Dokument Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou TG uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podniania PO a PO podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum zverejnenia zmluvy Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum uzavretia zmluvy
012019 Zmluva o vzájomnej spolupráci Fotoklub Karola Plicku Martin 36149349 P.O.Hviezdoslava č. 5, 036 01 Martin Spolupráca pri organizovaní výstavy "Fotografia 2018" - 08.01.2019 31.03.2019 07.01.2019
022019 Zmluva o výpožičke č. 1/2019 Stredoslovenská galéria 35984929 Dolná 8, 97590 Banská Bystrica Výpožička 7 zbierkových predmetov Marián Čunderlík - 16.01.2019 26.04.2019 10.01.2019
03 2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2019 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 34059202 Palackého 27, 911 01 Trenčín Výpožička 1 ks zb. predmetov M. Čunderlík - 16.01.2019 14.04.2019 14.01.2019
04 2019 Komisionárska zmluva č. 14/2019/1 Galéria Mesta Bratislavy 00179752 Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava Predaj 10 ks V znamení kruhu - 16.01.2019 31.12.2019 14.01.2019
05 2019 Zmluva o výpožičke diel Galéria Mesta Bratislavy 00179752 Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava 5 ks výtvarných diel - M. Čunderlík - 22.01.2019 29.04.2019 22.01.2019
06 2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov Slovenská národná galéria 00164712 Riečna 1, 815 13 Bratislava 16 ks zbierkových predmetov M. Čunderlík - 24.01.2019 26.04.2019 24.01.2019
07 2019 Zmluva o spolupráci OZ Všetko pre teba C.I.T. 37973886 Daxnerova 2, 036 01 Martin Spolupráca na sympoziálnom projekte Socha v meste VII. - obsahová príprava a realizácia sprievodných aktivít - 30.01.2019 27.06.2019 - 11.09.2019 28.01.2019
08 2019 Zmluva o výpožičke MUDr. Ľubomír Baštek - - zapožičanie 1 ks výtvarné dielo - Marián Čunderlík - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
09 2019 Zmluva o výpožičke Marianna Arvay Čunderlíková - - zapožičanie predmetov na výstavu Marián Čunderlík - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
10 2019 Zmluva o výpožičke Katarína Holáková - - zapožičanie predmetov na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
11 2019 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Turčianskej galérie v Martine Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník - - vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok pre zamestnancov - 04.02.2019 31.12.2019 01.02.2019
12 2019 Zmluva o výpožičke Veronika Rónyiová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
13 2019 Zmluva o výpožičke Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
14 2019 Zmluva o výpožičke Kristína Hrežová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
15 2019 Zmluva o výpožičke Viktória Haršanyiová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
16 2019 Zmluva o výpožičke Vanda Stašková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
17 2019 Zmluva o výpožičke Soňa Balušíková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
18 2019 Zmluva o výpožičke Viktória Hrončoková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
19 2019 Zmluva o výpožičke Jana Kucejová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
20 2019 Zmluva o výpožičke Lucia Milatová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
21 2019 Zmluva o výpožičke Viktória Beňková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
22 2019 Zmluva o výpožičke Erik Michalčík - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
23 2019 Zmluva o výpožičke Elena Laštíková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
24 2019 Zmluva o výpožičke Katarína Kručay Hornáková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 21.04.2019 04.02.2019
25 2019 Zmluva o výpožičke Lívia Niedelová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 06.02.2019 21.04.2019 06.02.2019
26 2019 Príkazná zmluva Juraj Mojžiš - - Kurátorská činonsť k výstave Marián Čunderlík - Výskumy vizuality I. 722,00 06.02.2019 07.02.2019 06.02.2019
27 2019 Zmluva o výpožičke Mária Porubanová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 06.02.2019 21.04.2019 06.02.2019
28 2019 Zmluva o výpožičke Mgr. Klaudia Cárachová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 07.02.2019 21.04.2019 07.02.2019
29 2019 Príkazná zmluva Veronika Rónaiová - - Inštalácia výstavy - Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou 200,00 25.02.2019 18.02.2019 06.02.2019
30 2019 Zmluva o spolupráci Súkromná základná umelecká škola 37976303 Ul. A. Stodolu 60, 03601 Martin Spolupráca pri organizovaní vernisáží, koncertných vystúpení na vernisážach TG - 25.02.2019 29.03.2019 - 14.11.2019 25.02.2019
31 2019 Zmluva o výpožičke Mesto Martin 00316792 Nám. S.H.Vajanského 1. 03601 Martin Zapožičanie hnuteľného majetku - stoličky - polokreslá v počte 32 ks, šatňový mobiliár - 01.03.2019 07.02.2019 - 31.12.2020 01.03.2019
32 2019 Komisionárska zmluva č. 2019-03-08 Považská galéria umenia v Žiline 36145190 Štefánikova 2, 01001 Žilina zverenie knižných titulov do ďalšieho predaja a distribúcie - 08.03.2019 07.02.2019 - 07.04.2019 08.03.2019
33 2019 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Ministerstvo vnútra SR - KR PZ v Žiline 00151866 Pribinova 2, 81272 Bratislava Poskytovanie služby technickej ochrany objektu s vývodom signálu na PCO OR PZ Martin - 12.03.2019 01.04.2019 do neurčita 12.03.2019
34 2019 Zmluva o spolupráci Združenie turčianskych muzikantov (ZTUM) 42062284 Benkova 1, 03601 Martin Spolupráca pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v TG - 18.03.2019 január - december 2019 18.03.2019
35 2019 Príkazná zmluva Mgr. Michal Vongrej - - Preklad textov do anglického jazyka do katalógu Marián Čunderlík - Výskum vizuality I. 76,00 19.03.2019 19.03.2019 - 05.04.2019 19.03.2019
36 2019 Zmluva č. 36248/2019 o krátkodobom prenájme majetku mesta Mesto Martin 00316792 Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin Nájom klavíra a prípravnej miestnosti 10,00 20.03.2019 21.03.2019 20.03.2019
37 2019 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-531-01916 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava Vrátenie finančných prostriedkov z nezrealizovaného projektu - 20.03.2019 20.03.2019 20.03.2019
38 2019 Príkazná zmluva Mgr. Gabriela Avramová - - Morfologická, syntaktická, otrografická a štylistická korektúra odborného textu do katalógu k výstave Marián Čundertik - Výskum vizuality I. 52,00 20.03.2019 do 26.3.2019 20.03.2019
39 2019 Príkazná zmluva Ivan Bílý - - Grafické spracovanie katalógu k výstave Marián Čunderlík - Výskum vizuality I. - zalomenie a príprava na tlač 400,00 22.03.2019 do 26.03.2019 22.03.2019
40 2019 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 49 Žilina 4x detský stojan na maľovanie - 22.03.2019 od 22.032019 do neurčita 21.03.2019
41 2019 Príkazná zmluva Mgr. Ivana Kovačicová - - grafické práce - grafické spracovanie katalógu a príprava na tlač k výstave Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou 400,00 25.03.2019 do 27.03.2019 21.03.2019
42 2019 Zmluva č. 36416/2019 o krátkodobom prenájme majetku mesta Mesto Martin 00316792 Nám. S.H.Vajanského 1, 03649 Martin Nájom klavíra a prípravnej miestnosti 15,00 28.03.2019 29.03.2019 28.03.2019
43 2019 Dodatok k zmluve o spolupráci č. 30/2019 Súkromná základná umelecká škola 37976303 Ul. A. Stodolu 60, 03601 Martin Spolupráca pri organizovaní vernisáží, koncertných vystúpení na vernisážach TG - 28.03.2019 29.03.2019 28.03.2019
44 2019 Zmluva o vytvorení a použití diela Ing. Gabriela Belanová - - Realizácia sprievodných podujatí k výstave Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou 200,00 29.03.2019 31.03.2019 a 07.04.2019 29.03.2019
45 2019 Nájomná zmluva Turčianska knižnica v Martine 36145319 Divadelná 4619/5, 03601 Martin Príležitostný prenájom motorového vozidla - 29.03.2019 doba neurčitá 29.03.2019
46 2019 Zmluva č. 36783/2019 o krátkodobom prenájme majetku mesta Mesto Martin 0316792 Nám. S.H.Vajanského 1, 03649 Martin Nájom klavíra a prípravnej miestnosti 10,00 05.04.2019 11.04.2019 04.04.2019
47 2019 Zmluva o výpožičke Marián Komáček - - výtvarné diela v počte 45 kusov - 10.04.2019 do 05.07.2019 10.04.2019
48 2019 Komisionárska zmluva Marián Komáček - - Katalógy - 10.04.2019 do 30.07.2019 10.04.2019
49 2019 Dodatok k zmluve o spolupráci č. 34/2019 Združenie turčianskych muzikantov 42062284 Benkova 1, 03601 Martin Spolupráca pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v TG - 12.04.2019 do 31.12.2019 28.03.2019
50 2019 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke diel Marianna Arvay Čunderlíková - - Výpožička diel M. Čunderlík - 18.04.2019 do 10.05.2019 16.04.2019
51 2019 Zmluva o výpožičke č. 1/2019 Truc sphérique 36143693 Závodská cesta 3, 010 01 Žilina 65 ks drevených podstavcov - 25.04.2019 do 14.07.2019 25.04.2019
52 2019 Dohoda č. 19/23/010/4 o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR Martin 30794536 Novomeského 4, 03601 Martin Pomoc v hmotnej núdzi - 29.04.2019 do 31.12.2019 02.04.2019
53 2019 Zmluva č. 2 o spolupráci na príprave a realizácii podujatia Turčianske kultúrne stredisko v Martine 36145335 Divadelná 656/3, 03601 Martin Spolupráca na príprave a realizácii podujatia Vajanského Martin 2019 - 30.04.2019 do 03.05.2019 30.04.2019
54 2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov Prof. Jozef Ciller - - Diela a archívne predmety - 30.04.2019 do 31.05.2019 30.04.2019
55 2019 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č. 30/2019 Súkromná základná umelecká škola 37976303 Ul. A. Stodolu 60, 03601 Martin Spolupráca pri organizovaní vernisáží, koncertných vystúpení na vernisážach TG - 09.05.2019 do 14.11.2019 09.05.2019
56 2019 Zmluva o vytvorení a použití diela Martin Kochan - - Vizualizácia, návrh diela k výstave Socha v meste VII. 300,00 13.05.2019 do 24.05.2019 09.05.2019
57/2019 Zmluva o vytvorení a použití diela č 2/2019 Mgr. Vlasta Števková - - Sprievodné podujatie - tvorivé dielne "Tvorenie so sklom" počas Noci múzeí a galérií 50,00 15.05.2019 18.05.2019 14.05.2019
58/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov Slovenská národná knižnica 36138517 Námestie J.C.Hronského 1,03601 Martin 39 ks diel a 21 ks predmetov archívnej hodnoty - 16.05.2019 do 31.10.2019 10.05.2019
59/2019 Zmluva o poskytnutí služby Združenie priateľov DDS Kamarát 37807005 Ul. P.O. Hviezdoslava 22,03601 Martin Účinkovanie členov DDS Kamarát v rámci Noci múzeí a galérií 50,00 16.05.2019 18.05.2019 15.05.2019
60/2019 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely Mgr. art. Andrea Ševčíková Marčeková - - Výtvarné diela - 2 ks na výstavu Vytvorené v Turci - 20.05.2019 od 3.7.2019 do 11.9.2019 20.05.2019
61/2019 Zmluva č. 38388/2019 o krátkodobom prenájme majetku mesta Mesto Martin 00316792 Nám. S.H.Vajanského 1, 03649 Martin Prenájom klavíra a prípravnej miestnosti 10,00 29.05.2019 30.05.2019 27.05.2019
62/2019 Zmluva o spolupráci Matica slovenská 001799027 P. Mudroňa 1, 03601 Martin Spolupráca pri organizovaní IV. kongresu matíc slovanských národov a slovanských inštitúcií 150,00 29.05.2019 do 06.06.2019 29.05.2019
63/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-531-01889 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava - Staré mesto Realizácia projektu Vytvorené v Turci - umenie v lokálnom prostredí 4.000,00 30.05.2019 do 31.12.2019 18.04.2019
64/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-531-01878 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava - Staré mesto Realizácia projektu Environmentálne umenie na Slovensku 4.000,00 30.05.2019 do 31.12.2019 18.04.2019
65/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-531-01876 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava - Staré mesto Realizácia projektu Socha v meste VII. 8.000,00 30.05.2019 do 31.12.2019 18.04.2019
66/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-531-01872 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava - Staré mesto Realizácia projektu Marián Čunderlík 2.000,00 30.05.2019 do 31.12.2019 18.04.2019
67/2019 Zmluva o vytvorení a použití diela Lucia Luptáková - - Vizualizácia, návrh diela k výstave Socha v meste VII. 300,00 30.05.2019 do 31.05.2019 30.05.2019
68/2019 Zmluva o výpožičke diel Mgr. Ivan Riabič - - Zapožičanie výtvarných diel v počte 4 ks na výstavu Vytvorené v Turci - 12.06.2019 13.6. - 27.9.2019 12.06.2019
69/2019 Dodatok č. 1 k zamestnaneckej dohode Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník - - Stravovanie zamestnancov - 19.06.2019 31.12.2019 19.06.2019
70/2019 Zmluva o výpožičke diel Mgr. art Jozef Mužila - - výpožička 2 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 19.06.2019 do 27.09.2019 19.06.2019
71/2019 Zmluva o výpožičke diel PaedDr. Jana Jamborová - - Výpožička 4 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 19.06.2019 do 27.09.2019 19.06.2019
72/2019 Zmluva o výpožičke diel Mgr. Martin Novysedlák - - Výpožička 2 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 20.06.2019 do 27.09.2019 19.06.2019
73/2019 Zmluva o výpožičke diel Prof. Jozef Ciller - - Výpožička 12 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 20.06.2019 do 27.09.2019 20.06.2019
74/2019 Zmluva o výpožičke diel Mgr. art. Ján Slovák - - Výpožička 7 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 20.06.2019 do 27.09.2019 20.06.2019
75/2019 Zmluva o výpožičke diel Peter Ďurík - - Výpožička 2 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 20.06.2019 do 27.09.2019 20.06.2019
76/2019 Zmluva o výpožičke diel Peter Šabo - - Výpožička 3 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 21.06.2019 do 27.09.2019 21.06.2019
77/2019 Zmluva o výpožičke diel Matej Zavoďan - - Výpožička 1 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 21.06.2019 do 27.09.2019 21.06.2019
78/2019 Zmluva o výpožičke diel Zdeno Ziman - - Výpožička 4 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 21.06.2019 do 27.09.2019 21.06.2019
79/2019 Zmluva o výpožičke diel Martin Jíra - - Výpožička 3 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 21.06.2019 do 27.09.2019 21.06.2019
80/2019 Príkazná zmluva Stanislav Barta - - Jednorazová spolupráca pri technickej realizácii diela Lucie Luptákovej, ktoré bude vystavené v rámci projektu Socha v meste VII., ktorou je rezanie, brúsenie, vŕtanie, lepenie a spájanie jednotlivých častí diela 150,00 21.06.2019 do 24.06.2019 21.06.2019
81/2019 Zmluva o vytvorení a použití diela Lucia Luptáková - - Spolupodieľanie sa na realizácii výtvarnoarchitektonického návrhu k výstave Socha v meste VII. 600,00 21.06.2019 do 24.06.2019 21.06.2019
82/2019 Zmluva o výpožičke Peter Klaudíny st. - - Výpožička 2 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 24.06.2019 do 27.09.2019 24.06.2019
83/2019 Zmluva o výpožičke Mgr. et. Mgr.art Ivan Illovský - - Výpožička 3 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 24.06.2019 do 27.09.2019 24.06.2019
84/2019 Zmluva o výpožičke Miroslav Lechan - - Výpožička 5 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 24.06.2019 do 27.09.2019 24.06.2019
85/2019 Zmluva o výpožičke Mário Nguyen - - Výpožička 2 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 24.06.2019 do 27.09.2019 24.06.2019
86/2019 Zmluva o spolupráci Štúdio Pivnica, s.r.o. 47700254 M. Haľamovej 21, 036 01 Martin Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v TG v roku 2019 - 24.06.2019 01.07.2019 24.06.2019
87/2019 Zmluva o vytvorení a použití diela Martin Hrvol - - Vizualizácia, návrh diela k výstave Socha v meste VII. 300,00 25.06.2019 do 27.06.2019 25.06.2019
88/2019 Príkazná zmluva Martin Hrvol - - Interiérová a exteriérová inštalácia výstavy - Socha v meste VII. 500,00 25.06.2019 do 27.06.2019 25.06.2019
89/2019 Príkazná zmluva Branislav Morávek - - Spolupráca pri dokončovacích prácach na inštaláciách diel - projekt Socha v meste VII. 120,00 25.06.2019 do 27.06.2019 25.06.2019
90/2019 Príkazná zmluva Jana Kapelová - - inštalácia diela M. Moravčíka - projekt Socha v meste VII. 100,00 25.06.2019 do 27.06.2019 25.06.2019
91/2019 Zmluva o výpožičke Peter Trmos - - Výpožička 3 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 25.06.2019 do 27.09.2019 25.06.2019
92/2019 Zmluva o výpožičke Mgr. art. Lucia Babjaková - - Výpožička 13 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 25.06.2019 do 27.09.2019 25.06.2019
93/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava Realizácia projektu Akvizície: P. Ďurík 1.000,00 26.06.2019 do 31.12.2019 26.06.2019
94/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava Realizácia projektu Akvizície: Veronika Rónaiová 3.000,00 26.06.2019 do 31.12.2019 26.06.2019
95/2019 Príkazná zmluva Juraj Glonek - - hudobné vystúpenie na vernisáž Socha v meste VII. 120,00 26.06.2019 27.06.2019 26.06.2019
96/2019 Zmluva o výpožičke Mgr. art. Zuzana Vajdová - - Výpožička 3 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 26.06.2019 do 27.09.2019 26.06.2019
97/2019 Zmluva o výpožičke Marek Kokoška - - Výpožička 1 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 26.06.2019 do 27.09.2019 26.06.2019
98/2019 Príkazná zmluva Martin Kochan - - realizácia voľnej experimentálnej kresby vo verejnom priestore mesta Martin a jej následné zhrnutie do objektu 300,00 26.06.2019 do 27.06.2019 26.06.2019
99/2019 Príkazná zmluva Cyril Blažo - - realizácia voľnej experimentálnej kresby vo verejnom priestore mesta Martin a jej následné zhrnutie do objektu 300,00 26.06.2019 do 27.06.2019 26.06.2019
100/2019 Zmluva o dielo PhDr. Jarmila Kováčová - - Vyhotovenie diela v rámci otvorenia výstavy Socha v meste VII. 400,00 26.06.2019 do 27.07.2019 26.06.2019
101/2019 Zmluva o vytvorení a použití diela Magdaléna Kuchtová - - Realizácia happeningu - aktivity s aktívnym zapojením divákov k výstave Socha v meste VII - Prechádzanie bez cieľa 680,00 26.06.2019 27.06.2019 26.06.2019
102/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke diel Peter Šabo - - Výpožička 1 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 27.06.2019 27.09.2019 27.06.2019
103/2019 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta Mesto Martin 00316792 Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin Prenájom klavíra a prípravnej miestnosti na koncert 10,00 28.06.2019 01.07.2019 25.06.2019
104/2019 Zmluva o výpožičke Branislav Konečný - - Výpožička 3 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 28.06.2019 do 27.09.2019 28.06.2019
105/2019 Zmluva o výpožičke Radoslav Kolek - - Výpožička 5 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 01.07.2019 do 27.09.2019 01.07.2019
106/2019 Zmluva o výpožičke Adam Turzo - - Výpožička 1 ks inštalácie na výstavu Vytvorené v Turci - 01.07.2019 do 27.09.2019 01.07.2019
107/2019 Zmluva o výpožičke Mgr. Art. Ivona Žirková - - Výpožička 3 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 01.07.2019 do 27.09.2019 01.07.2019
108/2019 Zmluva o výpožičke Mgr. art. Ján Gejdoš - - Výpožička 3 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 01.07.2019 do 27.09.2019 01.07.2019
109/2019 Zmluva o výpožičke Milan Hrabovský Výpožička 6 ks výtvarných diel na výstavu Vytvorené v Turci - 01.07.2019 do 27.09.2019 01.07.2019
110/2019 Zmluva o vytvorení a použití diela MgA. Katarína Jančovičová - - Grafické spracovanie katalógu a grafický vizuál materiálov - Vytorené v Turci 600,00 01.07.2019 do 03.07.2019 01.07.2019
111/2019 Zmluva o dielo Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. - - Vyhotovenie diela v rámci otvorenia výstavy Vytvorené v Turci 500,00 01.07.2019 do 03.07.2019 01.07.2019
112/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava Realizácia projektu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou 2.000,00 09.07.2019 do 31.12.2019 07.05.2019
113/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava Realizácia projektu Reštaurovanie grafík a kresieb Mikuláša Galandu 7.000,00 09.07.2019 do 31.12.2019 20.05.2019
114/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava Realizácia projektu Dovybavenie depozitárov Turčianskej galérie 4.000,00 09.07.2019 do 31.12.2019 20.05.2019
115/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z MKSR Ministerstvo kultúry SR 00165182 Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava Sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom ZŠ, SŠ a pedagogickým zamestnancom ZŠ a SŠ prostredníctvom kultúrnych poukazov - 02.082019 do 30.11.2019 02.08.2019
116/2019 Príkazná zmluva Mgr. Eva Benčíková - - Morfologická, syntaktická, ortografická a štylistická korektúra odborného textu do katalógu k výstave Socha v meste VII. 100,00 06.08.2019 do 15.08.2019 05.08.2019
117/2019 Zmluva o spolupráci Ing. Gustáv Hegeduš - - Spolupráca pri príprave katalógu G. Hegeduš: V lese - sprievodný materiál k výstave Fotoklub K. Plicku - 06.08.2019 do 8.1.2020 06.08.2019
118/2019 Zmluva o dielo Peter Szalay - Architektonický výskum Obchodného domu Fix - Socha v meste VII. 410,00 20.8. 2019 do 8.9.2019 19.8.2019
119/2019 zmluva o dielo Mgr. Kristína Zvedelová PhD. - - prehliadka výstavy, moderovanie a účasť na diskusii k výstave Vytvorené v Turci - Umenie v lokálnom prostredí 315,00 20.8.2019 do 21.8.2019 20.8.2019
120/2019 Zmluva o výpožičke Daniela Brožová - - Výtvarné diela podľa zoznamu - 02.09.2019 03.09.2019 - 11.11.2019 02.09.2019
121/2019 Príkazná zmluva Martin Piaček - - účasť na diskusii - sprievodné podujatie k výstave Socha v meste VII. 200,00 3.9.2019 4.9.2019 3.9.2019
122/2019 Zmluva o dielo PhDr. Jarmila Kováčová - - kurátorské práce na výstave - Robert Brož 100,00 4.9.2019 5.9.2019 4.9.2019
123/2019 Dodatok č. 2 k zamestnaneckej dohode Mgr. Lenka Denková - - dodatok k bodu 3. článku XVII. - ostatné výhody zamestnancov - 06.09.2019 31.12.2019 05.09.2019
124/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení a použití diela Peter Szalay - - Architektonický výskum Vajanského námestia v Martina, resp. obchodného domu FIX - 06.09.2019 07.09.2019 06.09.2019
125/2019 Zmluva o prenájme motorového vozidla Zuzana Gašparová 44789840 Nábrežná 3465/15, Vrútky 03861 Prenájom vozidla Renault Master na 2 dni 100,00 12.09.2019 12.09.2019-13.09.2019 12.09.2019
126/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava Staré mesto Projekt Socha v meste VII. - 17.09.2019 do 31.12.2019 17.03.2019
127/2019 Kúpna zmluva č. 1 Peter Ďurík - - Diela I. Bergman: Siedma pečať 3.000,00 18.09.2019 doba neurčitá 06.09.2019
128/2019 Licenčná zmluva č.1 Peter Ďurík - - Diela I. Bergman: Siedma pečať - 18.09.2019 doba neurčitá 06.09.2019
129/2019 Kúpna zmluva č. 2 Doc. akad. mal. Veronika Rónaiová - - Dielo Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou 8.000,00 18.09.2019 doba neurčitá 18.09.2019
130/2019 Licenčná zmluva č. 2 Doc. akad. mal. Veronika Rónaiová - - Dielo Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 18.09.2019 doba neurčitá 18.09.2019
131/2019 Zmluva o spolupráci č. 53/2019 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zelený kríček 3, 91701 Trnava Prevoz diel Bienále plastiky malého formátu z Trnavy do TG v Martine 200,00 18.09.2019 18.09.2019 17.09.2019
132/2019 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta Mesto Martin 00316792 Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin Prenájom klavíra a prípravnej miestnosti na koncert 10,00 24.09.2019 26.09.2019 20.09.2019
133/2019 Zmluva o výpožičke Blažej Baláž - - Zapožičanie diela na výstavu Environmentálne umenie. - 23.09.2019 24.09.2019-06.11.2019 23.09.2019
134/2019 Zmluva o spolupráci ATELIÉR PK, občianske združenie 30864623 Mýtna 33, 90201 Pezinok Spolupráca pri realizácii projektu výstava 6. Bienále plastiky malého formátu 2019 - 24.09.2019 26.09.2019-06.11.2019 24.09.2019
135/2019 Kúpna zmluva č. 3/2019 Martin Kochan - - Predaj diela 1 ks 350,00 24.09.2019 doba neurčitá 23.09.2019
136/2019 Kúpna zmluva č. 4/2019 Cyril Blažo - - Predaj diela 1 ks 350,00 24.09.2019 doba neurčitá 23.09.2019
137/2019 Darovacia zmluva č. 2/2019 Martin Kochan - - Darovanie diela 1 ks 350,00 24.09.2019 doba neurčitá 23.09.2019
138/2019 Darovacia zmluva č. 3/2019 Martin Kochan a Cyril Blažo - - Darovanie diela 1 ks 350,00 24.09.2019 doba neurčitá 23.09.2019
139/2019 Licenčná zmluva č. 4/2019 Martin Kochan - - Udelenie súhlasu na použitie diela - 24.09.2019 doba neurčitá 23.09.2019
140/2019 Licenčná zmluva č. 5/2019 Martin Kochan a Cyril Blažo - - Udelenie súhlasu na použitie diela - 24.09.2019 doba neurčitá 23.09.2019
141/2019 Licenčná zmluva č. 6/2019 Martin Kochan - - Udelenie súhlasu na použitie diela - 25.09.2019 doba neurčitá 23.09.2019
142/2019 Licenčná zmluva č. 7/2019 Cyril Blažo - - Udelenie súhlasu na použitie diela - 25.09.2019 doba neurčitá 23.09.2019
143/2019 Príkazná zmluva Oscar Gil Lorente - - Inštalácia diela Kitchen Dialogues na výstavu Environmentálne umenie na Slovensku 300,00 25.09.2019 26.09.2019-6.11.2019 25.09.2019
144/2019 Zmluva o reštaurovaní 1/2019 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, Art.D., diplomovaný reštaurátor - - Reštaurovanie 13 ks kresieb a 4 ks grafiky od M. Galandu zo zbierok Turčianskej galérie 7.480,00 25.09.2019 24.09.2019-30.04.2020 24.09.2019
145/2019 Príkazná zmluva Oto Hudec - - inštalácia diela Keby som mal rieku na výstavu Environmentálne umenie na Slovensku 200,00 25.09.2019 26.09.2019-06.11.2019 25.09.2019
146/2019 Príkazná zmluva Andrej Poliak - - inštalácia diela Kultivary ovocín, aktivity Periférnych centier - výstava Enivironmentálne umenie na Slovensku 150,00 25.09.2019 26.09.2019-06.11.2019 25.09.2019
147/2019 Kúpna zmluva č. 9/2019 Ing. Vladimír Bullo - - Predaj diela - 1 ks 350,00 07.10.2019 doba neurčitá 07.10.2019
148/2019 Zmluva o spolupráci O.z. Luscinia 36145327 Kollárova 40, 036 01 Martin Spolupráca na koncertných vystúpeniach v TG 150,00 07.10.2019 09.10.2019 a 23.10.2019 07.10.2019
149/2019 Darovacia zmluva č. 1/2019 Doc. akad. mal. Veronika Rónaiová - - Darovanie diela - 1 ks 7.000,00 08.10.2019 doba neurčitá 08.10.2019
150/2019 Licenčná zmluva č. 3/2019 Doc. akad. mal. Veronika Rónaiová - - Udelenie súhlasu na použitie diela - 08.10.2019 doba neurčitá 08.10.2019
151/2019 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta Mesto Martin 00316792 Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin Prenájom klavíra a prípravnej miestnosti na koncert 30,00 08.10.2019 09.10.2019 07.10.2019
152/2019 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta Mesto Martin 00316792 Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin Prenájom klavíra a prípravnej miestnosti na koncert 30,00 09.10.2019 23.10.2019 07.10.2019
153/2019 Kúpna zmluva č. 6/2019 Ivona Žirková - - Predaj diela - 1 ks 2.500,00 09.10.2019 doba neurčitá 09.10.2019
154/2019 Licenčná zmluva č. 10/2019 Ivona Žirková - - Udelenie súhlasu na použitie diela - 09.10.2019 doba neurčitá 09.10.2019
155/2019 Zmluva o výpožičke diel Peter Šabo - - Zapožičanie 37 ks diel na výstavu P. Šabo - Obrazy - 09.10.2019 4.11.2019-14.02.2020 09.10.2019
156/2019 Zmluva o spolupráci Peter Šabo - - Spolupráca pri organizovaní výstavy Peter Šabo Obrazy - 09.10.2019 8.11.2019-22.1.2020 09.10.2019
157/2019 Licenčná zmluva 9/2019 Ing. Vladimír Bullo - - Udelenie súhlasu na použitie diela - 10.10.2019 doba neurčítá 10.10.2019
158/2019 Príkazná zmluva Ing. Marianna Holušová Ružičková - - Prednáška o permakultúre k výstave Environmentálne umenie na Slovensku 150,00 11.10.2019 12.10.2019 11.10.2019
159/2019 Kúpna zmluva č. 7/2019 Peter Klaudíny - - Kúpa diela - 1 ks 612,00 16.10.2019 doba neurčitá 14.10.2019
160/2019 Kúpna zmluva č. 8/2019 Peter Klaudíny - - Kúpa diela - 1 ks 612,00 16.10.2019 doba neurčitá 14.10.2019
161/2019 Licenčná zmluva č. 11/2019 Peter Klaudíny - - Udelenie súhlasu na použitie diel - 2 ks - 16.10.2019 doba neurčitá 14.10.2019
162/2019 Príkazná zmluva Erik Sikora - - Performatívna prednáška k výstave Environmentálne umenie na Slovensku 200,00 18.10.2019 19.10.2019 18.10.2019
163/2019 Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-541-03179 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava Staré mesto Projekt Reštaurovanie grafík a kresieb Mikuláša Galandu - 31.10.2019 do 31.12.2019 08.10.2019
164/2019 Zmluva o vzájomnej spolupráci O.z. Fotoklub Karola Plicku Martin 36149349 P.O.Hviezdoslava 5, 03601 Martin Organizovanie výstavy Fotografia 2019 - 31.10.2019 07.11.2019-08.01.2020 30.10.2019
165/2019 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta Martin Mesto Martin 00316792 Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin Prenájom klavíra na vernisáž Fotografia 2019 5,00 06.11.2019 07.11.2019 04.11.2019
166/2019 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta Martin Mesto Martin 00316792 Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin Prenájom prípravnej miestnosti a klavíra na vernisáž výstav P. Šabo a K. Vavrová 10,00 08.11.2019 14.11.2019 04.11.2019
167/2019 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta Martin Mesto Martin 00316792 Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin Prenájom prípravnej miestnosti a nájom klavíra na koncert 20,00 08.11.2019 28.11.2019 04.11.2019
168/2019 Dodatok ku kúpnej zmluve č. 9/2019 Ing. Vladimír Bullo - - Kúpa diela 1 ks - 08.11.2019 doba neurčitá 08.11.2019
169/2019 Zmluva o vytvorení a použití diela Peter Ďurík - - Grafické spracovanie katalógu k výstave Peter Šabo - Obrazy 500,00 11.11.2019 do 14.11.2019 11.11.2019
170/2019 Zmluva o spolupráci Katarína Vavrová - - Spolupráca pri organizovaní výstavy K. Vavrovej - Slovenské impresie - 12.11.2019 do 15.01.2020 12.11.2019
171/2019 Zmluva o výpožičke Katarína Vavrová - - Zapožičanie diel na výstavu K. Vavrovej Slovenské impresie - 12.11.2019 do 15.01.2020 12.11.2019
172/2019 Zmluva o spolupráci Štúdio Pivnica, s.r.o. 47700254 - Spolupráca pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v TG 30,00 26.11.2019 28.11.2019 20.11.2019
173/2019 Darovacia zmluva č. 4/2019 Daniela Brožová - - Darovanie diela - 1 ks 300,00 2.12.2019 doba neurčitá 27.11.2019
174/2019 Darovacia zmluva č. 5/2019 Daniela Brožová - - Darovanie diela - 1 ks 200,00 2.12.2019 doba neurčitá 27.11.2019
175/2019 Kúpna zmluva č. 10/2019 Daniela Brožová - - Kúpa diela - 1 ks 300,00 2.12.2019 doba neurčitá 27.11.2019
176/2019 Kúpna zmluva č. 12/2019 Daniela Brožová - - Kúpa diela - 1 ks 300,00 2.12.2019 doba neurčitá 27.11.2019
177/2019 Kúpna zmluva č. 13/2019 Daniela Brožová - - Kúpa diela - 1 ks 300,00 2.12.2019 doba neurčitá 27.11.2019
178/2019 Licenčná zmluva č. 13/2019 Daniela Brožová - - Udelenie súhlasu na použitie diel - 5 ks - 2.12.2019 doba neurčitá 27.11.2019
179/2019 Kúpna zmluva č. 14/2019 Peter Ďurík - - Kúpa diela - 1 ks 1.026,00 2.12.2019 doba neurčitá 29.11.2019
180/2019 Licenčná zmluva č. 14/2019 Peter Ďurík - - Udelenie súhlasu na použitie diela - 1 ks - 2.12.2019 doba neurčitá 29.11.2019
181/2019 Kúpna zmluva č. 11/2019 Melánia Molnárová - - Kúpa diela - 1 ks 1.950,00 2.12.2019 doba neurčitá 2.12.2019
182/2019 Licenčná zmluva č. 12/2019 Melánia Molnárová - - Udelenie súhlasu na použitie diela - 1 ks - 2.12.2019 doba neurčitá 2.12.2019
183/2019 Kúpna zmluva č. 5/2019 Lucia Luptáková - - Kúpa diela - 1 ks 350,00 10.12.2019 doba neurčitá 22.11.2019
184/2019 Licenčná zmluva č. 8/20190 Lucia Luptáková - - Udelenie súhlasu na použitie diela - 1 ks - 10.12.2019 doba neurčitá 22.11.2019
185/2019 Zamestnanecká dohoda Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník - - vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok pre zamestnancov - 10.12.2019 do 31.12.2020 9.12.2019
186/2019 Dohoda č. 19/23/012/48 o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR Martin 30794536 Novomeského 4, 03601 Martin Pomoc v hmotnej núdzi - 16.12.2019 1.1.2020 - 31.12.2022 4.12.2019
187/2019 Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 14/2019 Peter Ďurík - - Kúpa diela - 16.12.2019 doba neurčitá 16.12.2019
188/2019 Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 5/2019 Lucia Luptáková - - Kúpa diela - 18.12.2019 doba neurčitá 13.12.2019
189/2019 Zmluva o podnájme nebytových priestorov M-FALCON, s. r. o. 36637591 Nade Hejnej 2, 036 01 Martin Podnájom nebytových priestorov 130,00/ mesiac 20.12.2019 1.1.2020-31.12.2020 20.12.2019
190/2019 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - Rámcová dohoda č. Z-00046658/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Dodávka elektriny, zodpovednosť za odchýlku a distribúcia elektriny 461,00/mesiac 31.12.2019 do 31.12.2020 31.12.2019
WP Data Tables