Faktúry 2013

Faktúry 2013
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSKPopis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúreCelková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH)Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvouIdentifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávkyDátum doručeniaIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa)Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
0001/2013Stravné lístky na 1/2013,170 ks 510,0011K114053/ZSK7.1.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910007.1.2013
0002/2013Ochrana majetku za I.Q 2013 71,71Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.20019.1.2013RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava357633299.1.2013
0003/2013Aktualizácia stránky TG Muzeum.sk 84,00Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.201216.1.2013DECUS,s.r.o.Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica3160444716.1.2013
0004/2013Mesač.popl.1/13,mobil Ing.Kraľovanský,PhDr. Kováčová, Ing.Torma,Ing. Kraľovanský,Ing. Torma 99,76Mandátna zmluva z 5/200731.1.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842731.1.2013
0005/2013VUCNET za 1/2013 94,8031.1.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842731.1.2013
0006/2013Nájomné budova za 1/2013 458,00NZč.200904431.1.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin0031679231.1.2013
0007/2013Vodné,stočné,zr.voda 1.1.-18.1.213 81,056.7.200531.1.2013Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Kuzmányho 25, 036 01 Martin3667208431.1.2013
0008/2013Oprava Renault-predná náprava,výmena pneumatík 97,271/201331.1.2013Maroš PavelicaKollárova 88, 036 01 Martin4099461931.1.2013
0009/2013Odber tepla 1/2013-doplatok 655,01Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20057.2.2013Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030167.2.2013
0010/2013Telef.popl.1/2013-pevné linky 13,96účastník ŽSK7.2.2013 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634697.2.2013
0011/2013Stravné lístky za 2/2013, 203 ks 609,0011K114053/ZSK12.2.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina3639100012.2.2013
0012/2013VUCNET 2/2013 94,8012.2.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842712.2.2013
0013/2013Mobil 2/13,Ing.Kraľovanský,Ing.Torma,PhDr,Kováčová,Ing.Torma,Ing. Torma 142,79Mandátna zmluva z 5/200712.2.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842712.2.2013
0014/2013Nájomné budova za 2/2013 458,00NZč.200904412.2.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin0031679212.2.2013
0015/2013Monitor LCD 22,Kábel UTP 114,003/201315.2.2013Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin3162238115.2.2013
0016/2013Správa internetovej stránky 1/2013 20,002/201318.2.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin102187204918.2.2013
0017/2013Poplatok SKNIC turiecgallery.sk 18.3-17.3.2014 22,68EUW2008014622.2.2013DATACOM, Stanislav PšenkaJesenského 26, 036 01 Martin3775837322.2.2013
0018/2013Stravné lístky na 3/2013,172 kusov 516,0011K114053/ZSK4.3.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910004.3.2013
0019/2013Správa a údržba internet stránky za 2/2013 20,002/20134.3.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin10218720494.3.2013
0020/2013Odber tepla 2/2013-doplatok 342,02Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20056.3.2013Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030166.3.2013
0021/2013Prevádzka turiecgallery.sk 1.3-28.2.2014 48,00EUW200801466.3.2013DATACOM.EU s.r.o.Jesenského 26, 036 01 Martin443182356.3.2013
0022/2013Telefón. poplatky za 2/2013 14,42účastník ŽSK7.3.2013 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634697.3.2013
0023/2013Nájomné budova za 3/2013 458,00NZč.20090447.3.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167927.3.2013
0024/2013Mobily hov.2/mes.popl.3/2013 Kraľovanský,Torma,Kováčová,Ing. Torma,Ing. Torma,Kováčová 131,17Mandátna zmluva z 5/200719.3.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842719.3.2013
0025/2013VUCNET za 3/2013 94,8019.3.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842719.3.2013
0026/2013Perá 3 ks-Roller 6,79žiadanka z 24.1.1319.3.2013Jaroslava Demáčková-DEMRO29. augusta 11, 036 01 Martin1785218819.3.2013
0027/2013Výstava To be continued graf.práce,tlač pzvánky,plagátu,banner 370,005/201320.3.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin102187204920.3.2013
0028/2013Ochrana majetku II.Q 2013 71,71Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.20013.4.2013RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava357633293.4.2013
0029/2013Zdroj PC ATX 350W-počítač 832/2006 30,006/20133.4.2013Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin316223813.4.2013
0030/2013Stravné lístky na 4/2013 537,0011K114053/ŽSK3.4.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910003.4.2013
0031/2013Nájomné budova za 4/2013 458,00NZ č.20090445.4.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167925.4.2013
0032/2013Správa a údržba internet.str. za 3/13 20,002/20135.4.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin10218720495.4.2013
0033/2013Odber tepla za 3/13 doplatok 973,98Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20058.4.2013Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030168.4.2013
0034/2013Telef.poplatky pev.linky 3/2013 13,92účastník ŽSK10.4.2013 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346910.4.2013
0035/2013VUCNET za 4/2013 94,8015.4.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842715.4.2013
0036/2013Mobil hov.3/popl.4,Kraľ.KOváčov.Torma,PhDr. Kováčová,Ing. Torma 129,08Mandátna zmluva z 5/200715.4.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842715.4.2013
0037/2013Miest,popl.za komun.odpad 2013 423,04VZN č.7623.4.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin0031679223.4.2013
0038/2013Prenájom GSM brány I.Q 2013 15,0051/201229.4.2013Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin3162238129.4.2013
0039/2013Prezutie pneumatík na letné Renault 24,487/201329.4.2013Maroš PavelicaKollárova 88, 036 01 Martin4099461929.4.2013
0040/2013členský príspevok RGS za 2013 100,00Stanovy RGS26.5.200330.4.2013Rada galérii SlovenskaRiečna 1, 815 13 Bratislava 3085323130.4.2013
0041/2013Správa a údržba internetovej stránky za 4/2013 20,002/20137.5.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin10218720497.5.2013
0042/2013Citilight,plagát PAVEL ČÁNY 60,009/20137.5.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin10218720497.5.2013
0043/2013Graf.riešenie reklamnej skladačky pre Tg 60,008/20137.5.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin10218720497.5.2013
0044/2013Odber tepla za 4/2013-doplatok 425,13Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20057.5.2013Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030167.5.2013
0045/2013Stravné lístky na 5/2013,186 ks 558,0011K114053/ŽSK7.5.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910007.5.2013
0046/2013Telef.poplatky pev.linky za 4/2013 14,51účastník ŽSK10.5.2013 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346910.5.2013
0047/2013Nájomné budova za 5/2013 458,00NZ č.200904410.5.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin0031679210.5.2013
0048/2013VUCNET DSL za 5/2013 94,8014.5.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842714.5.2013
0049/2013Mobily hov.4/mes.popl.PhDr.Kováčová,,Ing. Kraľovanský,Ing. Torma 141,82Mandátna zmluva z 5/200714.5.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842714.5.2013
0050/2013Mobil.telef. SAMSUNG GALAXY Ace 1,0014.5.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842714.5.2013
0051/2013toner tlačiareň-kopírka XEROX WCM18 50,4010/1316.5.2013XPS spol. s.r.oRovnianka 3, 036 01 Martin3638161616.5.2013
0052/2013valec XEROX WC M18 výmena 162,0010/1320.5.2013XPS spol. s.r.oRovnianka 3, 036 01 Martin3638161620.5.2013
0053/2013Odborná prehl.bleskozvodov v budove TG 100,0015/201328.5.2013ELKOTECH s.r.o.Robotnícka 34, 036 01 Martin3637231528.5.2013
0054/2013Kontrola zar. k has.požiarov 66,95Mandátna zmluva zo dňa 28.3.201328.5.2013ALL FIRE SERVIS,spol.s.roPoľná 5, 036 01 Martin3600274728.5.2013
0055/2013Papier Color Copy A3 a A4 k výstave Miesto medzi pamäťou a nepamäťou 70,2014/201328.5.2013Fax Copy, a.s.Domkárska 15, 821 05 Bratislava3572904028.5.2013
0056/2013Fotokartóny,výkresy,lepiaca páska-na TAK TROCHA SOCHA 49,9517/20133.6.2013Jaroslava Demáčková-DEMRO29. augusta 11, 036 01 Martin178521883.6.2013
0057/2013Požičovné filmu "Nový život" k výstave Niesto medzi pam.a nepamäťou 48,0011/20133.6.2013Asociácia slovenských filmových klubovBrnianska 33, 811 04 Bratislava308129763.6.2013
0058/2013Správa a údržba internet. stránky za 5/13 20,002/20136.6.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin10218720496.6.2013
0059/2013Stravné lístky na 5/193 kusov 579,0011K114053/ŽSK6.6.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910006.6.2013
0060/2013Tlač katalógu M/i/esto medzi pamäťou a nepa2 500,0013/201311.6.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin102187204911.6.2013
0061/2013Banner k výstave Pôdorys premenlivosti 150,0012/201311.6.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin102187204911.6.2013
0062/2013Pevné linky za 5/2013 18,44účastník ŽSK11.6.2013 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346911.6.2013
0063/2013Vodné,stočné 19.1.-28.5.2013,stočné 651,7620051740511.6.2013Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Kuzmányho 25, 036 01 Martin3667208411.6.2013
0064/2013Odber tepla 5/2013 doplatok 289,67Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200511.6.2013Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301611.6.2013
0065/2013Nájom priestorov za 6/2013,Nájom priestorov za 6/2013 458,00NZ č.200904411.6.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin0031679211.6.2013
0066/2013VUCNET za 6/2013 94,8014.6.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842714.6.2013
0067/2013Mobily hod.5/mes.popl.6/Kraľovanský,Kováčová,Torma,Ing. Torma 146,96Mandátna zmluva z 5/200714.6.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842714.6.2013
0068/2013Správa a údžba internet.str.za 6/13 20,002/201326.6.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin102187204926.6.2013
0069/2013Tonery do tlačiarní vstup.pokl.riaditeľ 58,0026.6.2013Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin3162238126.6.2013
0070/2013Kontrola zar. k hasiac.prístr. 2 splátka 66,94Mandátna zmluva zo dňa 28.3.201326.6.2013ALL FIRE SERVIS,spol.s.roPoľná 5, 036 01 Martin3600274726.6.2013
0071/2013Ochrana majetku za III.Q RIMI 71,71Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.20012.7.2013RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava357633292.7.2013
0072/2013Odber tepla za 6/2013-doplatok 262,46Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20058.7.2013Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030168.7.2013
0073/2013Nájom budovy za 6/2013 458,00NZ č.20090448.7.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167928.7.2013
0074/2013Vlajky SR,EU 28,5622/201311.7.2013Signo, s.r.o.Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok 4393082411.7.2013
0075/2013Stravné lístky na 7/2013,157 ks 471,0011K114053/ŽSK15.7.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina3639100015.7.2013
0076/2013Telef.poplatky pevné linky 6/13 14,45účastník ŽSK15.7.2013 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346915.7.2013
0077/2013Reštaurovanie 3 diel M. Galanda 450,001/201315.7.2013Mgr.art Erika BenickáPloštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš676205687315.7.2013
0078/2013VUCNET 7/2013 94,8015.7.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842715.7.2013
0079/2013Mobil hovory6/mes.popl.7/ Kraľovanský,Kováčová,Torma 142,63Mandátna zmluva z 5/200715.7.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842715.7.2013
0080/2013Tlač katalógu Pôdorys premenlivosti 400 ks 760,8020/201316.7.2013DEVIN printing house, s.r.o4528067316.7.2013
0081/2013Kontrola hasiacich prístr.zost.fakt 66,94Mandátna zmluva zo dňa 28.3.201315/201322.7.2013ALL FIRE SERVIS,spol.s.roPoľná 5, 036 01 Martin3600274722.7.2013
0082/2013Materiál SUMMER GARDEN II 500,0023/201322.7.2013Umelecké potrebyThurzova 431, 036 01 Martin4124327722.7.2013
0083/2013Preklad z jazyka poľskeho k projektu ProSlovakia 19,9225/201324.7.2013Ing. Igor Varga44020171424.7.2013
0084/2013Prenájom GSM brány II.Q 15,0051/2012 24.7.2013Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin3162238124.7.2013
0085/2013Stravné lístky na 8/2013,160 kusov 480,0011K114053/ŽSK6.8.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910006.8.2013
0086/2013Nožnice,lep.páska,pravitko,odlam.nôž Grant Cyril a Metod 16,3924/20136.8.2013Jaroslava Demáčková-DEMRO29. augusta 11, 036 01 Martin178521886.8.2013
0087/2013Materiál projekt Svetlo a slovo "Cyril a Metod 73,5024/20136.8.2013Jaroslava Demáčková-DEMRO29. augusta 11, 036 01 Martin178521886.8.2013
0088/2013Telef.poplatky za 7/2013 15,16účastník ŽSK9.8.2013 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634699.8.2013
0089/2013Odber tepla 7/2013-doplatok 235,24Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20059.8.2013Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030169.8.2013
0090/2013Nájom budovy 8/2013 458,00NZ č.20090449.8.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167929.8.2013
0091/2013Lišty a pasparty na rámovanie obrazov 998,006/20139.8.2013Krivuš Júlis- RámovanieM.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin301942969.8.2013
0092/2013Oprava XEROX WC 123 138,0012.8.2013XPS spol. s.r.oRovnianka 3, 036 01 Martin3638161612.8.2013
0093/2013Výmena motor. oleja,Diagnost.závad Renault 145,2715.8.2013Maroš PavelicaKollárova 88, 036 01 Martin4099461915.8.2013
0094/2013VUCNET 8/2013 94,8015.8.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842715.8.2013
0095/2013Mobily popl.8/hovory 7/Ing. Kraľovanský,PhDr. Kováčová,Ing. Torma,mes.popl.8/hov.7/ Torma 132,08Mandátna zmluva z 5/200715.8.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842715.8.2013
0096/2013Tlač plagátu Vedecká hračka 50 ks 60,0018/201315.8.2013VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin3637695715.8.2013
0097/2013Prenájom výstavy Vedecká hračka 148,50zo dňa 15.4. 201315.8.2013Vedecká hračka,obč. združenieŠvermova 26, 974 04 Banská Bystrica3175053215.8.2013
0098/2013Správa a údržba internet.str.7/2013 20,002/201322.8.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin102187204922.8.2013
0099/2013Vypracovanie graf.požiarneho evakuač.plánu 167,2030/20132.9.2013Ján Borievka DEVIL FIRE SERVISPoľná 5, 036 01 Martin438831922.9.2013
0100/2013Stravné lístky na9/2013,163 ks 489,0011K114053/ŽSK6.9.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910006.9.2013
0101/2013Správa a údržba internet.stránky 8/2013 20,002/20136.9.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin10218720496.9.2013
0102/2013Nájomné budova za 9/2013,Nájomné budova 9/2013 458,00NZ č.20090446.9.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167926.9.2013
0103/2013Telef.poplatky 8/2013 pevné linky 14,06účastník ŽSK9.9.2013 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634699.9.2013
0104/2013Gul.perá,lepiace pásky 18,4924/20139.9.2013Jaroslava Demáčková-DEMRO29. augusta 11, 036 01 Martin178521889.9.2013
0105/2013Odber tepla 8/2013-doplatok 235,24Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20059.9.2013Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030169.9.2013
0106/2013VUCNET 9/2013 55,8217.9.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842717.9.2013
0107/2013Mobil hovorné 8/mes.popl.9/ Ing. Kraľovanský,,PhDr. Kováčová,Ing.Torma 141,72Mandátna zmluva z 5/200717.9.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842717.9.2013
0108/2013Výmena prednej manžety Renault MT 942 CK 51,3119.9.2013Maroš PavelicaKollárova 88, 036 01 Martin4099461919.9.2013
0109/2013Materiál k projektu Summer garden II 477,50žiadanka z 20.9.201325.9.2013Umelecké potrebyThurzova 431, 036 01 Martin4124327725.9.2013
0110/2013Výroba banneru Vstúpte prosím! 122,1036/201325.9.2013Bittner print s.r.o.Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava3573653425.9.2013
0111/2013Lišty,rezanie skla1 002,006/201327.9.2013Krivuš Júlis- RámovanieM.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin3019429627.9.2013
0112/2013Poskytnutie doplnkovej služby za IV.Q 2013 71,71Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.20013.10.2013RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava357633293.10.2013
0113/2013Nájomné budova za 10/2013,Nájomné budova 10/2013,výťah od 27.6. do 31.10.13 631,60NZ č.2009044 a dod.23.10.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167923.10.2013
0114/2013Temperové farby,výkresy/Tak trocha socha 104,0439/20133.10.2013EUROPEN-Ing. Michal LamačkaŠípoša 4, 036 01 Martin304929213.10.2013
0115/2013Stravné lístky na 10/2013,202 ks 606,0011K114053/ŽSK8.10.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910008.10.2013
0116/2013Tlač pozvánok Živé šaty a Vstúpte prosím,tlač pozvánok 37,2033,34/20138.10.2013FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin443110618.10.2013
0117/2013Odber tepla 9/doplatok 171,53Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200510.10.2013Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301610.10.2013
0118/2013Lepidlo,špagát,modelovacia hmota 127,1941/201310.10.2013EUROPEN-Ing. Michal LamačkaŠípoša 4, 036 01 Martin3049292110.10.2013
0119/2013Školenie vodičov z povolania /3/ 48,6040/201316.10.2013Ján KOLNÍK,súkromná autoškolaNálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany3357740416.10.2013
0120/2013Telef.popl.pevné linky 9/2013 13,90účastník ŽSK18.10.2013 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346918.10.2013
0121/2013VUCNET za 10/2013 66,00účastník ŽSK22.10.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842722.10.2013
0122/2013Mobil hovorné za 9/mesač. popl.10/Ing. Kraľovanský,PhDr. Kováčová,Ing. Torma,Torma 139,81Mandátna zmluva z 5/200722.10.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842722.10.2013
0123/2013Správa internet.str.za 9/2013 20,002/201322.10.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin102187204922.10.2013
0124/2013Poistné majetok,zodp.auto r.2013 855,29080801480022.10.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842722.10.2013
0125/2013Tlač katal.Stála expozícia 24 ks 296,0622.10.2013FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106122.10.2013
0126/2013Lišty,pasparty,sklo 174,1221/20134.11.2013Krivuš Júlis- RámovanieM.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin301942964.11.2013
0127/2013Stravné lístky na 11/171 ks 513,0011K114053/ŽSK6.11.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910006.11.2013
0128/2013Odber tepla za 10/2013-doplatok 525,54Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20057.11.2013Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030167.11.2013
0129/2013Prenájom GSM brány za III.štvrťrok 15,0051/20127.11.2013Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin316223817.11.2013
0130/2013Nájomné budova 11/2013,Nájomné výťah 11/2013 500,00NZ č.2009044 a dod.27.11.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167927.11.2013
0131/2013Telefónne poplatky za 10/2013 15,13účastník ŽSK12.11.2013 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346912.11.2013
0132/2013VUCNET za 11/2013 66,0018.11.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842718.11.2013
0133/2013Mobily hov.10/mes.popl.11 Kraľovanský.Kováčová,Torma,PhDr. Kováčová,Ing. Torma fakt.,Ing. Torma 128,71Mandátna zmluva z 5/200718.11.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842718.11.2013
0134/2013Reštaurovanie 3 diel M.Galandu1 500,001/201319.11.2013Mgr.art Erika BenickáPloštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš676205687319.11.2013
0135/2013Materiál Tak trocha socha 400,0044/201319.11.2013Umelecké potrebyThurzova 431, 036 01 Martin4124327719.11.2013
0136/2013Materiál Slovo a svetlo 689,7027/201319.11.2013Umelecké potrebyThurzova 431, 036 01 Martin4124327719.11.2013
0137/2013Pauz.papier,baliaci,xerox,výkresy,foto-papier,papiere 204,5543/201322.11.2013EUROPEN-Ing. Michal LamačkaŠípoša 4, 036 01 Martin3049292122.11.2013
0138/2013Tlač pozvánok 2.TUK, Dialógy o umení /FACE TO FACE 132,0045/201322.11.2013FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106122.11.2013
0139/2013Adjustovanie diel M.galandu 162,0049/201325.11.2013Krivuš Júlis- RámovanieM.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin3019429625.11.2013
0140/2013Grafický papier 200,0051/201328.11.2013Umelecké potrebyThurzova 431, 036 01 Martin4124327728.11.2013
0141/2013Správa internet,str.10,11/2013 40,002/201328.11.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin102187204928.11.2013
0142/2013Tlač,banneru,plagátov 2TUK 264,0050/20133.12.2013VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin363769573.12.2013
0143/2013Nájom budova za 12/2013,nájom 12/ 500,00NZ č.2009044 a dod.23.12.2013Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167923.12.2013
0144/2013Grafické práce 30 r.Turčianskej galérie publikácia 700,0053/20133.12.2013Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin10218720493.12.2013
0145/2013Ubytovanie 14,21,28.11.2013 4 osoby 124,0046/20133.12.2013Padych František-Penzión Čierna paniKuzmányho 24, 036 01 Martin304984733.12.2013
0146/2013Činnosť technika PO a BOZP za rok 2013 120,003.12.2013Ján Borievka DEVIL FIRE SERVISPoľná 5, 036 01 Martin438831923.12.2013
0147/2013Stravné lístky za 12/2013,188 ks 564,0011K114053/ŽSK5.12.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910005.12.2013
0148/2013Materiál na TAK TROCHA SOCHA 153,846.12.2013Jaroslava Demáčková-DEMRO29. augusta 11, 036 01 Martin178521886.12.2013
0149/2013Ubytovanie FACE TO FACE 7,14,21,28.11.,daň 135,006.12.2013Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v SklabiniSklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa001968516.12.2013
0150/2013Vodné,stočné,zr.voda 29.5-25.11.131 078,396.7.20059.12.2013Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Kuzmányho 25, 036 01 Martin366720849.12.2013
0151/2013Odber tepla 11/2013 997,70Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20059.12.2013Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030169.12.2013
0152/2013tlač katalógu ŽIVÉ ŠATY 220 ks,tlač katalógu Živé šaty 802,009.12.2013Alfa print, s.r.o.Robotnícka 1, 036 01 Martin364032299.12.2013
0153/2013Telef.poplatky pevné linky 11/2013 14,21účastník ŽSK10.12.2013 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346910.12.2013
0154/2013Tlač katalógu Trienále umenia knihy 300 ks2 200,4654/201316.12.2013Tlačiareň P+M,s.r.o.Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany4600853516.12.2013
0155/2013Tlač publikácie 30 r.Turč.galérie 150 ks1 456,2657/201316.12.2013Tlačiareň P+M,s.r.o.Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany4600853516.12.2013
0156/2013VUCNET za 12/2013 66,0016.12.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842716.12.2013
0157/2013Mobily za 11-12/2013,Ing.Kraľovansk,Ing.Torma,PhDr.Kováčová,PhDr.Kováčová 11/12/mobil,mobil Ing.Torma 11/12,mobil Torma 11/12 147,82Mandátna zmluva z 5/200716.12.2013Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842716.12.2013
0158/2013Tlač katalógu Vstúpte prosím,tlač katal.Vstúpte prosím časť1 053,0018.12.2013FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106118.12.2013
0159/2013Vodné.stočné 26.11-31.12.2013,stočné do 31.12.2013 222,54z 6.7.20059.1.2014Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Kuzmányho 25, 036 01 Martin366720849.1.2014
0160/2013Telef.popl.12/2013 11,45účastník ŽSK9.1.2014 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634699.1.2014
0161/2013Odber tepla za 12/2013 doplatok1 348,17Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20059.1.2014Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030169.1.2014
0162/2013Tlač katal-Stála expoz. 76 ks 937,544/20139.1.2014FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin443110619.1.2014
0163/2013Správa internet.str.12/2013 20,002/20139.1.2014Bíly IvanGorkého 60, 036 01 Martin10218720499.1.2014
0164/2013Prenájom GSM brány IVQ 2013 15,0051/2012 13.1.2014Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin3162238113.1.2014
0165/2013Mobil hov.12/Kraľov.Torma,Kováčová,Torma,Kováčová 32,99Mandátna zmluva z 5/200715.1.2014Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842715.1.2014
0166/2013Odber elektriky 1.1.2013-31.12.20131 404,828.2.200817.1.2014Stredosl. energetika,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina3640300817.1.2014
0001/2013Stravné lístky na 1/2013,170 ks 510,0011K114053/ZSK7.1.2013DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.Murgašova 3, 010 01 Žilina363910007.1.2013