archiv 2018

Archív výstav za rok 2018

69_58_1 001

Ján Galanda

1.3. - 20.5. 2018

viac

„Dejiny slovenskej fotografie sú plné nezbadaných, polozabudnutých či celkom zabudnutých osobností. Avšak máloktorá bola donedávna taká neznáma ako Ján Galanda. Ako väčšina moderných slovenských fotografov bol fotoamatérom, v občianskom živote pracoval ako bankový úradník. Galanda začal sústavnejšie fotografovať až v prvej polovici tridsiatych rokov. Fotografoval to, čo väčšina amatérov – dokumentoval svoje mimopracovné záujmy a aktivity, cestovanie, turistiku, šport. Na rozdiel od väčšiny snímok tohto druhu sa však jeho fotografie vyznačujú precízne budovanou, náročnou, niekedy až rafinovanou kompozíciou.“

Aurel Hrabušický

Kurátor: Filip Jančo

Vernisáž sa uskutoční dňa 1.3. 2018 o 16:30.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Ucntitled-3

MIKULÁŠ GALANDA: KRESBA A GRAFIKA

8.2.2018 - 20.5. 2018

viac

Výstava kresieb a grafík Mikuláša Galandu (1895-1938) zo zbierok Turčianskej galérie predstavuje prierez tvorby jedného z najvýznamnejších umelcov Turčianskeho regiónu 20. storočia, ako aj slovenského umenia. V roku 2018 uplynie 80 rokov od umelcovej smrti, a práve preto Turčianska galéria pripravila výstavu kresieb a grafík.

Kurátor: Adam Galko

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

PT-titulka-1024x512

SEDIACI PAVOL TÓTH

8.2.2018 - 20.5. 2018

viac

V roku 2018 uplynie 30 rokov od úmrtia Pavla Tótha (1928 – 1988), významného predstaviteľa  a spoluzakladateľa Skupiny Mikuláša Galandu. Samostatnou výstavou a retrospektívou sochárskej tvorby si chce preto Turčianska galéria pripomenúť jeho špecifický prínos do slovenského neoavantgardného umenia druhej pol. 20. storočia.

Kurátor: Adam Galko

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Tlačová správa na stiahnutie tu: