edukačné programy

interpretacie 2

Komentované prehliadky

Viac

Komentovaná prehliadka k výstave: Stále živá expozícia

Umenie 20. storočia dnes.

Čo znamená stále živá expozícia? Sú obrazy v stálych expozíciách stále živé? Alebo nás po krátkom čase sledovania začínajú nudiť. Ako by sme tieto obrazy vnímali, keby sme sa vrátili do čias ich vzniku? Do čias keď ľudia poznali vizuálny svet iba zo svojej priamej- živej skúsenosti. V našej novej expozícii môžeme na tieto otázky spoločne hľadať odpovede a možno prídeme aj na to, čo všetko nám môžu obrazy z 20. storočia priniesť do súčasnosti.
Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk

animacnyyyy
Viac

Všetky aktivity prebiehajú pod vedením galerijných pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Deťom program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Pre MŠ, ZŠ,  SŠ

Termíny: utorok – piatok od 9.00 – 14.00 hod.

Maximálny počet žiakov: 15 – 20 žiakov

Dĺžka stretnutia: 1 hodina – 60 minút

Meno galerijného pedagóga: Mgr. Ivana Janotíková

Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk,

+421/43 422 4448

Poplatok za jeden vstup:

– animačný program: 1,50

na stiahnutie tu:

kocur layout
Viac

Všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Deťom program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Pre MŠ, ZŠ, SŠ:

Termíny: utorok – piatok od 9.00 – 14.00 hod.
Maximálny počet žiakov: 15 – 20 žiakov
Dĺžka stretnutia: 1 hodina – 60 minút
Miesto konania: Ateliér KOCÚR, na prízemí Turčianskej galérie
Meno galerijného pedagóga: Mgr. Ivana Janotíková
Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk,+421/43 422 44 48
Poplatok za jeden vstup ateliér KOCÚR: 1,50 €
Všetky témy sa prispôsobujú vzhľadom na vek detí a žiakov.

Na stiahnutie tu: