adresa

Adresa

Turčianska galéria v Martine

Daxnerova 2

036 01 Martin

t.č.:

+421 43 422 44 48

0905 529 447

Bankové spojenie:

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 1635

SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 36145327

DIČ: 2020598327

Otváracie hodiny v mimoriadnom režime od 1. júna 2020

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

zatvorené

10. 00 – 16.00 h

10. 00 – 16.00 h

10. 00 – 16.00 h

10. 00 – 16.00 h

zatvorené

zatvorené

Knižnica je dočasne zatvorená.

Posledný vstup 30 min pred zatvorením galérie.