archiv 2018

Archív výstav za rok 2018

banner-3

Zrekonštruované grafiky zo 17.-19. storočia

26.6. – 31.7.2018

viac

Turčianska galéria v Martine získala v minulom roku finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na projekt reštaurovania umeleckých diel. Z pridelených finančných prostriedkov sa podarilo zreštaurovať 20 vzácnych grafík zo 17. až 19. storočia. Vzácne diela zreštaurovala skúsená reštaurátorka Jarmila Tarajčáková, ktorá už v minulosti s Turčianskou galériou úspešne spolupracovala na reštaurovaní diel Mikuláša Galandu. Turčianska galéria ponúka návštevníkom možnosť vidieť všetky novozreštaurované diela na výstave s názvom Reštaurovanie grafiky zo 17. – 19. storočia, ktorá bude sprístupnená dňa 25. 6. 2018 v budove Turčianskej galérie. Návštevníci tak budú môcť na vlastné oči uvidieť precíznu a náročnú reštaurátorskú prácu Jarmily Tarajčákovej. Podľa fotografií si budú môcť porovnať ako vyzerali poškodené diela pred a po reštaurátorskom zákroku. Bližšie sa oboznámia s tým, ako tento zaujímavý proces prebiehal.
Reštaurovanie vzácnych starých grafík podporil z verejných zdrojov Fond na podporu
umenia.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

69_58_1 001

Ján Galanda

1.3. - 20.5. 2018

viac

„Dejiny slovenskej fotografie sú plné nezbadaných, polozabudnutých či celkom zabudnutých osobností. Avšak máloktorá bola donedávna taká neznáma ako Ján Galanda. Ako väčšina moderných slovenských fotografov bol fotoamatérom, v občianskom živote pracoval ako bankový úradník. Galanda začal sústavnejšie fotografovať až v prvej polovici tridsiatych rokov. Fotografoval to, čo väčšina amatérov – dokumentoval svoje mimopracovné záujmy a aktivity, cestovanie, turistiku, šport. Na rozdiel od väčšiny snímok tohto druhu sa však jeho fotografie vyznačujú precízne budovanou, náročnou, niekedy až rafinovanou kompozíciou.“

Aurel Hrabušický

Kurátor: Filip Jančo

Vernisáž sa uskutoční dňa 1.3. 2018 o 16:30.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Ucntitled-3

MIKULÁŠ GALANDA: KRESBA A GRAFIKA

8.2.2018 - 20.5. 2018

viac

Výstava kresieb a grafík Mikuláša Galandu (1895-1938) zo zbierok Turčianskej galérie predstavuje prierez tvorby jedného z najvýznamnejších umelcov Turčianskeho regiónu 20. storočia, ako aj slovenského umenia. V roku 2018 uplynie 80 rokov od umelcovej smrti, a práve preto Turčianska galéria pripravila výstavu kresieb a grafík.

Kurátor: Adam Galko

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

PT-titulka-1024x512

SEDIACI PAVOL TÓTH

8.2.2018 - 20.5. 2018

viac

V roku 2018 uplynie 30 rokov od úmrtia Pavla Tótha (1928 – 1988), významného predstaviteľa  a spoluzakladateľa Skupiny Mikuláša Galandu. Samostatnou výstavou a retrospektívou sochárskej tvorby si chce preto Turčianska galéria pripomenúť jeho špecifický prínos do slovenského neoavantgardného umenia druhej pol. 20. storočia.

Kurátor: Adam Galko

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

45 Energia Cosmica 60 x 40

OBRAZÍLIA

24.5. - 1.7.2018

viac

Adelio SARRO / Giselle Ulisse / Norma Amaral / Yuji Arimizu / Raquel Galena / José Carlos De LIMA / Dennis Agabiti Esteves / José Saraiva / Tomas Makiyama / Veniton Verde / Gilson Santana / Eduardo Vilela
Výstava Farebná OBRAZÍLIA v Turčianskej galérii v Martine predstavuje výber obrazov z Brazílie.
Maliar a sochár Adelio SARRO, ktorého často nazývajú aj Picassom Brazílie, je autorom obrazov, ktoré sú nosnou súčasťou výstavy. Jeho pestrofarebné, jemné a harmonickým dojmom pôsobiace scény, zvýraznené jeho typickým rukopisom, s atmosférou silných emócií a plasticitou pripomínajúcou starých majstrov, pútajú pozornosť návštevníkov na mnohých miestach Európy. Vystavujeme aj štruktúrované obrazy s legendou a popiskami v Braillovom písme. Giselle Ulisse už niekoľko rokov maľuje svoje obrazy v štýle impresionistov s veľkou dávkou mimoriadne dobrej pozorovacej schopnosti, pričom s ľahkosťou zachytáva momenty skutočného každodenného života. Norma Amaral vyštudovala pedagogiku a umeniu sa začala venovať ako samouk. Yuji Arimizu, brazílsky predstaviteľ naivného umenia má japonské korene. Jeho postavy sú nápadne výrazné, aj svojim oblečením, často maľuje mužov s motykami a inými pracovnými nástrojmi, stojacich uprostred skupín, spolu so ženami a deťmi. Raquel Galena je známou predstaviteľkou naivného umenia. Od roku 1979 vystavuje v rámci kolektívnych výstav, pričom farebnosťou svojich obrazov a jedinečným štýlom priťahuje návštevníkov aj na svoje individuálne výstavy na rôznych miestach Brazílie. José Carlos De LIMA žije a pôsobí ako umelec na voľnej nohe. Už ako dieťa sa zaujímal o umenie a začal maľovať. V roku 1989 vystavil svoje zvláštne, láskyplne a technicky vynikajúco stvárnené postavičky. Dennis Agabiti Esteves po stretnutí s Adeliom Sarrom naplno rozvinul svoju vášeň pre farby a ich spoločne strávený čas v ateliéri zásadne ovplyvnil jeho ďalšie smerovanie. José Saraiva patrí medzi maliarov, ktorí vystavujú svoje diela v galériách regiónu Sao Paulo. Tomas Makiyama je japonského pôvodu a prezentuje sa pod svojim umeleckým menom Tomas. Veniton Verde a Gilson Santana pochádzajú z členského štátu Bahia. Ich obrazy možno nájsť najmä v galériách umeleckej komunity Pelourinho, v centre hlavného mesta Salvador da Bahia. Eduardo Vilela pracuje s rôznymi technikami a materiálmi a vo svojich dielach sa rád inšpiruje dejinami Mayov a Egypťanov.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.