aktuálne výstavy

00001

Ašot Haas

24.5. – 2.9.2018

viac

Séria prác pod názvom Resonance of Sound (2015-16) je cyklus reliéfov z plexiskla, v ktorých umelec vizuálne „zaznamenáva“ vlnenie zvuku v priestore.  Na začiatku však stálo vytvorenie autorského projektu laserovej harfy (A x B x C, 2013), kde divák môže slobodne prerušovať laserový lúč  v priestore a v momente jeho fyzického kontaktu vytvárať zvukovú stopu. Vzniká tak prenikavé prepojenie priestoru, pohybu a zvuku.  Následne Haas toto interaktívne vymedzenie priestoru zvukom pomocou laserovej harfy skenuje a digitálne upravuje. Tak na základe zoskenovaných zvukových frekvencií vznikajú svetelné obrazy, vyskladané z jednotlivých rebier liateho plexiskla. Napokon vznikajú dostredivé dynamické kompozície v tvare kruhu, alebo pozdĺžne zrkadlovo rozvrhnuté podľa symetrických osí.  Autor teda prináša kompresované rezonančné  a optické dosky s vysokou denzitou; vizuálne seizmografy krajiny zvuku s mohutnou krivkou frekvencií z epicentra. Dochádza tu aj k disperzii svetla a zvuku, závislej od ich vlnovej dĺžky (rovnako aj pri vodných hladinách, či elektromagnetickom žiarení). Ašot Haas tak pomocou týchto rytmických „optických vlnovodov“ modeluje prenos do inej dimenzie. Nielen pre vpustenie 3D na dvojrozmernú plochu, ale predovšetkým pre transmisiu do inej opticko-sonickej sústavy, do tajomstva prieniku plexiskla, zvuku a svetla.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

00006

Miroslav Knap

24.5. – 2.9.2018

viac

Výstava diel Mgr. art Miroslava Knapa v Turčianskej galérii v Martine predstaví
prienik do hĺbok fantázie umelca, ktorý patrí k osobitým zjavom súčasného slovenského
výtvarného umenia. Dôraz položí na fakt, že hodnota umenia pramení zo snov, predstáv a
túžob, ktoré stelesňujú podstatu ľudského vnímania života a sveta pretaveného cez naše
vnútro. Pozostávať bude z kolekcie viac než 50 maliarskych a grafických prác umelca. Všetky
vznikli v období posledných desiatich rokov. Jej jadro budú bude pozostávať z obrazov
vytvorených kombinovanou technikou (akryl, pero, tuš) v priebehu uplynulých 3 – 4 rokov.

Kurátor výstavy: Ľubomír Podušel

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.