1200x600 web

Bezpodmienečná práca

viac info

Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy:

Bezpodmienečná práca

Autorka: Jana Kapelová
Kurátorka: Eliška Mazalanová
Produkcia výstavy: Dušan Dobiáš, Adam Galko, Peter Návoj
Grafický dizajn: Linda Kuruc Marček
Spolupráca – zamestnankyne a zamestnanci TG: Zuzana Ivanová, Nadežda Patúšová, Lenka Denková,  Ivana Vicena, Eva Mužilová, Jana Knošková, Eva Plazáková, Boris Jíra, Miroslava Moncmanová, Zdenka Vrábková, Tomáš Ševčík
Miesto konania: Turčianska galéria v Martine, Daxnerova 2, 036 01 Martin
Otvorenie výstavy: štvrtok 12. augusta 2021 o 17.00
Trvanie výstavy:  12. 08. – 06. 10. 2021

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Uspokojuje vás práca v kultúre?
Uvažovali ste o opustení umeleckého prostredia?
Mohli by ste opísať zmenu vášho každodenného života počas pandémie?
Ako ovplyvnila možnosti vašej sebarealizácie, práce a ďalších aktivít?
Postihla vaše bežné a nebežné finančné príjmy?

web socha 1200

Socha v meste VIII / Memorandum zabúdania

viac info
8/7/- 30/9/2021
umelci: APART, Martin Piaček, Katarína Škamlová, Jaroslav Varga
kurátorka: Ivana Rumanová
kurátor: Adam Galko
architektúra: Jakub Kopec
grafický dizajn: Barbora Bohušová
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
tlačová správa na stiahnutie
tothova 1200

Helena Tóthová / Nekonečný strom

viac info

Kurátorka: Ivana Moncoľová

Vernisáž: 15/7/2021 o 17.00 h v Turčianskej galérii v Martine

Výstava potrvá do: 30/9/2021

Grafický dizajn: Ivana Vicena

 

tlačová správa na stiahnutie tu:

restarovanie 1200x600

Výstava troch zreštaurovaných olejomalieb zo zbierky Turčianskej galérie

viac

Výstava troch zreštaurovaných olejomalieb zo zbierky Turčianskej galérie. Výstava sprístupnená v Turčianskej galérii od 25. mája do 24. júla 2021 predstavuje verejnosti menej známe a doteraz nevystavované obrazy, ktoré boli z dôvodu výrazného poškodenia a zlej kondície dlhodobo uschované v galerijnom depozitári. Predmetom tohtoročného reštaurátorského výberu sa stali dve krajinomaľby od neznámeho stredoeurópskeho autora, pochádzajúce z rokov 1840 1850 Krajina s mostom, riekou a zámkom“, „Horská krajina so stromami, božou mukou a skupinou ľudí pred ňou„ a obraz od významného predstaviteľa slovenskej výtvarnej moderny Martina Benku Rybár Liptov“, datovaný do roku 1947. Všetky tri diela sa podarilo zreštaurovať vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a podpore Žilinského samosprávneho kraja. Diela reštauroval Mgr. Štefan Kocka, diplomovaný reštaurátor, člen Komory
reštaurátorov, s ktorým galéria už v minulosti spolupracovala na viacerých úspešných projektoch. Výstavu zreštaurovaných diel doplní podrobná dokumentácia, ktorá zachytáva kompletný proces náročných reštaurátorských postupov a tiež animačné aktivity.

tlačová správa tu:

web skrisa
viac

kurátor: Adam Galko

trvanie výstavy: 10/6 – 23/7/2021

grafický dizajn: Ivana Vicena

Ján Skrisa

Narodený:
01.02. 1961 v Martine

Štúdium:
1968 – 1992 VŠVU Bratislava, prof. A. Brunovský,
doc. Kállay

Oblasti tvorby:
Maľba, grafika, kresba, ilustrácia

zaborsky web 1200x800

Ladislav Záborský - Nebo ako závažná realita

viac info

Kurátorka: Jarmila Kováčová

6.5.2021 – 30.6.2021

Grafický dizajn: Ivana Vicena

Nebo je tak závažná realita, že sám Boh sa dal ukrižovať, aby nám ho otvoril!
Ladislav Záborský
Výstava venovaná storočnici narodenia akad. maliara Ladislava Záborského v Turčianskej galérii v Martine
predstavuje v prevažnej miere autorovu maliarsku tvorbu v retrospektívnom zábere, ktorá vznikala od konca
30. roko v 20. storočia až do prvej dekády 21. storočia s ambíciou predstaviť návštevníkom výstavy
rozmanitosť a členitosť tém a motívov, ku ktorým sa Ladislav Záborský vracal počas svojej
sedemdesiatpäťročnej tvorivej cesty.

tlačová správa tu:

FB_event_Rozhovor_s_pozorovatelom_

Martina Mäsiarová - Rozhovor s pozorovateľom

viac

Kurátorka: Beáta Jablonská

6.5.2021 – 30.6.2021

Grafický dizajn: Lucia Gamanová

Výstava Martiny Mäsiarovej Rozhovor s pozorovateľom je jedným z ďalších krokov jej výtvarného
program u, ktorý si začala formulovať už počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave, v rokoch 2012 2018. Školský ateliér jej dal príležitosť sústredene sa venovať tomu, čo
je dnes hlavným leitmotívom jej tvorby: artikulovať a zviditeľňovať to, čo vnímame ako len ťažko
uchopiteľné emóciu, pocit, spomienku, alebo zážitok.

tlačová správa tu:

liptak

Márnosť šedivá / Fero Lipták

Viac info

Autor: Fero Lipták

Kurátor: Zuzana Mazúrová

Trvanie výstavy: 15.10.2020 – 4.2.2021

Fero Lipták vyštudoval Strednú umelecko- priemyselnú školu v  Košiciach odbore grafika a Vysokú školu múzických umení v Bratislave kde sa venoval divadelnej scénografii. Na výstave v TG bude milovníkom postavičky Fera Liptáka pripravená expozícia kolekcie maľby, scénografie z filmov na ktorých pracoval ale aj divadelná scénografia. Uvidíte aj plastiky, ilustrácie a zápisky z jeho denníkov ktoré často odrážajú aktuálne témy diania života ktorého sme súčasťou všetci. Fero Lipták nás oslovuje svojou priamosťou a podnetmi z bežného života  humornou formou jemu vlastnou a nenapodobiteľnou.

Tlačová správa tu

fotografia web 2020

Fotografia 2020 - Fotoklub Karola Plicku

Viac info

Autori: Fotokolub Karola Plicku

Trvanie výstavy: 10.12.2020 – 10.2.2021

Vážené dámy a páni, milí priaznivci fotografie

Uplynulý rok bol pre každého z nás nevšedný a náročný. Celosvetová situácia sa vplyvom šíriaceho vírusu neustále menila a nútila nás všetkých k rôznym obmedzeniam a prehodnoteniam priorít v bežnom chode života. Aj stretávanie sa členov fotoklubu bolo ovplyvnené všeobecnými nariadeniami a fungovalo viac menej virtuálne cez maily a mobily. Napriek tomu chuť produkovať svoju tvorbu z nás nevyprchala a veľká snaha predstaviť svoje nové diela našim priaznivcom nám pomohla uskutočniť výročnú výstavu aj tento rok.

V tomto šedivom čase, ktorý prežívame nielen teraz na konci jesene, sme sa snažili pripraviť kolekciu fotografií chystajúcu sa rozjasniť Vašu myseľ pohľadom na nevšedné okamžiky zachytené závierkou fotoaparátu a prenesené na fotografický papier. Aj keď výstava nie žánrovo výrazne ohraničená predsa sme sa zamerali predovšetkým na naše silné a obľúbené témy, v ktorých naši členovia vynikajú. A tak v tohtoročnej kolekcii predstavujeme obrazy nám dostupnej prírody, dýchajúce tvarmi, farbami a jedinečnou atmosférou, neuveriteľné detaily a zátišia, pútavé zábery z mikrosveta, výjavy maľované neobyčajnou hrou svetiel a tieňov, nedotknutú nočnú krajinu ale aj zmenenú výtvormi človeka.

Dúfame, že vystavené fotografie Vám navodia príjemnú atmosféru a  na chvíľu Vám pomôžu preniesť sa na miesta mimo všednej, každodennej reality. Veríme, že aspoň kúsok z  dobrej nálady a energiu z pozitívnych pocitov pri pohľade na naše diela si odnesiete so sebou a pomôžu Vám tak trošku rozjasniť nasledujúce krátke zimné dni.

Ďakujeme vedeniu Turčianskej galérie za opätovnú príležitosť prezentovať fotografickú tvorbu Fotoklubu Karola Plicku Martin a dúfame, že sa naša vzájomná spolupráca bude aj naďalej tvorivo rozvíjať a stane sa tradičnou súčasťou jej výstavného programu. Naše poďakovanie patrí aj vedeniu mesta Martin, ktoré nás podporilo a prispelo na zabezpečenie nákladov na výrobu fotografií.

Untitled-1-1-1200x800
viac info

Suvenir Turiec
30.11.2021 23.2.2021


KURÁTORI: Nina A. Šošková, Adam Galko
VYSTAVUJÚCI: Markéta Nováková, Hany Kašičková, Patrik Illo, Nina A. Šošková,
Milan Novosedliak, o.z. PARTA kultúrna platforma


HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja

PARTNERI VÝSTAVY: Fond na podporu umenia
suvenir
Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec
Stále živá expozícia Turčianskej galérie opäť ožije. Tentokrát vďaka projektu Suvenir, ktorý doplní
diela klasikov slovenskej moderny o dizajnové produkty od súčasných umelkýň a umelcov. Oslovené
autorky a autori sa v septembri tohto roka zúčastnili na malom terénnom výskume regiónu Turiec,
ktorý mal podnietiť vznik originálnych diel suvenírov. Autentické zážitky ale aj individuálne
bádanie sa stali hlavným východiskom pre prvé návrhy, ktoré posúvajú význam suveníru na novú
úroveň. Každé dielo je tak esenciou fenoménov tvoriacich identitu mesta Martin a jeho okolia.

tlačová správa na stiahnutie:

pozvanka 1

Trienále umenia knihy IV.

viac info

21. október 2021 – 26. február 2022

Turčianska galéria v Martine

SPOLUORGANIZÁTORI
Muzeum umění Olomouc
The Eugeniusz Geppert Academy of Art And Design in Wroclaw

Hungarian Artist´s Book Association – Budapest

KURÁTORKY
Jarmila Kováčová
Gina Renotière

SPOLUKURÁTORI

Róbert Makar, Renata Pacyna, Andrea Pézman, István Szirányi

ARCHITEKTÚRA VÝSTAVY

Pavel Choma, Martin Kubina

VIZUÁL

Marek Kianička

PRODUKCIA

Adam Galko, Zuzana Ivanová, Jana Knošková, Peter Návoj, Ivana Vicena

UMELCI / UMELKINE

Péter Balázs Kovács, László Bandy, Elzbieta Banecka, Márton Barabás, Andrzej Bednarczyk, Miloš Boďa, Dorottya Bokor, András Butak, Anett Cifra, Weronika Cyganik, Paľo Čejka, Kateřina Černá, Ján Čumlinski, István Damó, Martin Derner, Majka Dokudowicz, Petra Joffe Feriancová, Mária Fulková, Ágnes Háasz, Vladimír Havlík, Jakub Horský, Tereza Ignácová, Katarína Jamrišková, Antonina Janus-Szybist, Dariusz Kaca, Julie Kačerovská, Gyöngyi Károly Zöld, Botond András Kiss, Ilona Kiss, Tomáš Klepoch, Igor Kociński, Martin Kochan a Cyril Blažo, Nikola Krupová, Radka Kubištová, Ewa Latkowska-Żychska, Otis Laubert, Róbert Makar, Stano Masár, Jan Maštera, Jan Měřička, Michalina Mosurek, Barbara Mydlak, Martin Netečný, Malgorzata Malwina Niespodziewana, Radoslaw Nowakowski, Štefan Oslej, Anna Ovsíková, Renata Pacyna, Csaba Pal, Tibor Pataki, Andrea Pázman, Lucie Raškovová, Sára Richter, Peter Rónai, Szymon Ryczek, László Vasvári Sándor, Lajos Sejben, Ilona Simon, Edyta Stajniak, Krystyna Szczepaniak, Isabella Székely, István Szirányi, Zuzana Šebelová, Patrik Ševčík, Katarína Škamlová, Petr Šmalec, Nina Šperanda, Dezider Tóth, Lucie Travničková, Pavol Truben, Jadwiga Tryzno , Janusz Tryzno, Jakub Tulinger, Kateřina M. Václavková, Peter Valiska-Timečko, Jaro Varga, Tomáš Vicen, Joanna Wiszniewska-Domańska, Magdalena Wosik, Kateřina Zemanová, Magda Żmijowska

TRIENÁLE UMENIA KNIHY MARTIN

The fourth year of the international non-competitive show The Artist’s Book Triennial in Martin has an ambition to present an artist’s book as an attractive inspirational object of art transformations, that reflects the diversity of formal and ideological practices in the pluralistic world of contemporary visual art (book as concept, book as readymade, book as installation, book as video…). The aim of the project is a non-competitive exhibition confrontation of visual artists working in the field of artist’s book in the Central European area of the V4 countries.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

tlačová správa na stiahnutie:

osudy1200

Osudy VI.

viac info

Turčianske kultúrne stredisko v Martine a Turčianska galéria v Martine

Osudy VI. / Doma /

Zdeno Ziman, Radoslav Pančík

28/10/2021 – 15/3/2022

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Hlavnou témou projektu je téma „DOMA“.

Výstava má ambíciu slúžiť aj ako sociologický prieskum, porovnanie, keďže rovnakou technikou a rovnakou témou sa zaoberali autori diel – pacienti Psychiatrickej liečebne v Sučanoch a členovia fotografických skupín TuFoTím a JUST a NATRUC. Ich prezentačná časť bude prepojená vo výstavných priestoroch Turčianskej galérie v Martine.

Kurátor: Adam Galko

tlačová správa na stiahnutie: