Cenník

*Vstupné je možné platiť len v hotovosti. | Admission fees can be paid only with cash.

Malá výstavná sieň Dospelí | Adults

3 €

Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia | Children age 6 and up, students and seniors

1,5 €

Veľká výstavná sieň Dospelí | Adults

3 €

Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia | Children age 6 and up, students and seniors

1,5 €

Malá a veľká výstavná sieň Dospelí | Adults

6 €

Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia | Children age 6 and up, students and seniors

3 €

Stála expozícia Dospelí | Adults

3 €

Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia | Children age 6 and up, students and seniors

1,5 €

Rodinná vstupenka malá** (1 dospelý + 1 až 3 deti)

6 €

Rodinná vstupenka veľká*** (2 dospelí + 1 až 3 deti)

9 €

Ateliér Kocúr

3 €

Animačné programy | Educational programs

3 €

Seniori / Strety s umením / Výtvarný oddych

3 €

Komentovaná prehliadka | commented interpretation

10 € / skupina + vstupné podľa cenníka

Fotografovanie vo výstavných miestnostiach (svadobné, ostatné)  | Photography – interior (wedding, other)

30 €

Fotografovanie v záhrade (svadobné, ostatné) | Photography – garden (wedding, other)

20 €

Vstupné

**Rodinná vstupenka malá – jeden dospelý a deti (maximálny počet 3) | ** Family Ticket Small – one adult and children (up to 3 children)
*** Rodinná vstupenka veľká – dvaja dospelí a deti (maximálny počet 3) | *** Family Ticket Big – two adults and children (up to 3 children)

Zľavnené vstupné | Discounted entrance fee

Deti nad 6 rokov – deti a mládež do veku 18 rokov | Children age 6 and up – children and young up to 18 years old
Študenti – držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad | Students – ISIC and EURO 26 cardholders with valid student card
Seniori – od 60 rokov, k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti | Seniors – visitors over 60 years old with ID card

Držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S | Disabled visitors with valid ZŤP/ZŤP-S card (local ID for the disabled people) or equivalent certificate freom another country, together with a photogrpahic ID

Držiteľ Jánskeho plakety | Cardholders of the Jánskeho plaque

Zamestnanci ŽSK | Employees of the ŽSK

Vstup zdarma | Free entry 

Deti do 6 rokov | children under 6 years old
1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov | 1 accompanying teacher for every 10 students
Držitelia preukazu ICOM | ICOM cardholders

Držitelia IAA karty  | IAA cardholders

Držitelia preukazu RGS | RGS cardholders
Držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií České republiky | ZMS and AMG (Slovak and Czech museum associations) cardholders
Držitelia novinárskeho preukazu | Journalists with valid journalist card

Objednávanie skupín

Pri väčšom počte členov skupiny (napr. školská trieda, organizovaná skupina, …) si, prosím, objednajte svoju návštevu u lektora na t. č.: +421/43 422 44 48, +421 905 524 938.