Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH (nie sme platcami DPH) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
1/2018 Ochrana majetku 1. štvrťrok 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 9.1.2018 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 9.1.2018
2/2018 Stravné lístky - pracovník 1/2018,GGFS - stravné lístky - zamestnávateľ 1/2018,GGFS - stravné lístky - sociálny fond 1/2018 469,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 9.1.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 9.1.2018
3/2018 Správa a údržba výpočtovej techniky, tonery, kábel, betéria 109,70 € 86/2017 10.1.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 10.1.2018
4/2018 Pagáče oškvarkové 6,44 € 84/2017 10.1.2018 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 10.1.2018
5/2018 Aktualizácia podstránok na www.muzeum.sk 120,00 € Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk č. 2017 TGMT zo dňa 11.9.2017 10.1.2018 Ing. Milan Šoka Švermova 53,974 04 Banská Bystrtica 33861129 10.1.2018
6/2018 Telefóny 1/2018 44,40 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.1.2018 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.1.2018
7/2018 Tepovanie sedacej súpravy 20,00 € 7/2018 19.1.2018 KILTER s.r.o. Turčiansky Peter, 038 41 Turčiansky Peter 47071524 19.1.2018
8/2018 Nájomné, nájomné výťah 1/2018 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 23.1.2018 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 23.1.2018
9/2018 Vlajky SR, EU, ŽSK 53,04 € 5/2018 23.1.2018 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok 43930824 23.1.2018
10/2018 Renovácia parkiet 377,06 € 4/2018 24.1.2018 Ing. Jozef Bokor SYMPARKETT MARTIN Plachého 65, 036 01 Martin 40659801 24.1.2018
11/2018 Nálepka, graf. práce 93,60 € 3/2018 24.1.2018 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 24.1.2018
12/2018 Hlina 39,60 € 1/2018 26.1.2018 SVING SK, spol. s.r.o. Nimnická cesta 1032, 020 01 Púchov 36299227 26.1.2018
13/2018 Stravné 2/2018 434,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 5.2.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 5.2.2018
14/2018 Práce na budove TG 601,20 € 15/2018 5.2.2018 Martin Bandýk Turčiansky Peter 54, 038 41 Košťany nad Turcom 43461191 5.2.2018
15/2018 Vyrezané pasparty 110,88 € 11/2018 5.2.2018 Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI Vajanského nábr. 9, 811 02 Bratislava 41875036 5.2.2018
16/2018 Banner P. Tóth 105,60 € 10/2018 5.2.2018 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 5.2.2018
17/2018 Pozvánka 35. výročie 94,63 € 06/2018 5.2.2018 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 5.2.2018
18/2018 Popisky so stálej expozície 39,60 € 14/2018 5.2.2018 DOUBLE P, s.r.o. Pestovateľská 3, 821 04 Bratislava 31384641 5.2.2018
19/2018 Správa a údržba výpočtovej techniky,Kubicomp - tonery 162,60 € 9/2018 2.2.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 2.2.2018
20/2018 Kamera JVC GZ-R435W (DKP 1056/2018) 240,08 € 17/2018 7.2.2018 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava 36562939 7.2.2018
21/2018 Internet Magio 1/2018 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 7.2.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.2.2018
22/2018 Telefónne poplatky pevné linky 1/2018 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 8.2.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.2.2018
23/2018 Nájomné, nájomné výťah 2/2018 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 8.2.2018 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 8.2.2018
24/2018 Servis Renault Master 248,00 € 13/2016 8.2.2018 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 8.2.2018
25/2018 Občerstvenie 35. výročie 477,50 € 16/2018 12.2.2018 Andrej Maťovčík, Café Gallery Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin 44061242 12.2.2018
26/2018 Teplo 1/2018 207,35 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 13.2.2018 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 13.2.2018
27/2018 Komis. predaj - reprodukcie diel 11,25 € 13.2.2018 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 13.2.2018
28/2018 Telefóny 1/2018 45,06 € Mandátna zmluva z 5/2007 13.2.2018 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 13.2.2018
29/2018 Turiecgallery.sk - transfer (.sk doména) 14,28 € 13.2.2018 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928 13.2.2018
30/2018 turiecgallery_ 1(The Hosting) 35,92 € 13.2.2018 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928 13.2.2018
31/2018 Čistiace prostriedky 104,78 € 18/2018 21.2.2018 BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská streda 36227901 21.2.2018
32/2018 Poplatok 4,20 € 21.2.2018 Slovenská komora exekútorov Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava 35659718 21.2.2018
33/2018 prevádzka a servis serveru pre Bienále fantázie 266,00 € 22.2.2018 Brown, s.r.o. Tematínska 8, 851 05 Bratislava 45862052 22.2.2018
34/2018 Servis Renault Master 551,00 € 20/2018 23.2.2018 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 23.2.2018
35/2018 Katalóg - Stále živá expozícia 467,16 € 12/2018 28.2.2018 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 28.2.2018
36/2018 Poplatok - € 1.3.2018 Slovenská komora exekútorov Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava 35659718 1.3.2018
37/2018 Kancelárske potreby 148,56 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 19/2018 1.3.2018 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 1.3.2018
38/2018 Správa a údržba výpočt. techniky,kazety do plotra,káble, valec, HDD 406,00 € 23/2018 1.3.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 1.3.2018
39/2018 Rámovanie, paspartovanie 432,00 € 2018/SNG 2.3.2018 Slovenská národná galéria Riečna 1, 815 13 Bratislava 164712 2.3.2018
40/2018 Stravné 3/2018 518,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 5.3.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 5.3.2018
41/2018 Telefónne poplatky - pevné linky 2/2018 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 5.3.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 5.3.2018
42/2018 Internet Magio 2/2018 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 6.3.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.3.2018
43/2018 Teplo 2/2018 527,62 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.3.2018 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.3.2018
44/2018 Telefóny 2/2018 45,86 € Mandátna zmluva z 5/2007 8.3.2018 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 8.3.2018
45/2018 Nájomné, nájom výťah 3/2018 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 2.3.2018 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 2.3.2018
46/2018 Nákup kníh 1 125,20 € 22/2018 6.3.2018 Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o. Bojnická 10, 830 00 Bratislava 17311462 6.3.2018
47/2018 Internetová doména www.bienalefantazie.sk,Brown - internetová doména www.bienalefantazie.sk 15,00 € 7.3.2018 Brown, s.r.o. Tematínska 8, 851 05 Bratislava 45862052 7.3.2018
48/2018 Kontrola a servis požiarnych prístrojov 226,25 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 14.3.2018 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky 36002747 14.3.2018
49/2018 Zhotovenie registračnej aplikácie BF 2018 1 500,00 € Zmluva o dielo 5/2017 zo dňa 22.12.2017 14.3.2018 MultiTalent A. Hlinku 4, 900 84 Báhoň 46364587 14.3.2018
50/2018 Pagáče vernisáž J. Galanda 7,86 € 21/2018 22.3.2018 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 22.3.2018
51/2018 Grafické a programovacie práce na web stránke a jej spustenie na hostingu majiteľa 400,00 € Dodatok č. 1 zo dňa 31.10.2017 ku Zmluve o dielo č. 2/2017 zo dňa 9.10.2017 28.3.2018 Jakub Kňažek - DžejKej P.O. Hviezdoslava 17/13, 018 51 Nová Dubnica 48079081 28.3.2018
52/2018 Členský príspevok za členstvo v Rade galérií Slovenska 100,00 € 27.3.2018 Rada galérií Slovenska Riečna 1, 815 13 Bratislava 30853231 27.3.2018
53/2018 Elektronické stravovacie poukážky 472,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 4.4.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 4.4.2018
54/2018 Nájomné, nájom výťah 4/2018 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 5.4.2018 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 5.4.2018
55/2018 Pevné linky 3/2018 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115271/01 zo dňa 16.1.2001 6.4.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.4.2018
56/2018 Správa a údržba výpočtovej techniky 91,96 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 5.4.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 5.4.2018
57/2018 Internet Magio 3/2018 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 9.4.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.4.2018
58/2018 Za vytvorenie a zverejnenie dokumentov Turčianskej galérie v MT na webovej stránke za roky 2013-2018 499,99 € 24/2018 10.4.2018 FIVE DIMENSION s.r.o. Pod Krásnom 9789, 036 01 Martin 31421407 10.4.2018
59/2018 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 10.4.2018 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 10.4.2018
60/2018 Dodávka tepelnej energie za marec 2018 438,10 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.4.2018 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.4.2018
61/2018 Inštalácia telefónnej zásuvky 12,00 € 28/2018 10.4.2018 TELESYSTEM, s.r.o. Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin 36423106 10.4.2018
62/2018 Pneuservis 110,16 € 25/2018 12.4.2018 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 12.4.2018
63/2018 Hovorné 3/2018, mesačný poplatok 2/2018 45,88 € Mandátna zmluva z 5/2007 12.4.2018 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 12.4.2018
64/2018 Školenie - Ochrana osobných údajov podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. - 12.4.2018 0,00 € 26/2018 12.4.2018 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 12.4.2018
65/2018 Komisionálny predaj - reprodukcia diel 23,24 € 18.4.2018 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 18.4.2018
66/2018 Odborné odstavenie výmenikovej stanice v budove. 18,00 € 24.4.2018 Revimont - DG, s.r.o. Bystrička 111, 03804 Bystrička 36415103 24.4.2018
67/2018 Propagácia Bienále fantázie 2018 v mesačníku Fľak. 500,00 € 26.4.2018 VEEM, s.r.o. J. Fraňa 16, 03601 Martin 36390518 26.4.2018
68/2018 Krása slovenského skla. 27,49 € 32/2018 30.4.2018 Kníhkupectvo GOLEM Partizánska 1870/15, Lučenec 984 01 41247914 30.4.2018
69/2018 Elektronické stravovacie poukazy. 500,00 € 2.5.2018 GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto 47079690 2.5.2018
70/2018 Správa a údržba výpočtovej techniky, Xerox kotúč, papier rolka, kazeta hp, renovácia tonera, oprava počítača, HDD WD. 409,28 € 27/2018, 30/2018 3.5.2018 Kubicomp, s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 3.5.2018
71/2018 Obálky c.5 1 bal, obal závesný Pedaflex 30 ks, spony listové 2 bal., zvýrazňovače 6 bal.. 64,93 € 33/2018 3.5.2018 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 3.5.2018
72/2018 Aktualizovanie webovej stránky za mesiac 4/2018. 27,00 € 7.5.2018 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 7.5.2018
73/2018 Tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFPM477fdw 409,05 € 35/2018 7.5.2018 Partner Rentail s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava 2 48127124 7.5.2018
74/2018 Tepelná energia 4/2018. 48,01 € 7.5.2018 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 7.5.2018
75/2018 Nájomné 5/2018. 500,00 € 7.5.2018 Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 7.5.2018
76/2018 Internet Magio 4/2018 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 10.5.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.5.2018
77/2018 Telefónne poplatky - pevné linky 4/2018 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115293/01 zo dňa 16.1.2001 5.3.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 5.3.2018
78/2018 Hovorné 4/2018, mesačný poplatok 5/2018 44,66 € Mandátna zmluva z 5/2007 10.5.2018 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 10.5.2018
79/2018 Kancelárske potreby 9,01 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 10.5.2018 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 10.5.2018
80/2018 1. Jozef Jankovič - Plynutie času / Flow of time (Juraj Mojžiš) 2 ks 2. Milan Paštéka - Uhol odvahy (Juraj Mojžiš) 3. Miroslav Cipár (Ivan Jančár) 4. Design. Art dizajn. (František Burian a kolektív) 5. John Ruskin a příroda (Karel Stibral, Bohuslav Binka, Naďa Johanisová) 6. Scénografia (Milan Ferenčík, Andrej Maťašík (zostavovateľ)) 168,04 € 31/2018 11.5.2018 Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin 11.5.2018
81/2018 1. Ako maliari vidia svet (Katarína Kosánová, Andrea Gregušová, Nataša Štefunková (ilustrátor)) 2. Vincent Hložník – Posolstvá a vízie (Ľudovít Petránsky) 3. Príbeh vlákna (Zora Mintalová Zubercová) 4. Recepty starých mistrů (Barbora Hřebíčková) 5. Přímluva za současnost (Norbert Schmidt) 6. Anatomie pro výtvarníky - Člověk (András Szunyoghy, György Fehér) 7. Anatomie pro výtvarníky – Zvířata (András Szunyoghy, György Fehér) 8. Algorithms in Art (Magda Stanová) 9. Albín Brunovský - Maliarske dielo (Daniel Brunovský, Viera Radziwill-Anoškinová, Martin Vančo) 10. Matematika a Mona Lisa (Bülent Atalay) 11. Způsoby vidění (John Berger) 12. Světový street art (Garry Hunter) 13. Estetika (Brigita Ptáčková, Karel Stibral) 14. Deň za dňom samota (Marian Váross) 15. Záhadné muzeum 16. Monogramista T. D (Dezider Tóth) 17. Proč obrazy nepotřebují názvy (Ondřej Horák, Jiří Franta) 18. Grafika & maľba (Kolektív autorov) 374,80 € 31/2018 11.5.2018 Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin 11.5.2018
82/2018 Licencia Martina Benku. 71,71 € 14.5.2018 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9 14.5.2018
83/2018 AJ verzia webovej stránky. 280,00 € 40/2018 16.5.2018 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 16.5.2018
84/2018 Oprava Renault Master - brzdy. 946,46 € 38/2018 16.5.2018 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 16.5.2018
85/2018 Predplatenie kreditu - portál cre.sk. 0,00 € 18.5.2018 Slovenská komora exekútorov Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava 35659718 18.5.2018
86/2018 Ubytovanie Ľubomír Podušel - kurátor výstavy Miroslava Knapa. 35,00 € 42/2018 28.5.2018 Padych František - Penzión Čierna Pani Kuzmányho 24, Martin 03601 30498473 28.5.2018
87/2018 Správa a údržba výpočtovej techniky, ESET internet security upgrade, ZyXEL ES, Patch kábel. 151,63 € 4.6.2018 Kubicomp, s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 4.6.2018
88/2018 Elektronické stravovacie poukazy. 600,00 € 5.6.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava 47079690 5.6.2018
89/2018 Nájomné, služby za výťah 6/2018. 500,00 € 6.6.2018 Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 6.6.2018
90/2018 Pagáče. 23,58 € 41/2018 6.6.2018 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 97101 Prievidza 31561802 6.6.2018
91/2018 Vodné, stočné. 793,99 € 6.6.2018 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 03601 Martin 36145327 6.6.2018
92/2018 Aktualizácia webu 5/2018. 27,00 € 6.6.2018 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 6.6.2018
93/2018 Internet magio 5/2018. 18,94 € 8.6.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.6.2018
94/2018 Pevné linky 5/2018. 14,00 € 8.6.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.6.2018
95/2018 Boxové skrine. 422,40 € 45/2018 8.6.2018 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 81106 44413467 8.6.2018
96/2018 Kurátorstvo Dušan Voštenák. 150,00 € 43/2018 8.6.2018 Ing. Alena Voštenáková - Emócia Antona Bernoláka 2201/24, 010 01 Žilina 37093797 8.6.2018
97/2018 Toaletný papier. 10,80 € 44/2018 11.6.2018 Banchem, s.r.o. Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda 36227901 11.6.2018
98/2018 Tepelná energia 5/2018 - preplatok. -87,20 € 8.6.2018 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03680 Martin 36403016 8.6.2018
99/2018 Mesačný poplatok 6/2018, hovorné 5/2018. 44,46 € 8.6.2018 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina 37808427 8.6.2018
100/2018 Banner na výstavu 2600 x 2600. 105,60 € 37/2018 11.6.2018 Francesca creation, s.r.o. Robotnícka 29, 03601 Martin 36385867 11.6.2018
101/2018 Lokalizácia poruchy na telefónnom pripojení + oprava. 33,60 € 46/2018 13.6.2018 TELESYSTÉM, s.r.o. Nám. S.H. Vajanského 1, 03601 Martin 36145327 13.6.2018
102/2018 Zreštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov podľa Zmluvy o reštaurovaní č. 1/2017. 6000,00 € 19.6.2018 Jarmila Tarajčáková - Art & Restoration Komenského 583/3, 058 01 Poprad 44881835 19.6.2018
103/2018 Školenie o predpisoch na zistenie OPP pre zamestnancov, vedúcich zamestnancov + overenie vedomostí testovacou skúškou, odborná príprava zamestnancov zaradených do protipožiarnej hliadky. Cvičný poplach + evakuácia + zdolávanie požiaru typu B. 110,00 € 47/2018 20.6.2018 Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 03861 Turčianske Kľačany 43883192 20.6.2018
104/2018 Resetovanie digitálneho záznamového zariadenia s vytvorením nových prístupov. 300,00 € 21.6.2018 JMH-TRADE s.r.o. M. R. Štefánika 4, 03601 Martin 44317905 21.6.2018
105/2018 Konfigurácia. 50,40 € 48/2018 21.6.2018 JMH-TRADE s.r.o. M. R. Štefánika 4, 03601 Martin 44317905 21.6.2018
106/2018 Auditná správa ku zabezpečovaciemu systému. 200,00 € 49/2018 21.6.2018 JMH-TRADE s.r.o. M. R. Štefánika 4, 03601 Martin 44317905 21.6.2018
107/2018 Auditná správa ku kamerovému systému. 200,00 € 50/2018 21.6.2018 JMH-TRADE s.r.o. M. R. Štefánika 4, 03601 Martin 44317905 21.6.2018
108/2018 Katalóg stála expozícia. 323,21 € 12/2018 21.6.2018 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 21.6.2018
109/2018 Plagát, banner, skladačka - stála expozícia. 103,40 € 51/2018 21.6.2018 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 21.6.2018
110/2018 Opakované školenie BOZP ved. zamestnancov a zamestnancov. 90,00 € 53/2018 22.6.2018 Mercelová Miroslava Horčičkova 6, 03852 Sučany 40305538 22.6.2018
111/2018 Maľovanie priestorov stála expozícia. 962,14 € 55/2018 26.6.2018 Martin Bandýk Turčiansky Peter 54, Košťany nad Turcom 03841 45902429 26.6.2018
112/2018 Tlač pozvánok, plagátov a3, skladačiek k výstave Reštaurovanie grafiky 17.-19. storočia. 345,00 € 56/2018 28.6.2018 Francesca creation, s.r.o. Robotnícka 29, 03601 Martin 36385867 28.6.2018
113/2018 Správa a údržba výpočtovej techniky, toner xerox m118, vga kável 15m, renovácia toner hp cb436 a. 178,80 € 2.7.2018 Kubicomp, s.r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin 36369551 2.7.2018
114/2018 Komunálny odpad. 400,22 € 2.7.2018 Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1, 036 49 Martin 2.7.2018
115/2018 Aktualizácia webovej stránky 6/2018. 27,00 € 2.7.2018 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 2.7.2018
116/2018 Dodávka tepelnej energie za mesiac jún 2018. -7,20 € 4.7.2018 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03680 Martin 4501000618 4.7.2018
117/2018 Elektronické stravovacie poukazy. 633,60 € 16.7.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava 47079690 16.7.2018
118/2018 Služby za nájom a výťah 7/2018. 500,00 € 16.7.2018 Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 16.7.2018
119/2018 Telekomunikačné služby 6/2018. 21,04 € 16.7.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 16.7.2018
120/2018 Telekomunikačné služby 6/2018. 14,00 € 16.7.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 16.7.2018
121/2018 Hovorné 6/2018, mesačný poplatok 7/2018. 44,40 € 16.7.2018 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina 37808427 16.7.2018
122/2018 Stojan na telefón. 54,36 € 60/2018 19.7.2018 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo 50975455 19.7.2018
123/2018 Servisný zásah vo výmenníkovej stanici. 21,60 € 57/2018 19.7.2018 REVIMONT-DG, s.r.o. Bystrička 111, 03804 Bystrička 33772291 19.7.2018
124/2018 Sada akvarelových farieb Umton v drevenej kazete 10 x 2,6 ml. 214,80 € 62/2018 20.7.2018 PROFI METAL spol. s r. o. Velčice 350,951 71 Sľažany 36 56 31 61 20.7.2018
125/2018 Návrh licenčnej zmluvy a zmluvy o dielo 180,00 € 65/2018 25.7.2018 JUDr. Mário Buksa, právne služby s.r.o. Červenej armády 1, 036 01 Martin 36862819 25.7.2018
126/2018 Školenie BOZP 20,00 € 67/2018 25.7.2018 Mercelová Miroslava Horčíčkova 6, 038 52 Sučany 40305538 25.7.2018
127/2018 Školenie zamestnancov - vodičov ref. vozidiel 14,40 € 58/2018 25.7.2018 BPQ, s.r.o. Vajanského nám. 2, 036 01 Martin 36650854 25.7.2018
128/2018 Školenie o predpisoch na zistenie OPP 20,00 € 66/2018 30.7.2018 Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky 43883192 30.7.2018
129/2018 Správa výpočtovej techniky, Tlačiareň HP Laser Jet, Toner, Oprava tlačiarne, sklo na skener 596,64 € 64/2018 1.8.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 1.8.2018
130/2018 elektronické stravovacie poukážky 556,80 € 3.8.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 3.8.2018
131/2018 Tričká 250 ks rôzne veľkosti. 636,00 € 68/2018 6.8.2018 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina 43909159 6.8.2018
132/2018 elektronické stravovacie poukážky 105,60 € 6.8.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 6.8.2018
133/2018 Nájomné 8/2018, nájom za výťah. 500,00 € 7.8.2018 Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 7.8.2018
134/2018 Tepelná energia 7/2018. 32,80 € 7.8.2018 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03680 Martin 36403016 7.8.2018
135/2018 Internet Magio 7/2018 16,61 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 9.8.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.8.2018
136/2018 Telefónne poplatky - pevné linky 7/2018 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115352/01 zo dňa 16.1.2001 9.8.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.8.2018
137/2018 Aktualizácia webovej stránky 7/2018. 27,00 € 10.8.2018 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 10.8.2018
138/2018 Hovorné 7/2018, mesačný poplatok 8/2018. 46,88 € 13.8.2018 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina 37808427 13.8.2018
139/2018 Toaletný papier 21,60 € 70/2018 21.8.2018 Banchem, s.r.o. Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda 36227901 21.8.2018
140/2018 Kancelársky materiál 57,53 € 54/2018 23.8.2018 Jaroslava Demáčková - Demro 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 23.8.2018
141/2018 Lepenka 132,00 € 71/2018 23.8.2018 DSSmith Turpak Obaly, a.s. Robotnícka 1, 036 01 Martin 31562116 23.8.2018
142/2018 Správa a údržba výpočtovej techniky, ESET Security, klávesnica 162,54 € 75/2018 4.9.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 4.9.2018
143/2018 Prečistenie kanalizácie, oprava nádržky WC 109,20 € 76/2018 6.9.2018 Jozef Kvočkuliak, Profit - Vodoinštalačné práce Valča 270, 038 35 37137841 6.6.2018
144/2018 Nájomné 9/2018, nájom za výťah. 500,00 € 10.9.2018 Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 10.9.2018
145/2018 Tepelná energia 8/2018. 72,80 € 10.9.2018 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03680 Martin 36403016 10.9.2018
146/2018 Internet Magio 8/2018 19,84 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 10.9.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.9.2018
147/2018 Telefónne poplatky - pevné linky 7/2018 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115363/01 zo dňa 16.1.2001 10.9.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.9.2018
148/2018 Školenie BOZP, školenie zamestnancov-vodičov refer. vozidiel 43,20 € 79/2018 11.9.2018 BPQ, s.r.o. Vajanského nám. 2, 036 01 Martin 36650854 11.9.2018
149/2018 Aktualizácia webovej stránky 8/2018. 27,00 € 80/2018 11.9.2018 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 11.9.2018
150/2018 Infoturiec od 20.7.2018 do 19.7.2019 50,00 € 81/2018 11.9.2018 Miloslav Búchala - štúdio VMB Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 30499399 11.9.2018
151/2018 Mosadzné razidlo, výseková forma 157,20 € 82/2018 11.9.2018 Coding, s.r.o Kozmonautov 35, 036 01 Martin 31639119 11.9.2018
152/2018 Ochrana majetku - švrťročný poplatok 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 13.9.2018 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 13.9.2018
153/2018 Kancelárske potreby 90,00 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 13.9.2018 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 13.9.2018
154/2008 elektronické stravovacie poukážky 585,60 € 18.9.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 18.9.2018
155/2018 Pagáče 15,72 € 73/2018 18.9.2018 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 97101 Prievidza 31561802 18.9.2018
156/2018 Právne služby a konzultácie za júl a august 2018 960,00 € Zmluva o poskytovaní právnych služieb 7/2018 zo dňa 27.7.2018 18.9.2018 JUDr. Mário Buksa, právne služby s.r.o. Červenej armády 1, 036 01 Martin 36862819 18.9.2018
157/2018 elektronické stravovacie poukážky 96,00 € 18.9.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 18.9.2018
158/2018 Hovorné 8/2018, mesačný poplatok 9/2018. 44,92 € 20.9.2018 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina 37808427 20.9.2018
159/2018 Propagačný materiál, magnetky 237,54 € 69/2018 20.9.2018 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 20.9.2018
160/2018 Školenie BOZP, školenie zamestnancov-vodičov refer. vozidiel 57,60 € 21.9.2018 BPQ, s.r.o. Vajanského nám. 2, 036 01 Martin 36650854 21.9.2018
161/2018 Právne služby a konzultácie za september 2018 600,00 € Zmluva o poskytovaní právnych služieb 7/2018 zo dňa 27.7.2018 26.9.2018 JUDr. Mário Buksa, právne služby s.r.o. Červenej armády 1, 036 01 Martin 36862819 26.9.2018
162/2018 Strech folia 26,88 € 01.10.2018 TTL, spol. s r. o. Zvolenská 20, 036 01 Martin 36145327 01.10.2018
163/2018 Správa a údržba výpočtovej techniky, tonery 617,40 € 75/2018, 84/2018 01.10.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 01.10.2018
164/2018 Kancelárske potreby 8,22 € 02.10.2018 Jaroslava Demáčková - Demro 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 02.10.2018
165/2018 Aktualizácia doplnkov webovej stránky a pludingov 151,20 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 26.6.2018 03.10.2018 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 03.10.2018
166/2018 Aktualizácia webovej stránky 9/2018. 27,00 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 26.6.2018 03.10.2018 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 03.10.2018
167/2018 Nájomné 10/2018, nájom za výťah. 500,00 € 03.10.2018 Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 03.10.2018
168/2018 Príprava prác, spustenie do prevádzky výmenníkovej stanice 84,89 € 05.10.2018 REVIMONT-DG, s.r.o. Bystrička 111, 03804 Bystrička 33772291 05.10.2018
169/2018 Tepelná energia 9/2018. 129,90 € 09.10.2018 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03680 Martin 36403016 09.10.2018
170/2018 Hovorné 9/2018, mesačný poplatok 10/2018. 45,43€ 10.10.2018 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina 37808427 10.10.2018
171/2018 Štvrťročný poplatok za ochranu majetku. 71,71 € 11.10.2018 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 11.10.2018
172/2018 Elektornické stravovacie poukazy. 820,80 € 11.10.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 11.10.2018
173/2018 Telefónne poplatky. 19,84 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115389/01 zo dňa 16.1.2001 11.10.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.10.2018
174/2018 Telefónne poplatky. 15,30 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115390/01 zo dňa 16.1.2001 11.10.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.10.2018
175/2018 Sieťky proti hmyzu. 63,84 € 15.10.2018 Jozef Varinský - Varinský 1. ČSL brigády 53, 03861 Vrútky 34490175 15.10.2018
176/2018 Aktualizácia webovej stránky - plugin. 36,00 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 26.6.2018 16.10.2018 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 16.10.2018
177/2018 Odborná ročná prehliadka systému EPS za rok 2018. 660,00€ 16.10.2018 Security systems s.r.o. Javorová 21, 917 05 Trnava 44295588 16.10.2018
178/2018 Občerstvenie BF 200,00 € 74/2018 19.10.2018 Andrej Maťovčík - Café Gallery Daxnerova 2, 036 01 Martin 44061242 19.10.2018
179/2018 Citylight 38,40 € 61/2018 19.10.2018 Francesca creation, s.r.o. Robotnícka 29, 03601 Martin 36385867 19.10.2018
180/2018 Pečiatka TG 22,80 € 72/2018 19.10.2018 Francesca creation, s.r.o. Robotnícka 29, 03601 Martin 36385867 19.10.2018
181/2018 Banner - BF 105,60 € 72/2018 19.10.2018 Francesca creation, s.r.o. Robotnícka 29, 03601 Martin 36385867 19.10.2018
182/2018 Kancelárske potreby 99,88 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 22.10.2018 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 22.10.2018
183/2018 Grafický lis 201,81 € 90/2018 25.10.2018 Miloš Sláma Polnička 189, 59 102 Žďár nad Sázavou 02289733 25.10.2018
184/2018 Školenie BOZP, školenie zamestnancov-vodičov refer. vozidiel, ochrana majetku 72,00 € 91/2018 31.10.2018 BPQ, s.r.o. Vajanského nám. 2, 036 01 Martin 36650854 31.10.2018
185/2018 Správa a údržba výpočtovej techniky, tonery 508,08 € 88/2018 05.11.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 05.11.2018
186/2018 Nájomné 11/2018, nájom za výťah. 500,00 € 06.11.2018 Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 06.11.2018
187/2018 Aktualizácia webovej stránky 10/2018. 27,00 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 26.6.2018 07.11.2018 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 07.11.2018
188/2018 Tepelná energia 10/2018. 408,90 € 09.11.2018 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03680 Martin 36403016 09.11.2018
189/2018 Rezané pasparty 37,50 € 14.11.2018 Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI Vajanského nábr. 9, 811 02 Bratislava 41875036 14.11.2018
190/2018 Pagáče 7,86 € 93/2018 14.11.2018 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 97101 Prievidza 31561802 14.11.2018
191/2018 Elektornické stravovacie poukazy. 825,60 € 14.11.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 14.11.2018
192/2018 Čistiace prostriedky 100,19 € 96/2018 14.11.2018 BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská streda 36227901 14.11.2018
193/2018 Telefónne poplatky. 19,84 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115409/01 zo dňa 16.1.2001 14.11.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 14.11.2018
194/2018 Telefónne poplatky. 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115410/01 zo dňa 16.1.2001 14.11.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 14.11.2018
195/2018 Hovorné 10/2018, mesačný poplatok 11/2018. 22,38 € 15.11.2018 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina 37808427 15.11.2018
196/2018 Kancelárske potreby 95,33 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 15.11.2018 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 15.11.2018
197/2018 Poistenie majetok, zodpovednosť,ŽSK poistenie KASKO, PZP 897,46 € 19.11.2018 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina 37808427 19.11.2018
198/2018 Vstupné školenie BOZP 30,00 € 101/2018 23.11.2018 Mercelová Miroslava Horčíčkova 6, 038 52 Sučany 40305538 23.11.2018
199/2018 Vodné, stočné. 821,46 € 26.11.2018 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 03601 Martin 36145327 26.11.2018
200/2018 Pneuservisná práca s materiálom 38,00 € 103/2018 28.11.2018 Dušan Lednický - Bianca pneu Záturčianska 66, 036 01 Martin 36145327 28.11.2018
201/2018 Vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov 300,00 € 94/2018 28.11.2018 M-Promex spol. s r. o. Kukučínova 2599, 024 01 Kysucké nové Mesto 36379034 28.11.2018
202/2018 Správa a údržba výpočtovej techniky, tonery, patch kábel, batéria 170,24 € 104/2018, 97/2018, 95/2018 30.11.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 30.11.2018
203/20018 Aktualizácia webovej stránky 11/2018. 27,00 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 26.6.2018 06.12.2018 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 06.12.2018
204/2018 Nájomné 12/2018, nájom za výťah. 500,00 € 06.12.2018 Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 06.12.2018
205/2018 činnosť technika požiarnej ochrany v zmysle ustanovení vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.o požiarnej prevencii a poradenstvo BOZP za rok 2018, školenie o predpisoch na zistenie OPP 150,00 € Mandátna zmluva zo dňa 28.03.2013 10.12.2018 Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 Turčianske Kľačany 43883192 10.12.2018
206/2018 elektronické stravovacie poukážky - vydanie 662,40 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 10.12.2018 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto 47079690 10.12.2018
207/2018 vstupné školenie zamestnanca BOZP 10,00 € 100/2018 10.12.2018 Mercelová Miroslava Horčičkova 6, 03852 Sučany 40305538 10.12.2018
208/2018 dodávka tepelnej energie za mesiac november 2018 1038,00 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 11.12.2018 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03680 Martin 36403016 11.12.2018
209/2018 hovorné za 11/2018 a mesačný poplatok za 12/2018 22,20 € Mandátna zmluva z 5/2007 11.12.2018 Žilinský samosprávny kraj Komenského č. 48, 01109 Žilina 37808427 11.12.2018
210/2018 pevné linky 12/2018 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115271/01 zo dňa 16.1.2001 12.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 12.12.2018
211/2018 internet Magio 12/2018 19,84 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 12.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 12.12.2018
212/2018 montáž a programovanie systému Jablotron, montáž a nastavenie kamerového systému 11834,60 € 105/2018 13.12.2018 Marek Horník - TELESYS Kunerad 186, 01313 Rajecké Teplice 43595219 13.12.2018
213/2018 Mobilný regálový systém - materiál 13 000,00 € 106/2018 13.12.2018 MERCATOR DMS, spol. s r. o. Jasovská 3198/3/a, 851 07 Bratislava 17327547 13.12.2018
214/2018 Mobilný regálový systém - práce 1 348,00 € 107/2018 13.12.2018 MERCATOR DMS, spol. s r. o. Jasovská 3198/3/a, 851 07 Bratislava 17327547 13.12.2018
215/2018 Materiál na reštaurovanie maľby Zima 355,00 € 108/2018 13.12.2018 Mgr. art. Štefan Kocka Skubínska cesta 3227/94, 974 09 Banská Bystrica 44408854 13.12.2018
216/2018 výroba a spustenie databázovej webovej aplikácie 1 500,00 € Zmluva o vytvorení autorského diela č. 201804001 17.12.2018 ProfiWeb, s.r.o. Chotárna 1, 036 01 Martin 47563605 17.12.2018
217/2018 Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok 3,59 € 18.12.2018 Jablotron, s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina 31645976 18.12.2018
218/2018 PC Lenovo TC, Tlačiareň HP M130a, Tlačiareň HP M426dw 916,00 € 112/2018 20.12.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 20.12.2018
219/2018 Tonery 718,20 € 110/2018 20.12.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 20.12.2018
220/2018 Kancelárske potreby 148,01 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 111/2018 20.12.2018 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 20.12.2018
221/2018 Photoshop Elements 88,50 € 113/2018 20.12.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 20.12.2018
222/2018 Správa a údržba výpočtovej techniky 45,89 € 20.12.2018 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 20.12.2018
223/2018 Výmena vypínačov na osvetlenie 40,37 € 109/2018 21.12.2018 APL ELEKTROTECHNIK s.r.o. Folkušová č. 52, 038 42 Príbovce, 44835663 21.12.2018
224/2018 Aktualizácia webovej stránky 12/2018. 27,00 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 26.6.2018 09.01.2019 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 09.01.2019
225/2018 internet Magio 12/2018 19,84 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 10.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 10.01.2019
226/2018 pevné linky 12/2018 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115287/01 zo dňa 16.1.2001 10.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 10.01.2019
227/2018 Elektrika 2018- odberné miesto 6211643 17,47 € Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 11.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36 403 008 11.01.2019
228/2018 Teplo 12/2018 368,80 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 11.01.2019 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 11.01.2019
229/2018 Elektrika 2018- odberné miesto 6211644 -204,44 € Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 11.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36 403 008 11.01.2019
WP Data Tables