Zmluvy 2019

Zmluvy 2019
Dokument Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou TG uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podniania PO a PO podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum zverejnenia zmluvy Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum uzavretia zmluvy
012019 Zmluva o vzájomnej spolupráci Fotoklub Karola Plicku Martin 36149349 P.O.Hviezdoslava č. 5, 036 01 Martin Spolupráca pri organizovaní výstavy "Fotografia 2018" - 08.01.2019 31.03.2019 07.01.2019
022019 Zmluva o výpožičke č. 1/2019 Stredoslovenská galéria 35984929 Dolná 8, 97590 Banská Bystrica Výpožička 7 zbierkových predmetov Marián Čunderlík - 16.01.2019 26.04.2019 10.01.2019
03 2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2019 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 34059202 Palackého 27, 911 01 Trenčín Výpožička 1 ks zb. predmetov M. Čunderlík - 16.01.2019 14.04.2019 14.01.2019