Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum zverejenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO)
001/2021 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 04.01.2021 04.01.2021 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
002/2021 Elektronické stravovacie poukážky 468,51 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 08.01.2021 08.01.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
003/2021 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 11.01.2021 11.01.2021 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
004/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 11.01.2021 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
005/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 11.01.2021 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
006/2021 Aktualizácia podstránok TG na Muzeum.sk 120,00 Zmluva č. 013/902/2020 zo 17.2.2020 11.01.2021 11.01.2021 Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 97404 Banská Bystrica, IČO: 33861129
007/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac december 1.305,60 Zmluva č. 450100 18.01.2021 18.01.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
008/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 12/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 18.01.2021 18.01.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
009/2021 Rekapitulácia faktúr za elektrickú energiu - preplatok - 943,85 Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 19.01.2021 19.01.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
010/2021 Nájomné a služby za 01/2021 500,00 NZ č. 2009 044 01.02.2021 01.02.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
011/2021 Elektronické stravovacie poukážky 680,57 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 08.02.2021 08.02.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
012/2021 turiecgallery 1 (The Hosting) od 13.2.2021 do 13.2.2022 63,36 Objednávka č. 003/2021 08.02.2021 08.02.2021 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
013/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 01/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 08.02.2021 08.02.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
014/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 08.02.2021 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
015/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 08.02.2021 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
016/2021 Nájomné a služby za 02/2021 500,00 NZ č. 2009 044 08.02.2021 08.02.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
017/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 01/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 08.02.2021 08.02.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
018/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac január 1708,75 Zmluva č. 450100 09.02.2021 10.02.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
019/2021 Adobe Photoshop 1006,80 Obj. 5/2021 10.02.2021 10.02.2021 Kubicomp s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
020/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 01/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 15.02.2021 15.02.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
021/2021 Predĺženie internetovej domény bienalefantazie.sk 30,00 Objednávka č. 004/2021 17.02.2021 19.02.2021 BROWN, s.r.o., Tematínska 8, 85105, Bratislava, IČO: 45862052
022/2021 Členské príspevky za členstvo v Rade galérií Slovenska za rok 2021 200,00 - 18.02.2021 19.02.2021 Rada galérií Slovenska, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 30853231
023/2021 Prevoz diel z MT do BA 73,83 Objednávka č. 002/2021 22.02.2021 23.02.2021 Kysucká galéria v Oščadnici, Osčadnica 13, 02301 Očšadnica, IČO: 36145271
024/2021 Elektronické stravovacie poukážky 813,73 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 02.03.2021 03.03.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
025/2021 turiecballery.sk (.sk doména)od 19.03.2021 do 19.03.2022 15,00 Objednávka č. 007/2021 04.03.2021 04.03.2021 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
026/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 08.03.2021 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
027/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 08.03.2021 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
028/2021 Nájomné a služby za 03/2021 500,00 NZ č. 2009 044 08.03.2021 08.03.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
029/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac február 2021 1.661,36 Zmluva č. 450100 08.03.2021 09.03.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
030/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 02/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 08.03.2021 09.03.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
031/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 02/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 08.03.2021 09.03.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
032/2021 Kontrola PHP, hasiacich zariadení, tlakové skúšky 161,86 Objednávka č. 008/2021 12.03.2021 15.03.2021 ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o., Poľná 5, 03601 Martin, IČO: 36002747
033/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 02/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 15.03.2021 15.03.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
034/2021 Výpis z registra exekúcií - potvrdenie k projektom 6,60 Objednávka č. 009/2021 31.03.2021 31.03.2021 Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova 49, 85104 Bratislava, IČO: 35659718
035/2021 Preklad textu zmluvy do anglického jazyka 64,00 Objednávka č. 006/2021 01.04.2021 07.04.2021 Michal Vongrej SHAMROCK, Thurzova 1, 0301 Martin, IČO: 37759540
036/2021 Elektronické stravovacie poukážky 631,26 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 06.04.2021 07.04.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
037/2021 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 06.04.2021 07.04.2021 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
038/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 03/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 06.04.2021 07.04.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
039/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 06.04.2021 07.04.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
040/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 06.04.2021 07.04.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
041/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac marec 2021 1.523,51 Zmluva č. 450100 09.04.2021 12.04.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
042/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 03/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 09.04.2021 12.04.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
043/2021 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 12.04.2021 13.04.2021 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
044/2021 Nájomné a služby za 04/2021 500,00 NZ č. 2009 044 14.04.2021 14.04.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
045/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 03/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 20.04.2021 21.04.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
046/2021 Vodoinštalačné práce - prečistenie odpadového potrubia a demontáž výlevky 96,00 Objednávka č. 011/2021 20.04.2021 21.04.2021 Jozef Kvočkuliak PROFIT, vodoinštalačné práce, 03835 Valča 270 IČO: 37137841
047/2021 Ubytovanie p. Rendeková, Sit, KOzerawski, Rumanova, Piaček, Kopec, Varga 242,00 Objednávka č. 013/2021 29.04.2021 30.04.2021 Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
048/2021 Pozvánky L. Záborský 13,31 Objednávka č. 015/2021 30.04.2021 30.04.2021 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
049/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 04/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 30.04.2021 03.05.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
050/2021 Plagáty A1 - 2 ks, Banner 2,6 x 2,6 m - výstava L. Záborský 132,56 Objednávka č. 014/2021 30.04.2021 03.05.2021 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
051/2021 Plagáty A1 - 2 ks, Banner 2,6 x 2,6 m - výstava M. Mäsiarová 132,56 Objednávka č. 016/2021 30.04.2021 03.05.2021 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
052/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 04.05.2021 05.05.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
053/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 04.05.2021 05.05.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
054/2021 Elektronické stravovacie poukážky 769,35 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 04.05.2021 05.05.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
055/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 04/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 04.05.2021 05.05.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
056/2021 Nájomné a služby za 05/2021 500,00 NZ č. 2009 044 10.05.2021 10.05.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
057/2021 Výpožička zbierkových predmetov 60,00 Zmluva o výpožičke zb. predmetov č. 014/606/2021 10.05.2021 10.05.2021 Slovenská národná galéria, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 00164712
058/2021 Plagáty A3 - 10 ks 14,10 Objednávka č. 018/2021 10.05.2021 10.05.2021 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
059/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac marec 2021 1.217,64 Zmluva č. 450100 11.05.2021 12.05.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
060/2021 Prevoz diel M. Mäsiarovej MT - BA - MT 67,52 Objednávka č. 012/2021 14.05.2021 14.05.2021 Kysucká galéria v Oščadnici, Osčadnica 13, 02301 Očšadnica, IČO: 36145271
061/2021 Reštaurátorské práce - projekt FPU 8.000,00 Objednávka č. 017/2021 14.05.2021 14.05.2021 Mgr. art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, Banská Bystrica 97409, IČO: 44408854
062/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 04/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 14.05.2021 14.05.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
063/2021 Plagát A1 - 1 ks 9,40 Objednávka č. 019/2021 20.05.2021 21.05.2021 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
064/2021 Eset Internet Security upgrade 4 PC na 2 roky 100,70 Objednávka č. 020/2021 25.05.2021 26.05.2021 Kubicomp s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
065/2021 Údržba software 19,92 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky z 24.4.2017 25.05.2021 26.05.2021 Kubicomp s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
066/2021 Renovácia toneru HP CF279A HP 79A 24,00 Objednávka č. 023/2021 25.05.2021 26.05.2021 Kubicomp s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
067/2021 Školenie vodičov referentských vozidiel 36,00 Objednávka č. 021/2021 27.05.2021 01.06.2021 Ján Kolník, súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, 03854 Krpeľany, IČO: 33577404
068/2021 Vstupné školenie zamestnanca 20,00 Objednávka č. 022/2021 01.06.2021 01.06.2021 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
069/2021 Elektronické stravovacie poukážky 892,64 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 01.06.2021 03.06.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
070/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 05/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 02.06.2021 03.06.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
071/2021 Komisonálny predaj katalógov Kalendár a Spod rúška - Fero Lipták 63,00 Komisonárska zmluva č. 051/917/2020 03.06.2021 03.06.2021 ZAZUZI s.r.o., Kolónia Hviezda 135, 036 08 Martin, IČO: 46986154
072/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 04.06.2021 04.06.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
073/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 04.06.2021 04.06.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
074/2021 Nájomné a služby za 06/2021 500,00 NZ č. 2009 044 04.06.2021 04.06.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
075/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 04/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 04.06.2021 07.06.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
076/2021 Plagát A1, city light, Nálepka Otváracie hodiny 59,68 Objednávky č. 024/2021 a025/2021 07.06.2021 08.06.2021 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
077/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac máj 2021 926,96 Zmluva č. 450100 08.06.2021 11.06.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
078/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 05/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 10.06.2021 11.06.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
079/2021 Modelovacia hmota - projekt Socha v meste 720,00 Objednávka č. 027/2021 23.06.2021 24.06.2021 Umelecké potreby - Lýdia Komorová, Thurzova 431/2, 03601 Martin, IČO:41243277
080/2021 Katalóg L. Záborský 1800,00 Objednávka č. 026/2021 23.06.2021 24.06.2021 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
081/2021 Vodné, stočné, zrážky 337,66 Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 28.06.2021 28.06.2021 TURVOD, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084
082/2021 Materiál k projektu Socha v meste - Jupol, Slovakryl, maliarska páska, antikor. gletal, valček 166,50 Objednávka č. 034/2021 30.06.2021 30.06.2021 Mária Kušnírová, FARBY-LAKY, Žabokreky 364, IČO: 10965971
083/2021 Skeny z fotoarchívu SNM 13,28 Objednávka č. 028/2021 30.06.2021 01.07.2021 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava, SNM - Múzeá v MT, Malá Hora 2, 03601 Martin, IČO: 00164721
084/2021 Materiál na projekt Socha v meste - preglejka 158,73 Objednávka č. 036/2021 30.06.2021 01.07.2021 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, 01004 Žilina, IČO: 00633194
085/2021 Materiál k projektu Socha v meste VIII. podľa cenovej ponuky 320,60 Objednávka č. 040/2021 01.07.2021 01.07.2021 Stavebniny Žabokreky s.r.o., Kolónia Hviezda 9655/161, 03608 Martin - Priekopa, IČO: 45665702
086/2021 Prenájom vozidla na prevoz diel Socha v meste 78,00 Objednávka č. 035/2021 06.07.2021 06.07.2021 HHMM, s.r.o., Šrobárova 52, 94632 Šrobárová, IČO: 52493733
087/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 06.07.2021 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
088/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 06.07.2021 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
089/2021 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 06.07.2021 06.07.2021 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
090/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 06/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 06.07.2021 0707.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
091/2021 Seno balíkované - na výstavu Socha v meste VIII. 47,98 Objednávka č. 030/2021 06.07.2021 707.2021 PD Mošovce, Mošovce 265, 03821, IČO: 00196762
092/2021 Plagát A1 - 2 ks, banner - 1 ks - Projekt Socha v meste VIII. 140,16 Objednávka č. 038/2021 08.07.2021 08.07.2021 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
093/2021 Plagát A1 - 2 ks, banner - 1 ks - Výstava Helen Tóthová 140,16 Objednávka č. 039/2021 08.07.2021 08.07.2021 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
094/2021 Výmena WC misy + oprava prívodu vody k ohrievaču 250,00 Objednávka č. 033/2021 12.07.2021 12.07.2021 Jozef Kvočkuliak PROFIT, vodoinštalačné práce, 03835 Valča 270 IČO: 37137841
095/2021 Nájomné a služby za 07/2021 500,00 NZ č. 2009 044 12.07.2021 12.07.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
096/2021 Piesok 70 kg, Ytong 15 + 2 ks, igelitové vrecia 2 ks 30,04 Objednávka č. 044/2021 12.07.2021 12.07.2021 Stavebniny Žabokreky s.r.o., Kolónia Hviezda 9655/161, 03608 Martin - Priekopa, IČO: 45665702
097/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac jún 2021 539,24 Zmluva č. 450100 12.07.2021 12.07.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
098/2021 Pozvánky - 30 ks - výstava H. Tóth 17,64 Objednávka č. 041/2021 12.07.2021 12.07.2021 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
099/2021 Pozvánky - 30 ks - Projekt Socha v meste VIII. 17,64 Objednávka č. 042/2021 12.07.2021 12.07.2021 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
100/2021 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 12.07.2021 12.07.2021 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
101/2021 Ubytovanie pre výtvarníkov na Sochu v meste VIII. podľa rozpisu v objednávke 612,00 Objednávka č. 032/2021 13.07.2021 13.07.2021 Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
102/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 06/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 13.07.2021 13.07.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
103/2021 Elektronické stravovacie poukážky 803,87 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 16.07.2021 16.07.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
104/2021 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 464,72 VZN č. 76 16.07.2021 16.07.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
105/2021 Hobbykit a vrecia 26,00 Objednávka č. 046/2021 28.07.2021 02.08.2021 Mária Kušnírová, FARBY-LAKY, Žabokreky 364, IČO: 10965971
106/2021 Vstupné školenie zamestnanca 20,00 Objednávka č. 047/2021 02.08.2021 03.08.2021 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
107/2021 Sadrokartónové práce podľa objednávky - projekt Socha v meste 600,00 Objednávka č. 043/2021 04.08.2021 05.08.2021 Peter Šimkovič - DUSTA, Kollárova 848/10, 01851 Nová Dubnica, IČO: 35360372
108/2021 Elektronické stravovacie poukážky 700,30 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 09.08.2021 09.08.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
109/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 09.08.2021 09.08.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
110/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 09.08.2021 09.08.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
111/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 07/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 09.08.2021 10.08.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
112/2021 Materiál na projekt Jana Kapelová - preglejka 230,13 Objednávka č. 048/2021 10.08.2021 10.08.2021 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, 01004 Žilina, IČO: 00633194
113/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac júl 2021 526,32 Zmluva č. 450100 10.08.2021 12.08.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
114/2021 Nájomné a služby za 08/2021 500,00 NZ č. 2009 044 11.08.2021 12.08.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
115/2021 Projektor OPTOMA DLP H117ST 528,00 Objednávka č. 050/2021 12.08.2021 12.08.2021 OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o., Družstevná 40, 080 06 Prešov, IČO: 31726607
116/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 07/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 13.08.2021 16.08.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
117/2021 Fotenie výstavy a vernisáže Jana Kapelová - Bezpodmienečná práca 200,00 Objednávka č. 051/2021 17.08.2021 17.08.2021 Ing. Marek Jančúch, Hollého 60, 010 01 Žilina, IČO: 48105112
118/2021 Plagáty, plexi opal, výrez folie 313,80 Objednávka č. 049/2021 25.08.2021 25.08.2021 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
119/2021 Preklad katalógu Socha v meste 105,00 Objednávka č. 052/2021 31.08.2021 02.09.2021 Stéphanie Staffen, Valča 490, 038 35 Valča, IČO: 47667222
120/2021 Eset Internet Security upgrade 4 PC na 2 roky 100,70 Objednávka č. 055/2021 31.08.2021 02.09.2021 Kubicomp s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
121/2021 Tvorba videoinštalácií k výstave Bezpodmienečná práca, technická asistencia pri realizácii výstavnej architektúry. 400,00 Objednávka č. 053/2021 03.09.2021 06.09.2021 Dušan Dobiaš, M. R. Štefánika 900/22, 01001 Žilina, IČO: 50365711
122/2021 Elektronické stravovacie poukážky 695,37 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 06.09.2021 06.09.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
123/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 06.09.2021 06.09.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
124/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 06.09.2021 06.09.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
125/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac august 2021 526,32 Zmluva č. 450100 07.09.2021 08.09.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
126/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 08/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 09.09.2021 09.09.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
127/2021 Nájomné a služby za 09/2021 500,00 NZ č. 2009 044 09.09.2021 09.09.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
128/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 08/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 14.09.2021 14.09.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
129/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška PZ na prenos signálov na PCO 96,00 Objednávka č. 058/2021 14.09.2021 14.09.2021 Igor Holík - Martinalarm, Štúrova 1470/26, 038 52 Sučany, IČO 14189364
130/2021 Preklad textu k výstave Bezpodmienečná práca zo slovenského do anglického jazyka 100,00 Objednávka č. 045/2021 17.09.2021 20.09.2021 Michal Vongrej SHAMROCK, Thurzova 1, 0301 Martin, IČO: 37759540
131/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 08/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 17.09.2021 20.09.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
132/2021 Sadzba a spracovanie propagačných materiálov k výstave Bezpodmienečná práca 330,00 Objednávka č. 056/2021 20.09.2021 20.09.2021 TRES PUNTOS, s.r.o., Jesenského 25, 03601 Martin, IČO: 46663070
133/2021 Tlač skladačiek k výstave Bezpodmienčná práca 86,20 Objednávka č. 057/2021 20.09.2021 20.09.2021 TRES PUNTOS, s.r.o., Jesenského 25, 03601 Martin, IČO: 46663070
134/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 06/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 22.09.2021 22.09.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
135/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 07/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 22.09.2021 22.09.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
136/2021 Sklá do výstavného pultu a do veľkých klipov 703,25 Objednávka č. 059/2021 23.09.2021 23.09.2021 Lenka Krivušová - SKLENÁRSTVO, M.R.Štefánika 24A, 03601 Martin, IČO: 53022343
137/2021 Tlač katalógu Socha v meste VIII. 458,70 Objednávka č. 060/2021 23.09.2021 23.09.2021 ORMAN, s. s r.o., Riazanská 54, 83103 Bratislava, IČO: 17325609
138/2021 Servisné práce na PZ na PCO Polície Martin 24,00 Objednávka č. 061/2021 23.09.2021 23.09.2021 Igor Holík - Martinalarm, Štúrova 1470/26, 038 52 Sučany, IČO 14189364
139/2021 Sadrokartón, stierka, strešné laty na Trienále umenia knihy 125,60 Objednávka č. 066/2021 28.09.2021 30.09.2021 Stavebniny Žabokreky s.r.o., Kolónia Hviezda 9655/161, 03608 Martin - Priekopa, IČO: 45665702
140/2021 Preglejka 15 x 1250 x 2500 443,26 Objednávka č. 062/2021 29.09.2021 30.09.2021 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, 01004 Žilina, IČO: 00633194
141/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 09/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 04.10.2021 06.10.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
142/2021 Elektronické stravovacie poukážky 917,30 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 04.10.2021 06.10.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
143/2021 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 04.10.2021 06.10.2021 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
144/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 09/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 04.10.2021 06.10.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
145/2021 Zriadenie domény pre web k výstave Trienále umenia knihy + tvorba webu + základné nastavenie webu 400,00 Objednávka č. 063/2021 04.10.2021 06.10.2021 TRES PUNTOS, s.r.o., Jesenského 25, 03601 Martin, IČO: 46663070
146/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 06.10.2021 06.10.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
147/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 06.10.2021 06.10.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
148/2021 Vstupné školenie zamestnanca 20,00 Objednávka č. 065/2021 06.10.2021 06.10.2021 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
149/2021 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 08.10.2021 11.10.2021 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
150/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 09/2021 21,01 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 08.10.2021 11.10.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
151/2021 Nájomné a služby za 10/2021 500,00 NZ č. 2009 044 08.10.2021 11.10.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
152/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac september 2021 526,32 Zmluva č. 450100 11.10.2021 11.10.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
153/2021 Neodýmový magnet valec 4x1mm N52 21,99 Objednávka č. 072/2021 15.10.2021 15.10.2021 SilneMagnety.sk s.r.o., Nám. baníkov 24/13, 97251 Handlová, IČO: 1281112
154/2021 Výmena ventilu 86,00 Objednávka č. 054/2021 18.10.2021 18.10.2021 Jozef Kvočkuliak PROFIT, vodoinštalačné práce, 03835 Valča 270 IČO: 37137841
155/2021 Refakturované poistné - majetok, zodpovednosť, KASKO, PZP 1.569,56 Rámcová dohoda č. 310-2019-RU z 28.6.2019 (ŽSK) 18.10.2021 19.10.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
156/2021 Banner, plotrovanie - Trienále umenia knihy 166,36 Objednávka č. 070/2021 19.10.2021 19.10.2021 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
157/2021 Plagáty, pozvánky, popisky k dielam - Trienále umenia knihy 300,67 Objednávka č. 071/2021 22.10.2021 22.10.2021 Alfa print, s r. o., Robotnícka 1D, 03601 Martin, IČO: 36403229
158/2021 Tyčinkové lepidlo a plystyrénové tácky do Ateliéru Kocúr 36,62 Objednávka č. 074/2021 25.10.2021 27.10.2021 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
159/2021 Tvorba zvukovej inštalácie na TUK 2021 300,00 Objednávka č. 069/2021 28.10.2021 29.10.2021 Matej Richtarčík, Volgogradská 21/33, 036 08 Martin 8, DIČ: 1085655461
160/2021 Realizácia výstavnej architektúry pre TUK 2021 3.000,00 Objednávka č. 067/2021 28.10.2021 29.10.2021 Pingpong, s.r.o., Hálkova 48, 83103 Bratislava, IČO: 44528281
161/2021 Elektronické stravovacie poukážky 907,43 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 02.11.2021 04.11.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
162/2021 Infoturiec Classic aktualizácia informácií na 1 rok 50,00 Objednávka č. 75/2021 03.11.2021 04.11.2021 Miloslav Búchala - Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03861 Vrútky, IČO: 30499399
163/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 04.11.2021 05.11.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
164/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 04.11.2021 05.11.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
165/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 10/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 05.11.2021 05.11.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
166/2021 Servis OMV pred STK 318,83 Objednávka č. 077/2021 05.11.2021 05.11.2021 Milan Máté - Auto M.A.T., Kollárova 9728/73, 03601 Martin, IČO: 35390280
167/2021 Tonery do tlačiarní HP Laser Jet - 14 ks 776,40 Objednávka č. 075/2021 05.11.2021 05.11.2021 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
168/2021 Nájomné a služby za 11/2021 500,00 NZ č. 2009 044 08.11.2021 09.11.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
169/2021 Kancelárske potreby - kancelársky papier, zakladače, rozraďovače, perá, ceruzky, zvýrazňovače, lepidlá, nožnice - podľa elektronickej objednávky 408,58 Objednávka č. 078/2021 08.11.2021 09.11.2021 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
170/2021 Hygienické potreby podľa internetovej objednávky - papierové útierky + WC papier 71,71 Objednávka č. 079/2021 08.11.2021 09.11.2021 Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
171/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac október 2021 1.000,20 Zmluva č. 450100 09.11.2021 09.11.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
172/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 10/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 09.11.2021 09.11.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
173/2021 Prevádzkové revízie tlakových zariadení 108,00 Objednávka č. 073/2021 09.11.2021 09.11.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
174/2021 Grafické spracovanie plagátov a pozvánok k výstave Socha v mete VIII. 300,00 Objednávka č. 037/2021 10.11.2021 10.11.2021 Barbora Bohušová, Priehradná 40, 03101 Liptovský Mikuláš, DIČ: 1122565378
175/2021 Plagáty k výstave Suvenír 230,00 Objednávka č. 083/2021 12.11.2021 12.11.2021 ORMAN, s. s r.o., Riazanská 54, 83103 Bratislava, IČO: 17325609
176/2021 Kurátorské práce k výstave Suvenír 300,00 Objednávka č. 084/2021 15.11.2021 16.11.2021 Mgr. art. Nina Augustínová ArtD., Dobrovičova 120/4, 81102 Bratislava, DIČ: 1087098551
177/2021 Kurátorské práce k výstave Suvenír 100,00 Objednávka č. 085/2021 15.11.2021 16.11.2021 Mgr. art. Nina Augustínová ArtD., Dobrovičova 120/4, 81102 Bratislava, DIČ: 1087098551
178/2021 Návrh suveníru pre výstavu Suvenír 250,00 Objednávka č. 086/2021 15.11.2021 16.11.2021 Mgr. art. Nina Augustínová ArtD., Dobrovičova 120/4, 81102 Bratislava, DIČ: 1087098551
179/2021 Produkčné služby k projektu Suvenír v rámci projektu Suvenír Turiec 2021 200,00 Objednávka č. 087/2021 15.11.2021 16.11.2021 vytvorené na Slovensku, s.r.o., Dobrovičova 4, 81102 Bratislava, IČO: 5203481
180/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 10/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 19.11.2021 22.11.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
181/2021 Fotografovanie výstavy Trienále umenia knihy Martin 021 100,00 Objednávka č. 081/2021 19.11.2021 22.11.2021 Ing. Marek Jančúch, Hollého 60, 010 01 Žilina, IČO: 48105112
182/2021 Reštaurátorské práce na dielach, ktoré sú predmetom Zmluvy o reštaurovaní 1/2021 - vlastné prostriedky 272,00 Objednávka č. 080/2021 23.11.2021 23.11.2021 Mgr. art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, Banská Bystrica 97409, IČO: 44408854
183/2021 Reštaurátorské práce na dielach, ktoré sú predmetom Zmluvy o reštaurovaní 1/2021 - spolufinancovanie ŽSK 1.318,00 Objednávka č. 082/2021 23.11.2021 23.11.2021 Mgr. art. Štefan Kocka, člen komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, Banská Bystrica 97409, IČO: 44408854
184/2021 Bublinková fólia 115,78 Objednávka č. 089/2021 30.11.2021 30.11.2021 Rajapack, s.r.o., Lazaretská 8, 81108 Bratislava, IČO: 50398385
185/2021 Lepiace pásky a ručný odvíjač 50,71 Objednávka č. 089/2021 30.11.2021 30.11.2021 Rajapack, s.r.o., Lazaretská 8, 81108 Bratislava, IČO: 50398385
186/2021 Vstupné školenie zamestnanca - BOZP, OPP 20,00 Objednávka č. 092/2021 02.12.2021 02.12.2021 Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
187/2021 Grafické spracovanie katalógu k výstave Socha v meste VIII: Memorandum zabúdania 300,00 Objednávka č. 037/2021 03.12.2021 03.12.2021 Barbora Bohušová, Priehradná 40, 03101 Liptovský Mikuláš, DIČ: 1122565378
188/2021 Elektronické stravovacie poukážky 1.089,91 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 06.12.2021 06.12.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
189/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 06.12.2021 06.12.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
190/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 06.12.2021 06.12.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
191/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 11/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 06.12.2021 06.12.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
192/2021 Činnosť technika PO 120,00 Mandátna zmluva z 28.3.2013 07.12.2021 07.12.2021 Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, Turčianske Kľačany 230, 038 61, IČO: 43883192
193/2021 Tlač katalógu - Trienále umenia knihy - spolufinancovanie 177,65 Objednávka č. 091/2021 07.12.2021 07.12.2021 ORMAN, s. s r.o., Riazanská 54, 83103 Bratislava, IČO: 17325609
194/2021 Tlač katalógu - Trienále umenia knihy - FPU 132,28 Objednávka č. 090/2021 07.12.2021 07.12.2021 ORMAN, s. s r.o., Riazanská 54, 83103 Bratislava, IČO: 17325609
195/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 11/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 07.12.2021 07.12.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
196/2021 Nájomné a služby za 12/2021 500,00 NZ č. 2009 044 08.12.2021 08.12.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
197/2021 Vodné, stočné a zrážky 415,33 Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 09.12.2021 09.12.2021 TURVOD, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084
198/2021 Teplo za november 2021 1.301,76 Zmluva č. 450100 09.12.2021 09.12.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
199/2021 Preklad textov do katalógu TUK 200,00 Objednávka č. 068/2021 13.12.2021 13.12.2021 Stéphanie Staffen, Valča 490, 038 35 Valča, IČO: 47667222
200/2021 Prenájom motorového vozidla 84,00 Objednávka č. 093/2021 13.12.2021 13.12.2021 HHMM, s.r.o., Šrobárova 52, 94632 Šrobárová, IČO: 52493733
201/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 11/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 13.12.2021 13.12.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
202/2021 Tvorba obsahov pre web k výstave TUK 800,00 Objednávka č. 064/2021 14.12.2021 14.12.2021 TRES PUNTOS, s.r.o., Jesenského 25, 03601 Martin, IČO: 46663070
203/2021 Tlač katalógov - 360ks k výstave Suvenír 990,00 Objednávka č. 094/2021 14.12.2021 14.12.2021 ORMAN, s. s r.o., Riazanská 54, 83103 Bratislava, IČO: 17325609
204/2021 Komis - spod rúška 36,00 komisionárska zmluva 031/907/2021 22.12.2021 22.12.2021 Zazuzi s.r.o., Kolónia Hviezda 135, 036 08 Martin, IČO: 46986154
205/2021 Komis - Záborský - Cesta , pravda a život 299,25 komisionárska zmluva 029/905/2021 22.12.2021 30.12.2021 Fork s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO 44311061
206/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 12/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 11.01.2022 11.01.2022 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
207/2021 Teplo za december 2021 1.301,76 Zmluva č. 450100 11.01.2022 11.01.2022 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
208/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 12/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 11.01.2022 11.01.2022 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
WP Data Tables