aktuálne výstavy

Peter Šabo - Obrazy

Viac info

Výstava Petra Šaba prináša pohľad na vývin a postup jeho tvorivého programu – poukazuje na jeho ľudské i umelecké korene, hovorí o veciach, ktoré má rád, i o tých, ktoré ho trápia, o hľadaní vlastnej identity, významu morálky, o otázkach svedomia, slobody a zodpovednosti, strát i nádejí, minulosti, ktorá formuje budúcnosť. Teda javy, myšlienky, pohnútky a výpovede veľmi osobné, intímne, ale zároveň všeobecne ľudské, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie k sprostredkovanému dialógu s autorom.

vernisáž výstavy: 14.11. 2019 o 17.00 h

výstava potrvá do: 15.1. 2020

kurátor: Karol Maliňák

Tlačová správa na stiahnutie tu:

Katarína Vavrová - Slovenské impresie

Viac info

Katarína Vavrová je významnou predstaviteľkou súčasnej slovenskej vizuálnej scény, na ktorú vstúpila začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Jej výstava v Turčianskej galérii v Martine prináša ucelený pohľad na jej tvorbu, obdivuhodne sa rozvíjajúcu vo viacerých disciplínach. Siaha od maľby, cez voľnú grafiku, ilustráciu, exlibris až po kresbu.

vernisáž výstavy: 14.11. 2019 o 17.00 h

výstava potrvá do: 15.1. 2020

kurátorka: Danica Lovišková

Tlačová správa na stiahnutie tu: