interpretacie 2

animačný program

Viac

Všetky aktivity sú zamerané na hravú edukáciu prostredníctvom rôznych prednášok, obrazových prezentácií, zážitkového učenia, experimentu, či interpretácie diel v rámci našich aktuálnych výstav. Deťom program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.

január – máj 2023

Za obrazom 5.5.2022 – 8-5.2023

ZŠ, MŠ, SŠ

výklad+aktivita

Edukačno-prezentačná výstava, ktorá je zameraná na rôzne vekové kategórie, kde majú návštevníci možnosť priamo v expozícii experimentovať, zabávať sa, či výtvarne sa prejavovať. Vďaka hravej interkacii prináša výstava nové vedomosti, zábavu a tiež zónu oddychu v posedení s originálnymi dielami z výberu slovenského výtvarného umenia.

AMFO 2022 / Pamäť Turca 13.10.2022 – 31.1.2023

ZŠ, MŠ, SŠ

Turiec maľovaný

Regiónu Turiec patrí významné miesto v našej krajine. Vzhľadom na jeho výnimočnú polohu a jeho bohatú históriu je zaujímavé pre turistov. Zahrajme sa spoločne na turistov a spoznajme viac Turiec.

Stále živá expozícia

ZŠ, MŠ, SŠ

(Ne)všedné zátišie

Zátišie je druh maliarskeho námetu, pri ktorom sa

zobrazujú predmety dennej potreby, či nehybných

vecí, ktoré tvoria tému obrazu. Čo všetko sa môže nachádzať v zátiší? Ako ho možno zobraziť?

ZŠ, SŠ

Vizuálna pamäť

Akú máš obrazovú pamäť? Dokážeš si zapamätať všetky predmety, ktoré sa na obraze nachádzajú? Zahrajme sa nevšednú hru a precvičme si naše pamäte.

ZŠ, SŠ

Arterapia

Arteterapia je kreatívny a terapeutický proces vyjadrovania vnútorných myšlienok, pocitov, spomienok a skúseností prostredníctvom akejkoľvek formy umenia. Je založená na presvedčení, že umelecké vyjadrenie ma silu, ktorá nám môže pomôcť pri liečení. Spoločne si vysvetlíme a ukážeme rôzne spôsoby tohto procesu.

Jozef Vongrej / Krajina detstva 23/2 – 13/5/2023

ZŠ, MŠ, SŠ

Hra Nájdi svoj strom Naučíme sa pracovať vo dvojiciach. Niekto má zaviazané oči a niekto druhému pomáha…Hmatom skúmame kôru, hrúbku kmeňa, počúvame les. V závere komentujeme svoje zážitky a pocity.

Pre MŠ, ZŠ,  SŠ

Termíny: utorok – piatok od 9.00 – 14.00 hod.

Maximálny počet žiakov: 15 – 25 žiakov

Dĺžka stretnutia: 1 hodina – 60 minút /záleží od veku a počtu žiakov/

Meno galerijného pedagóga: Mgr. Ivana Vicena

Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk,

+421/43 422 4448, 

+421 905 524 938

 Vstupné: 3 

95225436_3098634433490001_516252908610650112_o

ateliér Kocúr

Viac

Všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Deťom program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Pre MŠ, ZŠ, SŠ:

Termíny: utorok – piatok od 9.00 – 14.00 hod.
Maximálny počet žiakov: 15 – 20 žiakov
Dĺžka stretnutia: 1 hodina – 60 minút
Miesto konania: Ateliér KOCÚR, na prízemí Turčianskej galérie
Meno galerijného pedagóga: Mgr. Ivana Vicena (Janotíková)
Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk,+421/43 422 44 48
Poplatok za jeden vstup ateliér KOCÚR: 3 €

Všetky témy sa prispôsobujú vzhľadom na vek detí a žiakov.

Program na stiahnutie tu: