Zmluvy 2018

Zmluvy 2018
DokumentNázov zmluvyIdentifikácia zmluvnej strany, s ktorou TG uzatvorila zmluvuIČOSídlo/miesto podniania PO a PO podnikateľaPredmet zmluvy (popis)Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPHDátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do)Dátum uzavretia zmluvy
01a2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2017Považská galéria umenia v Žiline36145190Štefánikova č. 2, ŽilinaVýpožička zbierkových predmetov v počte 2 ks0,00 €31.5.20184.12.2017
01b2018Zmluva o výpožičke diela 01/2018Galéria mesta Bratislavy179752Františkánske námestie 11, BratislavaVypožičanie zbierkových predmetov v počte 17 ks0,00 €1.6.20189.1.2018
02a2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2018Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne34059202Palackého 27, Trenčínvypožičanie zbierkových predmetov v počte 5 ks0,00 €15.6.201817.1.2018
02b2018Príkazná zmluva č. 01/2018Mgr. Zuzana Baková--preklad do anglického a nemeckého jazyka popisiek umeleckých diel40,00 €7.2.201818.1.2018
02c2018Príkazná zmluva č. 02/2018Michaela Kašubová--preklad do ruského jazyka popisiek umeleckých diel20,00 €7.2.201818.1.2018
02d2018Príkazná zmluva č. 03/2018Oľga Ďuríková--šitie závesov do stálej expozície108,00 €7.2.201818.1.2018
02e2018Príkazná zmluva č. 04/2018Ivan Petráš--výroba plechových popisiek k umeleckým dielam400,00 €7.2.201818.1.2018
032018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238Tranovského 3, Liptovský Mikulášvypožičanie zbierkového predmetu v počte 1 ks0,00 €31.5.201819.1.2018
042018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018Nitrianska galéria36102580Župné námestie č. 3, Nitravypožičanie zbierkových predmetov v počte 2 ks0,00 €31.5.201822.1.2018
052018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018Oravská galéria36145050Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubínvypožičanie zbierkového predmetu v počte 1 ks0,00 €31.5.201817.1.2018
072018Zmluva o dielo č. 02/2018MultiTalent, s.r.o.46364577A. Hlinku 286/4, Báhoňregistračná aplikácia k projektu Bienále fantázie 20183 000,00 €31.12.20181.2.2018
08c2018Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Turčianskej galérie v MartineMgr. Lenka Denková--vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok pre zamestnancov-31.12.20181.2.2018
082018Príkazná zmluva č. 05/2018Mgr. et Mgr. art. Ivan Illovský--ocenenie k 35. výročiu Turčianskej galérie300,00 €7.2.201825.1.2018
08b2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č SNM-MT-ZOV-2018/90Slovenské národné múzeum - SNM - Múzeá v Martine164721Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16vypožičanie zbierkového predmetu v počte 1 ks0,00 €08.02.202026.1.2018
092018Príkazná zmluva č 06/2018Júlia Mušáková--vystúpenie Sláčikového kvarteta - ART na 35. výročí Turčianskej galérie330,00 €8.2.20188.2.2018
102018Zmluva o reklameM - Falcon, spol. s r.o.31637591Nadi Hejnej 2, Martin obchodné meno a logo objednávateľa na propagačných materiáloch500,00 €31.12.201821.2.2018
11a2018Zmluva o spolupráciIng. Ivan Galanda--práva a povinnosti pri výstave Jána Galandu-20.5.201828.2.2018
11b2018Výpoveď zmluvy č. EUW20080146DATACOM.EU s.r.o. 44 318 235Jesenského 26, MartinVýpoveď zmluvy na služby www.turiecgallery.sk-28.2.20188.2.2018
122018Komisionárska zmluva č. 01/2018PHOTOPORT občianske združenie30864020Buková 11, Bratislavaknižné publikácie Ján Galanda-31.5.20181.3.2018
132017Kúpna zmluva č. 1/208Dávid Javorský--nákup diela Biela šatka700,00 €1.3.20181.3.2018
14a2018Licenčná zmluva č. 1/2018Dávid Javorský--autorské práva k dielam v počte 5 ks-neurčitú1.3.2018
14b2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2018/RSlovenská národná galéria00164712Riečna1, Bratislavavypožičanie 8 ks zbierkových predmetov-31.5.201812.1.2018
14c2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018/RSlovenská národná galéria00164712Riečna2, Bratislavavypožičanie 40 ks zbierkových predmetov-31.5.201821.2.2018
152018Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom roupočtu MK SR, č. MK-4020/2018/3.2Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky165182Námestie SNP č. 33, Bratislavakultúrne poukazy 2018-30.11.201813.3.2018
162018Zmluva o kontrolnej činnosti a záručnom servise č. 05/11/2017Security systems s.r.o.44295588Javorová 21, Trnavapravidelné skúšky činnosti a odborné prehliadky a skúšky k systému zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)-neurčitú19.3.2018
172018Licenčná zmluva č. 02/2018Bc. Adam Galko--autorské práva k prednáškam s názvom Škaredá krása a Umenie ako liek-neurčitú19.3.2018
182018Príkazná zmluva č. 07/2018Bc. Adam Galko--kurátorské služby k Bienále fantázie 2018200,00 €6.9.201821.3.2018
192018Vypovedanie zmluvy o dielo č. 2014TS/01Ing. Milan Štígel - Integrated Systems22600965Jánošíkova 1385/32, Martinposkytovanie technickej služby na ochranu majetku-23.3.201823.3.2018
19a2018Zmluva o vytvorení autorského diela č. 201804001ProfiWeb, s.r.o.47563605Chotárna 1, 036 08 Martinvytvorenie databázovej webovej aplikácie1500,00 €neurčitú2.4.2018
19aa2018Licenčná zmluvaProfiWeb, s.r.o.47563605Chotárna 1, 036 01 Martinlicencia na databázovú webovú aplikáciu-počas doby trvania majetkových práv k dielu2.4.2018
19b2018Výpoveď zmluvy o dieloDušan Oparta - SPIN35388862Robotnícka 1159/9, 038 53 Turanyposkytovanie technickej služby na ochranu majetku-4.4.20184.4.2018
202018Zmluva o dielo č. 02/2018JHM-TRADE s.r.o.44317905M.R. Štefánika 4, 036 01 MartinPoskytovanie technickej služby na ochranu majetku - úprava, údržba, revízia alebo oprava EZSneurčitú5.4.2018
212018Zmluva o podnájme nebytových priestorovM-Falcon, s.r.o.36637591Nade Hejnej 2, 036 01 MartinPodnájom nebytových priestorov100 € /mesiac31.12.20182.1.2018
222018Zmluva o spolupráciNárodné osvetové centrum00164615Nám. SNP č. 12, 812 34 BratislavaÚprava práv a povinností pri príprave a realizácií festivalu Scénická žatva 201830.9.201810.4.2018
242018Príkazná zmluva č. 9/2018Mgr. Bruno Horecký--Člen poroty Bienále fantázie 2018100,00 €3.6.20189.4.2018
23a2018Príkazná zmluva č. 11/2018Prof. akad. mal. Jan Kudlička ArtD.--Predseda poroty Bienále fantázie 2018100,00 €3.6.20186.4.2018
232018Príkazná zmluva č. 12/2018Peter Klimek--Člen poroty Bienále fantázie 2018100,00 €3.6.201810.4.2018
252018Príkazná zmluva č. 8/2018Mgr. art. Mária Rojková--Člen poroty Bienále fantázie 2018100,00 €3.6.201810.4.2018
262018Príkazná zmluva č. 13/2018Mgr. art. Miloš Kopták--Člen poroty Bienále fantázie 2018100,00 €3.6.20185.4.2018
272018Zmluva o podnájme nebytových priestorovTUGA n.o.50978675Daxnerova 665/2, 036 01 MartinPodnájom nebytového priestoru500,00 €10.8.20187.4.2018
27a2018Príkazná zmluva č. 10/2018Mgr. Michaela Guillaume, PhD.--Člen poroty Bienále fantázie 2018100,00 €03.06.201823.4.2018
282018Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránkyFIVE DIMENSIONS s.r.o.31421407Pod Krásnom 9789, 036 01 Martinspravovanie a aktualizovanie webovej stránky22,50 € bez DPH/mesiacneurčitú26.4.2018
292018Príkazná zmluva č. 14/2018Mgr. Zuzana Baková--preklad webovej stránky do anglického jazyka200,00 €31.05.20182.5.2018
302018Príkazná zmluva č. 15/2018Mgr. Zuzana Baková--preklad textu katalógu k výstave Výtvarné umenie Turca 20. storočia - stála expozícia Turčianskej galérie do anglického jazyka70,00 €31.05.20182.5.2018
312018Licenčná zmluvaLITA, autorská spoločnosť00420166Mozartova 9, 811 02 Bratislavaudelenie nevýhradnej licencie Martin Benka71,71 €3.5.20233.5.2018
322018Príkazná zmluva č. 16/2018Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl--spracovanie grafických návrhov na výstavu Výtvarné umenie Turca 20. storočia70,00 €31.5.201811.5.2018
332018Príkazná zmluva č. 17/2018Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl--upratovacie práce pre výstavu Výtvarné umenie Turca 20. storočia330,00 €31.5.201811.5.2018
342018Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve č. 07/2018 zo dňa 23.3.2018Bc. Adam Galko--kurátorské služby k Bienále fantázie 2018200,00 €6.9.201814.5.2018
352018Zmluva o výpožičke č. 05/2018 diel na výstavné účelyMgr. art. Miroslav Knap--vypožičanie zbierkových predmetov-30.9.201814.5.2018
362018Príkazná zmluva č. 18/2018Oľga Ďuríková--korektúra textovej časti katalógu Výtvarné umenie Turca 20. storočia - stála expozícia Turčianskej galérie577,00 €31.5.201814.5.2018
372018Zmluva o výpožičke č. 07/2018 diel na výstavné účelyAHART, s.r.o.46734627Trnavská cesta 80/B, 821 02 Bratislavavypožičanie zbierkových predmetov na výstavu Ašot Haas-30.9.201815.5.2018
382018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-531-01908Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré MestoEnvironmentálne umenie na Slovensku3080,00 €31.01.201920.4.2018
392018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-531-01586Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré MestoVýtvarné umenie Turca 20. storočia - stála expozícia Turčianskej galérie4500,00 €31.01.201920.4.2018
402018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-531-01916Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré MestoZRKADLÁ IKON Marián Čunderlík a Jaroslav Kočiš vo vzájomnej konfrontácii3000,00 €31.01.201920.4.2018
412018Zmluva o výpožičke č. 06/2018 diel na výstavné účelyPhDr. Ildikó Gúziková--výpožička zbierkových predmetov na výstavu Farebná OBRAZÍLIA-08.07.201822.05.2018
422018Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 11/2018Prof.akad.mal. Jan Kudlička ArtD.--člen poroty Bienále fantázie 2018-17.06.201814.05.2018
432018Príkazná zmluva č. 19/2018PhDr. Ľubomír Podušel--kurátorské služby k výstave Miroslava Knapa - Abeceda fantázie150,00 €31.05.201823.05.2018
442018Komisionárska zmluva č. 02/2018Art Graphic s.r.o.47503831SNP 526/22, Tvrdošínpredaj kníh a katalógov9,50 € z predaja knihy a 2,00 € z predaja katalógu02.09.201824.05.2018
452018Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 12/2018PhDr. Peter Klimek--člen poroty Bienále fantázie 2018-17.06.201814.05.2018
462018Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 08/2018Mgr. art. Mária Rojková--člen poroty Bienále fantázie 2018-17.06.201814.05.2018
472018Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 10/2018Mgr. Michaela Guillaume, PhD.--člen poroty Bienále fantázie 2018-17.06.201814.05.2018
47a2018Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 9/2018Mgr. Bruno Horecký--člen poroty Bienále fantázie 2018-17.06.201814.05.2018
47b2018Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 13/2018Mgr. art. Miloš Kopták--člen poroty Bienále fantázie 2018-17.06.201814.05.2018
482018Zmluva o spolupráci č. ZMS-70/2018Zväz múzeí na Slovensku42013143Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystricazabezpečenie propagácie podujatia "Noc múzeí a galérií 2018"15,00 €31.12.201804.05.2018
492018Dodatok č. 1 k Zamestnaneckej dohodeMgr. Lenka Denková--úprava Článku XVI. dohody - stravovanie zamestnancov-31.12.201801.06.2018
502018Dohoda č. 2/2018/RKaK/RD o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta MartinMesto Martin00316792Námestie S.H.Vajanského 1, 036 49 Martinfinančná dotácia na zabezpečenie podujatia Bienále fantázie 20185000,00 €30.11.201816.05.2018
512018Zmluva o výpožičke č. 9/2018Stredoslovenská galéria35984929Dolná 8, 975 90 Banská Bystricavýpožička 7 diel-28.2.201901.06.2018
522018Zmluva o výpožičke č. 04/2018Slovenská národná galéria00164712Riečna 1, 815 13 Bratislavavýpožička 2 diel-31.10.201817.05.2018
532018Zmluva o výpožičke č. 05/2018Turčianska galéria v Martine36145327Daxnerova 2, 036 01 Martinvýpožička 3 diel Prof. Cillera-22.06.201822.06.2018
542018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-541-02280Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, 81 08 Bratislava - Staré MestoReštaurovanie malieb Kohút a Zima od Milana Paštéku3000,00 €30.09.201913.06.2018
552018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-542-03083Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré MestoVybavenie depozitárov Turčianskej galérie v Martine11000,00 €30.09.201913.06.2018
562018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018Turčianska galéria v Martine36145327Daxnerova 2, 036 01 Martinvýpožička zreštaurovaných grafík - 20 ks-31.7.201825.06.2018
572018Príkazná zmluva č. 20/2018Mgr. Zita Kostrová--príprava prednášky a kurátorské služby k uskutočneniu prednášky pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR200,00 €31.10.201822.06.2018
57a2018Zmluva o spolupráci č. 05/2018TUGA n.o.50978675Daxnerova 665/2, 036 01 Martinspolupráca pri dennom letnom tábore40,00 €10.08.201806.07.2018
582018Zmluva o dielo č. 05/2018 a licenčná zmluvaPavel Choma, akademický maliar10978577Pri Rajčianke 43, Žilinarealizácia Bienále fantázie 20187000,00 €05.09.201813.07.2018
592018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2018Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne34059202Palackého 27, 911 01 Trenčínvýpožička 1 ks zbierkového predmetu-28.02.201919.07.2018
602018Zmluva o spolupráciAkadémia vzdelávania Martin00441074Malá Hora 3, 036 01 Martinspolupráca pri realizácii denného tábora pre deti40,00 €17.08.201827.06.2018
612018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2018Mgr. art. Štefan Kocka44408854Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystricazapožičanie 2 ks umeleckých diel-30.04.201925.07.2018
622018Zmluva o reštaurovaní 1/2018Mgr. art. Štefan Kocka44408854Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystricareštaurovanie 1 ks umeleckého diela - Zima3540,00 €30.04.201925.07.2018
632018Zmluva o reštaurovaní 2/2018Mgr. art. Štefan Kocka44408854Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystricareštaurovanie 1 ks umeleckého diela - Kohút2990,00 €30.04.201925.07.2018
642018Zmluva o poskytovaní právnych služiebJUDr. Mario Buksa, právne služby, s.r.o.36862819Červenej armády 1, 036 01 Martinprávne služby podľa aktuálnej potreby klienta100,00 € za každú začatú hodinuneurčitá27.07.2018
65/2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MT-ZOV - 2018/2688Slovenské národné múzeum v Martine164721Malá hora 2, 03601 Martinvypožičanie 2 ks diel Martina Benku0,00 €28.2.202514.8.2018
66/2018Dohoda o ukončení zmluvy č. 18-531-01908Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mestozmluva o poskytnutí finančných prostriedkov-13.8.201813.8.2018