archiv 2018

Archív výstav za rok 2018

banner-3

Zreštaurované grafiky zo 17.-19. storočia

26.6. – 30.9.2018

Viac info

Turčianska galéria v Martine získala v minulom roku finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na projekt reštaurovania umeleckých diel. Z pridelených finančných prostriedkov sa podarilo zreštaurovať 20 vzácnych grafík zo 17. až 19. storočia. Vzácne diela zreštaurovala skúsená reštaurátorka Jarmila Tarajčáková, ktorá už v minulosti s Turčianskou galériou úspešne spolupracovala na reštaurovaní diel Mikuláša Galandu. Turčianska galéria ponúka návštevníkom možnosť vidieť všetky novozreštaurované diela na výstave s názvom Reštaurovanie grafiky zo 17. – 19. storočia, ktorá bude sprístupnená dňa 25. 6. 2018 v budove Turčianskej galérie. Návštevníci tak budú môcť na vlastné oči uvidieť precíznu a náročnú reštaurátorskú prácu Jarmily Tarajčákovej. Podľa fotografií si budú môcť porovnať ako vyzerali poškodené diela pred a po reštaurátorskom zákroku. Bližšie sa oboznámia s tým, ako tento zaujímavý proces prebiehal.
Reštaurovanie vzácnych starých grafík podporil z verejných zdrojov Fond na podporu
umenia.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

banner-1

Ašot Haas

24.5. – 2.9.2018

Viac

Séria diel s názvom Rezonancia zvuku (2015-16) je séria akrylových reliéfov, v ktorých umelca vizuálne „zaznamenáva“ osciláciu zvuku vo vesmíre. Na samom začiatku vznikla laserová harfa (A x B x C, 2013), kde divák mohol voľne prerušiť laserový lúč v priestore a vytvoriť zvukový podpis v momente jeho fyzického kontaktu. To vytvára prenikajúce spojenie medzi priestorom, pohybom a zvukom. Haas následne skenuje a digitálne moduluje túto definíciu interaktívneho priestoru pomocou laserovej harfy. Na základe naskenovaných zvukových frekvencií sa teda vytvárajú niektoré svetlé obrazy, ktoré tvoria jednotlivé stužky z akrylátu. Nakoniec sú vytvorené určité dynamické kruhové tvary alebo pozdĺžne zrkadlené podľa symetrických osí. Autor teda poskytuje komprimovanú rezonanciu a optické dosky s vysokou hustotou; vizuálne seizmografy zvuku krajiny s masívnou frekvenčnou krivkou od epicentra. Existuje tiež rozptyl svetla a zvuku v závislosti od ich vlnovej dĺžky (podobne ako hladina vody alebo elektromagnetické žiarenie). Ašot Haas s pomocou týchto rytmických „optických svetelných navigátorov“ modeluje prenos do inej dimenzie. Nielen pre premietanie 3D na dvojrozmerný povrch, ale predovšetkým pre prenos do iného opto-sonického systému, pre tajomstvo prenikania akrylu, zvuku a svetla.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

00006

Miroslav Knapp

24.5.-2.9.2018

Viac

Výstava diel Mgr. art Miroslava Knapa v Turčianskej galérii v Martine predstaví prienik do hĺbok fantázie umelca, ktorý patrí k osobitým zjavom súčasného slovenského výtvarného umenia. Dôraz položí na fakt, že hodnota umenia pramení zo snov, predstáv a túžob, ktoré stelesňujú podstatu ľudského vnímania života a sveta pretaveného cez naše vnútro. Pozostávať bude z kolekcie viac než 50 maliarskych a grafických prác umelca. Všetky vznikli v období posledných desiatich rokov. Jej jadro budú bude pozostávať z obrazov vytvorených kombinovanou technikou (akryl, pero, tuš) v priebehu uplynulých 3 – 4 rokov.

Kurátor výstavy: Ľubomír Podušel

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

69_58_1 001

Ján Galanda

1.3. - 20.5. 2018

Viac

„Dejiny slovenskej fotografie sú plné nezbadaných, polozabudnutých či celkom zabudnutých osobností. Avšak máloktorá bola donedávna taká neznáma ako Ján Galanda. Ako väčšina moderných slovenských fotografov bol fotoamatérom, v občianskom živote pracoval ako bankový úradník. Galanda začal sústavnejšie fotografovať až v prvej polovici tridsiatych rokov. Fotografoval to, čo väčšina amatérov – dokumentoval svoje mimopracovné záujmy a aktivity, cestovanie, turistiku, šport. Na rozdiel od väčšiny snímok tohto druhu sa však jeho fotografie vyznačujú precízne budovanou, náročnou, niekedy až rafinovanou kompozíciou.“

Aurel Hrabušický

Kurátor: Filip Jančo
Vernisáž sa uskutoční dňa 1.3. 2018 o 16:30.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

Ucntitled-3

MIKULÁŠ GALANDA: KRESBA A GRAFIKA

8.2.2018 - 20.5. 2018

Viac

Tlačová správa na stiahnutie tu:

PT-titulka-1024x512

SEDIACI PAVOL TÓTH

8.2.2018 - 20.5. 2018

Viac

Tlačová správa na stiahnutie tu:

45 Energia Cosmica 60 x 40

OBRAZÍLIA

24.5. - 1.7.2018

Viac

Adelio SARRO / Giselle Ulisse / Norma Amaral / Yuji Arimizu / Raquel Galena / José Carlos De LIMA / Dennis Agabiti Esteves / José Saraiva / Tomas Makiyama / Veniton Verde / Gilson Santana / Eduardo Vilela
Výstava Farebná OBRAZÍLIA v Turčianskej galérii v Martine predstavuje výber obrazov z Brazílie.
Maliar a sochár Adelio SARRO, ktorého často nazývajú aj Picassom Brazílie, je autorom obrazov, ktoré sú nosnou súčasťou výstavy. Jeho pestrofarebné, jemné a harmonickým dojmom pôsobiace scény, zvýraznené jeho typickým rukopisom, s atmosférou silných emócií a plasticitou pripomínajúcou starých majstrov, pútajú pozornosť návštevníkov na mnohých miestach Európy. Vystavujeme aj štruktúrované obrazy s legendou a popiskami v Braillovom písme. Giselle Ulisse už niekoľko rokov maľuje svoje obrazy v štýle impresionistov s veľkou dávkou mimoriadne dobrej pozorovacej schopnosti, pričom s ľahkosťou zachytáva momenty skutočného každodenného života. Norma Amaral vyštudovala pedagogiku a umeniu sa začala venovať ako samouk. Yuji Arimizu, brazílsky predstaviteľ naivného umenia má japonské korene. Jeho postavy sú nápadne výrazné, aj svojim oblečením, často maľuje mužov s motykami a inými pracovnými nástrojmi, stojacich uprostred skupín, spolu so ženami a deťmi. Raquel Galena je známou predstaviteľkou naivného umenia. Od roku 1979 vystavuje v rámci kolektívnych výstav, pričom farebnosťou svojich obrazov a jedinečným štýlom priťahuje návštevníkov aj na svoje individuálne výstavy na rôznych miestach Brazílie. José Carlos De LIMA žije a pôsobí ako umelec na voľnej nohe. Už ako dieťa sa zaujímal o umenie a začal maľovať. V roku 1989 vystavil svoje zvláštne, láskyplne a technicky vynikajúco stvárnené postavičky. Dennis Agabiti Esteves po stretnutí s Adeliom Sarrom naplno rozvinul svoju vášeň pre farby a ich spoločne strávený čas v ateliéri zásadne ovplyvnil jeho ďalšie smerovanie. José Saraiva patrí medzi maliarov, ktorí vystavujú svoje diela v galériách regiónu Sao Paulo. Tomas Makiyama je japonského pôvodu a prezentuje sa pod svojim umeleckým menom Tomas. Veniton Verde a Gilson Santana pochádzajú z členského štátu Bahia. Ich obrazy možno nájsť najmä v galériách umeleckej komunity Pelourinho, v centre hlavného mesta Salvador da Bahia. Eduardo Vilela pracuje s rôznymi technikami a materiálmi a vo svojich dielach sa rád inšpiruje dejinami Mayov a Egypťanov.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Tlačová správa na stiahnutie tu: