Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
0001/2017 Ochr.obj. I.Q 2017.dopl.služ 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 16.1.2017 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 16.1.2017
0002/2017 Aktualizácia stránok *TG v Múzeum r.2017 70,00 € Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.2012 16.1.2017 DECUS,s.r.o. Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica 31604447 16.1.2017
0003/2017 Mobily mes.popl. za 1/17, Rybárová,,pev.linka,,Torma 81,06 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 17.1.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.1.2017
0004/2017 Mobilný telefón SAMSUNG GALAXY A3 2016 22,50 € 18.1.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 18.1.2017
0005/2017 1/17 Nájom budova ,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 26.1.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 26.1.2017
0006/2017 Stravné za 1/2017 563,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 26.1.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 26.1.2017
0007/2017 Dovoz výstavy COnnections z Izraela 19.1.17 610,73 € 1.2.2017 TNT Expres Worldwide spol. s.r.o. Pri starom letisku č. 14, 830 06 Bratislava 31351603 1.2.2017
0008/2017 Nájom budova 2/17,výťah 2/17 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 9.2.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 9.2.2017
0009/2017 Poskytnutie právnych služieb 4.1-30.1.17 960,00 € Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 4.1.2017 9.2.2017 JUDr. Mário Buksa, právne služby, s.r.o. Červenej armády 1, 036 01 Martin 36862819 9.2.2017
0010/2017 Internet Magio za 1/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 10.2.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.2.2017
0011/2017 Stravné lístky na 2/2017, 145 ks 507,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 10.2.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 10.2.2017
0012/2017 Výroba tabule Otváracie hodiny 11,88 € 1/2017 10.2.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 10.2.2017
0013/2017 Toner Lexmark 325DN 35,00 € 2/2017 15.2.2017 Digimat, s.r.o. V. Pulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 15.2.2017
0014/2017 Odber tepla za 1/2017 doplatok 908,13 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 15.2.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 15.2.2017
0015/2017 Telef.popl. pevné linky za 1/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 15.2.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 15.2.2017
0016/2017 mobil za 1-2/17 Rybárová,,Torma,,popl.,,GSM brána 92,51 € Mandátna zmluva z 5/2007 15.2.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.2.2017
0017/2017 Nedoplatok poštovné k 31.1.17 2,30 € 16.2.2017 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 16.2.2017
0018/2017 Kancel.papier,zakladače,obaly 109,30 € 4/2017 21.2.2017 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 21.2.2017
0019/2017 Občerstvenie vernisáž 6,77 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 1.3.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 1.3.2017
0020/2017 Reštaurovanie 6-tich diel zbierky maľby Turčianskej galérie 900,00 € Zmluva o reštaurovaní 1/2016 zo dňa 23.11.2016 7.3.2017 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 7.3.2017
0021/2017 Nájomné,Nájom výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 3.3.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 3.3.2017
0022/2017 Poplatok SKNIC turiecgallery.sk,poplatok SKNIC turiecgallery.sk 16,70 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 7.3.2017 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 7.3.2017
0023/2017 Servis EZS - elektrickej zabezpečovacej signalizácie v budove TG, preprogramovanie volača 32,40 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 6/2017 7.3.2017 Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS Janošíkova 332, 036 01 Martin 22600965 7.3.2017
0024/2017 Internet Magio za 2/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 7.3.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.3.2017
0025/2017 Prevádzka turiecgallery.sk,Prevádzka turiecgallery.sk 48,00 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 7.3.2017 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 7.3.2017
0026/2017 Nastavenie tel. komunikátora 24,00 € 8.3.2017 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 8.3.2017
0027/2017 Dodávka tepla za 2/2017 445,28 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.3.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.3.2017
0028/2017 Skladačka, plagát, pozvánka - Púček - Fork.s.r.o. 135,77 € 8/2017 10.3.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.3.2017
0029/2017 Tlač pozvánok, plagátu, skladačky - Štubňa 83,46 € 9/2017 9.3.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 9.3.2017
0030/2017 Pagáčiky oškvarkové 13,52 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 5/2017 8.3.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 8.3.2017
0031/2017 Telefónne poplatky - pevné linky za 2/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 8.3.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.3.2017
0032/2017 Stravné lístky za 3/2017 574,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 8.3.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 8.3.2017
33/2017 Stravné lístky za 3/2017 31,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 8.3.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 8.3.2017
0034/2017 Kontrola PHP, hasiacich prístrojov, tlakové skúšky 227,09 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 13/2017 14.3.2017 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky 36002747 14.3.2017
35/2017 Poplatky 98,44 € 17.3.2017 TNT Expres Worldwide spol. s.r.o. Pri starom letisku č. 14, 830 06 Bratislava 31351603 17.3.2017
36/2017 Materiál na projekt UMENIE HROU III 344,17 € 12/2017 17.3.2017 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 17.3.2017
37/2017 Čistiace prostriedky 73,46 € 16/2017 24.3.2017 JUMICOL, s.r.o. Bytčická 89, 010 09 Žilina 36783943 24.3.2017
0038/2017 HDD 1TB, Switch porty a kábel UTP Cat.5 RJ45 M/RJ45M - 3m 118,30 € 15/2017 30.3.2017 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 30.3.2017
39/2017 Materiál na tvorivé workshopy k projektu Umenie hrou III 806,95 € 14/2017 28.3.2017 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 28.3.2017
40/2017 Tonery - projekt Umenie hrou III (tlač pozvánky, pre potreby workshopu) 96,40 € 19/2017 24.3.2017 Stanislav Dubovec Gen. Svobodu 700/25, 089 01 Svidník 10783041 24.3.2017
41/2017 Preplatok za rok 2016 -74,16 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 30.3.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 30.3.2017
42/2017 Tlač katalógu Ever Púček - Cesty a spomienky 121,94 € 17/2017 30.3.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 30.3.2017
43/2017 Reštaurovanie diel - M. Galanda, A.W. Kubínčan 5 000,00 € Zmluva o reštaurovaní č. 2/2016 zo dňa 23.11.2016 3.4.2017 Jarmila Tarajčáková - Art & Restoration Komenského 583/3, 058 01 Poprad 44881835 3.4.2017
44/2017 Pevné linky za 3/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 7.4.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.4.2017
45/2017 Nájom budovy za 4/2017,Mesto Martin- nájom výťah 4/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 7.4.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.4.2017
46/2017 Servis EZS, preprogramovanie volača, zaškolenie obsluhy a úprava kódov 68,40 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 22/2017 6.4.2017 Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS Janošíkova 332, 036 01 Martin 22600965 6.4.2017
47/2017 Štubňa-plagát A2,banner,plagát 100x70 117,60 € 11/2017 6.4.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 6.4.2017
48/2017 Púček-Plagát A2,Banner,Plagát 100x70 134,40 € 10/2017 24/2017 6.4.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 6.4.2017
49/2017 Etikety samolepiace 45,72 € 23/2017 10.4.2017 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 10.4.2017
50/2017 Stravné za 4/2017 500,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 19.4.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 19.4.2017
51/2017 Dodávka tepla za 3/2017 240,00 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 11.4.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 11.4.2017
52/2017 Ochrana majetku 2. štvrťrok 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 10.4.2017 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 10.4.2017
53/2017 Miestny poplatok za komunálne odpady 400,22 € 11.4.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 11.4.2017
54/2017 Mobilná linka, poplašná linka informátori,mobil ,GSM, pevné linky 4/2017 59,46 € Mandátna zmluva z 5/2007 19.4.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 19.4.2017
55/2017 Školenie zamestnancov v zmysle zákona 124/2006 Z. z. 43,20 € 19.4.2017 BPQ, s.r.o. Vajanského námestie 2, 036 01 Martin 36650854 19.4.2017
56/2017 Tepovanie kobercov 70,00 € 25/2017 19.4.2017 KILTER s.r.o. Turčiansky Peter, 038 41 Turčiansky Peter 47071524 19.4.2017
57/2017 Internet 3/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 27.4.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 27.4.2017
58/2017 Členský poplatok 2017 100,00 € 26.4.2017 Rada galérii Slovenska Riečna 1, 815 13 Bratislava 30853231 26.4.2017
59/2017 Zakladače, rozraďovač, stojan prezentačný 99,72 € 29/2017 24.4.2017 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 24.4.2017
60/2017 Skladačka Štubňa 204,00 € 27/2017 25.4.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 25.4.2017
61/2017 Katalóg Štubňa 305,35 € 32/2017 25.4.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 25.4.2017
62/2017 Katalóg Ever Púček 431,02 € 31/2017 25.4.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 25.4.2017
63/2017 Školenie Magma - Žilina 191,21 € 3.5.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 3.5.2017
64/2017 Korekčný roller, vizitkár 33,47 € 2.5.2017 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 2.5.2017
65/2017 Občeertvenie vernisáž J. Vrtiak 13,52 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 26/2017 9.5.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 9.5.2017
66/2017 Telekomunikačné služby 4/2017 23,93 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 9.5.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.5.2017
67/2017 Telefónne poplatky - pevné linky 4/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 11.5.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.5.2017
68/2017 teplo 4/2017 -14,34 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.5.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.5.2017
69/2017 Nájomné, nájom výťah 5/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 9.5.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 9.5.2017
70/2017 Stravné 5/2017 591,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 10.5.2017 GGFS s.r.o. 47079690 10.5.2017
71/2017 Poplatok školenie - Protokol, etiketa, rétorika, oblečenie 25,00 € 12.5.2017 Medzinárodný klub SR - Infocentrum MK Furdekova 5, 921 01 Piešťany 30843979 12.5.2017
72/2017 Poplašná linka - informátori, mobil,GSM, pevné linky 53,99 € Mandátna zmluva z 5/2007 12.5.2017 Žilinský samosprávny kraj 37808427 12.5.2017
73/2017 Plagáty Reštaurovanie kresby 27,04 € 17.5.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 17.5.2017
74/2017 Scanner,Kubicomp-Toner,Kubicomp-Eset - na 4 PC - 1 rok,Kubicomp-náklady budúcich období - Eset 165,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 34/2017 11.5.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 11.5.2017
75/2017 Reštaurovanie 6. diel maľby 2 100,00 € Zmluva o reštaurovaní 1/2016 zo dňa 23.11.2016 11.5.2017 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 11.5.2017
76/2017 Tlač pozvánok, plagátov, reštaurovanie maľby 207,49 € 39/2017 17.5.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 17.5.2017
77/2016 Tlač pozvánok, plagátov- reštaurovanie maľby 102,49 € 40/2017 17.5.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 17.5.2017
78/2017 Grafický papier - reštaurovanie 55,50 € 36/2017 17.5.2017 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 17.5.2017
79/2017 Grafický papier - reštaurovanie 55,50 € 37/2017 17.5.2017 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 17.5.2017
80/2017 Práce súvisiace s vydaním publikácie - Energia kresby 4 100,00 € Zmluva o dielo č. 1/2017 zo dňa 19.5.2017 19.5.2017 Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo Pallas Nitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany 31121870 19.5.2017
81/2017 Pagáče- vernisáž SZUŠ- Reminescencie 6,77 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 33/2017 30.5.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 30.5.2017
82/2017 Správa a údržba výpočtovej techniky 199,20 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 42/2017 31.5.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 31.5.2017
83/2017 Poplašná linka informátori,GSM, pevné linky,mobil 84,65 € Mandátna zmluva z 5/2007 14.6.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.6.2017
84/2017 Internet Magio 5/2017 19,66 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 7.6.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.6.2017
85/2017 Telefónne poplatky - pevné linky 5/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 7.6.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.6.2017
86/2017 Nájom výťah, nájomné 5/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 8.6.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 8.6.2017
87/2017 Teplo 5/2017 126,54 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.6.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.6.2017
88/2017 vodné, stočné 1.1.-26.5.2017 622,00 € Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 8.6.2017 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 8.6.2017
89/2017 Pozvánky - Ever Púček - finisáž 9,60 € 43/2017 9.6.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 9.6.2017
90/2017 Banner Púček 108,00 € 44/2017 9.6.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 9.6.2017
91/2017 Banner Púček - finisáž 54,00 € 24/2017 14.6.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 14.6.2017
92/2017 Pozvánky, plagát na finisáž Púček 36,79 € 35/2017 14.6.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 14.6.2017
93/2017 Banner, plagát - Púček 124,80 € 38/2017 14.6.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 14.6.2017
94/2017 Kancelársky papier 215,28 € 45/2017 19.6.2017 Tibor Varga TSV Papier 32627211 19.6.2017
95/2017 Stravné 6/2017 602,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 16.6.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 16.6.2017
96/2017 Poplašná linka -informátori, mobil,GSM, pevné linky 53,33 € Mandátna zmluva z 5/2007 26.6.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 26.6.2017
97/2017 Občerstvenie finisáž 6,77 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 48/2017 26.6.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 26.6.2017
98/2017 Pozvánky Cipár 74,40 € 53/2017 10.7.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.7.2017
99/2017 Správa a údržby výpočtovej techniky 39,84 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 10.7.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 10.7.2017
100/2017 Ochrana objektu 3. štvrťrok 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 10.7.2017 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 10.7.2017
101/2017 Internet Magio 6/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 10.7.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.7.2017
102/2017 Telefónne poplatky - pevné linky 6/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 10.7.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.7.2017
103/2017 Prečistenie kanalizačnej stúpačky 72,00 € 55/2017 11.7.2017 Jozef Kvočkuliak,PROFIT,vodoinštalačné práce Valča 270, 038 35 Valča 37137841 11.7.2017
104/2017 Nájomné,nájomné výťah 7/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 10.7.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 10.7.2017
107/2017 Stravné 7/2017 535,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 10.7.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 10.7.2017
108/2017 Plagát - vernisáž Miroslav Cipár 117,60 € 50/2017 11.7.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 11.7.2017
109/2017 Plagát joga, Kocúr, QR code 50,40 € 47/2017 11.7.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 11.7.2017
110/2017 Plagát - finisáž Púček 84,00 € 49/2017 11.7.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 11.7.2017
111/2017 Občertvenie 13,52 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 52/2017 12.7.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 12.7.2017
112/2017 Teplo 6/2017 21,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 12.7.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 12.7.2017
113/2017 Poplašná linka - informátori,služobný mobil, GSM, pevné linky 6/2017 46,56 € Mandátna zmluva z 5/2007 12.7.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 12.7.2017
114/2017 Inštálácia softvéru, USB kábel, údržba tlačiarne, toner Minolta Magicolor 94,66 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 57/2017 31.8.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 31.8.2017
115/2017 Nájomné, nájomné výťah 8/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 3.8.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 3.8.2017
116/2017 Stravné 8/2017 504,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 4.8.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 4.8.2017
117/2017 Plagáty na výstavu Karola Felixa 60,00 € 56/2017 8.8.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 8.8.2017
118/2017 Teplo 7/2017 61,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.8.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.8.2017
119/2017 Pagáče (Köhler - 2. vernisáž) 6,77 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 54/2017 8.8.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 8.8.2017
120/2017 Telefónne poplatky, pevné linky 7/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 16.8.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 16.8.2017
121/2017 Internet Magio 7/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 16.8.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 16.8.2017
122/2017 Mobil,GSM, pevné linky 44,40 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.8.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.8.2017
123/2017 Propagácia a reklama 50,00 € Zmluva o propagácií a reklame zo dňa 29.4. 2016 16.8.2017 Miloslav Búchala-Štúdio VMB Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 30499399 16.8.2017
124/2017 Projektor,Kubicomp - inštalácia projektor 222,08 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 61/2017 16.8.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 16.8.2017
125/2017 Výroba tabule Otváracie hodiny 11,88 € 60/2017 23.8.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 23.8.2017
126/2017 Stravné 9/2017 507,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 6.9.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 6.9.2017
127/2017 Internet Magio 8/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 6.9.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.9.2017
128/2017 Telefónne poplatky, pevné linky 7/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 6.9.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.9.2017
129/2017 Police biele, stoly 1 449,60 € 68/2017 12.9.2017 Marek Danek Lietava 113, 013 18 Lietava 452969901 12.9.2017
130/2017 Katalógy Cipár 743,83 € 64/2017 13.9.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 13.9.2017
131/2017 Toaletný papier 12,24 € 66/2017 8.9.2017 BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 36227901 8.9.2017
132/2017 Nájomné, nájom výťah 9/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 13.9.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 13.9.2017
133/2017 Teplo 8/2017 61,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 11.9.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 11.9.2017
134/2017 Ištalácia software,Kubicomp - kábel, papierová rolka 85,58 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 67/2017 6.9.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 6.9.2017
135/2017 Banner Cipár 108,00 € 63/2017 19.9.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 19.9.2017
136/2017 Poplašná linka - informátori, mobil, pevné linky 9/2017 44,44 € Mandátna zmluva z 5/2007 19.9.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 19.9.2017
137/2017 Plotter,Kubicomp - rolka, vreteno na rolku, prepravné náklady 1 096,80 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 59/2017 22.9.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 22.9.2017
138/2017 Koberce,páska na koberce 2 015,04 € 69/2017 22.9.2017 BRAMAPO, s.r.o. Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin 36776785 22.9.2017
139/2017 Pagáče vernisáž Cipár, Faško 13,52 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 65/2017 29.9.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 29.9.2017
140/2017 Ochrana majetku 4. štvrťrok 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 3.10.2017 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 3.10.2017
141/2017 Nájomné, nájom výťah 10/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 5.10.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 5.10.2017
142/2017 Stravné 10/2017 567,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 5.10.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 5.10.2017
143/2017 Správa a údržba výpočt. techniky, patch kábel, Eset Smart Security 320,52 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 70/2017 5.10.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 5.10.2017
144/2017 Internet Magio 9/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 9.10.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.10.2017
145/2017 Telefónne poplatky, pevné linky 9/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 9.10.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.10.2017
146/2017 Reprodukcia Galandu - Zamyslená 22,50 € 9.10.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 9.10.2017
147/2017 Teplo- 9/2017 184,58 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 12.10.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 12.10.2017
148/2017 Popl. linka - informátori, GSM, mobil, pevné linky 10/2017 44,68 € Mandátna zmluva z 5/2007 12.10.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 12.10.2017
149/2017 Záloha na tvorbu web stránky 300,00 € Zmluva o dielo č. 2/2017 16.10.2017 Jakub Kňažek - DžejKej P. O. Hviezdoslava 17/13, 018 51 nová Dubnica 48079081 16.10.2017
150/2017 Nákup osob. automobilu 12 948,00 € Kúpna zmluva zo dňa 17.10.2017 19.10.2017 A.M. PLUS, s.r.o. Športová 323, 038 41 Košťany nad Turcom 36407585 19.10.2017
151/2017 Poistenie majetok, zodpovednosť,ŽSK poistenie KASKO, PZP 887,42 € Mandátna zmluva z 5/2007 7.11.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 7.11.2017
152/2017 Správa a údržba výpočtovej techniky,tonery, Licencia MOL NL AE MS Office Standard 2016 Sngl 351,24 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 71/2017 8.11.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 8.11.2017
153/2017 Školenie na zistenie OPP,cvičný požiarny poplach 70,00 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 6.11.2017 Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky 43883192 6.11.2017
154/2017 Internet Magio 10/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 7.11.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.11.2017
155/2017 Telefónne poplatky - pevné linky 10/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 7.11.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.11.2017
156/2017 Stravné 11/2017 423,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 7.11.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 7.11.2017
157/2017 Školenie BOZP 40,00 € 7.11.2017 Mercelová Miroslava Horčičkova 6, 038 52 Sučany 40305538 7.11.2017
158/2017 Nájomné, nájom výťah 11/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 8.11.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 8.11.2017
159/2017 Teplo 10/2017 550,67 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.11.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.11.2017
160/2017 Banner Ivan Štubňa 108,00 € 72/2017 15.11.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 15.11.2017
161/2017 Pneumatiky Hyundai (4 ks) 184,80 € 21.11.2017 TTL, spol. s. r. o Zvolenská 20, 010 08 Žilina 36434582 21.11.2017
162/2017 Prehliadky tlakových nádob, skúška tesnosti tlak. nádob 359,60 € 76/2017 11.11.2017 REVIMONT-DG, s.r.o. 111, 038 04 Bystrička 36415103 11.11.2017
163/2017 Pagáče - vernisáž Fotoklub Karola Plicku 6,44 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 73/2017 23.11.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 23.11.2017
164/2017 Mobil, poplašná linka, GSM, pevné linky 44,40 € Mandátna zmluva z 5/2007 21.11.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 21.11.2017
165/2017 Pagáče vernisáž Ďurík 5,15 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 77/2017 24.11.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 24.11.2017
166/2017 Energia kresby 240 ks 3 000,00 € 27.11.2017 Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o. Bojnická 10, 830 00 Bratislava 17311462 27.11.2017
167/2017 Školenie zamestnancov- BOZP 158,40 € 75/2017 28.11.2017 BPQ, s.r.o. Vajanského námestie 2, 036 01 Martin 36650854 28.11.2017
168/2017 Platinum City Card - VLP,SYGLO - Platinum City Card - SF 180,00 € 30.11.2017 SYGLO Jána Šimka 4/12, 036 01 Martin 50574469 30.11.2017
169/2017 Priečka, maľovanie, penetrovanie, akrylovanie, výmena kartuše a páčky, elektrovrátnik, montáž - stropné lampy 1 588,00 € 29.12.2017 Martin Bandýk Turčiansky Peter 54, 038 41 Košťany nad Turcom 43461191 29.12.2017
170/2017 Svetelná rampa, rohovníky, akryl, farba, sadrokartón, kartuša, elektromateriál, doprava, odvoz a likvidácia odpadu 878,60 € 29.11.2017 Martin Bandýk Turčiansky Peter 54, 038 41 Košťany nad Turcom 43461191 29.11.2017
171/2017 Pozvánky, skladačka Ďurík,Fork - nátlačky knihy Energia kresby, vzorka Energie kresby 280,98 € 78/2017 81/2017 28.11.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 28.11.2017
172/2017 Správa a údržba výpočtovej techniky, záložny zdroj - UPS APC Power-Saving BAcck-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/5 153,84 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 79/2017 30.11.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 30.11.2017
173/2017 Školenie 120,00 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 4.12.2017 Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky 43883192 4.12.2017
174/2017 Stravné lístky 12/2017 364,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 4.12.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 4.12.2017
175/2017 Stravné 12/2017 66,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 5.12.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 5.12.2017
176/2017 Vodné, stočné 858,84 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 5.12.2017 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 5.12.2017
177/2017 Energia kresby 300,00 € 6.12.2017 Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o. Bojnická 10, 830 00 Bratislava 17311462 6.12.2017
178/2017 Telefónne poplatky - pevné linky 11/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 6.12.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.12.2017
179/2017 Internet Magio 11/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 8.12.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.12.2017
180/2017 Nájomné, nájomné výťah 12/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 8.12.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 8.12.2017
181/2017 Školenie obsluhy tlakových zariadení 80,09 € 80/2017 8.12.2017 REVIMONT-DG, s.r.o. 111, 038 04 Bystrička 36415103 8.12.2017
182/2017 Diár denný 10 ks, príjemka/výdajka 46,26 € 83/2017 7.12.2017 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 7.12.2017
183/2017 Papierové tašky 54,00 € 15.12.2017 OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, 821 05 Bratislava 35843136 15.12.2017
185/2017 Teplo 11/2017 394,12 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 15.12.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 15.12.2017
186/2017 Poplašná linka - informátori ,mobil, GSM, pevné linky 11/2017 44,46 € Mandátna zmluva z 5/2007 13.12.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 13.12.2017
187/2017 PF 2018, kalendár 2018 151,14 € 85/2017 15.12.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 15.12.2017
188/2017 Papierové tašky - € 87/2017 19.12.2017 OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, 821 05 Bratislava 35843136 19.12.2017
189/2017 Vstupné školenie zamestnancov (1 osoba) 10,00 € 88/2017 21.12.2017 Mercelová Miroslava Horčičkova 6, 038 52 Sučany 40305538 21.12.2017
190/2017 Internet Magio 12/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 8.1.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.1.2018
191/2017 Telefónne poplatky - pevné linky 12/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 8.1.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.1.2018
192/2017 Teplo 12/2017 223,93 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.1.2018 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.1.2018
193/2017 Elektrika 2017 118,44 € Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 17.1.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36 403 008 17.1.2018
194/2017 Poplašná linka - informátori ,mobil, GSM, pevné linky 12/2017 0,51 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.1.2018 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.1.2018
WP Data Tables