1200x600 web

Bezpodmienečná práca

viac info

Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy:

Bezpodmienečná práca

Autorka: Jana Kapelová
Kurátorka: Eliška Mazalanová
Produkcia výstavy: Dušan Dobiáš, Adam Galko, Peter Návoj
Grafický dizajn: Linda Kuruc Marček
Spolupráca – zamestnankyne a zamestnanci TG: Zuzana Ivanová, Nadežda Patúšová, Lenka Denková,  Ivana Vicena, Eva Mužilová, Jana Knošková, Eva Plazáková, Boris Jíra, Miroslava Moncmanová, Zdenka Vrábková, Tomáš Ševčík
Miesto konania: Turčianska galéria v Martine, Daxnerova 2, 036 01 Martin
Otvorenie výstavy: štvrtok 12. augusta 2021 o 17.00
Trvanie výstavy:  12. 08. – 06. 10. 2021

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Uspokojuje vás práca v kultúre?
Uvažovali ste o opustení umeleckého prostredia?
Mohli by ste opísať zmenu vášho každodenného života počas pandémie?
Ako ovplyvnila možnosti vašej sebarealizácie, práce a ďalších aktivít?
Postihla vaše bežné a nebežné finančné príjmy?

web socha 1200

Socha v meste VIII / Memorandum zabúdania

viac info
8/7/- 30/9/2021
umelci: APART, Martin Piaček, Katarína Škamlová, Jaroslav Varga
kurátorka: Ivana Rumanová
kurátor: Adam Galko
architektúra: Jakub Kopec
grafický dizajn: Barbora Bohušová
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
tlačová správa na stiahnutie
tothova 1200

Helena Tóthová / Nekonečný strom

viac info

Kurátorka: Ivana Moncoľová

Vernisáž: 15/7/2021 o 17.00 h v Turčianskej galérii v Martine

Výstava potrvá do: 30/9/2021

Grafický dizajn: Ivana Vicena

 

tlačová správa na stiahnutie tu:

restarovanie 1200x600

Výstava troch zreštaurovaných olejomalieb zo zbierky Turčianskej galérie

viac

Výstava troch zreštaurovaných olejomalieb zo zbierky Turčianskej galérie. Výstava sprístupnená v Turčianskej galérii od 25. mája do 24. júla 2021 predstavuje verejnosti menej známe a doteraz nevystavované obrazy, ktoré boli z dôvodu výrazného poškodenia a zlej kondície dlhodobo uschované v galerijnom depozitári. Predmetom tohtoročného reštaurátorského výberu sa stali dve krajinomaľby od neznámeho stredoeurópskeho autora, pochádzajúce z rokov 1840 1850 Krajina s mostom, riekou a zámkom“, „Horská krajina so stromami, božou mukou a skupinou ľudí pred ňou„ a obraz od významného predstaviteľa slovenskej výtvarnej moderny Martina Benku Rybár Liptov“, datovaný do roku 1947. Všetky tri diela sa podarilo zreštaurovať vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a podpore Žilinského samosprávneho kraja. Diela reštauroval Mgr. Štefan Kocka, diplomovaný reštaurátor, člen Komory
reštaurátorov, s ktorým galéria už v minulosti spolupracovala na viacerých úspešných projektoch. Výstavu zreštaurovaných diel doplní podrobná dokumentácia, ktorá zachytáva kompletný proces náročných reštaurátorských postupov a tiež animačné aktivity.

tlačová správa tu:

web skrisa
viac

kurátor: Adam Galko

trvanie výstavy: 10/6 – 23/7/2021

grafický dizajn: Ivana Vicena

Ján Skrisa

Narodený:
01.02. 1961 v Martine

Štúdium:
1968 – 1992 VŠVU Bratislava, prof. A. Brunovský,
doc. Kállay

Oblasti tvorby:
Maľba, grafika, kresba, ilustrácia

zaborsky web 1200x800

Ladislav Záborský - Nebo ako závažná realita

viac info

Kurátorka: Jarmila Kováčová

6.5.2021 – 30.6.2021

Grafický dizajn: Ivana Vicena

Nebo je tak závažná realita, že sám Boh sa dal ukrižovať, aby nám ho otvoril!
Ladislav Záborský
Výstava venovaná storočnici narodenia akad. maliara Ladislava Záborského v Turčianskej galérii v Martine
predstavuje v prevažnej miere autorovu maliarsku tvorbu v retrospektívnom zábere, ktorá vznikala od konca
30. roko v 20. storočia až do prvej dekády 21. storočia s ambíciou predstaviť návštevníkom výstavy
rozmanitosť a členitosť tém a motívov, ku ktorým sa Ladislav Záborský vracal počas svojej
sedemdesiatpäťročnej tvorivej cesty.

tlačová správa tu:

FB_event_Rozhovor_s_pozorovatelom_

Martina Mäsiarová - Rozhovor s pozorovateľom

viac

Kurátorka: Beáta Jablonská

6.5.2021 – 30.6.2021

Grafický dizajn: Lucia Gamanová

Výstava Martiny Mäsiarovej Rozhovor s pozorovateľom je jedným z ďalších krokov jej výtvarného
program u, ktorý si začala formulovať už počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave, v rokoch 2012 2018. Školský ateliér jej dal príležitosť sústredene sa venovať tomu, čo
je dnes hlavným leitmotívom jej tvorby: artikulovať a zviditeľňovať to, čo vnímame ako len ťažko
uchopiteľné emóciu, pocit, spomienku, alebo zážitok.

tlačová správa tu:

liptak

Márnosť šedivá / Fero Lipták

Viac info

Autor: Fero Lipták

Kurátor: Zuzana Mazúrová

Trvanie výstavy: 15.10.2020 – 4.2.2021

Fero Lipták vyštudoval Strednú umelecko- priemyselnú školu v  Košiciach odbore grafika a Vysokú školu múzických umení v Bratislave kde sa venoval divadelnej scénografii. Na výstave v TG bude milovníkom postavičky Fera Liptáka pripravená expozícia kolekcie maľby, scénografie z filmov na ktorých pracoval ale aj divadelná scénografia. Uvidíte aj plastiky, ilustrácie a zápisky z jeho denníkov ktoré často odrážajú aktuálne témy diania života ktorého sme súčasťou všetci. Fero Lipták nás oslovuje svojou priamosťou a podnetmi z bežného života  humornou formou jemu vlastnou a nenapodobiteľnou.

Tlačová správa tu

fotografia web 2020

Fotografia 2020 - Fotoklub Karola Plicku

Viac info

Autori: Fotokolub Karola Plicku

Trvanie výstavy: 10.12.2020 – 10.2.2021

Vážené dámy a páni, milí priaznivci fotografie

Uplynulý rok bol pre každého z nás nevšedný a náročný. Celosvetová situácia sa vplyvom šíriaceho vírusu neustále menila a nútila nás všetkých k rôznym obmedzeniam a prehodnoteniam priorít v bežnom chode života. Aj stretávanie sa členov fotoklubu bolo ovplyvnené všeobecnými nariadeniami a fungovalo viac menej virtuálne cez maily a mobily. Napriek tomu chuť produkovať svoju tvorbu z nás nevyprchala a veľká snaha predstaviť svoje nové diela našim priaznivcom nám pomohla uskutočniť výročnú výstavu aj tento rok.

V tomto šedivom čase, ktorý prežívame nielen teraz na konci jesene, sme sa snažili pripraviť kolekciu fotografií chystajúcu sa rozjasniť Vašu myseľ pohľadom na nevšedné okamžiky zachytené závierkou fotoaparátu a prenesené na fotografický papier. Aj keď výstava nie žánrovo výrazne ohraničená predsa sme sa zamerali predovšetkým na naše silné a obľúbené témy, v ktorých naši členovia vynikajú. A tak v tohtoročnej kolekcii predstavujeme obrazy nám dostupnej prírody, dýchajúce tvarmi, farbami a jedinečnou atmosférou, neuveriteľné detaily a zátišia, pútavé zábery z mikrosveta, výjavy maľované neobyčajnou hrou svetiel a tieňov, nedotknutú nočnú krajinu ale aj zmenenú výtvormi človeka.

Dúfame, že vystavené fotografie Vám navodia príjemnú atmosféru a  na chvíľu Vám pomôžu preniesť sa na miesta mimo všednej, každodennej reality. Veríme, že aspoň kúsok z  dobrej nálady a energiu z pozitívnych pocitov pri pohľade na naše diela si odnesiete so sebou a pomôžu Vám tak trošku rozjasniť nasledujúce krátke zimné dni.

Ďakujeme vedeniu Turčianskej galérie za opätovnú príležitosť prezentovať fotografickú tvorbu Fotoklubu Karola Plicku Martin a dúfame, že sa naša vzájomná spolupráca bude aj naďalej tvorivo rozvíjať a stane sa tradičnou súčasťou jej výstavného programu. Naše poďakovanie patrí aj vedeniu mesta Martin, ktoré nás podporilo a prispelo na zabezpečenie nákladov na výrobu fotografií.