Faktúry 2015

Faktúry 2015
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSKPopis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúreCelková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH)Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvouIdentifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávkyDátum doručeniaIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa)Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
0001/2015ochrana objektu I.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.20019.1.2015RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava357633299.1.2015
0002/2015Aktual.stránok TG v rámci proj.Muzeum 2015 70,00 € Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.20129.1.2015DECUS,s.r.o.Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica316044479.1.2015
0003/2015Stravné lístky na 1/2015, 155 kusov 511,50 € 11K114053/ŽSK9.1.2015DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910009.1.2015
0004/2015Mobil.mes.popl.1/2015 Kraľ.,Torma,TG 81,06 € Mandátna zmluva z 5/200714.1.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842714.1.2015
0005/2015VUCNET za 1/2015 66,00 € 20.1.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842720.1.2015
0006/2015Nájom budova 1/2015,výťah 1/2015 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.200920.1.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin0031679220.1.2015
0007/2015pokuta poplachy z pultu PCO 12/2014 33,19 € 21.1.2015Ministerstvo vnútra SRPribinova 2, 812 72 Bratislava0015186621.1.2015
0008/2015Oprava EZS v budove TG,doprava 60,00 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.20146/201523.1.2015Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMSNábrežná 11/44, 038 61 Vrútky2260096523.1.2015
0009/2015výroba okrúhlej pečiatky 21,60 € 9/201526.1.2015Mstyle s.r.o.Nadsadie 5540/15, 036 01 Martin4739738126.1.2015
0010/2015kancel.papier 10 bal, euroobaly 3 32,08 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.20147/201526.1.2015Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec3262721126.1.2015
0011/2015Správa internetovej stránky za 1/2015 20,00 € 1/20152.2.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin364349652.2.2015
0012/2015Grafické práce -reklamné tabule JASED,OC TULIP 100,00 € 3/20152.2.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin364349652.2.2015
0013/2015Graf.práce k vvstavám IN OPTIMA FORMA,KONTINUUM 160,00 € 4/20152.2.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin364349652.2.2015
0014/2015stravné lístky na 2/2015, 188 kusov 658,00 € 11K114053/ŽSK3.2.2015DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910003.2.2015
0015/2015Nájom budova 2/2015,,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20095.2.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167925.2.2015
0016/2015Tlač reklamných tabúľ pre JASED,OC TULIP 190,00 € 5/20155.2.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin363769575.2.2015
0017/2015Tlač Banner, plagáty A2,A3 IN OPTIMA FORMA,KONTINUUM 160,00 € 10/20155.2.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin363769575.2.2015
0018/2015Telef.poplatky pevné linky za 1/2015 11,88 € 11.2.2015 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346911.2.2015
0019/2015vodné za 1/2015,stočné,zrážky 113,14 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.200511.2.2015Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Kuzmányho 25, 036 01 Martin3667208411.2.2015
0020/2015odber tepla za 1/2015 doplatok 292,95 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200511.2.2015Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301611.2.2015
0021/2015Výroba redakčného príspevku v TV Severka, KONTINUUM 50,00 € 12/201512.2.2015Slov Media Group s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava4688929912.2.2015
0022/2015Mobil hovory 1/mes.popl.2/Kraľovanský,Torma,TG 114,65 € Mandátna zmluva z 5/200717.2.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842717.2.2015
0023/2015VUCNET za 2/2015 66,00 € 17.2.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842717.2.2015
0024/2015Tlač pozvánok,katal.IN OPTIMA,FORMA,KONTINUUM,vstupenky,vstupenky 580,80 € 11/201517.2.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106117.2.2015
0025/2015Mobilný lefón SAMSUNG Galaxy ACE - Torma 0905543960 17,10 € Mandátna zmluva z 5/200719.2.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842719.2.2015
0026/2015poplatok SKNIC turiecgallery.sk 18.3.-17.3.2016,17.3.2016 22,68 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.200824.2.2015DATACOM.EU s.r.o.Jesenského 26, 036 01 Martin4431823524.2.2015
0027/2015stravné lístky za 3/2015,190 ks 665,00 € 11K114053/ŽSK3.3.2015DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910003.3.2015
0028/2015Prevádzka turiecgallery 1.3.15-28.2.16 48,00 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.20084.3.2015DATACOM.EU s.r.o.Jesenského 26, 036 01 Martin443182354.3.2015
0029/2015Nájom budova 3/15,,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20094.3.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167924.3.2015
0030/2015Kurátorské práce k výstave V.Stašík/text do katalógu 300,00 € 13/20154.3.2015Mgr. Kristína Zvedelová,PhD.Čulenova 202, 038 43 Kláštor pod Znievom440714424.3.2015
0031/2015Ubytovanie 4-5-6.2.a 26.2.-27.2,daň mestu za ubytovanie 66,99 € 8,14/20154.3.2015Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v SklabiniSklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa001968514.3.2015
0032/2015Kontrola HP,tlaková skúška,meranie pretlaku 2015 161,86 € 16/20155.3.2015ALL FIRE SERVIS,spol.s.roPoľná 5, 036 01 Martin360027475.3.2015
0033/2015Telef.poplatky-pevné linky 2/2015 11,51 € 9.3.2015 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634699.3.2015
0034/2015Tlač pozvánky Vojtech Stašík 150 ks 30,73 € 15/201510.3.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106110.3.2015
0035/2015Odber tepla-doplatok za 2/2015 310,99 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200510.3.2015Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301610.3.2015
0036/2015VUCNET za 3/2015 66,00 € 17.3.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842717.3.2015
0037/2015mobil hov.3/mes.popl.4/2015 Kraľovanský,Torma,TG 131,78 € Mandátna zmluva z 5/200717.3.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842717.3.2015
0038/2015Knižka Vojtech Stašík 20 ks Krása a zmysel otázok 120,00 € 21/201519.3.2015Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.Škultétyho 1, 036 01 Martin3641840419.3.2015
0039/2015Správa a údržba internetovej stránky za 2/2015 20,00 € 1/201519.3.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin3643496519.3.2015
0040/2015tlač katalógu Vojtech Stašík 150 ks 666,00 € 18/201519.3.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106119.3.2015
0041/2015Banner, tlač plagátu 5 ks V.Stašík 156,00 € 20/201523.3.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin3637695723.3.2015
0042/2015Výroba prísp.TV SEVERKA-V.Stašík a Umelecká beseda 50,00 € 27.3.2015Slov Media Group s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava4688929927.3.2015
0043/2015Reklama mena TG OC TULIP 15.2.2015-15.2.2016 760,00 € 27.3.2015Runica Slovakia, s.r.o.Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava3642103127.3.2015
0044/2015Správa internetovej str. za 3/2015 20,00 € 1/20151.4.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin364349651.4.2015
0045/2015Licencia graf.manuál použ.Loga TG 290,00 € 1.4.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin364349651.4.2015
0046/2015Stravné lístky na 4/2015,172 kusov 602,00 € 11K114053/ŽSK2.4.2015DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910002.4.2015
0047/2015Dopln.služba ochrana obj. za II.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.20017.4.2015RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava357633297.4.2015
0048/2015Nájom budova 4/15,,výťah 4/2015 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20097.4.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167927.4.2015
0049/2015SW OFFICE,Prenájom GSM brány I.Q 2015 158,00 € 17/20158.4.2015Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin316223818.4.2015
0050/2015EW NOD 2PC/2r,,GSM brána B260 298,80 € 23/20158.4.2015Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin316223818.4.2015
0051/2015odber tepla za 3/2015 doplatok 126,05 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20059.4.2015Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030169.4.2015
0052/2015telef.poplatky pevné linky za 3/2015 11,65 € 9.4.2015 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634699.4.2015
0053/2015Reprodukcie diel M.Galandu predaj k 25.3.2015 5 ks 63,02 € 15.4.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106115.4.2015
0054/2015Komis.predaj Obraz a svetlo 1 ks 10,46 € 15.4.2015Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o.Bojnická 10, 830 00 Bratislava1731146215.4.2015
0055/2015VUCNET za 4/2015 66,00 € 20.4.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842720.4.2015
0056/2015mobil hov.3/mes.popl.4/Kraľovanský,Torma,TG 127,34 € Mandátna zmluva z 5/200720.4.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842720.4.2015
0057/2015Miestny poplatok za komunálny odpad 2015 354,03 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.200928.4.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin0031679228.4.2015
0058/2015papier,dvojhárky,lepidlo... 47,74 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.201422/201528.4.2015Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec3262721128.4.2015
0059/2015Správa a údržba internetovej stránky za 4/2015 20,00 € 1/201528.4.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin3643496528.4.2015
0060/2015Členský príspevok RGS za rok 2015 100,00 € 28.4.2015Rada galérii SlovenskaRiečna 1, 815 13 Bratislava 3085323128.4.2015
0061/2015Prezutie pneumatík na letné,prehliadka MT 942 CK renault 84,00 € 25/20154.5.2015Maroš PavelicaKollárova 88, 036 01 Martin409946194.5.2015
0062/2015Grafické spracovanie potlače tričiek "Noc múzeí a galérií" 25,00 € 28/20154.5.2015ZZOOM, s.r.o.Kukučínova 425/1, 036 01 Martin472221074.5.2015
0063/2015Farebná tlačiareň Minolta,Diaľkový ovládač 84,00 € 27/20154.5.2015Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin316223814.5.2015
0064/2015 Údržba telef.ústredne,,RAM 2GB 146,28 € 24/20154.5.2015Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin316223814.5.2015
0065/2015Stravné lístky 173 ks na máj 2015 605,50 € 11K114053/ŽSK5.5.2015DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910005.5.2015
0066/2015Licencia na premietanie filmu M.Galanda "Portréty,epizóda M.Galandu 74,40 € 34/20157.5.2015Rozhlas a televízia SlovenskaMlynská dolina, 845 45 Bratislava472324807.5.2015
0067/2015Mobil hov.4/mes.popl.5/Kraľovanský,,Torma,,TG 135,02 € Mandátna zmluva z 5/20077.5.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina378084277.5.2015
0068/2015telefónne poplatky 4/2015 pevné linky 12,01 € 7.5.2015 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634697.5.2015
0069/2015Nájomné 5/2015,budova,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20097.5.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167927.5.2015
0070/2015Tlač pozvánky Pocta Galandovi 250 ks 85,92 € 26/20157.5.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin443110617.5.2015
0071/2015Kancel.materiál,toaletný papier 72 ks 134,72 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.201429/20157.5.2015Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec326272117.5.2015
0072/2015odber tepla za 4/2015 doplatok 288,42 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200511.5.2015Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301611.5.2015
0073/2015magnety TG 200 ks, M. Galanda 400 ks 432,00 € 35/201513.5.2015FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586713.5.2015
0074/2015papierové tašky s potlačou M.Galanda 250 ks 143,40 € 13.5.2015Green Print Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín4658799313.5.2015
0075/2015Grafický papier 100 ks paspart. M.galanda 175,00 € 38/201513.5.2015Umelecké potrebyThurzova 431/2, 036 01 Martin4124327713.5.2015
0076/2015sieťotlačové sitá,tričká na potlač 50 ks, Noc múzeí a galérií 192,00 € 31/201519.5.2015COLOPRINT s.r.oČsl. Armády 1, 036 01 Martin3157888819.5.2015
0077/2015redakč.prísp.v TV SEVERKA POCTA GALANDOVI 50,00 € 42/201520.5.2015Slov Media Group s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava4688929920.5.2015
0078/2015Tlač pexesa 700 ks s motívom M.Galanda 1 176,00 € 37/201520.5.2015Tlačiareň P+M,s.r.o.Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany4600853520.5.2015
0079/2015el.osviežovač Aiewick 2 ks 11,04 € 32/201521.5.2015BANCHEM, s.r.o.Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda3622790121.5.2015
0080/2015Ubytovanie 14.5.-15.5./6/,15.5.-16.5. /10 osôb/POCTA GALANDOVI,popl.mestu ubytovanie 208,00 € 39/201526.5.2015Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v SklabiniSklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa0019685126.5.2015
0081/2015Výroba veľkoplošných puzle 8 ks 528,00 € 30/201526.5.2015EUROCOMPANY,Marián Horváthul. sv. Cyrila a Metoda 1/A, 038 61 Vrútky3377461726.5.2015
0082/2015Vystúpenie členov ŠKO na vernisáži POCTA GALANDOVI 15.5.2015 200,00 € 36/201528.5.2015ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCESTERDolný Val 47, 010 01 Žilina0022867228.5.2015
0083/2015Uverejnenie článku o TG v Živote Turca 139,50 € 43/20152.6.2015Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.Sládkovičova 1, 949 01 Nitra357902532.6.2015
0084/2015Zlaté stránky prezentácia TG r.2015 150,00 € 2.6.2015MEDIATEL,spol.s.r.o.Miletičova 21, 821 08 Bratislava358594152.6.2015
0085/2015Tlač katalógu POCTA GALANDOVI 400 ks 2 340,00 € 3.6.2015COFIN, a.s.Hájnikova 30, 080 06 Ľubotice316903783.6.2015
0086/2015Ubytovanie,doprava ZSC 4.9.-6.9. Paríž /3 osoby 400,00 € 44/20153.6.2015Pro ART gencyJ. Mazúra 30, 036 01 Martin379762813.6.2015
0087/2015vodné31.1.-22.5.15,stočné 644,24 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.20053.6.2015Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Kuzmányho 25, 036 01 Martin366720843.6.2015
0088/2015Nájom budova 5/2015,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20093.6.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167923.6.2015
0089/2015stravné lístky na 6/2015, 209 ks 731,50 € 11K114053/ŽSK5.6.2015DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910005.6.2015
0090/2015odber tepla za 5/2015 doplatok 139,46 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20055.6.2015Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030165.6.2015
0091/2015licencia na premietanie dokumenru o M.galandovi 74,40 € 34/20155.6.2015Rozhlas a televízia SlovenskaMlynská dolina, 845 45 Bratislava472324805.6.2015
0092/2015telef.popl.pevné linky za 5/2015 11,77 € 10.6.2015 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346910.6.2015
0093/2015mobil hovory 5/mes.popl.6/Kraľovanský,Torma,,TG 110,10 € Mandátna zmluva z 5/200711.6.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842711.6.2015
0094/2015Údržba a správa inter.str.5/2015 20,00 € 1/201515.6.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin3643496515.6.2015
0095/2015Výroba banner,plagát Pocta Galandovi,reklama 15.5-23.8. MHD 484,00 € 40/201515.6.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin3637695715.6.2015
0096/2015Výroba banner výstava ĽUDO LETTRICH 72,00 € 45/201524.6.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin3637695724.6.2015
0097/2015Ubytovanie,doprava ZSC Paríž 4.-9.6.2015 /3 osoby/ 80,00 € 44/201529.6.2015Pro ART gencyJ. Mazúra 30, 036 01 Martin3797628129.6.2015
0098/2015stravné lístky na 7/2015, 180 ks 630,00 € 11K114053/ŽSK2.7.2015DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910002.7.2015
0099/2015ochrana objektu za III.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.20012.7.2015RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava357633292.7.2015
0100/2015Nájom budova 7/2015,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20096.7.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167926.7.2015
0101/2015odber tepla za 6/2015 doplatok 110,50 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20057.7.2015Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030167.7.2015
0102/2015Propagácia TG na web.str. 10.7.-31.12.2015 50,00 € Zmluva o poskytovaní reklamných služieb zo dňa 31.3.201448/201517.7.2015Miloslav Búchala-Štúdio VMBNábrežná 11/44, 038 61 Vrútky3049939917.7.2015
0103/2015Kancelársky materiál /papier,zakladače,lepiace pásky,,, 153,40 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.201446/20159.7.2015Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec326272119.7.2015
0104/2015telefónne poplatky 6/2015 11,50 € 10.7.2015 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346910.7.2015
0105/2015Správa a údržba internetovej stránky 6/2015 20,00 € 1/201513.7.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin3643496513.7.2015
0106/2015Mobil hov.6/mes,popl.7/ Kraľovanský,Torma,TG 112,64 € Mandátna zmluva z 5/200715.7.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842715.7.2015
0107/2015Tlač fotoreprodukcií 25 ks /prezentácia TG/ 420,00 € 47/201523.7.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin3637695723.7.2015
0108/2015Reštaurovanie 4 diel M. Galanda zbierky maľby z TG 500,00 € Zmluva o reštaurovaní zo dňa 15.6.201530.7.2015Mgr.art Erika BenickáPloštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš676205687330.7.2015
0109/2015Správa a údržba internetovej stránky za 7/2015 20,00 € 1/201531.7.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin3643496531.7.2015
0110/2015Stravné lístky na 8/2015, 165 ks 577,50 € 11K114053/ŽSK6.8.2015DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910006.8.2015
0111/2015Nájom budova 8/,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20096.8.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167926.8.2015
0112/2015pevné linky za 7/2015 11,45 € 10.8.2015 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346910.8.2015
0113/2015odber tepla za 7/2015 doplatok 80,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200510.8.2015Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301610.8.2015
0114/2015Mobil mes.popl 8/ .,hovorné 7/ ,Torma,,Kraľovanský 103,84 € Mandátna zmluva z 5/200710.8.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842710.8.2015
0115/2015Prehliadka pred STK,Záves výfuku,žiarovka 82,20 € 49/201528.8.2015Maroš PavelicaKollárova 88, 036 01 Martin4099461928.8.2015
0116/2015Kontrola brzd.systému Renaul MT 942 CK 104,82 € 51/201528.8.2015Maroš PavelicaKollárova 88, 036 01 Martin4099461928.8.2015
0117/2015Preklad do katalógu K.Kállay angl. 60,00 € 52/20152.9.2015Michal Vongrej SHAMROCKThurzova 1, 036 01 Martin377595402.9.2015
0118/2015Nájom budova 9/2015,výťah 9/2015 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20094.9.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167924.9.2015
0119/2015Tlač katalógu 400 ks K.Kállay Súvislosti 1 188,00 € 55/20154.9.2015Tlačiareň P+M,s.r.o.Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany460085354.9.2015
0120/2015Grafické práce K.Kállay,banner,pozv. plagát katalóg 800,00 € 53/20154.9.2015Ďurík PeterPodhorská 4, 036 01 Martin10217913864.9.2015
0121/2015Odber tepla za 8/2015 doplatok 80,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200510.9.2015Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301610.9.2015
0122/2015Tlač fotografií Karol Kállay 70 ks 1 659,00 € 57/201510.9.2015Malek Creative, s.r.o.Hodžova 3829/8, 036 01 Martin3680651010.9.2015
0123/2015Výroba banneru 1 ks JÁN MRÁZ 72,00 € 50/201510.9.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin3637695710.9.2015
0124/2015Banner, tlač plagátov Karol Kállay 234,00 € 56/201510.9.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin3637695710.9.2015
0125/2015telef.poplatky pevné linky za 8/2015 12,00 € 10.9.2015 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346910.9.2015
0126/2015Tlač pozvánok Karol Kállay 200 ks 66,24 € 54/201510.9.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106110.9.2015
0127/2015stravné lístky na 9/2015, 168 ks 588,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania11.9.2015GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava4707969011.9.2015
0128/2015Redakčný prísp. v TV SEVERKA K.Kállay,A.Augustín 60,00 € 58/201516.9.2015Slov Media Group s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava4688929916.9.2015
0129/2015Mobil hovory za 8/mes.popl. 9/Kraľovanský,Torma,TG 97,47 € Mandátna zmluva z 5/200716.9.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842716.9.2015
0130/2015Komis.predaj publikácia M.Galanda RUŽOVÝ AKT 37,80 € 24.9.2015Juraj Štefuň-GEORGBajzova 11, 010 01 Žilina3057722524.9.2015
0131/2015Tlač plagátov program na 9/2015 20,02 € 59/201524.9.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106124.9.2015
0132/2015Kontajnery s vekom 44 ks 537,08 € 60/201525.9.2015AUER Packaging SlovakiaKukučínova 1336, 024 01 kysucké Nové Mesto451729025.9.2015
0133/2015Komis.predaj reprodukcie diel M.Galanda 12 ks 162,02 € 28.9.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106128.9.2015
0134/2015Komis.predaj kalendár 2016 M.GalaNDA 3 KS 16,87 € 28.9.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106128.9.2015
0135/2015Ochrana majetku dopl.služba IV.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.20011.10.2015RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava357633291.10.2015
0136/2015Penová výplň do preprávok 4 balíky,TG VLP 80,20 € 67/20155.10.2015SECUPACK s.r.oPražáková 510/51, 619 00 Brno282875925.10.2015
0137/2015Zabezpečenie zbierk.fondu III.etapa,materiál,služby 2 637,00 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.20145.10.2015Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMSNábrežná 11/44, 038 61 Vrútky226009655.10.2015
0138/2015Nájom budovy 10/2015,výťah,Grant MK SR Umenie hrou 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20095.10.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167925.10.2015
0139/2015Ubytovanie E.SHILO /Z papiera vystr. 10.9.-4.10.15 200,00 € 62/20155.10.2015Padych František-Penzión Čierna paniKuzmányho 24, 036 01 Martin304984735.10.2015
0140/2015Manipulačný vozík skladový 136,19 € 66/20158.10.2015EMPRO, s.r.o. Lazaretská 8, 811 08 Bratislava445621958.10.2015
0141/2015Kancel. mater./papier,zakladače,lepidlá,bloky,popisovače 263,15 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.201461/20159.10.2015Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec326272119.10.2015
0142/2015Nožnice,bal.páska,lepiaca páska,špagát... 55,13 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.201461/20159.10.2015Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec326272119.10.2015
0143/2015Odber tepla za 9/2015 doplatok 50,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20059.10.2015Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030169.10.2015
0144/2015Telef.poplatky pevné linky za 9/2015 11,42 € 9.10.2015 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634699.10.2015
0145/2015Školenie vodičov refer.vozidiel,Torma Kraľovanský,Hríb 48,60 € 68/20159.10.2015Ján KOLNÍK,súkromná autoškolaNálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany335774049.10.2015
0146/2015Mobil mesač. popl.10/hovory 9/ Kraľovanský,Torma,TG 111,08 € Mandátna zmluva z 5/20079.10.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina378084279.10.2015
0147/2015Kontrola požiarnej ochrany štvrťročná 100,00 € 12.10.2015Ondrej Holienčík-ELKOKomenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto1097521712.10.2015
0148/2015Farebný toner do farebnej tlačiarne 87,95 € 12.10.2015CAMEA computer systems,a.s.Sabinovská 67, 080 01 Prešov3646892412.10.2015
0149/2015stravné lístky na 10/2015, 228 ks 798,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania12.10.2015GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava4707969012.10.2015
0150/2015Komis.predaj Monografia M.Galanda 5 ks 275,00 € 13.10.2015Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo PallasNitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany3112187013.10.2015
0151/2015správa a údržba internetovej stránky za 8,9/2015 40,00 € 1/201519.10.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin3643496519.10.2015
0152/2015Rukavice pracovné 2,,čistiace prostriedky 43,68 € 70/201519.10.2015BANCHEM, s.r.o.Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda3622790119.10.2015
0153/2015Poistné majetok,zodpov.,Auto PZP,havar. 757,39 € 19.10.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842719.10.2015
0154/2015Tlač katalógu MIMO TELA Jana Hojstričová,Palo Macho 300 ks 600,00 € 63/201521.10.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106121.10.2015
0155/2015Tlač pozvánky TO BE CONTINUED 220 ks 50,40 € 69/201522.10.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106122.10.2015
0156/2015 Výkresy,lepidlá,bal.papier...UMENIE HROU 87,64 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.201464/201526.10.2015Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec3262721126.10.2015
0157/2015Popisky k dielam TO BE CONTINUM 78,00 € 74/201526.10.2015Malek Creative, s.r.o.Hodžova 3829/8, 036 01 Martin3680651026.10.2015
0158/2015Výkresová skriňa 3 ks, A1 1 654,92 € 27.10.2015AKD s.r.o.Česká 1715/33, 924 01 Galanta4486505827.10.2015
0159/2015Grafický papier Tiziano 66 ks-TO BE CONTINIED 115,63 € 71/20153.11.2015Umelecké potrebyThurzova 431/2, 036 01 Martin412432773.11.2015
0160/2015Baner výstava IN MEDIA ART 120x240 72,00 € 65/20153.11.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin363769573.11.2015
0161/2015Baner 1 ks,Plagáty A1 5 ks, TO BE CONTINUED 180,00 € 73/20153.11.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin363769573.11.2015
0162/2015Vlajky SR,EU ŽSK 3 ks 50,40 € 75/20153.11.2015Signo, s.r.o.Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok 439308243.11.2015
0163/2015Nájom 11/výťah,budova VLP,,spoluf.ŽSK 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20095.11.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167925.11.2015
0164/2015Telefónne poplatky za 10/2015 pevné linky 11,50 € 9.11.2015 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634699.11.2015
0165/2015Odber tepla za 10/2015 doplatok 150,96 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20059.11.2015Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030169.11.2015
0166/2015Stravné lístky na 11/2015, 199 ks 696,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania9.11.2015GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava470796909.11.2015
0167/2015Výkresová skriňa A1-3 kusy GRANT MK SR 1 346,40 € 9.11.2015A J Produkty a.s.Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava362685189.11.2015
0168/2015Mobil 10-11/15 Kraľovanský,poplaš.inf.,Torma,TG 109,09 € Mandátna zmluva z 5/200710.11.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842710.11.2015
0169/2015Tlač propagač.materiálov 300,00 € 82/201512.11.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106112.11.2015
0170/2015Prehliadka tlakových nádob v kotolni TG 105,43 € 78/201518.11.2015REVIMONT-DG, s.r.o.111, 038 04 Bystrička3641510318.11.2015
0171/2015Kontrola EPS za rok 2015 180,00 € 19.11.2015Ondrej Holienčík-ELKOKomenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto1097521719.11.2015
0172/2015Preklad textov do anglického jazyka o M-Galandovi projekt Google ART 112,50 € 77/201523.11.2015Michal Vongrej SHAMROCKThurzova 1, 036 01 Martin3775954023.11.2015
0173/2015Výroba magnetiek M.Galanda 400 ks 288,00 € 81/201525.11.2015FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586725.11.2015
0174/2015Komis.predaj Monografia M.Galanda 2 ks 110,00 € 2.12.2015Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo PallasNitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany311218702.12.2015
0175/2015Monitor 24 Philips 243V5LHAB 118,85 € 2.12.2015Partner Smart s.r.oKarpatské námestie 10, 831 06 Bratislava464526302.12.2015
0176/2015Nájom výťah za 12/15,budova 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20093.12.2015Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167923.12.2015
0177/2015Pastely,orezávače,uhlíky...tvor.dielne UMENIE HROU,materiál tvorivé dielne UMENIE hrou 1 007,62 € 93/20157.12.2015Umelecké potrebyThurzova 431/2, 036 01 Martin412432777.12.2015
0178/2015Vodné 23.5.-24.11.2015,stočné 947,50 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.20057.12.2015Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Kuzmányho 25, 036 01 Martin366720847.12.2015
0179/2015Telef.popl.pevné linky 11/2015 11,48 € 7.12.2015 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634697.12.2015
0180/2015Tlač pozvánok O.Krýslová 250 ks 66,00 € 90/20158.12.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin443110618.12.2015
0181/2015Komis.predaj Kalendár 2016 M.Galanda 78,76 € 8.12.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin443110618.12.2015
0182/2015Kancel.materiál, toalet.papier 235,20 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.201484/20159.12.2015Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec326272119.12.2015
0183/2015Odber tepla doplatok za 11/2015 233,89 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20059.12.2015Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030169.12.2015
0184/2015Mobil hov.11/mes.popl.12/Kraľ.,popl.,Torma,TG 101,12 € Mandátna zmluva z 5/20079.12.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina378084279.12.2015
0185/2015Vzdel.tréning Vzdelávanie dospelých v galériách 26-27.11.2015 30,00 € 9.12.2015Nadácia-centrum súčasného umenia BratislavaKozia 11, 811 03 Bratislava308451659.12.2015
0186/2015Tlač katalógu O.Krýslová-KRAJINA SLOVENSKO 350 ks 865,20 € 91/201510.12.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106110.12.2015
0187/2015tlač katalógu TO BE CONTINUED II, 300 ks 1 173,60 € 85/201510.12.2015FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106110.12.2015
0188/2015údržba a správa internetovej stránky za 10,11,12/2015 60,00 € 1/201510.12.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin3643496510.12.2015
0189/2015Reštaurovanie diel M.Galandu 5 diel 2 200,00 € Zmluva o reštaurovaní zo dňa 15.6.201511.12.2015Mgr.art Erika BenickáPloštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš676205687311.12.2015
0190/2015Stravné lístky na 12/2015, 205 ks 717,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania11.12.2015GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava4707969011.12.2015
0191/2015Preklady textov do angl.jaz. Google ART 171,00 € 86/201511.12.2015Michal Vongrej SHAMROCKThurzova 1, 036 01 Martin3775954011.12.2015
0192/2015Grafický papier,výrez pasparty82 ks 225,00 € 96/201511.12.2015Umelecké potrebyThurzova 431/2, 036 01 Martin4124327711.12.2015
0193/2015Grafické práce-oizvánka,banner,plagát,katalóg TO BE CONTINUED ii 600,00 € 72/201511.12.2015Mgr.art.Marek Kianička-KAMEOKadnárova 37, 831 51 Bratislava4595576011.12.2015
0194/2015grafické práce pozv.banner,plagát,katalóg O.Krýslová 550,00 € 87/201514.12.2015Tvorivec, s.r.o.Gorkého 60, 036 01 Martin3643496514.12.2015
0195/2015Redakč.prísp.TV SEVERKA O.Krýslová vernisáž,zhod.r.2015 100,00 € 94/201516.12.2015Slov Media Group s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava4688929916.12.2015
0196/2015Banner na výstavu Ľ.Štúr 72,00 € 83/201516.12.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin3637695716.12.2015
0197/2015Banner,plagát MIMO TELA,Grant MK SR,,ŽSK,,VLP 102,00 € 88/201516.12.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin3637695716.12.2015
0198/2015Banner,plagát, O.Krýslová GRANT MK SR,,ŽSK,,VLP 102,00 € 89/201516.12.2015VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin3637695716.12.2015
0199/2015Kancelárska stolička MANAGER čierna 1 ks 89,00 € 99/201517.12.2015JJ-Nábytok, s.r.oDolný Turček 274, 038 48 Turček4662938617.12.2015
0200/2015Rámové lišty M.Galanda 289,00 € 80/201518.12.2015Krivuš Júlis- RámovanieM.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin3019429618.12.2015
0201/2015Výmena čelného okna RENAULT MT 942 CK 16,00 € 18.12.2015AUTONA s.r.oHurbanova 29, 036 01 Martin3159804818.12.2015
0202/2015Kontrola prednej nápravy Renault MT 942 CK 15,96 € 100/201521.12.2015AUTONA s.r.oHurbanova 29, 036 01 Martin3159804821.12.2015
0203/2015Zobraz.valec XEROX WCM118-výmena,tlač.-kopírka 185,40 € 101/201521.12.2015Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin3162238121.12.2015
0204/2015Barový stolík SAMMY 5 ks,,poštovné,balné 311,39 € 92/201528.12.2015Loviu, s.r.o. Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš4585194828.12.2015
0205/2015Ubytovanie vernisáž J.Hojstričová,P.macho 9-10.12.15, ,popl.mestu 30,00 € 95/201528.12.2015Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v SklabiniSklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa0019685128.12.2015
0206/2015Odvysielanie príspevku v TV SEVERKA Potancuj ma 2x, 17.12.2015 50,00 € 97/201528.12.2015Slov Media Group s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava4688929928.12.2015
0207/2015Tlač brožúry Slovenský svet vizuálneho umenia 400 ks 900,00 € 98/201529.12.2015FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586729.12.2015
0208/2015Vodné 25.11.-31.12.2015, stočné 193,18 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.200531.12.2015Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Kuzmányho 25, 036 01 Martin3667208431.12.2015
0209/2015Odber tepla za 12/2015 329,47 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200531.12.2015Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301631.12.2015
0210/2015Telef.poplatky pevné linky za 12/2015 13,60 € 31.12.2015 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346931.12.2015
0211/2015Mobil hovorné 12/TG, Torma,Kraľovanský,popl. 25,16 € Mandátna zmluva z 5/200731.12.2015Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842731.12.2015
0212/2015Odber elektriky za rok 2015-559,09 € Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny31.12.2015Stredosl. energetika,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina3640300831.12.2015
0001/2015ochrana objektu I.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.20019.1.2015RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava357633299.1.2015