Dokument Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou TG uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podniania PO a PO podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum uzavretia zmluvy
012016 Zmluva o vzájomnej spolupráci Občianske združenie Luscinia 42349656 Kollárova 40, Martin spolupráca pri organizovaní Nedeľné matiné pod obrazmi 500,00 € 31.3.2016 2.1.2016
022016 Príkazná zmluva č. 1/2016 Pavol Macho - - vedenie workshopu pri podujatí Masterclass 50,00 € 8.1.2016 7.1.2016
032016 Príkazná zmluva č. 2/2016 doc. H. PhDr. Marián Pauer, Esfiap - - príprava scenára, moderovanie, hra - Večer s legendami 200,00 € 21.1.2016 18.1.2016
042016 Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 1/2016/ÚSZŽ Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 30798868 Palisády 29, Bratislava organizovanie podujatia XXII. Ročníka Bienále fantázie 2016 0,00 € 13.5.2016 20.1.2016
052016 Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci Občianske združenie Luscinia 42349656 Kollárova 40, Martin Hudba pod obrazmi - 31.3.2016 4.2.2016
062016 Príkazná zmluva Mgr. Michal Vongrej - - preklad textov do anglického jazyka - katalóg David Javorský a Andrej Rudavský 57,00 € 16.2.2016 7.2.2016
072016 Darovacia zmluva Nadácia ART VISON 423092032 Dolná 6A, Banská Bystrica finančný dar 500,00 € 1.5.2016 9.2.2016
082016 Komisionárska zmluva - dohoda o podmienkach zastúpenia DLH Express (Slovakia), spol. s r.o. 31342876 Letisko M.R. Štefánika, Bratislava nepriame zastupovanie v colnom konaní - neučitá 10.2.2016
092016 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2016 Turčianska galéria v Martine 36145327 Daxnerova 2, Martin požičanie zbierkových predmetov v počte 18 ks - 5.5.2016 22.2.2016
102016 Licenčná zmluva č. 1/2016 Prof. Jozef Ciller - - autorské práva k dielam v počte 29 ks - neučitá 23.2.2016
112016 Licenčná zmluva č. 2/2016 akad. mal. Ever Puček - - autorské práva k dielam v počte 5 ks - neučitá 23.2.2016
122016 Príkazná zmluva č. 4/2016 Uherer Martin - - účinkovanie v programe Povedomé formy Andreja Rudavského 50,00 € 25.2.2016 23.2.2016
132016 Licenčná zmluva č. 3/2016 akad. mal. Jozef Mužila - - autorské práva k dielam v počte 41 ks - neučitá 25.2.2016
142016 Licenčná zmluva č. 1/2016 Danica Štubňová - - autorské práva k dielam v počte 108 ks - neučitá 26.2.2016
152016 Licenčná zmluva č. 11/2016 Akad. mal. Dušan Kállay - - autorské práva k dielam v počte 5 ks - neučitá 26.2.2016
162016 Licenčná zmluva č. 12/2016 akad. Mal. Kamila Štanclová - - autorské práva k dielam v počte 9 ks - neučitá 26.2.2016
172016 Licenčná zmlua č. 13/2016 Rafet Jonuzi - - autorské práva k dielam v počte 2 ks - neučitá 26.2.2016
182016 Licenčná zmluva č. 4/2016 Ivan Riabič - - autorské práva k dielam v počte 158 ks - neučitá 26.2.2016
192016 Licenčná zmluva č. 6/2016 Gita Matisová - - autorské práva k dielam v počte 3 ks - neučitá 26.2.2016
202016 Licenčná zmluva č. 7/2016 Ing. Peter Matis - - autorské práva k dielam v počte 9 ks - neučitá 26.2.2016
212016 Príkazná zmluva č. 8/2016 Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. - - odborné posúdenie prác a udeľovanie cien na Bienále fantázie 2016 100,00 € 7.4.2016 4.4.2016
222016 Príkazná zmuva č. 9/2016 Mgr. art. Marek Kokoška - - odborné posúdenie prác a udeľovanie cien na Bienále fantázie 2016 100,00 € 7.4.2017 4.4.2016
232016 Príkazná zmluva č. 10/2016 Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. - - činnosť v rámci výstavného projektu Číselná krajina 400,00 € 13.5.2016 6.4.2016
242016 Darovacia zmluva Ing. Vladimír Vrtiak - - finančný dar 1 500,00 € neučitá 14.4.2016
252016 Zmluva o spolupráci Ing. Vladimír Vrtiak - - spolupráca pri zabezpečení výskumu diela Jozefa Vrtiaka 1 500,00 € 09/2017 14.4.2016
262016 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely Mgr. Barbara Irwin Sitar - - vypožičanie diel na výstavu Krajina Slovensko - Oľga Krýslová 0,00 € 30.9.2016 19.042016
272016 Zmluva o spolupráci OZ PRO ART AGENCY 37976281 J. Mazúra 30, Martin spolupráca pri realizácii Bienále fantázie 2016 0,5 € z každého lístka 30.6.2016 20.4.2016
282016 Zmluva o dielo Peter Klaudiny, s.r.o. 47593440 J. Mazúra 12, Martin zhotovenie umeleckého diela - interaktívneho prostredia k výstave Číselná krajina 2 200,00 € 10.5.2016 21.4.2016
292016 Zmluva o dielo č. 2/2016 Ivan Bíly - - vytvorenie umeleckého diela k Bienále fantázie 600,00 € 4.5.2016 26.4.2016
302016 Zmluva o propagácii a areklame Miroslav Búchala - Štúdio VMB 30499399 Nábrežná 11/44, Vrútky natočenie, spracovanie a dodanie videofilmu z jednotlivých podujatí 30 € - 40 € neučitá 29.4.2016
312016 Príkazná zmluva č. 11/2016 Eva Svobodová - - odborné práce 210,00 € 1.9.2016 30.4.2016
322016 Zmluva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 36252417 Študentská 2, Trnava Martinsko-Turčianskoteplicko 97,92 € - 3.5.2016
332016 Zmluva o spoluprci pri používaní a prevádzke webu umenia Slovenská národná galéria 164712 Riečna 1, Bratislava spolupráca pri využívaní Webu umenia - neučitá 9.5.2016
342016 Komisionárska zmluva Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 17311462 Bojnická 10, Bratislava predaj knižných publikácií Karol Plicka - 30.6.2016 18.5.2016
352016 Komisionárska zmluva Martin Juraj Oscitý - - predaj pohľadníc - 3.7.2016 18.5.2016
362016 Zrušenie zmluvy o výpožičke Mgr. Barbara Irwin Sitar - - výstava Krajina Slovensko - Oľga Krýslová - 27.5.2016 27.5.2016
372016 Príkazná zmluva č. 12/2016 Marián Lepieš - - činnosť v rámci podujatia Kultúrny program na vernisáži výstavy 6. bienále voľného výtvarného umenia 2016 50,00 € 7.7.2016 6.6.2016
382016 Príkazná zmluva č. 13/2016 Marián Kramár - - činnosť na podujatí Kultúrny program na vernisáži výstavy 6. bienále voľného výtvarného umenia 2016 50,00 € 7.7.2016 6.6.2016
392016 Zmluva dielo č. 3/2016 doc. H. PhDr. Marián Pauer, Esfiap - - vytvorenie umeleckého diela "Spracovanie textov do skladačky Legends of Slovakia" 500,00 € 30.6.2016 9.6.2016
402016 Zmluva o spolupráci Slovenská výtvarná únia - Dostojevského rad 2, Bratislava spolupráca pri výstave s názvom Bienále SVU 320,00 € 18.9.2016 21.6.2016
412016 Zmluva o spolupráci Gustáv Hegedüš - - spolupráca pri výstave Krajina Zem - Gustáv Hegedüš - 16.10.2016 21.6.2016
422016 Zmluva o dielo č. 4/2016 Mirosla Búchala - - vytvorenie umeleckého diela k projektu Connections 250,00 € 15.7.2016 30.6.2016
432016 Komisionárska zmluva Slovenská výtvarná únia 178535 Dostojevského rad 2, Bratislava predaj katalógov 6. Bienále voľného výtvarného umenia - 18.9.2016 6.7.2016
442016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-510-00534 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14,Bratislava Connections 3 500,00 € 31.5.2017 12.7.2016
452016 Príkazná zmluva č. 14/2016 doc. H. PhDr. Marián Pauer, Esfiap - - činnosť v rámci výstavného projektu Súvislosti - Karol Kállay 100,00 € 5.8.2016 27.7.2016
462016 Zmluva o spolupráci Akadémia vzdelávania Martin 441074 Malá Hora 3, Martin spolupráca pri realizácii dvoch denných táborov 100,00 € 26.8.2016 1.7.2016
472016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-142-01741 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14,Bratislava Kameň a sklo 1 500,00 € 31.5.2017 14.7.2016
482016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-142-01706 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14,Bratislava Povedomé formy - Pocta Andrejovi Rudavskému 1 500,00 € 30.9.2016 15.7.2016
492016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-142-01727 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14,Bratislava Číselná krajina 4 500,00 € 30.9.2016 15.7.2016
502016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-162-02160 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14,Bratislava TUK 2016 3 000,00 € 31.5.2017 15.7.2017
512016 Kúpna zmluva č. 1/2016 Zuzana Graus Rudavská - - nákup umeleckých diel 10 000,00 € 6.8.2016 6.8.2016
522016 Licenčná zmluva Zuzana Graus Rudavská - - autorské práva na diela - neučitá 8.8.2016
532016 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2016 Mesto Martin ........ Námestie S. H. Vajanského 1, Martin výpožička zbierkových predmetov v počte 3 ks - 20.10.2016 17.8.2016
542016 Zmluva o spolupráci Fotoklub Karola Plicku, o.z. - Hviezdoslavova 5, Martin spolupráca pri výstave s názvom Fotografia 2016 - 30.11.2016 5.9.2016
552016 Zmluva č. 0790/SK/2016 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 30798868 Palisády 29, Bratislava Putovná výstava Bienále fantázie 2016 1 000,00 € 31.1.2017 8.9.2016
562016 Komisionárska zmluva Fotoklub Karola Plicku, o.z. - Hviezdoslavova 5, Martin predaj katalógov Fotografia 2016 - 13.11.2016 21.9.2016
572016 Zmluva o spolupráci doc. H. PhDr. Marián Pauer, Esfiap - - spolupráca pri výstave Connection - Karol Kállay - 15.12.2016 30.9.2016
582016 Zmluva o dielo č. 6/2016 Mgr. Miroslav Haľák, PhD. - - kurátorské práce k výstave Kameň a Sklo 500,00 € 29.11.2016 4.10.2016
592016 Zmluva o dielo č. 7/2016 Ivan Bíly - - vytvorenie umeleckého diela k projektu Kame a sklo - grafický návrh katalógu, pozvánky, bannera, plagátu 238,00 € 10.11.2016 4.10.2016
602016 Licenčná zmluva Liptovská galéria P. M. Bohúňa 36145238 Tranovského 3, Liptovský Mikuláš licencia k obrazovým reprodukciám od Mikuláša Galandu - neučitá 24.10.2016
612016 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2016 Muzeum umění Olomouc 45079950 Denisova 47, Olomouc vypožičanie zbierkového premetu v počte 1 ks - 30.4.2017 5.10.2016
622016 Príkazná zmluva č. 16/2016 Ivan Bíly - - činnosť v rámci výstavného projektu Trienále umenia knihy 2016 200,00 € 16.11.2016 2.11.2016
632016 Príkazná zmluva č. 15/2016 Robert Makar - - činnosť v rámci výstavného projektu Trienále umenia knihy 2016, kurátorské práce 400,00 € 29.11.2016 2.11.2016
642016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14,Bratislava Reštaurovanie kresieb M. Galandu, A. Weisz Kubínčana a starej grafiky TGM 5 000,00 € 30.9.2017 18.11.2016
652016 Zmluva č. 1/2016 Turčianske kultúrne stredisko v Martine 36145335 Divadelná 656/, Martin spolupráca na podujatí Vajanského Martin 2017 - krajské kolo - 10.5.2017 4.11.2016
662016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05219 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14,Bratislava Povedomé formy Andreja Rudavského 5 000,00 € 30.9.2017 8.11.2016
672016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05213 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14,Bratislava Umenie hrou III 1 500,00 € 31.5.2017 8.11.2016
682016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-05209 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14,Bratislava Reštaurovanie maľby zo zbierok Turčianskej galérie 3 000,00 € 30.9.2017 8.11.2016
692016 Zmluva o reštaurovaní č. 1/2016 Mgr. art. Erika Benická - - Reštaurovanie malieb 3 115,00 € 23.5.2017 23.11.2016
702016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-623-05296 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14,Bratislava Akvizície TG 8 000,00 € 31.1.2017 21.11.2016
712016 Licenčná zmluva č. 20/2016 Mgr. art. Rastislav Blarinec - - autorské práva k dielu - neučitá 6.12.2016
722016 Kúpna zmluva č. 3/2016 Dávid Javorský - - kúpa umeleckého diela Červená šatk 500,00 € 14.12.2016 14.12.2016
732016 Licenčná zmluva č. 21/2016 Dávid Javorský - - autorské práva - neurčitá 27.12.2016
WP Data Tables