Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
0001/2013 Stravné lístky na 1/2013,170 ks 510,00 11K114053/ZSK 7.1.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 7.1.2013
0002/2013 Ochrana majetku za I.Q 2013 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 9.1.2013 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 9.1.2013
0003/2013 Aktualizácia stránky TG Muzeum.sk 84,00 Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.2012 16.1.2013 DECUS,s.r.o. Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica 31604447 16.1.2013
0004/2013 Mesač.popl.1/13,mobil Ing.Kraľovanský,PhDr. Kováčová, Ing.Torma,Ing. Kraľovanský,Ing. Torma 99,76 Mandátna zmluva z 5/2007 31.1.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 31.1.2013
0005/2013 VUCNET za 1/2013 94,80 31.1.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 31.1.2013
0006/2013 Nájomné budova za 1/2013 458,00 NZč.2009044 31.1.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 31.1.2013
0007/2013 Vodné,stočné,zr.voda 1.1.-18.1.213 81,05 6.7.2005 31.1.2013 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 31.1.2013
0008/2013 Oprava Renault-predná náprava,výmena pneumatík 97,27 1/2013 31.1.2013 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 31.1.2013
0009/2013 Odber tepla 1/2013-doplatok 655,01 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 7.2.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 7.2.2013
0010/2013 Telef.popl.1/2013-pevné linky 13,96 účastník ŽSK 7.2.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.2.2013
0011/2013 Stravné lístky za 2/2013, 203 ks 609,00 11K114053/ZSK 12.2.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 12.2.2013
0012/2013 VUCNET 2/2013 94,80 12.2.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 12.2.2013
0013/2013 Mobil 2/13,Ing.Kraľovanský,Ing.Torma,PhDr,Kováčová,Ing.Torma,Ing. Torma 142,79 Mandátna zmluva z 5/2007 12.2.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 12.2.2013
0014/2013 Nájomné budova za 2/2013 458,00 NZč.2009044 12.2.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 12.2.2013
0015/2013 Monitor LCD 22,Kábel UTP 114,00 3/2013 15.2.2013 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 15.2.2013
0016/2013 Správa internetovej stránky 1/2013 20,00 2/2013 18.2.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 18.2.2013
0017/2013 Poplatok SKNIC turiecgallery.sk 18.3-17.3.2014 22,68 EUW20080146 22.2.2013 DATACOM, Stanislav Pšenka Jesenského 26, 036 01 Martin 37758373 22.2.2013
0018/2013 Stravné lístky na 3/2013,172 kusov 516,00 11K114053/ZSK 4.3.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 4.3.2013
0019/2013 Správa a údržba internet stránky za 2/2013 20,00 2/2013 4.3.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 4.3.2013
0020/2013 Odber tepla 2/2013-doplatok 342,02 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 6.3.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 6.3.2013
0021/2013 Prevádzka turiecgallery.sk 1.3-28.2.2014 48,00 EUW20080146 6.3.2013 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 6.3.2013
0022/2013 Telefón. poplatky za 2/2013 14,42 účastník ŽSK 7.3.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.3.2013
0023/2013 Nájomné budova za 3/2013 458,00 NZč.2009044 7.3.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.3.2013
0024/2013 Mobily hov.2/mes.popl.3/2013 Kraľovanský,Torma,Kováčová,Ing. Torma,Ing. Torma,Kováčová 131,17 Mandátna zmluva z 5/2007 19.3.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 19.3.2013
0025/2013 VUCNET za 3/2013 94,80 19.3.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 19.3.2013
0026/2013 Perá 3 ks-Roller 6,79 žiadanka z 24.1.13 19.3.2013 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 19.3.2013
0027/2013 Výstava To be continued graf.práce,tlač pzvánky,plagátu,banner 370,00 5/2013 20.3.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 20.3.2013
0028/2013 Ochrana majetku II.Q 2013 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 3.4.2013 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 3.4.2013
0029/2013 Zdroj PC ATX 350W-počítač 832/2006 30,00 6/2013 3.4.2013 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 3.4.2013
0030/2013 Stravné lístky na 4/2013 537,00 11K114053/ŽSK 3.4.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 3.4.2013
0031/2013 Nájomné budova za 4/2013 458,00 NZ č.2009044 5.4.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 5.4.2013
0032/2013 Správa a údržba internet.str. za 3/13 20,00 2/2013 5.4.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 5.4.2013
0033/2013 Odber tepla za 3/13 doplatok 973,98 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.4.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.4.2013
0034/2013 Telef.poplatky pev.linky 3/2013 13,92 účastník ŽSK 10.4.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.4.2013
0035/2013 VUCNET za 4/2013 94,80 15.4.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.4.2013
0036/2013 Mobil hov.3/popl.4,Kraľ.KOváčov.Torma,PhDr. Kováčová,Ing. Torma 129,08 Mandátna zmluva z 5/2007 15.4.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.4.2013
0037/2013 Miest,popl.za komun.odpad 2013 423,04 VZN č.76 23.4.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 23.4.2013
0038/2013 Prenájom GSM brány I.Q 2013 15,00 51/2012 29.4.2013 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 29.4.2013
0039/2013 Prezutie pneumatík na letné Renault 24,48 7/2013 29.4.2013 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 29.4.2013
0040/2013 členský príspevok RGS za 2013 100,00 Stanovy RGS26.5.2003 30.4.2013 Rada galérii Slovenska Riečna 1, 815 13 Bratislava 30853231 30.4.2013
0041/2013 Správa a údržba internetovej stránky za 4/2013 20,00 2/2013 7.5.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 7.5.2013
0042/2013 Citilight,plagát PAVEL ČÁNY 60,00 9/2013 7.5.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 7.5.2013
0043/2013 Graf.riešenie reklamnej skladačky pre Tg 60,00 8/2013 7.5.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 7.5.2013
0044/2013 Odber tepla za 4/2013-doplatok 425,13 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 7.5.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 7.5.2013
0045/2013 Stravné lístky na 5/2013,186 ks 558,00 11K114053/ŽSK 7.5.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 7.5.2013
0046/2013 Telef.poplatky pev.linky za 4/2013 14,51 účastník ŽSK 10.5.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.5.2013
0047/2013 Nájomné budova za 5/2013 458,00 NZ č.2009044 10.5.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 10.5.2013
0048/2013 VUCNET DSL za 5/2013 94,80 14.5.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.5.2013
0049/2013 Mobily hov.4/mes.popl.PhDr.Kováčová,,Ing. Kraľovanský,Ing. Torma 141,82 Mandátna zmluva z 5/2007 14.5.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.5.2013
0050/2013 Mobil.telef. SAMSUNG GALAXY Ace 1,00 14.5.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.5.2013
0051/2013 toner tlačiareň-kopírka XEROX WCM18 50,40 10/13 16.5.2013 XPS spol. s.r.o Rovnianka 3, 036 01 Martin 36381616 16.5.2013
0052/2013 valec XEROX WC M18 výmena 162,00 10/13 20.5.2013 XPS spol. s.r.o Rovnianka 3, 036 01 Martin 36381616 20.5.2013
0053/2013 Odborná prehl.bleskozvodov v budove TG 100,00 15/2013 28.5.2013 ELKOTECH s.r.o. Robotnícka 34, 036 01 Martin 36372315 28.5.2013
0054/2013 Kontrola zar. k has.požiarov 66,95 Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 28.5.2013 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Poľná 5, 036 01 Martin 36002747 28.5.2013
0055/2013 Papier Color Copy A3 a A4 k výstave Miesto medzi pamäťou a nepamäťou 70,20 14/2013 28.5.2013 Fax Copy, a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040 28.5.2013
0056/2013 Fotokartóny,výkresy,lepiaca páska-na TAK TROCHA SOCHA 49,95 17/2013 3.6.2013 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 3.6.2013
0057/2013 Požičovné filmu "Nový život" k výstave Niesto medzi pam.a nepamäťou 48,00 11/2013 3.6.2013 Asociácia slovenských filmových klubov Brnianska 33, 811 04 Bratislava 30812976 3.6.2013
0058/2013 Správa a údržba internet. stránky za 5/13 20,00 2/2013 6.6.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 6.6.2013
0059/2013 Stravné lístky na 5/193 kusov 579,00 11K114053/ŽSK 6.6.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.6.2013
0060/2013 Tlač katalógu M/i/esto medzi pamäťou a nepa 2 500,00 13/2013 11.6.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 11.6.2013
0061/2013 Banner k výstave Pôdorys premenlivosti 150,00 12/2013 11.6.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 11.6.2013
0062/2013 Pevné linky za 5/2013 18,44 účastník ŽSK 11.6.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.6.2013
0063/2013 Vodné,stočné 19.1.-28.5.2013,stočné 651,76 200517405 11.6.2013 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 11.6.2013
0064/2013 Odber tepla 5/2013 doplatok 289,67 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 11.6.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 11.6.2013
0065/2013 Nájom priestorov za 6/2013,Nájom priestorov za 6/2013 458,00 NZ č.2009044 11.6.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 11.6.2013
0066/2013 VUCNET za 6/2013 94,80 14.6.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.6.2013
0067/2013 Mobily hod.5/mes.popl.6/Kraľovanský,Kováčová,Torma,Ing. Torma 146,96 Mandátna zmluva z 5/2007 14.6.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.6.2013
0068/2013 Správa a údžba internet.str.za 6/13 20,00 2/2013 26.6.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 26.6.2013
0069/2013 Tonery do tlačiarní vstup.pokl.riaditeľ 58,00 26.6.2013 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 26.6.2013
0070/2013 Kontrola zar. k hasiac.prístr. 2 splátka 66,94 Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 26.6.2013 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Poľná 5, 036 01 Martin 36002747 26.6.2013
0071/2013 Ochrana majetku za III.Q RIMI 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 2.7.2013 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 2.7.2013
0072/2013 Odber tepla za 6/2013-doplatok 262,46 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.7.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.7.2013
0073/2013 Nájom budovy za 6/2013 458,00 NZ č.2009044 8.7.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 8.7.2013
0074/2013 Vlajky SR,EU 28,56 22/2013 11.7.2013 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok 43930824 11.7.2013
0075/2013 Stravné lístky na 7/2013,157 ks 471,00 11K114053/ŽSK 15.7.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 15.7.2013
0076/2013 Telef.poplatky pevné linky 6/13 14,45 účastník ŽSK 15.7.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 15.7.2013
0077/2013 Reštaurovanie 3 diel M. Galanda 450,00 1/2013 15.7.2013 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 15.7.2013
0078/2013 VUCNET 7/2013 94,80 15.7.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.7.2013
0079/2013 Mobil hovory6/mes.popl.7/ Kraľovanský,Kováčová,Torma 142,63 Mandátna zmluva z 5/2007 15.7.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.7.2013
0080/2013 Tlač katalógu Pôdorys premenlivosti 400 ks 760,80 20/2013 16.7.2013 DEVIN printing house, s.r.o 45280673 16.7.2013
0081/2013 Kontrola hasiacich prístr.zost.fakt 66,94 Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 15/2013 22.7.2013 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Poľná 5, 036 01 Martin 36002747 22.7.2013
0082/2013 Materiál SUMMER GARDEN II 500,00 23/2013 22.7.2013 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 22.7.2013
0083/2013 Preklad z jazyka poľskeho k projektu ProSlovakia 19,92 25/2013 24.7.2013 Ing. Igor Varga 440201714 24.7.2013
0084/2013 Prenájom GSM brány II.Q 15,00 51/2012 24.7.2013 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 24.7.2013
0085/2013 Stravné lístky na 8/2013,160 kusov 480,00 11K114053/ŽSK 6.8.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.8.2013
0086/2013 Nožnice,lep.páska,pravitko,odlam.nôž Grant Cyril a Metod 16,39 24/2013 6.8.2013 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 6.8.2013
0087/2013 Materiál projekt Svetlo a slovo "Cyril a Metod 73,50 24/2013 6.8.2013 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 6.8.2013
0088/2013 Telef.poplatky za 7/2013 15,16 účastník ŽSK 9.8.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.8.2013
0089/2013 Odber tepla 7/2013-doplatok 235,24 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.8.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.8.2013
0090/2013 Nájom budovy 8/2013 458,00 NZ č.2009044 9.8.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 9.8.2013
0091/2013 Lišty a pasparty na rámovanie obrazov 998,00 6/2013 9.8.2013 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 9.8.2013
0092/2013 Oprava XEROX WC 123 138,00 12.8.2013 XPS spol. s.r.o Rovnianka 3, 036 01 Martin 36381616 12.8.2013
0093/2013 Výmena motor. oleja,Diagnost.závad Renault 145,27 15.8.2013 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 15.8.2013
0094/2013 VUCNET 8/2013 94,80 15.8.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.8.2013
0095/2013 Mobily popl.8/hovory 7/Ing. Kraľovanský,PhDr. Kováčová,Ing. Torma,mes.popl.8/hov.7/ Torma 132,08 Mandátna zmluva z 5/2007 15.8.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.8.2013
0096/2013 Tlač plagátu Vedecká hračka 50 ks 60,00 18/2013 15.8.2013 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 15.8.2013
0097/2013 Prenájom výstavy Vedecká hračka 148,50 zo dňa 15.4. 2013 15.8.2013 Vedecká hračka,obč. združenie Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica 31750532 15.8.2013
0098/2013 Správa a údržba internet.str.7/2013 20,00 2/2013 22.8.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 22.8.2013
0099/2013 Vypracovanie graf.požiarneho evakuač.plánu 167,20 30/2013 2.9.2013 Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS Poľná 5, 036 01 Martin 43883192 2.9.2013
0100/2013 Stravné lístky na9/2013,163 ks 489,00 11K114053/ŽSK 6.9.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.9.2013
0101/2013 Správa a údržba internet.stránky 8/2013 20,00 2/2013 6.9.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 6.9.2013
0102/2013 Nájomné budova za 9/2013,Nájomné budova 9/2013 458,00 NZ č.2009044 6.9.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 6.9.2013
0103/2013 Telef.poplatky 8/2013 pevné linky 14,06 účastník ŽSK 9.9.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.9.2013
0104/2013 Gul.perá,lepiace pásky 18,49 24/2013 9.9.2013 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 9.9.2013
0105/2013 Odber tepla 8/2013-doplatok 235,24 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.9.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.9.2013
0106/2013 VUCNET 9/2013 55,82 17.9.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.9.2013
0107/2013 Mobil hovorné 8/mes.popl.9/ Ing. Kraľovanský,,PhDr. Kováčová,Ing.Torma 141,72 Mandátna zmluva z 5/2007 17.9.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.9.2013
0108/2013 Výmena prednej manžety Renault MT 942 CK 51,31 19.9.2013 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 19.9.2013
0109/2013 Materiál k projektu Summer garden II 477,50 žiadanka z 20.9.2013 25.9.2013 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 25.9.2013
0110/2013 Výroba banneru Vstúpte prosím! 122,10 36/2013 25.9.2013 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava 35736534 25.9.2013
0111/2013 Lišty,rezanie skla 1 002,00 6/2013 27.9.2013 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 27.9.2013
0112/2013 Poskytnutie doplnkovej služby za IV.Q 2013 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 3.10.2013 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 3.10.2013
0113/2013 Nájomné budova za 10/2013,Nájomné budova 10/2013,výťah od 27.6. do 31.10.13 631,60 NZ č.2009044 a dod.2 3.10.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 3.10.2013
0114/2013 Temperové farby,výkresy/Tak trocha socha 104,04 39/2013 3.10.2013 EUROPEN-Ing. Michal Lamačka Šípoša 4, 036 01 Martin 30492921 3.10.2013
0115/2013 Stravné lístky na 10/2013,202 ks 606,00 11K114053/ŽSK 8.10.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 8.10.2013
0116/2013 Tlač pozvánok Živé šaty a Vstúpte prosím,tlač pozvánok 37,20 33,34/2013 8.10.2013 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 8.10.2013
0117/2013 Odber tepla 9/doplatok 171,53 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.10.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.10.2013
0118/2013 Lepidlo,špagát,modelovacia hmota 127,19 41/2013 10.10.2013 EUROPEN-Ing. Michal Lamačka Šípoša 4, 036 01 Martin 30492921 10.10.2013
0119/2013 Školenie vodičov z povolania /3/ 48,60 40/2013 16.10.2013 Ján KOLNÍK,súkromná autoškola Nálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany 33577404 16.10.2013
0120/2013 Telef.popl.pevné linky 9/2013 13,90 účastník ŽSK 18.10.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 18.10.2013
0121/2013 VUCNET za 10/2013 66,00 účastník ŽSK 22.10.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 22.10.2013
0122/2013 Mobil hovorné za 9/mesač. popl.10/Ing. Kraľovanský,PhDr. Kováčová,Ing. Torma,Torma 139,81 Mandátna zmluva z 5/2007 22.10.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 22.10.2013
0123/2013 Správa internet.str.za 9/2013 20,00 2/2013 22.10.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 22.10.2013
0124/2013 Poistné majetok,zodp.auto r.2013 855,29 0808014800 22.10.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 22.10.2013
0125/2013 Tlač katal.Stála expozícia 24 ks 296,06 22.10.2013 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 22.10.2013
0126/2013 Lišty,pasparty,sklo 174,12 21/2013 4.11.2013 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 4.11.2013
0127/2013 Stravné lístky na 11/171 ks 513,00 11K114053/ŽSK 6.11.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.11.2013
0128/2013 Odber tepla za 10/2013-doplatok 525,54 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 7.11.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 7.11.2013
0129/2013 Prenájom GSM brány za III.štvrťrok 15,00 51/2012 7.11.2013 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 7.11.2013
0130/2013 Nájomné budova 11/2013,Nájomné výťah 11/2013 500,00 NZ č.2009044 a dod.2 7.11.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.11.2013
0131/2013 Telefónne poplatky za 10/2013 15,13 účastník ŽSK 12.11.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 12.11.2013
0132/2013 VUCNET za 11/2013 66,00 18.11.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 18.11.2013
0133/2013 Mobily hov.10/mes.popl.11 Kraľovanský.Kováčová,Torma,PhDr. Kováčová,Ing. Torma fakt.,Ing. Torma 128,71 Mandátna zmluva z 5/2007 18.11.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 18.11.2013
0134/2013 Reštaurovanie 3 diel M.Galandu 1 500,00 1/2013 19.11.2013 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 19.11.2013
0135/2013 Materiál Tak trocha socha 400,00 44/2013 19.11.2013 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 19.11.2013
0136/2013 Materiál Slovo a svetlo 689,70 27/2013 19.11.2013 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 19.11.2013
0137/2013 Pauz.papier,baliaci,xerox,výkresy,foto-papier,papiere 204,55 43/2013 22.11.2013 EUROPEN-Ing. Michal Lamačka Šípoša 4, 036 01 Martin 30492921 22.11.2013
0138/2013 Tlač pozvánok 2.TUK, Dialógy o umení /FACE TO FACE 132,00 45/2013 22.11.2013 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 22.11.2013
0139/2013 Adjustovanie diel M.galandu 162,00 49/2013 25.11.2013 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 25.11.2013
0140/2013 Grafický papier 200,00 51/2013 28.11.2013 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 28.11.2013
0141/2013 Správa internet,str.10,11/2013 40,00 2/2013 28.11.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 28.11.2013
0142/2013 Tlač,banneru,plagátov 2TUK 264,00 50/2013 3.12.2013 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 3.12.2013
0143/2013 Nájom budova za 12/2013,nájom 12/ 500,00 NZ č.2009044 a dod.2 3.12.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 3.12.2013
0144/2013 Grafické práce 30 r.Turčianskej galérie publikácia 700,00 53/2013 3.12.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 3.12.2013
0145/2013 Ubytovanie 14,21,28.11.2013 4 osoby 124,00 46/2013 3.12.2013 Padych František-Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 036 01 Martin 30498473 3.12.2013
0146/2013 Činnosť technika PO a BOZP za rok 2013 120,00 3.12.2013 Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS Poľná 5, 036 01 Martin 43883192 3.12.2013
0147/2013 Stravné lístky za 12/2013,188 ks 564,00 11K114053/ŽSK 5.12.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 5.12.2013
0148/2013 Materiál na TAK TROCHA SOCHA 153,84 6.12.2013 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 6.12.2013
0149/2013 Ubytovanie FACE TO FACE 7,14,21,28.11.,daň 135,00 6.12.2013 Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa 00196851 6.12.2013
0150/2013 Vodné,stočné,zr.voda 29.5-25.11.13 1 078,39 6.7.2005 9.12.2013 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 9.12.2013
0151/2013 Odber tepla 11/2013 997,70 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.12.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.12.2013
0152/2013 tlač katalógu ŽIVÉ ŠATY 220 ks,tlač katalógu Živé šaty 802,00 9.12.2013 Alfa print, s.r.o. Robotnícka 1, 036 01 Martin 36403229 9.12.2013
0153/2013 Telef.poplatky pevné linky 11/2013 14,21 účastník ŽSK 10.12.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.12.2013
0154/2013 Tlač katalógu Trienále umenia knihy 300 ks 2 200,46 54/2013 16.12.2013 Tlačiareň P+M,s.r.o. Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 46008535 16.12.2013
0155/2013 Tlač publikácie 30 r.Turč.galérie 150 ks 1 456,26 57/2013 16.12.2013 Tlačiareň P+M,s.r.o. Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 46008535 16.12.2013
0156/2013 VUCNET za 12/2013 66,00 16.12.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.12.2013
0157/2013 Mobily za 11-12/2013,Ing.Kraľovansk,Ing.Torma,PhDr.Kováčová,PhDr.Kováčová 11/12/mobil,mobil Ing.Torma 11/12,mobil Torma 11/12 147,82 Mandátna zmluva z 5/2007 16.12.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.12.2013
0158/2013 Tlač katalógu Vstúpte prosím,tlač katal.Vstúpte prosím časť 1 053,00 18.12.2013 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 18.12.2013
0159/2013 Vodné.stočné 26.11-31.12.2013,stočné do 31.12.2013 222,54 z 6.7.2005 9.1.2014 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 9.1.2014
0160/2013 Telef.popl.12/2013 11,45 účastník ŽSK 9.1.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.1.2014
0161/2013 Odber tepla za 12/2013 doplatok 1 348,17 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.1.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.1.2014
0162/2013 Tlač katal-Stála expoz. 76 ks 937,54 4/2013 9.1.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 9.1.2014
0163/2013 Správa internet.str.12/2013 20,00 2/2013 9.1.2014 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 9.1.2014
0164/2013 Prenájom GSM brány IVQ 2013 15,00 51/2012 13.1.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 13.1.2014
0165/2013 Mobil hov.12/Kraľov.Torma,Kováčová,Torma,Kováčová 32,99 Mandátna zmluva z 5/2007 15.1.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.1.2014
0166/2013 Odber elektriky 1.1.2013-31.12.2013 1 404,82 8.2.2008 17.1.2014 Stredosl. energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 17.1.2014
0001/2013 Stravné lístky na 1/2013,170 ks 510,00 11K114053/ZSK 7.1.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 7.1.2013
WP Data Tables