aktuálne výstavy

Ucntitled-3

MIKULÁŠ GALANDA: KRESBA A GRAFIKA

8.2.2018 - 20.5. 2018

viac

Výstava kresieb a grafík Mikuláša Galandu (1895-1938) zo zbierok Turčianskej galérie predstavuje prierez tvorby jedného z najvýznamnejších umelcov Turčianskeho regiónu 20. storočia, ako aj slovenského umenia. V tomto roku uplynie 80 rokov od ukončenia jeho smrti, čo vytvára príležitosť lepšie sa pozrieť na určité fragmenty významného diela, ktoré za sebou zanechal.

Kurátor: Adam Galko

 

Tlačová správa na stiahnutie tu:

PT-titulka-1024x512

SEDIACI PAVOL TÓTH

8.2.2018 - 20.5. 2018

viac

V roku 2018 uplynie 30 rokov od úmrtia Pavla Tótha (1928 – 1988), významného predstaviteľa  a spoluzakladateľa Skupiny Mikuláša Galandu. Samostatnou výstavou a retrospektívou sochárskej tvorby si chce preto Turčianska galéria pripomenúť jeho špecifický prínos do slovenského neoavantgardného umenia druhej pol. 20. storočia.

Kurátor: Adam Galko

 

 

Tlačová správa na stiahnutie tu: