interpretacie 2

animačný program

Viac

Všetky aktivity prebiehajú pod vedením galerijných pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Deťom program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Pre MŠ, ZŠ,  SŠ

Termíny: utorok – piatok od 9.00 – 14.00 hod.

Maximálny počet žiakov: 15 – 20 žiakov

Dĺžka stretnutia: 1 hodina – 60 minút

Meno galerijného pedagóga: Mgr. Ivana Vicena

Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk,

+421/43 422 4448

Poplatok za jeden vstup:

– animačný program: 2

95225436_3098634433490001_516252908610650112_o

ateliér Kocúr

Viac

Všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Deťom program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Pre MŠ, ZŠ, SŠ:

Termíny: utorok – piatok od 9.00 – 14.00 hod.
Maximálny počet žiakov: 15 – 20 žiakov
Dĺžka stretnutia: 1 hodina – 60 minút
Miesto konania: Ateliér KOCÚR, na prízemí Turčianskej galérie
Meno galerijného pedagóga: Mgr. Ivana Janotíková
Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk,+421/43 422 44 48
Poplatok za jeden vstup ateliér KOCÚR: 2 €
Všetky témy sa prispôsobujú vzhľadom na vek detí a žiakov.

Program na stiahnutie tu: