aktuálne výstavy

liptak

Márnosť šedivá / Fero Lipták

Viac info

Autor: Fero Lipták

Kurátor: Zuzana Mazúrová

Trvanie výstavy: 15.10.2020 – 4.2.2021

Fero Lipták vyštudoval Strednú umelecko- priemyselnú školu v  Košiciach odbore grafika a Vysokú školu múzických umení v Bratislave kde sa venoval divadelnej scénografii. Na výstave v TG bude milovníkom postavičky Fera Liptáka pripravená expozícia kolekcie maľby, scénografie z filmov na ktorých pracoval ale aj divadelná scénografia. Uvidíte aj plastiky, ilustrácie a zápisky z jeho denníkov ktoré často odrážajú aktuálne témy diania života ktorého sme súčasťou všetci. Fero Lipták nás oslovuje svojou priamosťou a podnetmi z bežného života  humornou formou jemu vlastnou a nenapodobiteľnou.

Tlačová správa tu

kvietok

Zdieľané územia ticha / Kristína Bukovčáková

Viac info

Autor: Kristína Bukovčáková

Kurátor: Andrea Smitková

Trvanie výstavy: 15.10.2020 – 4.2.2021

Výstava s názvom “Zdieľané územia ticha” výtvarníčky Kristíny Bukovčákovej predstavuje jej najnovšiu tvorbu ovplyvnenú ekologickým zaťažením planéty. Vytvára vlastnú hru archetypov sústredených v zhlukových kolážach. Kombinuje fragmenty prírodných štruktúr a oživenej flóry s obrazovým svetom sociálnych sietí. Zobrazuje svet animálny, kde si všetky stvorenia len ťažko nachádzajú svoje úkryty pred svetom. Nebadane nadväzuje na situáciu dneška spojenú s pandémiou, kedy celé ľudstvo zostalo nechcene uzavreté vo svojich “zimoviskách”: bytoch a domoch. Kolorit prešiel v tvorbe autorky z jemných teplých tónov k tmavým depresívnejším farbám, čo čiastočne súvisí aj s využívaním airbrushu ako prevažujúcej techniky maľby. Druhým nie menej dôležitým faktorom je presah z vymedzeného rámcu obrazu smerom von, týmto zásahom vytvára pre maľbu novú dimenziu „in situ“. Maliarsky sa neobmedzuje len na plátno ale prirodzene prerastá do stien expozície.

Tlačová správa tu

fotografia web 2020

Fotografia 2020 - Fotoklub Karola Plicku

Viac info

Autori: Fotokolub Karola Plicku

Trvanie výstavy: 10.12.2020 – 10.2.2021

Vážené dámy a páni, milí priaznivci fotografie

Uplynulý rok bol pre každého z nás nevšedný a náročný. Celosvetová situácia sa vplyvom šíriaceho vírusu neustále menila a nútila nás všetkých k rôznym obmedzeniam a prehodnoteniam priorít v bežnom chode života. Aj stretávanie sa členov fotoklubu bolo ovplyvnené všeobecnými nariadeniami a fungovalo viac menej virtuálne cez maily a mobily. Napriek tomu chuť produkovať svoju tvorbu z nás nevyprchala a veľká snaha predstaviť svoje nové diela našim priaznivcom nám pomohla uskutočniť výročnú výstavu aj tento rok.

V tomto šedivom čase, ktorý prežívame nielen teraz na konci jesene, sme sa snažili pripraviť kolekciu fotografií chystajúcu sa rozjasniť Vašu myseľ pohľadom na nevšedné okamžiky zachytené závierkou fotoaparátu a prenesené na fotografický papier. Aj keď výstava nie žánrovo výrazne ohraničená predsa sme sa zamerali predovšetkým na naše silné a obľúbené témy, v ktorých naši členovia vynikajú. A tak v tohtoročnej kolekcii predstavujeme obrazy nám dostupnej prírody, dýchajúce tvarmi, farbami a jedinečnou atmosférou, neuveriteľné detaily a zátišia, pútavé zábery z mikrosveta, výjavy maľované neobyčajnou hrou svetiel a tieňov, nedotknutú nočnú krajinu ale aj zmenenú výtvormi človeka.

Dúfame, že vystavené fotografie Vám navodia príjemnú atmosféru a  na chvíľu Vám pomôžu preniesť sa na miesta mimo všednej, každodennej reality. Veríme, že aspoň kúsok z  dobrej nálady a energiu z pozitívnych pocitov pri pohľade na naše diela si odnesiete so sebou a pomôžu Vám tak trošku rozjasniť nasledujúce krátke zimné dni.

Ďakujeme vedeniu Turčianskej galérie za opätovnú príležitosť prezentovať fotografickú tvorbu Fotoklubu Karola Plicku Martin a dúfame, že sa naša vzájomná spolupráca bude aj naďalej tvorivo rozvíjať a stane sa tradičnou súčasťou jej výstavného programu. Naše poďakovanie patrí aj vedeniu mesta Martin, ktoré nás podporilo a prispelo na zabezpečenie nákladov na výrobu fotografií.