Pravidelné aktivity a animačný program

Animačný program sa viaže na aktuálne výstavy, preto má program viaceré varianty čo umožňuje návštevným skupinám zúčastňovať na mesačnej báze. Program je prispôsobený vekovej skupine detí a preto sa treba dopredu ohlásiť.

Na pravidelné aktivity STRED(T)Y S UMENÍM  a Umenie pre seniorov nie je nutné sa prihlasovať vopred.

Cena pravidelných aktivít a animačného programu je 3 eurá na osobu/ dieťa.

STRED(T)Y S UMENÍM

Strety s umením

Pravidelný prednáškový cyklus, v ktorom kurátor Turčianskej galérie Adam Galko, približuje aktuálne výstavy alebo vybrané témy zo stálej expozície. Ide o formát komentovaných prehliadok, každú prvú stredu v mesiaci o 17.00h, kde stredom si TY a umenie.

Animačný program

Animačný program

Program, ktorý vytvára priestor pre všetkých bez rozdielu. Oslobodzuje jednotlivca premýšľať inak cez umenie a jeho interpretáciu. Povzbudzuje proces ideácie nápadu, ktorý ukazuje jedinečný pohľad na súčasnosť umenia.

Aktivity prebiehajú pod vedením galerijného lektora a pedagóga, priamo v expozíciách galérie. Expozície ponúkajú možnosť poznávať a interpretovať umenie pomocou zážitku a priamej interakcie s dielami. Otvára možnosti tvorivej hry, zážitkového učenia, experimentu, zábavy a diskusie.

Program sa viaže na aktuálne prítomné výstavy v Turčianskej galérií v Martine a je ponúkaný celoročne.

 

Umenie pre seniorov

C2396.00_09_43_01.Still041

Edukácie zamerané pre seniorov, pri ktorých sa oboznámime s novými výtvarnými štýlmi a technikami. Predstavíme Vám tvorbu rôznych umelcov a výtvarnou činnosťou sa budeme snažiť rozvíjať Vašu kreativitu a fantáziu. Pravidelná návšteva tvorivého programu tak nielen spríjemní Váš voľný čas, ale aj pozdvihne ducha i myseľ a rozšíri Váš kultúrny prehľad. Dĺžka jedného stretnutia je 60 minút.

Umenie pre seniorov prebieha každý posledný pondelok v mesiaci o 10:00 h

 

Edukačný program

Edukačný program je určený pre materské školy, základné a umelecké školy počas celého roka. Stačí sa len objednať na čisle  +421/43 422 44 48 aspoň týždeň dopredu.

Tvorivé dielne pre školy

Všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Deťom program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Tvorivé dielne pre verejnosť

Edukačný program zahŕňa i tvorivé dielne pre verejnosť, ktoré sa vyznačujú hosťovaním tvorivého človeka, ktorý Vás bude pri aktivite sprevádzať. O týchto aktivitách sa dozviete na našich sociálnych sieťach.

Cenu tvorivých dielni pre verejnosť určuje pedagóg alebo hosťujúci. Naučíte sa rôzne techniky a spôsoby výroby. Výsledkom je častokrát  produkt, ktorý si môžete zobrať domov.

 

AtelierKocúr