015
0017/2015 Tlač Banner, plagáty A2,A3 IN OPTIMA FORMA,KONTINUUM 160,00 € 10/2015 5.2.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 5.2.2015
0018/2015 Telef.poplatky pevné linky za 1/2015 11,88 € 11.2.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.2.2015
0019/2015 vodné za 1/2015,stočné,zrážky 113,14 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 11.2.2015 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 11.2.2015
0020/2015 odber tepla za 1/2015 doplatok 292,95 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 11.2.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 11.2.2015
0021/2015 Výroba redakčného príspevku v TV Severka, KONTINUUM 50,00 € 12/2015 12.2.2015 Slov Media Group s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava 46889299 12.2.2015
0022/2015 Mobil hovory 1/mes.popl.2/Kraľovanský,Torma,TG 114,65 € Mandátna zmluva z 5/2007 17.2.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.2.2015
0023/2015 VUCNET za 2/2015 66,00 € 17.2.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.2.2015
0024/2015 Tlač pozvánok,katal.IN OPTIMA,FORMA,KONTINUUM,vstupenky,vstupenky 580,80 € 11/2015 17.2.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 17.2.2015
0025/2015 Mobilný lefón SAMSUNG Galaxy ACE - Torma 0905543960 17,10 € Mandátna zmluva z 5/2007 19.2.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 19.2.2015
0026/2015 poplatok SKNIC turiecgallery.sk 18.3.-17.3.2016,17.3.2016 22,68 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 24.2.2015 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 24.2.2015
0027/2015 stravné lístky za 3/2015,190 ks 665,00 € 11K114053/ŽSK 3.3.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 3.3.2015
0028/2015 Prevádzka turiecgallery 1.3.15-28.2.16 48,00 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 4.3.2015 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 4.3.2015
0029/2015 Nájom budova 3/15,,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 4.3.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 4.3.2015
0030/2015 Kurátorské práce k výstave V.Stašík/text do katalógu 300,00 € 13/2015 4.3.2015 Mgr. Kristína Zvedelová,PhD. Čulenova 202, 038 43 Kláštor pod Znievom 44071442 4.3.2015
0031/2015 Ubytovanie 4-5-6.2.a 26.2.-27.2,daň mestu za ubytovanie 66,99 € 8,14/2015 4.3.2015 Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa 00196851 4.3.2015
0032/2015 Kontrola HP,tlaková skúška,meranie pretlaku 2015 161,86 € 16/2015 5.3.2015 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Poľná 5, 036 01 Martin 36002747 5.3.2015
0033/2015 Telef.poplatky-pevné linky 2/2015 11,51 € 9.3.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.3.2015
0034/2015 Tlač pozvánky Vojtech Stašík 150 ks 30,73 € 15/2015 10.3.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.3.2015
0035/2015 Odber tepla-doplatok za 2/2015 310,99 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.3.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.3.2015
0036/2015 VUCNET za 3/2015 66,00 € 17.3.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.3.2015
0037/2015 mobil hov.3/mes.popl.4/2015 Kraľovanský,Torma,TG 131,78 € Mandátna zmluva z 5/2007 17.3.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.3.2015
0038/2015 Knižka Vojtech Stašík 20 ks Krása a zmysel otázok 120,00 € 21/2015 19.3.2015 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. Škultétyho 1, 036 01 Martin 36418404 19.3.2015
0039/2015 Správa a údržba internetovej stránky za 2/2015 20,00 € 1/2015 19.3.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 19.3.2015
0040/2015 tlač katalógu Vojtech Stašík 150 ks 666,00 € 18/2015 19.3.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 19.3.2015
0041/2015 Banner, tlač plagátu 5 ks V.Stašík 156,00 € 20/2015 23.3.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 23.3.2015
0042/2015 Výroba prísp.TV SEVERKA-V.Stašík a Umelecká beseda 50,00 € 27.3.2015 Slov Media Group s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava 46889299 27.3.2015
0043/2015 Reklama mena TG OC TULIP 15.2.2015-15.2.2016 760,00 € 27.3.2015 Runica Slovakia, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 36421031 27.3.2015
0044/2015 Správa internetovej str. za 3/2015 20,00 € 1/2015 1.4.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 1.4.2015
0045/2015 Licencia graf.manuál použ.Loga TG 290,00 € 1.4.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 1.4.2015
0046/2015 Stravné lístky na 4/2015,172 kusov 602,00 € 11K114053/ŽSK 2.4.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 2.4.2015
0047/2015 Dopln.služba ochrana obj. za II.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.2001 7.4.2015 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 7.4.2015
0048/2015 Nájom budova 4/15,,výťah 4/2015 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 7.4.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.4.2015
0049/2015 SW OFFICE,Prenájom GSM brány I.Q 2015 158,00 € 17/2015 8.4.2015 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 8.4.2015
0050/2015 EW NOD 2PC/2r,,GSM brána B260 298,80 € 23/2015 8.4.2015 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 8.4.2015
0051/2015 odber tepla za 3/2015 doplatok 126,05 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.4.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.4.2015
0052/2015 telef.poplatky pevné linky za 3/2015 11,65 € 9.4.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.4.2015
0053/2015 Reprodukcie diel M.Galandu predaj k 25.3.2015 5 ks 63,02 € 15.4.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 15.4.2015
0054/2015 Komis.predaj Obraz a svetlo 1 ks 10,46 € 15.4.2015 Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o. Bojnická 10, 830 00 Bratislava 17311462 15.4.2015
0055/2015 VUCNET za 4/2015 66,00 € 20.4.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 20.4.2015
0056/2015 mobil hov.3/mes.popl.4/Kraľovanský,Torma,TG 127,34 € Mandátna zmluva z 5/2007 20.4.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 20.4.2015
0057/2015 Miestny poplatok za komunálny odpad 2015 354,03 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 28.4.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 28.4.2015
0058/2015 papier,dvojhárky,lepidlo... 47,74 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 22/2015 28.4.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 28.4.2015
0059/2015 Správa a údržba internetovej stránky za 4/2015 20,00 € 1/2015 28.4.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 28.4.2015
0060/2015 Členský príspevok RGS za rok 2015 100,00 € 28.4.2015 Rada galérii Slovenska Riečna 1, 815 13 Bratislava 30853231 28.4.2015
0061/2015 Prezutie pneumatík na letné,prehliadka MT 942 CK renault 84,00 € 25/2015 4.5.2015 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 4.5.2015
0062/2015 Grafické spracovanie potlače tričiek "Noc múzeí a galérií" 25,00 € 28/2015 4.5.2015 ZZOOM, s.r.o. Kukučínova 425/1, 036 01 Martin 47222107 4.5.2015
0063/2015 Farebná tlačiareň Minolta,Diaľkový ovládač 84,00 € 27/2015 4.5.2015 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 4.5.2015
0064/2015 Údržba telef.ústredne,,RAM 2GB 146,28 € 24/2015 4.5.2015 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 4.5.2015
0065/2015 Stravné lístky 173 ks na máj 2015 605,50 € 11K114053/ŽSK 5.5.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 5.5.2015
0066/2015 Licencia na premietanie filmu M.Galanda "Portréty,epizóda M.Galandu 74,40 € 34/2015 7.5.2015 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 7.5.2015
0067/2015 Mobil hov.4/mes.popl.5/Kraľovanský,,Torma,,TG 135,02 € Mandátna zmluva z 5/2007 7.5.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 7.5.2015
0068/2015 telefónne poplatky 4/2015 pevné linky 12,01 € 7.5.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.5.2015
0069/2015 Nájomné 5/2015,budova,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 7.5.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.5.2015
0070/2015 Tlač pozvánky Pocta Galandovi 250 ks 85,92 € 26/2015 7.5.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 7.5.2015
0071/2015 Kancel.materiál,toaletný papier 72 ks 134,72 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 29/2015 7.5.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 7.5.2015
0072/2015 odber tepla za 4/2015 doplatok 288,42 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 11.5.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 11.5.2015
0073/2015 magnety TG 200 ks, M. Galanda 400 ks 432,00 € 35/2015 13.5.2015 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 13.5.2015
0074/2015 papierové tašky s potlačou M.Galanda 250 ks 143,40 € 13.5.2015 Green Print Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín 46587993 13.5.2015
0075/2015 Grafický papier 100 ks paspart. M.galanda 175,00 € 38/2015 13.5.2015 Umelecké potreby Thurzova 431/2, 036 01 Martin 41243277 13.5.2015
0076/2015 sieťotlačové sitá,tričká na potlač 50 ks, Noc múzeí a galérií 192,00 € 31/2015 19.5.2015 COLOPRINT s.r.o Čsl. Armády 1, 036 01 Martin 31578888 19.5.2015
0077/2015 redakč.prísp.v TV SEVERKA POCTA GALANDOVI 50,00 € 42/2015 20.5.2015 Slov Media Group s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava 46889299 20.5.2015
0078/2015 Tlač pexesa 700 ks s motívom M.Galanda 1 176,00 € 37/2015 20.5.2015 Tlačiareň P+M,s.r.o. Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 46008535 20.5.2015
0079/2015 el.osviežovač Aiewick 2 ks 11,04 € 32/2015 21.5.2015 BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 36227901 21.5.2015
0080/2015 Ubytovanie 14.5.-15.5./6/,15.5.-16.5. /10 osôb/POCTA GALANDOVI,popl.mestu ubytovanie 208,00 € 39/2015 26.5.2015 Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa 00196851 26.5.2015
0081/2015 Výroba veľkoplošných puzle 8 ks 528,00 € 30/2015 26.5.2015 EUROCOMPANY,Marián Horváth ul. sv. Cyrila a Metoda 1/A, 038 61 Vrútky 33774617 26.5.2015
0082/2015 Vystúpenie členov ŠKO na vernisáži POCTA GALANDOVI 15.5.2015 200,00 € 36/2015 28.5.2015 ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCESTER Dolný Val 47, 010 01 Žilina 00228672 28.5.2015
0083/2015 Uverejnenie článku o TG v Živote Turca 139,50 € 43/2015 2.6.2015 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra 35790253 2.6.2015
0084/2015 Zlaté stránky prezentácia TG r.2015 150,00 € 2.6.2015 MEDIATEL,spol.s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 2.6.2015
0085/2015 Tlač katalógu POCTA GALANDOVI 400 ks 2 340,00 € 3.6.2015 COFIN, a.s. Hájnikova 30, 080 06 Ľubotice 31690378 3.6.2015
0086/2015 Ubytovanie,doprava ZSC 4.9.-6.9. Paríž /3 osoby 400,00 € 44/2015 3.6.2015 Pro ART gency J. Mazúra 30, 036 01 Martin 37976281 3.6.2015
0087/2015 vodné31.1.-22.5.15,stočné 644,24 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 3.6.2015 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 3.6.2015
0088/2015 Nájom budova 5/2015,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 3.6.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 3.6.2015
0089/2015 stravné lístky na 6/2015, 209 ks 731,50 € 11K114053/ŽSK 5.6.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 5.6.2015
0090/2015 odber tepla za 5/2015 doplatok 139,46 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 5.6.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 5.6.2015
0091/2015 licencia na premietanie dokumenru o M.galandovi 74,40 € 34/2015 5.6.2015 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 5.6.2015
0092/2015 telef.popl.pevné linky za 5/2015 11,77 € 10.6.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.6.2015
0093/2015 mobil hovory 5/mes.popl.6/Kraľovanský,Torma,,TG 110,10 € Mandátna zmluva z 5/2007 11.6.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 11.6.2015
0094/2015 Údržba a správa inter.str.5/2015 20,00 € 1/2015 15.6.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 15.6.2015
0095/2015 Výroba banner,plagát Pocta Galandovi,reklama 15.5-23.8. MHD 484,00 € 40/2015 15.6.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 15.6.2015
0096/2015 Výroba banner výstava ĽUDO LETTRICH 72,00 € 45/2015 24.6.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 24.6.2015
0097/2015 Ubytovanie,doprava ZSC Paríž 4.-9.6.2015 /3 osoby/ 80,00 € 44/2015 29.6.2015 Pro ART gency J. Mazúra 30, 036 01 Martin 37976281 29.6.2015
0098/2015 stravné lístky na 7/2015, 180 ks 630,00 € 11K114053/ŽSK 2.7.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 2.7.2015
0099/2015 ochrana objektu za III.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.2001 2.7.2015 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 2.7.2015
0100/2015 Nájom budova 7/2015,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 6.7.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 6.7.2015
0101/2015 odber tepla za 6/2015 doplatok 110,50 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 7.7.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 7.7.2015
0102/2015 Propagácia TG na web.str. 10.7.-31.12.2015 50,00 € Zmluva o poskytovaní reklamných služieb zo dňa 31.3.2014 48/2015 17.7.2015 Miloslav Búchala-Štúdio VMB Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 30499399 17.7.2015
0103/2015 Kancelársky materiál /papier,zakladače,lepiace pásky,,, 153,40 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 46/2015 9.7.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 9.7.2015
0104/2015 telefónne poplatky 6/2015 11,50 € 10.7.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.7.2015
0105/2015 Správa a údržba internetovej stránky 6/2015 20,00 € 1/2015 13.7.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 13.7.2015
0106/2015 Mobil hov.6/mes,popl.7/ Kraľovanský,Torma,TG 112,64 € Mandátna zmluva z 5/2007 15.7.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.7.2015
0107/2015 Tlač fotoreprodukcií 25 ks /prezentácia TG/ 420,00 € 47/2015 23.7.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 23.7.2015
0108/2015 Reštaurovanie 4 diel M. Galanda zbierky maľby z TG 500,00 € Zmluva o reštaurovaní zo dňa 15.6.2015 30.7.2015 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 30.7.2015
0109/2015 Správa a údržba internetovej stránky za 7/2015 20,00 € 1/2015 31.7.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 31.7.2015
0110/2015 Stravné lístky na 8/2015, 165 ks 577,50 € 11K114053/ŽSK 6.8.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.8.2015
0111/2015 Nájom budova 8/,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 6.8.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 6.8.2015
0112/2015 pevné linky za 7/2015 11,45 € 10.8.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.8.2015
0113/2015 odber tepla za 7/2015 doplatok 80,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.8.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.8.2015
0114/2015 Mobil mes.popl 8/ .,hovorné 7/ ,Torma,,Kraľovanský 103,84 € Mandátna zmluva z 5/2007 10.8.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 10.8.2015
0115/2015 Prehliadka pred STK,Záves výfuku,žiarovka 82,20 € 49/2015 28.8.2015 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 28.8.2015
0116/2015 Kontrola brzd.systému Renaul MT 942 CK 104,82 € 51/2015 28.8.2015 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 28.8.2015
0117/2015 Preklad do katalógu K.Kállay angl. 60,00 € 52/2015 2.9.2015 Michal Vongrej SHAMROCK Thurzova 1, 036 01 Martin 37759540 2.9.2015
0118/2015 Nájom budova 9/2015,výťah 9/2015 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 4.9.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 4.9.2015
0119/2015 Tlač katalógu 400 ks K.Kállay Súvislosti 1 188,00 € 55/2015 4.9.2015 Tlačiareň P+M,s.r.o. Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 46008535 4.9.2015
0120/2015 Grafické práce K.Kállay,banner,pozv. plagát katalóg 800,00 € 53/2015 4.9.2015 Ďurík Peter Podhorská 4, 036 01 Martin 1021791386 4.9.2015
0121/2015 Odber tepla za 8/2015 doplatok 80,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.9.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.9.2015
0122/2015 Tlač fotografií Karol Kállay 70 ks 1 659,00 € 57/2015 10.9.2015 Malek Creative, s.r.o. Hodžova 3829/8, 036 01 Martin 36806510 10.9.2015
0123/2015 Výroba banneru 1 ks JÁN MRÁZ 72,00 € 50/2015 10.9.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 10.9.2015
0124/2015 Banner, tlač plagátov Karol Kállay 234,00 € 56/2015 10.9.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 10.9.2015
0125/2015 telef.poplatky pevné linky za 8/2015 12,00 € 10.9.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.9.2015
0126/2015 Tlač pozvánok Karol Kállay 200 ks 66,24 € 54/2015 10.9.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.9.2015
0127/2015 stravné lístky na 9/2015, 168 ks 588,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 11.9.2015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 11.9.2015
0128/2015 Redakčný prísp. v TV SEVERKA K.Kállay,A.Augustín 60,00 € 58/2015 16.9.2015 Slov Media Group s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava 46889299 16.9.2015
0129/2015 Mobil hovory za 8/mes.popl. 9/Kraľovanský,Torma,TG 97,47 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.9.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.9.2015
0130/2015 Komis.predaj publikácia M.Galanda RUŽOVÝ AKT 37,80 € 24.9.2015 Juraj Štefuň-GEORG Bajzova 11, 010 01 Žilina 30577225 24.9.2015
0131/2015 Tlač plagátov program na 9/2015 20,02 € 59/2015 24.9.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 24.9.2015
0132/2015 Kontajnery s vekom 44 ks 537,08 € 60/2015 25.9.2015 AUER Packaging Slovakia Kukučínova 1336, 024 01 kysucké Nové Mesto 4517290 25.9.2015
0133/2015 Komis.predaj reprodukcie diel M.Galanda 12 ks 162,02 € 28.9.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 28.9.2015
0134/2015 Komis.predaj kalendár 2016 M.GalaNDA 3 KS 16,87 € 28.9.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 28.9.2015
0135/2015 Ochrana majetku dopl.služba IV.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 1.10.2015 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 1.10.2015
0136/2015 Penová výplň do preprávok 4 balíky,TG VLP 80,20 € 67/2015 5.10.2015 SECUPACK s.r.o Pražáková 510/51, 619 00 Brno 28287592 5.10.2015
0137/2015 Zabezpečenie zbierk.fondu III.etapa,materiál,služby 2 637,00 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 5.10.2015 Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 22600965 5.10.2015
0138/2015 Nájom budovy 10/2015,výťah,Grant MK SR Umenie hrou 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 5.10.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 5.10.2015
0139/2015 Ubytovanie E.SHILO /Z papiera vystr. 10.9.-4.10.15 200,00 € 62/2015 5.10.2015 Padych František-Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 036 01 Martin 30498473 5.10.2015
0140/2015 Manipulačný vozík skladový 136,19 € 66/2015 8.10.2015 EMPRO, s.r.o. Lazaretská 8, 811 08 Bratislava 44562195 8.10.2015
0141/2015 Kancel. mater./papier,zakladače,lepidlá,bloky,popisovače 263,15 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 61/2015 9.10.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 9.10.2015
0142/2015 Nožnice,bal.páska,lepiaca páska,špagát... 55,13 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 61/2015 9.10.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 9.10.2015
0143/2015 Odber tepla za 9/2015 doplatok 50,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.10.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.10.2015
0144/2015 Telef.poplatky pevné linky za 9/2015 11,42 € 9.10.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.10.2015
0145/2015 Školenie vodičov refer.vozidiel,Torma Kraľovanský,Hríb 48,60 € 68/2015 9.10.2015 Ján KOLNÍK,súkromná autoškola Nálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany 33577404 9.10.2015
0146/2015 Mobil mesač. popl.10/hovory 9/ Kraľovanský,Torma,TG 111,08 € Mandátna zmluva z 5/2007 9.10.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 9.10.2015
0147/2015 Kontrola požiarnej ochrany štvrťročná 100,00 € 12.10.2015 Ondrej Holienčík-ELKO Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto 10975217 12.10.2015
0148/2015 Farebný toner do farebnej tlačiarne 87,95 € 12.10.2015 CAMEA computer systems,a.s. Sabinovská 67, 080 01 Prešov 36468924 12.10.2015
0149/2015 stravné lístky na 10/2015, 228 ks 798,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 12.10.2015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 12.10.2015
0150/2015 Komis.predaj Monografia M.Galanda 5 ks 275,00 € 13.10.2015 Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo Pallas Nitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany 31121870 13.10.2015
0151/2015 správa a údržba internetovej stránky za 8,9/2015 40,00 € 1/2015 19.10.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 19.10.2015
0152/2015 Rukavice pracovné 2,,čistiace prostriedky 43,68 € 70/2015 19.10.2015 BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 36227901 19.10.2015
0153/2015 Poistné majetok,zodpov.,Auto PZP,havar. 757,39 € 19.10.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 19.10.2015
0154/2015 Tlač katalógu MIMO TELA Jana Hojstričová,Palo Macho 300 ks 600,00 € 63/2015 21.10.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 21.10.2015
0155/2015 Tlač pozvánky TO BE CONTINUED 220 ks 50,40 € 69/2015 22.10.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 22.10.2015
0156/2015 Výkresy,lepidlá,bal.papier...UMENIE HROU 87,64 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 64/2015 26.10.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 26.10.2015
0157/2015 Popisky k dielam TO BE CONTINUM 78,00 € 74/2015 26.10.2015 Malek Creative, s.r.o. Hodžova 3829/8, 036 01 Martin 36806510 26.10.2015
0158/2015 Výkresová skriňa 3 ks, A1 1 654,92 € 27.10.2015 AKD s.r.o. Česká 1715/33, 924 01 Galanta 44865058 27.10.2015
0159/2015 Grafický papier Tiziano 66 ks-TO BE CONTINIED 115,63 € 71/2015 3.11.2015 Umelecké potreby Thurzova 431/2, 036 01 Martin 41243277 3.11.2015
0160/2015 Baner výstava IN MEDIA ART 120x240 72,00 € 65/2015 3.11.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 3.11.2015
0161/2015 Baner 1 ks,Plagáty A1 5 ks, TO BE CONTINUED 180,00 € 73/2015 3.11.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 3.11.2015
0162/2015 Vlajky SR,EU ŽSK 3 ks 50,40 € 75/2015 3.11.2015 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok 43930824 3.11.2015
0163/2015 Nájom 11/výťah,budova VLP,,spoluf.ŽSK 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 5.11.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 5.11.2015
0164/2015 Telefónne poplatky za 10/2015 pevné linky 11,50 € 9.11.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.11.2015
0165/2015 Odber tepla za 10/2015 doplatok 150,96 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.11.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.11.2015
0166/2015 Stravné lístky na 11/2015, 199 ks 696,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 9.11.2015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 9.11.2015
0167/2015 Výkresová skriňa A1-3 kusy GRANT MK SR 1 346,40 € 9.11.2015 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava 36268518 9.11.2015
0168/2015 Mobil 10-11/15 Kraľovanský,poplaš.inf.,Torma,TG 109,09 € Mandátna zmluva z 5/2007 10.11.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 10.11.2015
0169/2015 Tlač propagač.materiálov 300,00 € 82/2015 12.11.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 12.11.2015
0170/2015 Prehliadka tlakových nádob v kotolni TG 105,43 € 78/2015 18.11.2015 REVIMONT-DG, s.r.o. 111, 038 04 Bystrička 36415103 18.11.2015
0171/2015 Kontrola EPS za rok 2015 180,00 € 19.11.2015 Ondrej Holienčík-ELKO Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto 10975217 19.11.2015
0172/2015 Preklad textov do anglického jazyka o M-Galandovi projekt Google ART 112,50 € 77/2015 23.11.2015 Michal Vongrej SHAMROCK Thurzova 1, 036 01 Martin 37759540 23.11.2015
0173/2015 Výroba magnetiek M.Galanda 400 ks 288,00 € 81/2015 25.11.2015 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 25.11.2015
0174/2015 Komis.predaj Monografia M.Galanda 2 ks 110,00 € 2.12.2015 Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo Pallas Nitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany 31121870 2.12.2015
0175/2015 Monitor 24 Philips 243V5LHAB 118,85 € 2.12.2015 Partner Smart s.r.o Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava 46452630 2.12.2015
0176/2015 Nájom výťah za 12/15,budova 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 3.12.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 3.12.2015
0177/2015 Pastely,orezávače,uhlíky...tvor.dielne UMENIE HROU,materiál tvorivé dielne UMENIE hrou 1 007,62 € 93/2015 7.12.2015 Umelecké potreby Thurzova 431/2, 036 01 Martin 41243277 7.12.2015
0178/2015 Vodné 23.5.-24.11.2015,stočné 947,50 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 7.12.2015 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 7.12.2015
0179/2015 Telef.popl.pevné linky 11/2015 11,48 € 7.12.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.12.2015
0180/2015 Tlač pozvánok O.Krýslová 250 ks 66,00 € 90/2015 8.12.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 8.12.2015
0181/2015 Komis.predaj Kalendár 2016 M.Galanda 78,76 € 8.12.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 8.12.2015
0182/2015 Kancel.materiál, toalet.papier 235,20 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 84/2015 9.12.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 9.12.2015
0183/2015 Odber tepla doplatok za 11/2015 233,89 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.12.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.12.2015
0184/2015 Mobil hov.11/mes.popl.12/Kraľ.,popl.,Torma,TG 101,12 € Mandátna zmluva z 5/2007 9.12.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 9.12.2015
0185/2015 Vzdel.tréning Vzdelávanie dospelých v galériách 26-27.11.2015 30,00 € 9.12.2015 Nadácia-centrum súčasného umenia Bratislava Kozia 11, 811 03 Bratislava 30845165 9.12.2015
0186/2015 Tlač katalógu O.Krýslová-KRAJINA SLOVENSKO 350 ks 865,20 € 91/2015 10.12.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.12.2015
0187/2015 tlač katalógu TO BE CONTINUED II, 300 ks 1 173,60 € 85/2015 10.12.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.12.2015
0188/2015 údržba a správa internetovej stránky za 10,11,12/2015 60,00 € 1/2015 10.12.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 10.12.2015
0189/2015 Reštaurovanie diel M.Galandu 5 diel 2 200,00 € Zmluva o reštaurovaní zo dňa 15.6.2015 11.12.2015 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 11.12.2015
0190/2015 Stravné lístky na 12/2015, 205 ks 717,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 11.12.2015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 11.12.2015
0191/2015 Preklady textov do angl.jaz. Google ART 171,00 € 86/2015 11.12.2015 Michal Vongrej SHAMROCK Thurzova 1, 036 01 Martin 37759540 11.12.2015
0192/2015 Grafický papier,výrez pasparty82 ks 225,00 € 96/2015 11.12.2015 Umelecké potreby Thurzova 431/2, 036 01 Martin 41243277 11.12.2015
0193/2015 Grafické práce-oizvánka,banner,plagát,katalóg TO BE CONTINUED ii 600,00 € 72/2015 11.12.2015 Mgr.art.Marek Kianička-KAMEO Kadnárova 37, 831 51 Bratislava 45955760 11.12.2015
0194/2015 grafické práce pozv.banner,plagát,katalóg O.Krýslová 550,00 € 87/2015 14.12.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 14.12.2015
0195/2015 Redakč.prísp.TV SEVERKA O.Krýslová vernisáž,zhod.r.2015 100,00 € 94/2015 16.12.2015 Slov Media Group s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava 46889299 16.12.2015
0196/2015 Banner na výstavu Ľ.Štúr 72,00 € 83/2015 16.12.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 16.12.2015
0197/2015 Banner,plagát MIMO TELA,Grant MK SR,,ŽSK,,VLP 102,00 € 88/2015 16.12.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 16.12.2015
0198/2015 Banner,plagát, O.Krýslová GRANT MK SR,,ŽSK,,VLP 102,00 € 89/2015 16.12.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 16.12.2015
0199/2015 Kancelárska stolička MANAGER čierna 1 ks 89,00 € 99/2015 17.12.2015 JJ-Nábytok, s.r.o Dolný Turček 274, 038 48 Turček 46629386 17.12.2015
0200/2015 Rámové lišty M.Galanda 289,00 € 80/2015 18.12.2015 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 18.12.2015
0201/2015 Výmena čelného okna RENAULT MT 942 CK 16,00 € 18.12.2015 AUTONA s.r.o Hurbanova 29, 036 01 Martin 31598048 18.12.2015
0202/2015 Kontrola prednej nápravy Renault MT 942 CK 15,96 € 100/2015 21.12.2015 AUTONA s.r.o Hurbanova 29, 036 01 Martin 31598048 21.12.2015
0203/2015 Zobraz.valec XEROX WCM118-výmena,tlač.-kopírka 185,40 € 101/2015 21.12.2015 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 21.12.2015
0204/2015 Barový stolík SAMMY 5 ks,,poštovné,balné 311,39 € 92/2015 28.12.2015 Loviu, s.r.o. Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 45851948 28.12.2015
0205/2015 Ubytovanie vernisáž J.Hojstričová,P.macho 9-10.12.15, ,popl.mestu 30,00 € 95/2015 28.12.2015 Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa 00196851 28.12.2015
0206/2015 Odvysielanie príspevku v TV SEVERKA Potancuj ma 2x, 17.12.2015 50,00 € 97/2015 28.12.2015 Slov Media Group s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava 46889299 28.12.2015
0207/2015 Tlač brožúry Slovenský svet vizuálneho umenia 400 ks 900,00 € 98/2015 29.12.2015 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 29.12.2015
0208/2015 Vodné 25.11.-31.12.2015, stočné 193,18 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 31.12.2015 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 31.12.2015
0209/2015 Odber tepla za 12/2015 329,47 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 31.12.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 31.12.2015
0210/2015 Telef.poplatky pevné linky za 12/2015 13,60 € 31.12.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 31.12.2015
0211/2015 Mobil hovorné 12/TG, Torma,Kraľovanský,popl. 25,16 € Mandátna zmluva z 5/2007 31.12.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 31.12.2015
0212/2015 Odber elektriky za rok 2015 -559,09 € Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 31.12.2015 Stredosl. energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 31.12.2015
0001/2015 ochrana objektu I.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.2001 9.1.2015 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 9.1.2015
WP Data Tables