Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum zverejenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO)
001/2024 E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov 1051,18 Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ 08.01.2024 08.01.2024 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654
002/2024 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 08.01.2024 08.01.2024 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
003/2024 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis Klasic 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 08.01.2024 08.01.2024 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
004/2024 Údržba software 19,92 Objednávka č. 001/2024 08.01.2024 08.01.2024 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 503/9, 03601 Martin, IČO: 36369551
005/2024 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 09.01.2024 09.01.2024 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
006/2024 Školenie zamestnanca BOZP, OPP 20,00 Objednávka č. 002/2024 11.01.2024 16.01.2024 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
007/2024 Rekapitulácia vystavených faktúr za elektrickú energiu do 31.12.2023 - preplatok - 473,76 Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 16.01.2024 16.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
008/2024 turiecgallery_1 (The Hosting) od 13.2.2024 do 13.2.2025 86,26 Objednávka č. 004/2024 16.01.2024 17.01.2024 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
009/2024 Hlasový paušál 4,00 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 23.01.2024 25.01.2024 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
010/2024 Nájomné za 01/2024 541,66 Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 (číslo Mesta MT 2023 013) 23.01.2024 25.01.2024 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
011/2024 E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov 1027,55 Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ 05.02.2024 06.02.2024 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654
012/2024 Zabezpečenie prevádzky OST za 12/2023 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 05.02.2024 06.02.2024 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
013/2024 Stolný skener EPSON Perfection E 600 322,00 Objednávka č. 005/2024 05.02.2024 06.02.2024 Novatech, s.r.o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca, IČO: 36385719
014/2024 Nájomné za 02/2024 541,66 Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 (číslo Mesta MT 2023 013) 05.02.2024 06.02.2024 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
015/2024 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 06.02.2024 06.02.2024 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
016/2024 Poplatky za telekomunikačné služby - internet 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 06.02.2024 06.02.2024 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
017/2024 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 01/2024 27,00 Zmluva z 26.04.2018 06.02.2024 06.02.2024 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
018/2024 Teplo za 01/2024 3342,21 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 07.02.2024 08.02.2024 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
019/2024 Faktúra za právne služby a poradenstvo 120,00 Zmluva č.086/2023 zo dňa 5.12.2023 09.02.2024 09.02.2024 Hronček & Partners, s.r.o., Kálov 1, 01001 Žilina, IČO: 47248327
020/2024 Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 01/2024 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 13.02.2024 13.02.2024 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
021/2024 Dohľad nad pracovnými podmienkami 360,00 Zmluva č. 003/2024 zo 16.1.2024 15.02.2024 15.02.2024 Zdravie Martin, s.r.o., Mudroňova 11, 03601 Martin, IČO: 36402753