Faktúry 2019

Faktúry 2019
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH (nie sme platcami DPH) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
1/2019 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 652,80 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 09.01.2019 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto 47079690 09.01.2019
2/2019 Aktualizácia podstránok TG na www. muzeum.sk 120,00 Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk č. 2017 TGMT zo dňa 11.9.2017 09.01.2019 Ing. Milan Šoka Švermova 53,974 04 Banská Bystrtica 33861129 09.01.2019
3/2019 Ochrana majetku - štvrťročný poplatok 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 10.01.2019 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 10.01.2019
4/2019 Mesačný poplatok za január 2019 22,20 Mandátna zmluva z 5/2007 11.01.2019 Žilinský samosprávny kraj Komenského č. 48, 01109 Žilina 37808427 11.01.2019
5/2019 Kancelárske stoličky 169,63 Objednávka č. 001/2019 11.01.2019 Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 46493000 11.01.2019