Zmluvy 2019

Zmluvy 2019
Dokument Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou TG uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podniania PO a PO podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum zverejnenia zmluvy Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum uzavretia zmluvy
012019 Zmluva o vzájomnej spolupráci Fotoklub Karola Plicku Martin 36149349 P.O.Hviezdoslava č. 5, 036 01 Martin Spolupráca pri organizovaní výstavy "Fotografia 2018" - 08.01.2019 31.03.2019 07.01.2019
022019 Zmluva o výpožičke č. 1/2019 Stredoslovenská galéria 35984929 Dolná 8, 97590 Banská Bystrica Výpožička 7 zbierkových predmetov Marián Čunderlík - 16.01.2019 26.04.2019 10.01.2019
03 2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2019 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 34059202 Palackého 27, 911 01 Trenčín Výpožička 1 ks zb. predmetov M. Čunderlík - 16.01.2019 14.04.2019 14.01.2019
04 2019 Komisionárska zmluva č. 14/2019/1 Galéria Mesta Bratislavy 00179752 Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava Predaj 10 ks V znamení kruhu - 16.01.2019 31.12.2019 14.01.2019
05 2019 Zmluva o výpožičke diel Galéria Mesta Bratislavy 00179752 Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava 5 ks výtvarných diel - M. Čunderlík - 22.01.2019 22.01.2019 29.04.2019
06 2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov Slovenská národná galéria 00164712 Riečna 1, 815 13 Bratislava 16 ks zbierkových predmetov M. Čunderlík - 24.01.2019 01.02.2019 - 26.04.2019 24.01.2019
07 2019 Zmluva o spolupráci OZ Všetko pre teba C.I.T. 37973886 Daxnerova 2, 036 01 Martin Spolupráca na sympoziálnom projekte Socha v meste VII. - obsahová príprava a realizácia sprievodných aktivít - 30.01.2019 27.06.2019 - 11.11.2019 28.01.2019
08 2019 Zmluva o výpožičke MUDr. Ľubomír Baštek - - zapožičanie 1 ks výtvarné dielo - Marián Čunderlík - 04.02.2019 07.02.2019-10.04.2019 04.02.2019
09 2019 Zmluva o výpožičke Marianna Arvay Čunderlíková - - zapožičanie predmetov na výstavu Marián Čunderlík - 04.02.2019 01.02.2019 - 21.04.2019 04.02.2019
10 2019 Zmluva o výpožičke Katarína Holáková - - zapožičanie predmetov na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 01.02.2019 - 21.04.2019 04.02.2019
11 2019 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Turčianskej galérie v Martine Mgr. Lenka Denková - - vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok pre zamestnancov - 04.02.2019 31.12.2019 01.02.2019
12 2019 Zmluva o výpožičke Veronika Rónyiová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
13 2019 Zmluva o výpožičke Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
14 2019 Zmluva o výpožičke Kristína Hrežová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
15 2019 Zmluva o výpožičke Viktória Haršanyiová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
16 2019 Zmluva o výpožičke Vanda Stašková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
17 2019 Zmluva o výpožičke Soňa Balušíková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
18 2019 Zmluva o výpožičke Viktória Hrončoková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
19 2019 Zmluva o výpožičke Jana Kucejová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
20 2019 Zmluva o výpožičke Lucia Milatová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
21 2019 Zmluva o výpožičke Viktória Beňková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
22 2019 Zmluva o výpožičke Erik Michalčík - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
23 2019 Zmluva o výpožičke Elena Laštíková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
24 2019 Zmluva o výpožičke Katarína Kručay Hornáková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
25 2019 Zmluva o výpožičke Lívia Niedelová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 06.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 06.02.2019
26 2019 Príkazná zmluva Juraj Mojžiš - - Kurátorská činonsť k výstave Marián Čunderlík - Výskumy vizuality I. 722,00 06.02.2019 07.02.2019 06.02.2019
27 2019 Zmluva o výpožičke Mária Porubanová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 06.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 06.02.2019
28 2019 Zmluva o výpožičke Mgr. Klaudia Cárachová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 07.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 07.02.2019