Zmluvy 2021

Zmluvy 2021
Číslo zmluvy Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Predmet zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum zverejnenia zmluvy Identifikačné údaje zmluvnej strany
001/901/2021 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Turčianskej galérie v Martine 0 Vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok 31.12.2020 01.01.2021-31.12.2021 04.01.2021 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
002/501/2021 Zmluva o spolupráci 0 Spolupráca v rámci výstavného projektu Socha v meste a projektu Živý podstavec 21.01.2021 do 31.12.2021 22.01.2021 OZ Kultúrna platforma Parta, Kernova 4693/3, 03601 Martin, IČO: 53047087
004/902/2021 Dodatok ku komisionárskej zmluve 0 Zverenie knižných titulov do ďalšieho predaja a distribúcie 27.01.2021 do 31.3.2021 01.02.2021 Zazuzi s.r.o., Kolónia Hviezda 135, 036 08 Martin, IČO: 46986154
005/601/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 0 Zapožičanie 4 ks diel a 4 ks dokumentačných predmetov 01.02.2021 05.02.2021 - 01.02.2025 04.02.2021 Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 03901 Turčianske Teplice, IČO: 00317004
006/503/2021 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. 049/504/2020 0 zmena termínu uskutočnenia výstavy 04.02.2021 do 31.03.2021 04.02.2021 Fero Lipták
007/602/2021 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke diel č. 050/615/2020 0 zmena termínu uskutočnenia výstavy 04.02.2021 do 31.03.2021 04.02.2021 Fero Lipták
008/903/2021 Dodatok k zmluve o dodávke elektriny - rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 405,00 € /mesiac Zálohové platby 01.02.2021 do 31.12.2021 08.02.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
009/603/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 0 Výpožička 1 ks diela L. Záborského 15.02.2021 15.04.2021-31.07.2021 15.02.2021 Oravská galéria, Hviezdoslavovo námestie 11, 02601 Dolný Kubín, IČO: 36145050
011/604/2021 Zmluva o výpožičke diel 0 Výpožička 208 ks diel L. Záborského 25.02.2021 25.02.2021 - 15.07.2021 25.02.2021 Mária Záborská
012/505/2021 Zmluva o spolupráci 0 Spolupráca pri výstavách 10.03.2021 doba neurčitá 10.03.2021 The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, plc Polski 3/4, 50-156 Wroclaw, IČO: 8960007502
013/605/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 0 Výpožička zbierkových predmetov 19.3.2021 22.3.2021-21.3.2023 22.3.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
014/606/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 0 Výpožička zbierkových predmetov 24.03.2021 12.04.2021 - 09.07.2021 07.04.2021 Slovenská národná galéria, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 00164712
015/607/2021 Zmluva o výpožičke diel 0 Výpožička diel - 9 ks 09.04.2021 13.04.2021 - 31.07.2021 09.04.2021 Martin Jíra
016/608/2021 Zmluva o výpožičke diel 0 Výpožička diel - 5 ks 15.04.2021 16.04.2021 - 31.07.2021 15.04.2021 Ing. Rhet Košábek
017/609/2021 Zmluva o výpožičke diel 0 Výpožička diel - 6 ks 15.04.2021 16.04.2021 - 31.07.2021 15.04.2021 Vladimír Záborský
018/610/2021 Zmluva o výpožičke diel 0 Výpožička diel - 2 ks 15.04.2021 16.04.2021 - 31.07.2021 15.04.2021 Anna Olexová
019/611/2021 Zmluva o výpožičke diel 0 Výpožička diel - 2 ks 15.04.2021 16.04.2021 - 31.07.2021 15.04.2021 Borislav Bukovský
020/612/2021 Zmluva o výpožičke diel 0 Výpožička diel - 2 ks 15.04.2021 16.04.2021 - 31.07.2021 15.04.2021 Ing. Ján Maruňák
021/613/2021 Zmluva o výpožičke diel 0 Výpožička diel - 1 ks 19.04.2021 20.04.2021 - 02.07.2021 19.04.2021 Elena Nováková
022/614/2021 Zmluva o výpožičke diel 0 Výpožička diel - 4 ks 19.04.2021 20.04.2021 - 02.07.2021 19.04.2021 Michal Štubňa
023/904/2021 Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie - Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení 09.04.2021 do neurčita 20.04.2021 UNIQA d.d.d., a.s., Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava, IČO: 35977540
003/502/2021 Zmluva o spolupráci pri výstavnom projekte Trienále umenia knihy - Spolupráca pri projekte Trienále umenia knihy 31.03.2021 máj 2022 21.04.2021 The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, plac Polski 3/4, 50-156, Wroclaw, Poľsko, IČO: 8960007502
024/615/2021 Zmluva o výpožičke diel 0 Výpožička diel 6ks 22.04.2021 22.04.2021-31.07.2021 22.04.2021 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin, IČO:36138517
025/616/2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 0 Výpožička diela - 1 ks 22.04.2021 22.04.2021 - 30.06.2021 22.04.2021 Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice, IČO: 31297820