Zmluvy 2020

Zmluvy 2020
Číslo zmluvy Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Predmet zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum zverejnenia zmluvy Identifikačné údaje zmluvnej strany
001/801/2020 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 10,00 Prenájom prípravnej miestnosti a klavíra 09.01.2020 21.02.2020 10.01.2020 Mesto Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 00316792
002/601/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie výtvarného diela 1 ks 15.01.2020 do 15.4.2020 15.01.2020 Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, 81535 Bratislava, IČO: 179752
003/602/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie zbierkových predmetov - 7 ks 15.01.2020 do 15.04.2020 15.01.2020 Galéria M. A. Bazovského v TN, Palackého 27, 91101 Trenčín, IČO: 340592020
004/603/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie výtvarných diel - 24 ks 21.01.2020 do 23.04.2020 27.01.2020 Mgr. art. Miloš Kopták
005/604/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie výtvarných diel - 3 ks 23.01.2020 do 23.04.2020 27.01.2020 Edo Grolmus
006/501/2020 Zmluva o spolupráci 100,00 Spolupráca pri organizovaní koncertu 23.01.2020 21.02.2020 27.01.2020 Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej, ul. M. Haľamovej 21, 036 01 Martin, IČO: 37972596
007/401/2020 Zmluva o dielo 200,00 Vyhotovenie diela v rámci otvorenia výstavy riešenie inštalácie výstavy, texty na webovú stránku galérie, tlačová správa, text v priestoroch galérie. 29.01.2020 do 30.01.2020 29.01.2020 Mgr. Ivana Moncoľová, PhD.
008/605/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie výtvarného diela - 1 ks 28.01.2020 29.01.2020-23.04.2020 29.01.2020 Peter Lednický
009/402/2020 Zmluva o dielo 200,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy MRB 28.01.2020 do 30.01.2020 29.01.2020 Mgr. Miloš Kopták
010/901/2020 Komisionárska zmluva - Predaj katalógov Miloš Kopták, Rai Escalé - Miroir Noir 28.01.2020 do 31.05.2020 29.01.2020 Mgr. Miloš Kopták
011/802/2020 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 10,00 Prenájom prípravnej miestnosti a klavíra 20.01.2020 30.01.2020 29.01.2020 Mesto Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 00316792
012/502/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci - Spolupráca pri organizovaní koncertu 19.02.2020 27.03.2020 20.02.2020 Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej, ul. M. Haľamovej 21, 036 01 Martin, IČO: 37972596
013/902/2020 Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk č. 2020 TGMT - Aktualizácia podstránok galérie na www.muzeum.sk 17.02.2020 doba neurčitá 28.02.2020 Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 97404 Banská Bystrica, IČO: 33861129
014/903/2020 Dodatok č. 1 k zamestnaneckej dohode - Dodatok k zamestnaneckej dohode - náhrada príjmu pri dočasnej PN 28.02.2020 do 31.12.2020 28.02.2020 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
015/803/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme sobášnej siene - Spolupráca pri organizovaní koncertu 5.3.2020 do 27.3. 2020 25.3.2020 Mesto Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 00316792
16/903/2020 Dodatok č. 2 k zamestnaneckej dohode - Dodatok k zamestnaneckej dohode - náhrada príjmu pri dočasnej PN 31.3.2020 do 31.12.2020 31.3.2020 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník