Jaro Varga

animačný program

Viac

Milé stredné školy,

na konci novembra sme otvorili výstavu Jara Vargu: Priadkar, Pradiar, Spriadač…, chceli by sme Vás touto cestou pozvať na animačný program, ktorý vznikol ako súčasť diela.

Program trvá do februára a preto stačí len zavolať a dohodnúť sa na dátume a čase ktorý by Vám vyhovoval.

Program je vhodný pre žiakov stredných škôl a trvá minimálne 70 minút.
Cena programu je 3 eurá. Program sa odohráva v stálej expozícií Turčianskej galérie v Martine.

Ústrednou témou diela Jara Vargu sa stáva rozpletanie národného mýtu v nadväznosti na diela Martina Benku (*1888 – †1971). Autor v stálej expozícii Turčianskej galérie prostredníctvom inštalácie a objektov zo syrových korbáčikov reaguje na zabudnuté príbehy a osobnosti našich dejín, ako napríklad kontroverznú postavu švajčiarskeho výtvarného teoretika a slovakofila Williama Rittera (*1867 – †1955), ktorý o Benkovi napísal prvú rozsiahlu monografiu vo francúzštine, no pre svoj pôvod a otvorený homosexuálny vzťah vybočoval z tradičných naratívov národných dejín a ideológie bývalého totalitného režimu.

Do dialógu tiež vstupuje obraz Priadka, 1935-1940 od Želmíry Duchajovej-Švehlovej (*1880 – †1955), prvej akademicky vzdelanej maliarky, ktorej diela sa vymykali zámerom Slovenskej výtvarnej moderny a v duchu neskorého stredoeurópskeho impresionizmu sa autorka sústredila skôr na svoj intímny pohľad do prostredia malomesta a vidieckej krajiny.

Ako médium na tvorbu kontramonumentov si autor Jaro Varga volí nevýtvarný materiál tradičných syrových korbáčikov, ktoré symbolicky rozpletá a vytvára z nich nové príbehy. Postupnou deštrukciou folklórneho ornamentu sa stávajú opäť novými cestičkami a nitkami k našej histórii s arómou rurálneho prostredia, v ktorom vznikali.

Všetky potrebné informácie nájdete v plagáte, ktorý si môžete vytlačiť a dať na nástenku alebo posunúť učiteľom vo vašej škole.

V prípade záujmu alebo otázok volajte na číslo: +421 905 524 938 / alebo súkromné číslo lektora: 0950742956

Budeme radi, keď sa spoločne zapletieme.

S pozdravom
Michalíková
/lektor, produkčná výstav

kocúr

ateliér Kocúr

Viac

Všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Deťom program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Pre MŠ, ZŠ, SŠ:

Termíny: utorok – piatok od 9.00 – 14.00 hod.
Maximálny počet žiakov: 15 – 20 žiakov
Dĺžka stretnutia: 1 hodina – 60 minút
Miesto konania: Ateliér KOCÚR, na prízemí Turčianskej galérie

Vstup je potrebné si vopred rezervovať na:lektortg@vuczilina.sk,+421 905 524 938
Poplatok za jeden vstup ateliér KOCÚR: 3 €

Všetky témy sa prispôsobujú vzhľadom na vek detí a žiakov.

Program na stiahnutie tu: AtelierKocur,okt-dec