aktuálne výstavy

70762090_2604837742869675_1738829269406056448_o

Environmentálne umenie na Slovensku

Viac info

Kurátor výstavy: Adam Galko

Trvanie výstavy: 26.9. – 6.11. 2019

Vernisáž výstavy : 26.9. 2019 o 17.00 h

Výstava mapuje súčasné tendencie v oblasti environmentálneho a ekologického umenia, pričom prináša viacero rôznych prístupov k tejto téme sústredených na území Slovenska po roku 1989. Reflexia problémov spojených s klimatickými zmenami, predstavuje v oblasti výtvarného umenia viac-menej hybridnú formu rôznych metodológií, nástrojov a prístupov. Nachádzajú sa tu prvky sochárstva, fotografie, filmu, participácie, aktivizmu, práce s textom či záhradníctvom. Konfrontácia jednotlivých autorských prístupov predstavuje umenie ako jeden z možných nástrojov vyrovnávania sa s lokálnymi problémami , šírenia nových ekologických stratégií, nastolenia pozitívnych zmien, či len formovania nových utópií.

V rámci výstavy predstavia svoje staršie diela, ale aj práve prebiehajúcu tvorbu umelci: Blažej Baláž, Matej Vakula, Elena Pätoprstá, Oto Hudec, Andrej Poliak, Erik Sikora, Michal Šimonfy a slovensko-španielska dvojica Martinka Bobriková a Oscar de Carmen.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

https://www.fpu.sk/sk/

tlačová správa na stiahnutie tu:

Pozvanka A5 Martin - NAHLAD 2

6. Bienále plastiky malého formátu 2019

Viac info

Kurátor výstavy: Roman Popelár

Výstava potrvá do: 6.11. 2019

Bienále plastiky malého formátu prezentuje aktuálnu komornú sochársku tvorbu mladej a strednej generácie slovenských vizuálnych umelcov doplnenú o diela výtvarníkov zo susedných krajín, ktorí sa za posledné dva roky na Slovensku odprezentovali.

V priebehu rokov sa výstav zúčastnili výtvarníci z Čiech, Poľska, Maďarska, Nemecka a Japonska. Od roku 2011 už prihlásení autori podliehali výberu, od roku 2015 začal kurátor výtvarníkov sám oslovovať a v roku 2017 sa podujatie po prvýkrát predstavilo v zahraničí – na pôde ASP Gallery vo Wroclawi.

Podujatie má predbežne lokálne ambície, hlavne snahu upútať diváka v regiónoch. Napr. aj komentovanými prehliadkami, ktoré zabezpečia odborní pracovníci galérií, prípadne tvorivými dielňami galerijných pedagógov. Riaditelia mnohých galérií na Slovensku sú podujatiu naklonení, čo otvára nové možnosti pre jeho formovanie do budúcnosti.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

broz-banner

Robert Brož

Viac info

Výstava Robert Brož (1939-2011) pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Roberta Broža, rodáka z Čelákovíc pri Prahe, ktorého život bol od roku 1951 zviazaný s mestom Martin, kde žil a pracoval. Upravil vyše sedemsto kníh, stovky katalógov výstav, vytvoril množstvo plagátov, značiek, exlibris a ďalšej drobnej grafiky. Na výstave máte možnosť vidieť prierez jeho tvorby.

Kurátor výstavy: Jarmila Kováčová

Trvanie výstavy: 5.9. – 27.10. 2019

Tlačová správa na stiahnutie tu: