Zmluvy 2018

Zmluvy 2018
DokumentNázov zmluvyIdentifikácia zmluvnej strany, s ktorou TG uzatvorila zmluvuIČOSídlo/miesto podniania PO a PO podnikateľaPredmet zmluvy (popis)Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPHDátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do)Dátum uzavretia zmluvy
01a2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2017Považská galéria umenia v Žiline36145190Štefánikova č. 2, ŽilinaVýpožička zbierkových predmetov v počte 2 ks0,00 €31.5.20184.12.2017
01b2018Zmluva o výpožičke diela 01/2018Galéria mesta Bratislavy179752Františkánske námestie 11, BratislavaVypožičanie zbierkových predmetov v počte 17 ks0,00 €1.6.20189.1.2018
02a2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2018Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne34059202Palackého 27, Trenčínvypožičanie zbierkových predmetov v počte 5 ks0,00 €15.6.201817.1.2018
02b2018Príkazná zmluva č. 01/2018Mgr. Zuzana Baková--preklad do anglického a nemeckého jazyka popisiek umeleckých diel40,00 €7.2.201818.1.2018
02c2018Príkazná zmluva č. 02/2018Michaela Kašubová--preklad do ruského jazyka popisiek umeleckých diel20,00 €7.2.201818.1.2018
02d2018Príkazná zmluva č. 03/2018Oľga Ďuríková--šitie závesov do stálej expozície108,00 €7.2.201818.1.2018
02e2018Príkazná zmluva č. 04/2018Ivan Petráš--výroba plechových popisiek k umeleckým dielam400,00 €7.2.201818.1.2018
032018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238Tranovského 3, Liptovský Mikulášvypožičanie zbierkového predmetu v počte 1 ks0,00 €31.5.201819.1.2018
042018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018Nitrianska galéria36102580Župné námestie č. 3, Nitravypožičanie zbierkových predmetov v počte 2 ks0,00 €31.5.201822.1.2018
052018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018Oravská galéria36145050Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubínvypožičanie zbierkového predmetu v počte 1 ks0,00 €31.5.201817.1.2018
072018Zmluva o dielo č. 02/2018MultiTalent, s.r.o.46364577A. Hlinku 286/4, Báhoňregistračná aplikácia k projektu Bienále fantázie 20183 000,00 €31.12.20181.2.2018
082018Príkazná zmluva č. 05/2018Mgr. et Mgr. art. Ivan Illovský--ocenenie k 35. výročiu Turčianskej galérie300,00 €7.2.201825.1.2018
08b2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č SNM-MT-ZOV-2018/90Slovenské národné múzeum - SNM - Múzeá v Martine164721Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16vypožičanie zbierkového predmetu v počte 1 ks0,00 €08.02.202026.1.2018
092018Príkazná zmluva č 06/2018Júlia Mušáková--vystúpenie Sláčikového kvarteta - ART na 35. výročí Turčianskej galérie330,00 €8.2.20188.2.2018
102018Zmluva o reklameM - Falcon, spol. s r.o.31637591Nadi Hejnej 2, Martin obchodné meno a logo objednávateľa na propagačných materiáloch500,00 €31.12.201821.2.2018
11a2018Zmluva o spolupráciIng. Ivan Galanda--práva a povinnosti pri výstave Jána Galandu-20.5.201828.2.2018
11b2018Výpoveď zmluvy č. EUW20080146DATACOM.EU s.r.o. 44 318 235Jesenského 26, MartinVýpoveď zmluvy na služby www.turiecgallery.sk-28.2.20188.2.2018
122018Komisionárska zmluva č. 01/2018PHOTOPORT občianske združenie30864020Buková 11, Bratislavaknižné publikácie Ján Galanda-31.5.20181.3.2018
132017Kúpna zmluva č. 1/208Dávid Javorský--nákup diela Biela šatka700,00 €1.3.20181.3.2018
14a2018Licenčná zmluva č. 1/2018Dávid Javorský--autorské práva k dielam v počte 5 ks-neurčitú1.3.2018
14b2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2018/RSlovenská národná galéria164712Riečna1, Bratislavavypožičanie 8 ks zbierkových predmetov-31.5.201812.1.2018
152018Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom roupočtu MK SR, č. MK-4020/2018/3.2Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky165182Námestie SNP č. 33, Bratislavakultúrne poukazy 2018-30.11.201813.3.2018
162018Zmluva o kontrolnej činnosti a záručnom servise č. 05/11/2017Security systems s.r.o.44295588Javorová 21, Trnavapravidelné skúšky činnosti a odborné prehliadky a skúšky k systému zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)-neurčitú19.3.2018
172018Licenčná zmluva č. 02/2018Bc. Adam Galko--autorské práva k prednáškam s názvom Škaredá krása a Umenie ako liek-neurčitú19.3.2018
182018Príkazná zmluva č. 07/2018Bc. Adam Galko--kurátorské služby k Bienále fantázie 2018200,00 €6.9.201821.3.2018
192018Vypovedanie zmluvy o dielo č. 2014TS/01Ing. Milan Štígel - Integrated Systems22600965Jánošíkova 1385/32, Martinposkytovanie technickej služby na ochranu majetku-23.3.201823.3.2018
202018Zmluva o dielo č. 02/2018JHM-TRADE s.r.o.44317905M.R. Štefánika 4, 036 01 MartinPoskytovanie technickej služby na ochranu majetku - úprava, údržba, revízia alebo oprava EZSneurčitú5.4.2018
212018Zmluva o podnájme nebytových priestorovM-Falcon, s.r.o.36637591Nade Hejnej 2, 036 01 MartinPodnájom nebytových priestorov100 € /mesiac31.12.20182.1.2018
222018Zmluva o spolupráciNárodné osvetové centrum00164615Nám. SNP č. 12, 812 34 BratislavaÚprava práv a povinností pri príprave a realizácií festivalu Scénická žatva 201830.9.201810.4.2018
242018Príkazná zmluva č. 9/2018Mgr. Bruno Horecký--Člen poroty Bienále fantázie 2018100,00 €3.6.20189.4.2018
232018Príkazná zmluva č. 12/2018Peter Klimek--Člen poroty Bienále fantázie 2018100,00 €3.6.201810.4.2018
252018Príkazná zmluva č. 8/2018Mgr. art. Mária Rojková--Člen poroty Bienále fantázie 2018100,00 €3.6.201810.4.2018
262018Príkazná zmluva č. 13/2018Mgr. art. Miloš Kopták--Člen poroty Bienále fantázie 2018100,00 €3.6.20185.4.2018
272018Zmluva o podnájme nebytových priestorovTUGA n.o.50978675Daxnerova 665/2, 036 01 MartinPodnájom nebytového priestoru500,00 €10.8.20187.4.2018