Archív výstav za rok 2015

fdfds1

Dielo, pocta, portrét, Ľudovíta Štúra v Slovenskom výtvarnom umení

12. 11. 2015 – 31. 1. 2016

Viac

Reprezentatívna výstava DIELO, POCTA a PORTRÉT – ĽUDOVÍT ŠTÚR V SLOVENSKOM VÝTVARNOM UMENÍ bola v premiére vystavená v rodnom kraji Ľudovíta Štúra, v Galérii Regionart v Prievidzi (16. júna – 17. júna 2015), neskôr v Turzovom dome Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici (19. júla – 18. októbra 2015). V čase ústredných osláv štúrovského výročia sa uplatnila na pôde Úradu vlády SR v Bratislave (20. októbra – 4. novembra 2015) a pre verejnosť vo výstavných priestoroch Archa v Primaciálnom paláci (5. – 15. novembra 2015). V súčasnosti, dňa 19. novembra 2015 výstavu slávnostne otvárali v Turčianskej galérii v Martine – za účasti zástupcu primátora mesta Martin Mgr. Imricha Žiga, riaditeľa Turčianskej galérie Ing. Ľubomíra Kraľovanského, kurátora výstavy a predsedu Klubu výtvarných umelcov a teoretikov PhDr. Ladislava Skraka a vystavujúcich umelcov. V Martine potrvá do 31. januára 2016, kde bude zverejnená a aktívne pôsobiť v čase 160. výročia skonu významnej osobnosti.

Trvanie výstavy: 18. 11. 2015– 31. 1. 2016

fdfds1

Palo Macho, Hojstričová: Mimo tela

22. 10. – 6. 12. 2015

Viac

Spoločne s výstavou Oľga Krýslová: KRAJINA SLOVENSKO bude otvorená aj výstava Pala Macha a Jany Hojstričovej – MIMO TELA.

Výstava je pokračovaním úspešnej spolupráce dvoch odlišných autorov. Palo Macho je maliar pracujúci v médiu skla a Jana Hojstričová je fotografka. Po projekte Scanning, kde sa abstraktná maľba spojila s „faktografickou“ fotografiou ľudského tela, obaja autori pristúpili k ďalším témam. Námet sa rozširuje o ďalšie rozmery tela, napríklad oblečenie či flakóny kozmetiky – stále odkazujúc na intimitu a individualitu ľudských tiel, na ich prítomnosť v realite aj prostredníctvom osobných predmetov. Formálne sa jednotlivé objekty pomaly dostávajú z plochy maľby do priestoru. Z maľby – fotografie sa stáva priestorová inštalácia.

Kurátorka: Sabina Jankovičová
Výstava potrvá do 21. 2. 2016

fdfds1

To be Continued II

22. 10. – 6. 12. 2015

Viac

Výstavný projekt To be continued… II predstavuje výber z tvorby generácie umelcov nastupujúcej na našu výtvarnú scénu v novom miléniu, t.j. končiacich svoje vysokoškolské štúdiá v rokoch 1999/2000 – 2014/2015. Výstava pokračuje v prezentácii tvorby turčianskych umelcov od 70-tych do 90-tych rokov, ktorá nadviazala na stálu expozíciu venovanú moderne v Turci.
Výstava predstavuje umelcov rôznych výtvarných odborov a smerov a prezentuje ich voľnú či úžitkovú tvorbu. Počas posledných 15 rokov skončilo vysokú umeleckú školu síce mnoho umelcov z Martina a jeho okolia, avšak nie všetci naďalej tvoria. Výstava preto ukazuje výber z tvorby tých, ktorí zostali verní voľnému umeniu, i tých, ktorí dokázali úspešne prepojiť svoj výtvarný názor s praktickým využitím v rámci dizajnu.
V rámci projektu To be coninued… II svoje práce vystavujú umelci ako Lucia Babjaková, Lucia Bartková, Eva Péč-Brezinová, Miroslava Ferklová, Ján Gejdoš, Hany Horbanová-Kašičková, Ivan Ilovský, Marek Kianička, Peter Klaudíny ml., Boris Klimek, Marek Kokoška, Branislav Matis, Andrea Pojezdálová, Ľubica Poncik, Michal Riabič, Martina Rychnavská, Andrea Ševčíková-Marčeková, Ivona Žirková a ďalší.
Kurátorkou výstavy je Silvia Rajčanová.

fdfds1

In Media Art

8. 10. – 8. 11. 2015

Viac

Od roku 2011 sa do projektu In.Média.Art zapojilo niekoľko desiatok mladých výtvarníkov, ktorí svoje diela vystavovali v Beňuškovom dome v centre Martina a neskôr v Turčianskej galérii v Martine. Každý výtvarník je osobnosť, individualita, každý má vlastné vyjadrovacie techniky, vlastné predstavy a vlastné obľúbené materiály, ktoré vo svojej tvorbe využíva. Preto sú diela, ktoré vznikli v rámci projektu In.Média.Art také rozmanité. Odrážajú postoje a predstavy mladých ľudí, ktorí zasvätili výtvarnému umeniu časť života.
Veľkú zásluhu na projekte má výtvarník Vladimír Báthory, ktorý sa mladým ľuďom venuje. Venuje im čas, odovzdáva skúsenosti, podporuje ich, a v konečnom dôsledku aj dáva priestor na vystavovanie tvorby. Tvorby, ktorá sa len kryštalizuje dôsledkom formovania osobnosti mladých ľudí. Získavajú prvé kontakty s výstavným priestorom, prvýkrát spolupracujú na profesionálnom projekte v oblasti výtvarného umenia. Učia sa vnímať jeden druhého v priestore galérie, kde je potrebné aby všetky vystavené diela tvorili jeden celok, súlad, predovšetkým estetický. Učia sa držať zvolenej témy, a prostredie, v ktorom vystavujú ich núti k tomu aby si dali na prevedení diela a jeho prezentácii záležať. Preto je projekt zaujímavý, je rôznorodý, je multižánrový, je plný očakávaní.
To je dôvod, prečo je potrebné vytvárať projekty podobného typu. Ponúka možnosť mladým výtvarníkom získavať prvé skúsenosti vo svojom odbore. Mnohí z účastníkov pokračujú na vysokých školách, mnohí odišli do zahraničia, ale slovenská výtvarná scéna je obohatená o nové diela.
Počas piatich rokov sa stretávali členovia neformálnej umeleckej platformy In.Média.Art pod vedením turčianskeho výtvarníka Vladimíra Báthoryho. V roku 2011 usporiadali spolu prvú výstavu pod názvom In. Media.Art, ktorý používali aj pri ďalšej činnosti. Počet členov neformálnej platformy sa z roka na rok menil s pribúdajúcimi aktivitami mladých výtvarníkov. Skupinu tvoria mladí ľudia s výtvarným vzdelaním, študenti, čerství absolventi, profesionálny mladí výtvarníci. V tvorbe hľadajú rôzne podnety zo života.
Tento ročník (2015) je zameraný na vzťah medzi minulosťou a prítomnosťou uvedomujúc si postupný zánik kultúrneho bohatstva Slovákov. Folklór, tradícia, rozmanitosť ľudového umenia. V rámci štúdií témy navštívili mladí výtvarníci Jánošíkove dni v Terchovej, a v rámci rozhovorov s remeselníkmi a návštevníkmi zisťovali názory na problematiku vymierania tradičnej kultúry.

Téma identity národa, krajiny, hľadanie stratených diel v literárnej tvorbe, umení, histórii. Nájdenie spojenia tradičného z minulosti a súčasného.
Snahou projektu je vytvorenie spoločenského prostredia a založenie tradície podpory mladých výtvarníkov. Projekt In.Média.Art 2015 bol podporený dotáciou mesta Martin a dotáciou Ministerstva kultúry SR.
Manažéri projektu sú Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová a Mgr. Vladimír Báthory.

Trvanie výstavy: 8. 10. – 15. 11. 2015

fdfds1

Karol Kállay – Súvislosti

8. 9. – 18. 10. 2015

Viac

Od roku 2011 sa do projektu In.Média.Art zapojilo niekoľko desiatok mladých výtvarníkov, ktorí svoje diela vystavovali v Beňuškovom dome v centre Martina a neskôr v Turčianskej galérii v Martine. Každý výtvarník je osobnosť, individualita, každý má vlastné vyjadrovacie techniky, vlastné predstavy a vlastné obľúbené materiály, ktoré vo svojej tvorbe využíva. Preto sú diela, ktoré vznikli v rámci projektu In.Média.Art také rozmanité. Odrážajú postoje a predstavy mladých ľudí, ktorí zasvätili výtvarnému umeniu časť života.
Veľkú zásluhu na projekte má výtvarník Vladimír Báthory, ktorý sa mladým ľuďom venuje. Venuje im čas, odovzdáva skúsenosti, podporuje ich, a v konečnom dôsledku aj dáva priestor na vystavovanie tvorby. Tvorby, ktorá sa len kryštalizuje dôsledkom formovania osobnosti mladých ľudí. Získavajú prvé kontakty s výstavným priestorom, prvýkrát spolupracujú na profesionálnom projekte v oblasti výtvarného umenia. Učia sa vnímať jeden druhého v priestore galérie, kde je potrebné aby všetky vystavené diela tvorili jeden celok, súlad, predovšetkým estetický. Učia sa držať zvolenej témy, a prostredie, v ktorom vystavujú ich núti k tomu aby si dali na prevedení diela a jeho prezentácii záležať. Preto je projekt zaujímavý, je rôznorodý, je multižánrový, je plný očakávaní.
To je dôvod, prečo je potrebné vytvárať projekty podobného typu. Ponúka možnosť mladým výtvarníkom získavať prvé skúsenosti vo svojom odbore. Mnohí z účastníkov pokračujú na vysokých školách, mnohí odišli do zahraničia, ale slovenská výtvarná scéna je obohatená o nové diela.
Počas piatich rokov sa stretávali členovia neformálnej umeleckej platformy In.Média.Art pod vedením turčianskeho výtvarníka Vladimíra Báthoryho. V roku 2011 usporiadali spolu prvú výstavu pod názvom In. Media.Art, ktorý používali aj pri ďalšej činnosti. Počet členov neformálnej platformy sa z roka na rok menil s pribúdajúcimi aktivitami mladých výtvarníkov. Skupinu tvoria mladí ľudia s výtvarným vzdelaním, študenti, čerství absolventi, profesionálny mladí výtvarníci. V tvorbe hľadajú rôzne podnety zo života.
Tento ročník (2015) je zameraný na vzťah medzi minulosťou a prítomnosťou uvedomujúc si postupný zánik kultúrneho bohatstva Slovákov. Folklór, tradícia, rozmanitosť ľudového umenia. V rámci štúdií témy navštívili mladí výtvarníci Jánošíkove dni v Terchovej, a v rámci rozhovorov s remeselníkmi a návštevníkmi zisťovali názory na problematiku vymierania tradičnej kultúry.

Téma identity národa, krajiny, hľadanie stratených diel v literárnej tvorbe, umení, histórii. Nájdenie spojenia tradičného z minulosti a súčasného.
Snahou projektu je vytvorenie spoločenského prostredia a založenie tradície podpory mladých výtvarníkov. Projekt In.Média.Art 2015 bol podporený dotáciou mesta Martin a dotáciou Ministerstva kultúry SR.
Manažéri projektu sú Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová a Mgr. Vladimír Báthory.

Trvanie výstavy: 8. 10. – 15. 11. 2015

fdfds1

Ester Shilo: Vystrihnuté z papiera

8. 9. – 4. 10. 2015

Viac

Autorkou starostlivo vypracovaných výstrižkov je Esther Shilo, izraelská výtvarníčka so slovenskými koreňmi.
Príďte sa zoznámiť, alebo lepšie spoznať starú židovskú kultúru a jej folklórne umenie. Vraví sa, že technika vystrihovania z papiera vznikla keď rabínovi počas tuhej zimy zamrzol atrament, a tak sa rozhodol vystrihovať listy z papiera. Zo všetkých židovských rituálnych a folklórnych umení bola táto technika najvhodnejšia pre voľné vyjadrovanie. Oproti drevu a textilu bol papier pomerne lacný materiál a dal sa jednoducho nahradiť.
Výtvarník tak mohol bez váhania skúšať nové nápady s jednoduchými pomôckami. Ako to vyzerá a do akých detailov je možné „kresliť“ s nožnicami zistíte na prízemí Turčianskej galérie.

Trvanie výstavy: 10. 9. – 4. 10. 2015

fdfds1

J. Mráz: Portréty a autoportréty

6. 8. – 6. 9. 2015

Viac

Ján Mráz je významný akademický maliar, grafik, publicista. Pôvodom rodák z Ružomberku, žije a pôsobí v Mníchove už od roku 1968.
Počas štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave prešiel Ján Mráz rukami viacerých významných výtvarných umelcov, ktorí zanechali vplyv na jeho dielach. Cez ateliér Dezidera Millyho, ktorého signifikantné prvky výstavby krajiny nájdeme aj v dielach autora, prešiel do ateliéru Ladislava Čemického. Následne pokračoval pod vedením Jána Mudrocha, ktorého vplyv pastóznej maľby je evidentný. Od Mudrocha prešiel do ateliéru monumentálnej maľby Petra Matejku, ktorý ho utvrdil pri práci s farbou a vnútorným svetlom. Svoje štúdium však zavŕšil na odbore grafiky u profesora Vincenta Hložníka, ktorého vplyv je evidentný najmä v jeho blokovej kresbe a grafike, ktorá vyústila k spolupráci s knižným vydavateľstvom Mladé letá a neskôr po emigrácií v spolupráci s japonským vydavateľstvo GAKKEN.
Portrétová maľba sa stala ťažiskom posledných rokov umelcovej tvorby. Hoci diela Jána Mráza nepatria medzi vysoké umenie, ktoré nastoľuje otázky a hľadá odpovede, pre autora je najdôležitejšie to, že ho jeho práca napĺňa a je rád, že zaujala aj široké okolie. Svoje práce vystavoval v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, USA, Kanade, Japonsku a neobišiel ani Slovensko – v niekdajšom Dome zahraničných Slovákov v Bratislave otváral výstavu jeho tvorby vtedajší prezident SR Rudolf Schuster. Vystavoval aj v rodnom Ružomberku – v Liptovskom múzeu, v Martine v Matici slovenskej, ako aj v Slovenskom komornom divadle.
V tvorbe Jána Mráza máme možnosť vidieť množstvo portrétov samotného autora. Mnohí by si mysleli, že ide o istý prejav egocentrizmu, ale Ján Mráz prezentuje svoje autoportréty ako spôsob štúdií a skúšania množstva variácií pri zobrazení.
Ako povedal Charles Dickens: ,,sú len dva štýly portrétov: vážny a tváriaci sa.“ Aj s týmito limitmi je však možné zobraziť ich celú škálu.
Výstava je súčasťou Národných matičných slávností a dlhodobého projektu Turčianskej galérie – Slovenský svet vizuálneho umenia.

Trvanie výstavy: 6. 8. – 6. 9. 2015

fdfds1

A. Augustín: Feng shui very much

3. 9. – 18. 10. 2015

Viac

Autor: PhDr. Ľudovít Petránsky

„Umelecké dielo musí vyjadrovať čosi, čo nie je viditeľné z jeho vonkajšej podoby. Predmety a postavy, ktoré zobrazuje, musia poeticky rozprávať o niečom, čo je vzdialené a čo pred nami skrývajú materiálne formy.“ Slová známeho metafyzického maliara Giorgia de Chirica platia aj pre svet, ktorý sa snaží výtvarne pomenovať Andrej Augustín.

Andrej Augustín je akademický maliar pochádzajúci z Bratislavy. Vyštudoval Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe, kde absolvoval štúdium na oddelení propagačnej grafiky a plagátu.
Vo svojej súčasnej umeleckej práci sa venuje maľbe, pastelu, grafike, ilustrovaniu kníh, tvorbe textilných tapisérií i maľbe na keramiku a sklo. Jeho obrazy rozprávajú príbehy o veciach nepoznaných. Zrozumiteľne komunikujú so širším publikom, no v druhom pláne spúšťajú hlbšie sondy: sú výtvarným záznamom o vnútorných stavoch autora. Metaforicky znázorňujú meditáciu, melanchóliu, baladu, ale aj nádej. Inými slovami, témou obrazov Andreja Augustína je často intímny život maliara. Čarovná realita sa tak v nich pretavuje do osobných príbehov.

S týmito príťažlivými príbehmi prichádza Andrej Augustín premiérovo aj do Turčianskej galérie v Martine, kde predstavuje výber svojich malieb, pastelov a grafík z ostatného obdobia. Jeho výstavu sme nazvali Feng shui very much, ktorá má evokovať anglické Thank you very much (Ďakujem veľmi pekne), ale zároveň aj známe čínske umenie geomantie, ktoré sa snaží nájsť najvhodnejšie miesto na pobyt človeka v danom prostredí. Inými slovami, autor sa nám snaží svojou tvorbou priniesť jasnú správu o harmónii pokoja a pozitívneho pocitu. Je to ďalšie zastavenie na jeho púti zvanej dobrodružstvo maľby.

Hoci je Andrej Augustín emotívny človek, jeho tvorba nie je impulzívna. Keď nápad stiahne zo vzduchu, veľa o ňom rozmýšľa. Načrtáva si ho do kresliarskych škíc, a až keď má všetko do detailu premyslené, napína plátno. Jeho obrazy nevznikajú na jeden nádych, no nechýba im ani energia prvotného nápadu. Je v nich krehká rovnováha osobnej výpovede a  šarmantného humoru. Často
rozohráva pôsobenie rôznych štruktúr (do farieb napríklad primiešava kávové zrná, piesok a kamienky) a komponuje originálnu štylizáciu postáv.
Na otázku, ktorý obraz je dobrý, autor odpovedá jednoznačne: „Dobrý obraz je taký, ktorý vo mne vyvolá emóciu. Nemusí byť nevyhnutne krásny, ale musí obsahovať takú vnútornú silu, že zostane vo mne a myslím naňho aj vtedy, keď ho už nevidím. Aj ja sa snažím takéto obrazy vytvárať. chcem, aby obrazy zostali vo vedomí divákov čo najdlhšie. Samozrejme, nemaľujem len pre nich,
ale aj z vlastného presvedčenia, túžby a vôle…“

Výstavu Feng Shui Very Much budú mať návštevníci možnosť vidieť do 18. 10. 2015.

Kurátor výstavy: PhDr. Ľudovít Petránsky

fdfds1

Ľubo Lettrich: Príbehy fotografie

18. 5. – 2. 8. 2015

Viac

Výstava usporiadaná pri príležitosti životného jubilea fotografa Ľudovíta Lettricha.

Trvanie výstavy: 18. 6. – 2. 8. 2015

fdfds1

Pocta Galandovi

4. 5. – 2. 8. 2015

Viac

K 120. výročiu narodenia maliara, grafika, knižného ilustrátora a výtvarného pedagóga Mikuláša Galandu (1895 – 1938) sme usporiadali výstavu Pocta Mikulášovi Galandovi v čase od 15. 05. 2015 do 23. 08. 2015. Jej cieľom je pripomenúť a uctiť si pamiatku a dielo tohto vynikajúceho umelca zakladateľskej generácie moderného slovenského výtvarného umenia v širších umeleckých súvislostiach obdivuhodnej syntézy domácej tradície slovenského ľudového umenia a modernej výtvarnej reči a to ako u jeho súčasníkov, tak i viacerých umelcov po ňom.
Mikuláš Galanda po počiatočných štúdiách v Budapešti, prerušovaných prvou svetovou vojnou vyštudoval maliarstvo a grafiku najskôr na Umeleckopriemyselnej škole (1922) a od roku 1923 do 1927 na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Po štúdiách sa vrátil na Slovensko a vyučoval najskôr na meštianskych školách a od roku 1933 ako riadny profesor na progresívnej Škole umeleckých remesiel v Bratislave až do svojej predčasnej smrti (1938).
Spoločne s Ľudovítom Fullom vydávali začiatkom tridsiatych rokov “súkromné listy fullu a galandu“, v ktorých propagovali moderné výtvarné názory odrážajúce poznatky z vývoja európskeho umenia prvých troch desaťročí 20. storočia. No aj ich vlastná umelecká tvorba sa stala v mnohých oblastiach podnetom nielen pre ich súčasníkov, ale aj generácie, ktorá prišla po nich. V roku 1957 v období dogmatického socialistického realizmu na ňu manifestačne nadviazali mladí absolventi Vysokej školy výtvarných umení (založenej v roku 1949) a to ako formálne, tak i obsahovo a v mnohom je aktuálna dodnes.
Mikuláš Galanda hoci zomrel ako 43-ročný vytvoril pozoruhodné dielo venované tradičným umeleckým archetypom, najmä obrazu ženy-matky, ale i diela venované sociálnym témam i vynikajúcej modernej ilustrácii. Práve za ňu získal viaceré významné vyznamenania ako doma (1933) tak i na medzinárodnej úrovni ako bola Strieborná medaila na Svetovej výstave v Paríži v roku 1937. Výstava i katalóg prinášajú reprezentatívny prehľad Galandovou tvorbou a v druhej časti výber z tvorby umelcov, ktorí mu boli blízki a výber z textov približujúcich jeho charizmatickú osobnosť od autorov, ktorí ho ešte osobne za jeho života poznali. Mimoriadne významnú úlohu v Galandovom diele hrala vynikajúca, až brilantná kresba, ktorá dodnes, hlavne náčrtníková, nie je v dostatočnej miere sprístupnená. Táto úloha ešte čaká na svoje naplnenie.

Trvanie výstavy: 15. 5. – 23. 8. 2015

fdfds1

Vojtech Stašík

9. 3. – 10. 5.

Viac

Výber z tvorby autora, ktorý po absolvovaní Akadémie výtvarných umení v Prahe (1936 – 1939) prišiel do Martina. Širšej odbornej verejnosti je známy najmä svojou tvorbou zo 40. rokov 20. stor., kedy sa predstavil ako vynikajúci portrétista, knižný grafik a ilustrátor.
Kurátorka: Kristína Zvedelová
Trvanie výstavy: 19. 3. 2015 – 10. 5. 2015

fdfds1

Umelecká beseda Slovenska (1990-2015)

9. 3. – 3. 5. 2015

Viac

25 ROKOV OBNOVENEJ UMELECKEJ BESEDY SLOVENSKA
Výstava k 25. výročiu obnovenia Umeleckej besedy slovenskej je skupinový výstavný projekt, ktorý zachytáva pôsobenie tohto umeleckého spolku na výtvarnej scéne Slovenska. Predstaví vyše 30 vybraných autorov, ktorí sa aktívne zapájali do bohatej spolkovej výstavnej činnosti. Kolekciu doplnia diela predstaviteľov Slovenskej moderny, členov pôvodnej UBS, ktorí žili a pracovali v dnešnom Žilinskom kraji zo zbierok Turčianskej galérie (Galanda, Fulla, Benka, Šimerová-Martinčeková, Weiner-Kráľ ).

Kurátor: Peter Mikloš

fdfds1

In Optima Forma: Rudolf Fila – Jinřich Štreit

5. 2. – 15. 3. 2015

Viac

Rudolf Fila – Jindřich Štreit
Dvaja výtvarní umelci, ktorí majú po celý svoj produktívny život do činenia so sférou viditeľného. Štreit je fotograf a jeho fotografie zachytávajú ľudí. Fila je maliar a viac ako polstoročie tvorí prelínaním vrstiev obrazy… Jindřich Štreit inicioval hru a Rudolf Fila prijal jeho výzvu. Dôležitý nie je výsledok, ale proces hry a ten je zaujímavý aj pre divákov.
Kurátor: Peter Michalovič

Trvanie výstavy: 5. 2. 2015 – 15. 3. 2015

fdfds1

Kontinuum: Božena, Eva, Jana Brezinové

5. 2. – 15. 3. 2015

Viac

Kontinuum, takto nazvali svoju prvú spoločnú výstavu tri autorky – Božena, Eva a Jana Brezinové. Výstava, matky a dvoch dcér, profesionálnych výtvarníčok, nie je javom práve každodenným. Konfrontácia, či dialóg ich autorských prístupov, hľadanie spoločných východísk, ale aj rozdielnych generačných či osobných pohľadov v ich tvorbe, je prísľubom zaujímavého kultúrneho zážitku počas výstavy.

Kurátor: Andrej Jaroš