Faktúry 2022
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum zverejenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO)
001/2022 Elektronické stravovacie poukážky 512,90 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 05.01.2022 05.01.2022 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
002/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 05.01.2022 05.01.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
003/2022 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 05.01.2022 05.01.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
004/2022 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku - 01/2022 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 05.01.2022 05.01.2022 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
005/2022 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 11.01.2022 11.01.2022 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
006/2022 Aktualizácia podstránok TG na Muzeum.sk 120,00 Zmluva č. 013/902/2020 zo 17.2.2020 11.01.2022 11.01.2022 Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 97404 Banská Bystrica, IČO: 33861129
007/2022 Rekapitulácia faktúr za elektrickú energiu - preplatok -368,60 Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 20.01.2022 24.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
008/2022 turiecgallery 1 (The Hosting) od 13.2.2021 do 13.2.2022 72,86 Objednávka č. 002/2022 24.01.2022 24.01.2022 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928