Zmluvy 2019

Zmluvy 2019
Dokument Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou TG uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podniania PO a PO podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum zverejnenia zmluvy Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum uzavretia zmluvy
012019 Zmluva o vzájomnej spolupráci Fotoklub Karola Plicku Martin 36149349 P.O.Hviezdoslava č. 5, 036 01 Martin Spolupráca pri organizovaní výstavy "Fotografia 2018" - 08.01.2019 31.03.2019 07.01.2019
022019 Zmluva o výpožičke č. 1/2019 Stredoslovenská galéria 35984929 Dolná 8, 97590 Banská Bystrica Výpožička 7 zbierkových predmetov Marián Čunderlík - 16.01.2019 26.04.2019 10.01.2019
03 2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2019 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 34059202 Palackého 27, 911 01 Trenčín Výpožička 1 ks zb. predmetov M. Čunderlík - 16.01.2019 14.04.2019 14.01.2019
04 2019 Komisionárska zmluva č. 14/2019/1 Galéria Mesta Bratislavy 00179752 Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava Predaj 10 ks V znamení kruhu - 16.01.2019 31.12.2019 14.01.2019
05 2019 Zmluva o výpožičke diel Galéria Mesta Bratislavy 00179752 Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava 5 ks výtvarných diel - M. Čunderlík - 22.01.2019 22.01.2019 29.04.2019
06 2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov Slovenská národná galéria 00164712 Riečna 1, 815 13 Bratislava 16 ks zbierkových predmetov M. Čunderlík - 24.01.2019 01.02.2019 - 26.04.2019 24.01.2019
07 2019 Zmluva o spolupráci OZ Všetko pre teba C.I.T. 37973886 Daxnerova 2, 036 01 Martin Spolupráca na sympoziálnom projekte Socha v meste VII. - obsahová príprava a realizácia sprievodných aktivít - 30.01.2019 27.06.2019 - 11.11.2019 28.01.2019
08 2019 Zmluva o výpožičke MUDr. Ľubomír Baštek - - zapožičanie 1 ks výtvarné dielo - Marián Čunderlík - 04.02.2019 07.02.2019-10.04.2019 04.02.2019
09 2019 Zmluva o výpožičke Marianna Arvay Čunderlíková - - zapožičanie predmetov na výstavu Marián Čunderlík - 04.02.2019 01.02.2019 - 21.04.2019 04.02.2019
10 2019 Zmluva o výpožičke Katarína Holáková - - zapožičanie predmetov na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 01.02.2019 - 21.04.2019 04.02.2019
11 2019 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Turčianskej galérie v Martine Mgr. Lenka Denková - - vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok pre zamestnancov - 04.02.2019 31.12.2019 01.02.2019
12 2019 Zmluva o výpožičke Veronika Rónyiová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
13 2019 Zmluva o výpožičke Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
14 2019 Zmluva o výpožičke Kristína Hrežová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
15 2019 Zmluva o výpožičke Viktória Haršanyiová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
16 2019 Zmluva o výpožičke Vanda Stašková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
17 2019 Zmluva o výpožičke Soňa Balušíková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
18 2019 Zmluva o výpožičke Viktória Hrončoková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
19 2019 Zmluva o výpožičke Jana Kucejová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
20 2019 Zmluva o výpožičke Lucia Milatová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
21 2019 Zmluva o výpožičke Viktória Beňková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
22 2019 Zmluva o výpožičke Erik Michalčík - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
23 2019 Zmluva o výpožičke Elena Laštíková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
24 2019 Zmluva o výpožičke Katarína Kručay Hornáková - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 04.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 04.02.2019
25 2019 Zmluva o výpožičke Lívia Niedelová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 06.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 06.02.2019
26 2019 Príkazná zmluva Juraj Mojžiš - - Kurátorská činonsť k výstave Marián Čunderlík - Výskumy vizuality I. 722,00 06.02.2019 07.02.2019 06.02.2019
27 2019 Zmluva o výpožičke Mária Porubanová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 06.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 06.02.2019
28 2019 Zmluva o výpožičke Mgr. Klaudia Cárachová - - Diela na výstavu Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou - 07.02.2019 07.02.2019 - 10.04.2019 07.02.2019
29 2019 Príkazná zmluva Veronika Rónaiová - - Inštalácia výstavy - Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou 200,00 25.02.2019 07.02.2019 06.02.2019
30 2019 Zmluva o spolupráci Súkromná základná umelecká škola 37976303 Ul. A. Stodolu 60, 03601 Martin Spolupráca pri organizovaní vernisáží, koncertných vystúpení na vernisážach TG - 25.02.2019 29.03.2019 - 14.11.2019 25.02.2019
31 2019 Zmluva o výpožičke Mesto Martin 00316792 Nám. S.H.Vajanského 1. 03601 Martin Zapožičanie hnuteľného majetku - stoličky - polokreslá v počte 32 ks, šatňový mobiliár - 01.03.2019 07.02.2019 - 31.12.2020 01.03.2019
32 2019 Komisionárska zmluva č. 2019-03-08 Považská galéria umenia v Žiline 36145190 Štefánikova 2, 01001 Žilina zverenie knižných titulov do ďalšieho predaja a distribúcie - 08.03.2019 07.02.2019 - 07.04.2019 08.03.2019
33 2019 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Ministerstvo vnútra SR - KR PZ v Žiline 00151866 Pribinova 2, 81272 Bratislava Poskytovanie služby technickej ochrany objektu s vývodom signálu na PCO OR PZ Martin - 12.03.2019 01.04.2019 do neurčita 12.03.2019
34 2019 Zmluva o spolupráci Združenie turčianskych muzikantov (ZTUM) 42062284 Benkova 1, 03601 Martin Spolupráca pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v TG - 18.03.2019 január - december 2019 18.03.2019
35 2019 Príkazná zmluva Mgr. Michal Vongrej - - Preklad textov do anglického jazyka do katalógu Marián Čunderlík - Výskum vizuality I. 76,00 19.03.2019 19.03.2019 - 05.04.2019 19.03.2019
36 2019 Zmluva č. 36248/2019 Mesto Martin 00316792 Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin Nájom klavíra a prípravnej miestnosti - 20.03.2019 21.03.2019 20.03.2019
37 2019 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-531-01916 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81108 Bratislava Vrátenie finančných prostriedkov z nezrealizovaného projektu - 20.03.2019 20.03.2019 20.03.2019
38 2019 Príkazná zmluva Mgr. Gabriela Avramová - - Morfologická, syntaktická, otrografická a štylistická korektúra odborného textu do katalógu k výstave Marián Čundertik - Výskum vizuality I. 52,00 20.03.2019 do 26.3.2019 20.03.2019
39 2019 Príkazná zmluva Ivan Bílý - - Grafické spracovanie katalógu k výstave Marián Čunderlík - Výskum vizuality I. - zalomenie a príprava na tlač 400,00 22.03.2019 do 26.03.2019 22.03.2019
40 2019 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 49 Žilina 4x detský stojan na maľovanie - 22.03.2019 od 22.032019 do neurčita 21.03.2019
41 2019 Príkazná zmluva Mgr. Ivana Kovačicová - - grafické práce - grafické spracovanie katalógu a príprava na tlač k výstave Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou 400,00 25.03.2019 do 27.03.2019 21.03.2019