Zmluvy 2017

Zmluvy 2017
DokumentNázov zmluvyIdentifikácia zmluvnej strany, s ktorou TG uzatvorila zmluvuIČOSídlo/miesto podniania PO a PO podnikateľaPredmet zmluvy (popis)Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPHDátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do)Dátum uzavretia zmluvy
012017Zmluva o podnájme nebytových priestorovM-FALCON, s.r.o.31637591Nade Hejnej 2, Martinnájom nebytových priestorov100,00 €31.12.20178.2.2017
022017Zmluva o reklameFORK, s.r.o.44311061Nade Hejnej 5358, Martinreklama obchodného mena, loga200,00 €31.12.20172.1.2017
032017Zmluva o reklameM-FALCON, s.r.o.31637591Nade Hejnej 2, Martinreklama obchodného mena, loga100,00 €28.2.20172.1.2017
042017Zmluva o poskytovaní právnych služiebJUDr. Mário Buksa, právne služby, s.r.o. 36862819Červenej armády 1, Martinposkytovanie právnych služieb vo veci náhrady škody zistenej inventúrou za rok 2016podľa vyhláškyneurčitá4.1.2017
052017Zmluva o reklame M-FALCON, s.r.o.31637591Nade Hejnej 5358, Martinpropagácia obchodného mena, loga500,00 €31.12.201726.1.2017
062017Zmluva o výpožičke hmotného majetku č. 1/2017Občianske združenie Všetko pre teba - C.I.T.31604676M.R.Štefánika 11, Martinvypožičanie nábytok k používaniu v detskom ateliéri Kocúr0,00 €31.12.202231.1.2017
072017Príkazná zmluva č. 10/2017Mgr. Miroslav Haľák, PhD.--kurátorský koncept výstavy Ivan Štubňa, textový preklad k propagačným materiálom650,00 €30.9.20171.2.2017
082017Rámcová kúpna zmlulva č. 11/2017Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.31561802Košovská cesta12, Prievidzadodávať pekárenské a cukrárenské výrobky-neurčitá7.2.2017
092017Zmluva o výpožičke hmotného majetku č. 2/2017Mgr. P. Madura-Matica slovenská, P. Mudroňa, Martin2 ks drevených maliarskych stojanov na výstavu v priestoroch Matice slovenskej 0,00 €18.1.201716.1.2017
102017Komisionárska zmluvaIvan Melicherčík--predaj knižných publikácií-10.4.20179.2.2017
112017Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-05208Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, Bratislavazmena štatutárneho orgánu--16.2.2017
122017Licenčná zmluva Kamila Štanclová--udelenie súhlasu na použitie diel-neurčitá26.2.2016, doručená 13.02.2017
132017Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-05209Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, Bratislavazmena štatutárneho orgánu--16.2.2017
142017Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05213Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, Bratislavazmena štatutárneho orgánu--16.2.2017
152017Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05219Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, Bratislavazmena štatutárneho orgánu--16.2.2017
162017Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05271Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, Bratislavazmena štatutárneho orgánu--16.2.2017
172017Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-01741Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, Bratislavazmena štatutárneho orgánu--16.2.2017
182017Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-162-02160Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, Bratislavazmena štatutárneho orgánu--16.2.2017
192017Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-510-00534Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, Bratislavazmena štatutárneho orgánu--16.2.2017
202017Príkazná zmluva č. 5/2017Mgr. Et Mgr. art. Nina Haverl--grafické návrhy na výstavu Ever Púček, Ivan Štubňa360,00 €31.5.201721.2.2017
212017Príkazná zmluva č. 01/2017PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.--kurátorské práce k výstave Ever Púček500,00 €7.4.201720.2.2017
22a2017Príkazná zmluva č. 02/2017Mgr. Miroslav Haľák, PhD.--kurátorské práce k výstave Ivan Štubňa750,00 €31.3.201720.2.2017
22b2017Komisionárska zmluvaEver Púček--predaj monografie k výstave Ever Púček, Cesty a spomienky-20.4.201724.2.2017
232017Príkazná zmluva 3/2017Mgr. Kristína Zvedelová--kurátorské práce k výstave Jozefa Vrtiaka250,00 €21.4.20171.3.2017
242017Zmluva o reštaurovaní č. 2/2016Mgr. Art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.--Komplexné reštaurovanie, konzervovanie zbierkových predmetov zo zbierkového fondu5 000,00 €25.3.201723.11.2016, doručená 8.3.2017
252017Príkazná zmluva Mgr. Zita Kostrová--korektúra textovej časti projektu Energia kresby600,00 €30.4.201731.3.2017
262017Príkazná zmluva č. 6/2017Mgr. Et Mgr. art. Nina Haverl--grafické spracovanie publikácie Energia kresby - Mikuláš Galanda1 400,00 €30.9.20173.4.2017
272017Zmluva o zverení majetku do správy správcoviŽilinský samosprávny kraj37808427Komenského 4, Žilinazverenie majetku vlastníka do správy správcovi-neurčitá5.4.2017
282017Zmluva o výpožičke na výstavné účelyKatarína Vrtiaková--výpožička diel na výstavu Jozef Vrtiak0,00 €30.6.201711.4.2017
292017Príkazná zmluva 4/2017Bohumír Bachratý--kurátorské práce k výstave Ever Púček - reinštalácia diel100,00 €18.6.201720.2.2017
302017Darovacia zmluva Katarína Vrtiaková--vecný dar: 10 ks knižnej publikácie Jozef Vrtiak-20.4.201720.4.2017
312017Komisionárska zmluvaKatarína Vrtiaková--predaj knižných publikácií-18.6.201720.4.2017
322017Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej technikyKUBICOMP s.r.o.36369551Mudroňova 45, Martinspráva počítačovej siete a výpočtovej techniky16,60 € za každú servisnú hodinu24.4.201724.4.2017
332017Zmluva o spolupráciZväz múzeí na SlovenskuKapitulská 23, Banská Bystricapropagácia podujatí Noc múzeí a galérií 201715,00 €31.12.201725.4.2017
342017Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017Mgr. Art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.--zapožičanie 20 ks zbierkových predmetov-1.8.201711.05.017
352017Zmluva o dielo č. 1/2017Ing. Viliam Šimo - Vydavateľstvo Pallas31121870Nitrianska 1840/11, Piešťanypolygrafické práce k publikácii Energia kresby - Mikuláš Galanda4 100,00 €15.9.201719.5.2017
362017Príkazná zmluva č. 7/2017Divadlo na hojdačke, o.z.42069912Lichardová 23, Žilinabábkové divalo Krásna a zviera na Noc múzeí a galérií200,00 €20.5.201720.05.201
372017Príkazná zmluva č. 8/2017Júlia Mušáková--Sláčikové kvarteto - ART na akcii Noc múzeí a galérií150,00 €20.5.201720.5.2017
382017Príkazná zmluva č. 13/2017Pavel Urban--text do katalógu Ivan Köhler - Jazz Story Kelly100,00 €22.6.201722.6.2017
392017Príkazná zmluva 9/2017Michaela Kašubová--preklad materiálov do ruského jazyka20,00 €31.12.20171.6.2017
402017Príkazná zmluva 11/2017Mgr. Zuzana Baková--preklad propagačného materiálu do angličtiny a španielčiny 30,00 €30.6.20171.6.2017
412017Kúpna zmluva č. 2/2017Mária Romanovská--nákup diela Mikuláš Galanda - Portrét Artura Pavoni700,00 €29.5.201729.5.2017
422017Darovacia zmluva č. 1/2017Prof. Mgr. Jozef Ciller--darovanie diel v počte 41 ks1 006,00 €9.6.20179.6.2017
432017Kúpna zmluva č. 1/2017Prof. Mgr. Jozef Ciller--nákup diel v počte 3 ks300,00 €9.6.20179.6.2017
442017Licenčná zmluva č. 1/2017Prof. Mgr. Jozef Ciller--autorské práva k dielam-neurčitá13.6.2017
452017Príkazná zmluva č. 15/2017PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.--kurátorský príhovor na finisáži Ever Púček100,00 €15.6.201715.6.2017
462017Komisionárska zmluvaKarol Felix--predaj katalógov a magnetiek-6.9.201722.6.2017
472017Príkazná zmluva č. 14/2017Mgr. Miroslav Haľák, PhD.--text do katalógu Ivan Köhler - Jazz Story Kelly100,00 €22.6.201722.06.017
48a2017Príkazná zmluva č. 12/2017Ľudovít Petranský, PhDr.--kurátorský príhovor na vernisáži Karola Felixa100,00 €22.6.201722.6.2017
48b2017Komisionárska zmluvaIvan Köhler--predaj katalógov a CD počas výstavy Ivan Kelly Köhler - Jazz Story Kelly-6.9.201721.7.2017
492017Zmluva o reklame a propagačnej činnosti a inzerciiPosAm spol. s r.o.31365078Bajkalská 28, Bratislavareklama obchodného mena objednávateľa127,00 €31.12.201711.8.2017
502017Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve Karol Felix--predaj katalógov a magnetiek-10.9.201718.8.2017
512017Príkazná zmluva č. 21/2017Ing. Peter Haverl--služby súvisiace s fotografovaním diel a preklad katalógu Miroslav Cipár256,17 €30.10.201720.08.2017
522017Príkazná zmluva č. 18/2017Oľga Ďuríková--korektúra textovej časti projektu Energia kresby100,00 €30.8.201730.8.2017
532017Príkazná zmluva č. 17/2017Mgr. Zuzana Baková--preklad popisiek diel Faška a Cipára do angličtiny20,00 €31.10.20174.9.2017
542017Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2017Galéria mesta Bratislavy179752Františkánske nám. 11, Bratislavazapožičanie 4 ks zbierkových predmetov0,00 €20.1.20184.9.2017
552017Príkazná zmluva č. 16/2017Michaela Kašubová--preklad diel do ruského jazyka 20,00 €31.12.20174.9.2017
562017Zmluva č. P-3614532700Union zdravotná poisťovňa, a.s.36284831Bajkalská 29/A, Bratislavaelektronické služby-neurčitá8.9.2017
572017Príkazná zmluva č. 22/2017Ing. Peter Haverl--služby súvisiace s inštaláciou Miroslav Cipár100,00 €12.9.201710.9.2017
582017Príkazná zmluva č. 19/2017Mgr. Kristína Haľáková--preklady a korektúry kurátorského textu Miroslav Cipár200,00 €30.9.201712.9.2017
592017Príkazná zmluva č. 23/2017Oľga Ďuríková--korektúra textovej časti do katalógu Ivan Štubňa199,59 €31.10.201712.9.2017
602017Príkazná zmlua č. 24/2017Marián Rybár--osvetlenie a ozvučenie Ivan Štubň160,00 €13.9.201712.9.2017
612017Príkazná zmluva č. 25/2017Oľga Ďuríková--korektúra textovej časti katalógu Ever Púček120,00 €26.3.201712.9.2017
622017Príkazná zmluva č. 20/2017Ing. Peter Haverl--kurátorské služby k výstave Miroslav Cipár200,00 €13.9.201712.9.2017
632017Príkazná zmluva č. 26/2017Ing. Peter Haverl--fotografovanie umeleckých diel do katalógu Ivan Štubňa93,83 €18.4.201712.0.2017
64a2017Komisionárska zmluva č. 06Miroslav Cipár--predaj kníh Ivan Jančár - Miroslav Cipár-12.11.201713.9.2017
64b2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02393Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, BratislavaAkvizícia Knižnice Turčianskej galérie1 500,00 €30.9.201826.9.2017
64c2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-541-04442Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, BratislavaReštaurovanie grafik zo 17. - 19. storočia6 000,00 €30.9.201729.9.2017
64d2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-531-01794Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, BratislavaIvan Štubňa2 000,00 €31.5.201829.9.2017
64e2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-531-01870Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, BratislavaMiroslav Cipár - Znaky maliarskeho gesta1 500,00 €31.5.201829.9.2017
64f2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-531-01875Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, BratislavaEver Púček2 000,00 €31.5.201829.9.2017
652017Zmluva o dielo č. /2017Jakub Kňažek - DžejKej48079081P.O.Hviezdoslavova 17/13-8, Nová Dubnicazhotovenie webovej stránky na doméne turiecgallery.sk700,00 €31.10.20179.10.2017
662017Kúpna zmluva na HyundaiA.M.Plus, s.r.o.36407585Športová 323, Košťany nad Turcomnákup Hyundai i3012 948,00 €17.10.201717.10.2017
672017Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2017Jakub Kňažek - DžejKej48079081P.O.Hviezdoslavova 17/13-8, Nová Dubnicapredĺženie lehoty do 31.12.2017-31.12.201731.10.2017
682017Darovacia zmluva č. 2/2017Mgr. et Mgr. art. Ivan Illovský--darovanie diela Aperture1 000,00 €31.10.201731.10.2017
692017Licenčná zmluva č. 2/2017Mgr. et Mgr. art. Ivan Illovský--autorské práva k dielam-neurčitá31.10.2017
702017Kúpna zmluva č. 3/2017Mgr. et Mgr. art. Ivan Illovský--nákup umeleckých diel1 700,00 €31.10.201731.10.2017
712017Darovacia zmluva č. 4/2017Ever Púček--nákup umeleckých diel1 000,00 €8.11.20178.11.2017
722017Licenčná zmluva č. 3/2017Ever Púček--autorské práva k dielam-neurčitá8.11.2017
73a2017Licenčná zmluva č. /2017Gita Matisová--autorské práva k dielam-neurčitá8.11.2017
73b2017Darovacia zmluva č. 3/2017Gita Matisová--darovanie diela Šírenie svetla-9.11.20179.11.2017
742017Komisionárska zmluva č. 07Peter Ďurík--predaj kníh Peter Ďurík - Typografia-4.2.201815.11.2017
752017Dodatok č. 3Mesto Martin316792Námestie S.H. Vajanského 1, MartinDodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2009044-31.12.202320.11.2017
762017Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2017Mesto Turčianske Teplice317004Partizánska 413/1, Turčianske Teplicezapožičanie diel v počte 4 ks0,00 €31.10.202022.11.2017
772017Príkazná zmluva č. 27/2017Bc. Anna Boďová--prezentácia o reštaurovaní diel50,00 €30.11.201727.11.2017
782017Licenčná zmluva č. 4/2017Bc. Anna Boďová--autorské práva k prednáškam-neurčitá2.11.2017
792017Zmluva č. 1/2017 o spolupráci na príprave a realizácii podujatiaTurčianske kultúrne stredisko v Martine36145335Divadelná 656/3, Martinpodujatie Vajanského Martin 2018 - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín-3.5.201828.11.2018
802017Kúpna zmluva č. 4/2017Mgr. art. Ján Gejdoš--predaj diela Bio sieť č. 61 200,00 €30.11.201730.11.2017
812017Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017Kysucká galéria v Oščadnici36145271Oščadnica č. 13, Oščadnicavýpožička zbierkových predmetov v počte 44 ks-4.2.201830.11.2017
822017Licenčná zmluva č. 5/2017Mgr. art. Ján Gejdoš--autorské práva k dielu-neurčitá30.11.2017
83a2017Darovacia zmluva č. 5/2017Anna Vrtiaková--predaj 4 ks diel1 400,00 €4.12.20174.12.2017
83b2017Licenčná zmluva č. 5/2017Anna Vrtiaková--autorské práva k dielam-neurčitá4.12.2017
842017Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2017Oravská galéria v Dolnom Kubíne3614505Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubínvýpožička zbierkových predmetov v počte 2 ks0,00 €8.4.201713.12.2017
852017Zmluva o dielo č. 3Prof. Mgr. Jozef Ciller--vytvorenie nového štatútu pre Bienále fantázie 20182 500,00 €30.10.201815.12.2017
862017Licenčná zmluva č. 3/2017Prof. Mgr. Jozef Ciller--autorské práva k Bienále fantázie 018-neurčitá15.12.2017
872017Dodatok č. 1 ku komisonárskej zmluvePeter Ďurík--komisionársky predaj publikácie Peter Ďurík - Typografia-24.2.201815.12.2017
882017Príkazná zmluva č. 28/2017Mgr. Zuzana Baková--preklad štatútu, propozície a plagátu Bienále fantázie 2018100,00 €31.1.201818.12.2017
892017Príkazná zmluva č. 29/2017Mgr. Zuzana Baková--preklad resumé do katalógu k zmene stálej expozície 20,00 €31.1.201818.12.2017
902017Zmluva o dielo č. 4/2017Doc. Pavel Choma, akad. mal.--Nový štatút a koncept Bienále fantázie 20181 500,00 €30.10.201818.12.2017
912017Zmluva o reštaurovaní č. 1/2017Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.--reštaurovanie 20 ks grafík6000,00 €30.6.20181.7.2017