Zmluvy 2020

Zmluvy 2020
Číslo zmluvy Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Predmet zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum zverejnenia zmluvy Identifikačné údaje zmluvnej strany
001/801/2020 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 10,00 Prenájom prípravnej miestnosti a klavíra 09.01.2020 21.02.2020 10.01.2020 Mesto Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 00316792
002/601/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie výtvarného diela 1 ks 15.01.2020 do 15.4.2020 15.01.2020 Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, 81535 Bratislava, IČO: 179752
003/602/2020 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie zbierkových predmetov - 7 ks 15.01.2020 do 15.04.2020 15.01.2020 Galéria M. A. Bazovského v TN, Palackého 27, 91101 Trenčín, IČO: 340592020