pravidelné aktivity

stredy o 16.30

STRED(T)Y S UMENÍM

viac

Chcete sa stretnúť s umením? Stretnime sa vo vybrané stredy. Interpretačný sprievodca aktuálnymi výstavami je formát spoločnej komentovanej prehliadky, pri ktorej je dôležitý každý jeden divák. Prostredníctvom vzájomného dialógu, zdieľania vlastných interpretácií a asociácií nazrieme hlbšie do výstavy s cieľom spoločného zážitku. Tiež si priblížime rôzne postupy moderného a súčasného umenia pre jeho lepšie porozumenie

Tešíme sa na Vás.

01

UMENIE PRE SENIOROV

Edukácie zamerané pre seniorov, pri ktorých sa oboznámime s novými výtvarnými štýlmi a technikami.

viac

Predstavíme Vám tvorbu turčianskych umelcov z novej stále živej expozície a výtvarnou činnosťou sa budeme snažiť rozvíjať Vašu kreativitu a fantáziu. Pravidelná návšteva tvorivého programu tak nielen spríjemní Váš voľný čas, ale aj pozdvihne ducha i myseľ a rozšíri Váš kultúrny prehľad.

Každý posledný pondelok v mesiaci od 10:00 do 11:00.

Dĺžka jedného stretnutia: 1 hodina
Miesto konania:
 Ateliér kocúr, na prízemí Turčianskej galérie
Vstup je potrebné si vopred rezervovať  na galerijny.pedagog@vuczilina.sk, 043/4224 448
Poplatok za jeden vstup:
 2 €